SFS 2003:667 Lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2003:667 Lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
030667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1998:514) om s�rskild <br/>skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:514) om s�r-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 25 �� ordet skattemyndigheten skall bytas ut mot Skattever-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ket,</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 6 och 7 �� skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 � </b>Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>7 � </b>I fr�ga om debitering och betalning av kontrollavgift, �verklagande<br/>och f�rfarandet i �vrigt g�ller best�mmelserna i skattebetalningslagen<br/>(1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om revision och kontrollbes�k samt f�rel�ggande vid vite f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">�verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004. Om n�gon f�re ikrafttr�dandet</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">har f�relagts enligt �ldre f�reskrifter i 2 � tredje stycket att inge uppgifter till<br/>skattemyndighet, skall efter ikrafttr�dandet uppgifterna i st�llet ges in till<br/>Skatteverket.</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Stefan Holgersson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av 3 � 1999:1119.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2003:667</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:514) om s�rskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.;

utf�rdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:514) om s�r-

skild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

2

dels att i 25 �� ordet skattemyndigheten skall bytas ut mot Skattever-

ket,

dels att 6 och 7 �� skall ha f�ljande lydelse.

6 � Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

7 � I fr�ga om debitering och betalning av kontrollavgift, �verklagande
och f�rfarandet i �vrigt g�ller best�mmelserna i skattebetalningslagen
(1997:483).

Beslut om revision och kontrollbes�k samt f�rel�ggande vid vite f�r inte

�verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004. Om n�gon f�re ikrafttr�dandet

har f�relagts enligt �ldre f�reskrifter i 2 � tredje stycket att inge uppgifter till
skattemyndighet, skall efter ikrafttr�dandet uppgifterna i st�llet ges in till
Skatteverket.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 3 � 1999:1119.

SFS 2003:667

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.