SFS 1999:1071 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 1999:1071 Lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
991071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1565) om beskattning av <br/>privatinf�rsel av alkoholdrycker och tobaksvaror <br/>fr�n land som �r medlem i Europeiska unionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 december 1999.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1565) om be-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">skattning av privatinf�rsel av alkoholdrycker och tobaksvaror fr�n land som<br/>�r medlem i Europeiska unionen</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att i 7 � ordet resande skall bytas ut mot en enskild person,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 1 och 3 �� skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">En enskild person som har f�rv�rvat nedan angivna alkoholdrycker el-</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ler tobaksvaror</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft11">och som sj�lv transporterar dem till Sverige fr�n ett annat</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">EG-land, f�r sitt eller sin familjs personliga bruk</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>, </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft11">skall, om inte annat f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">av 2 �, betala skatt med</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft115">196 kronor/liter f�r spritdryck,<br/>45 kronor/liter f�r starkvin,<br/>27 kronor/liter f�r vin,<br/>8 kronor/liter f�r stark�l,<br/>88 �re/styck f�r cigaretter,<br/>56 �re/styck f�r cigariller och cigarrer och<br/>630 kronor/kg f�r r�ktobak.<br/>I denna lag f�rst�s med</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:640px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>spritdryck</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11">: alkoholdryck med en alkoholhalt som �verstiger 22 volympro-</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">cent, </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:675px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>starkvin</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft11">: alkoholdryck med en alkoholhalt som �verstiger 15 men inte</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">22 volymprocent, samt mousserande vin, </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:711px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>vin</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft11">: annat vin �n starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">som �verstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte �r stark�l,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>stark�l</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft11">: �l med en alkoholhalt som �verstiger 3,5 volymprocent och</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>cigarill</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">: cigarrer med en h�gsta vikt av 3 gram per styck.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Vad som s�gs i 1 och 2 �� g�ller inte s�dan inf�rsel som avses i 9 �</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">tullagen (1994:1550) eller s�dan inf�rsel som sker under s�dana omst�ndig-<br/>heter att f�ruts�ttningar skulle finnas att medge �terbetalning av skatt enligt</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 1999/98:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av 7 � 1998:508.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1998:1683.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av 1995:614.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1999:1071</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 december 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:1071</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">31 d � lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 d � lagen (1994:1564) om<br/>alkoholskatt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2000.</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Agneta Bergqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1565) om beskattning av
privatinf�rsel av alkoholdrycker och tobaksvaror
fr�n land som �r medlem i Europeiska unionen;

utf�rdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1565) om be-

skattning av privatinf�rsel av alkoholdrycker och tobaksvaror fr�n land som
�r medlem i Europeiska unionen

2

dels

att i 7 � ordet resande skall bytas ut mot en enskild person,

dels

att 1 och 3 �� skall ha f�ljande lydelse.

1 �

3

En enskild person som har f�rv�rvat nedan angivna alkoholdrycker el-

ler tobaksvaror

och som sj�lv transporterar dem till Sverige fr�n ett annat

EG-land, f�r sitt eller sin familjs personliga bruk

,

skall, om inte annat f�ljer

av 2 �, betala skatt med

196 kronor/liter f�r spritdryck,
45 kronor/liter f�r starkvin,
27 kronor/liter f�r vin,
8 kronor/liter f�r stark�l,
88 �re/styck f�r cigaretter,
56 �re/styck f�r cigariller och cigarrer och
630 kronor/kg f�r r�ktobak.
I denna lag f�rst�s med

spritdryck

: alkoholdryck med en alkoholhalt som �verstiger 22 volympro-

cent,

starkvin

: alkoholdryck med en alkoholhalt som �verstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin

: annat vin �n starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som �verstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte �r stark�l,

stark�l

: �l med en alkoholhalt som �verstiger 3,5 volymprocent och

cigarill

: cigarrer med en h�gsta vikt av 3 gram per styck.

3 �

4

Vad som s�gs i 1 och 2 �� g�ller inte s�dan inf�rsel som avses i 9 �

tullagen (1994:1550) eller s�dan inf�rsel som sker under s�dana omst�ndig-
heter att f�ruts�ttningar skulle finnas att medge �terbetalning av skatt enligt

1

Prop. 1999/98:127, bet. 1999/2000:SkU3, rskr. 1999/2000:64.

2

Senaste lydelse av 7 � 1998:508.

3

Senaste lydelse 1998:1683.

4

Senaste lydelse av 1995:614.

SFS 1999:1071

Utkom fr�n trycket
den 13 december 1999

background image

2

SFS 1999:1071

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

31 d � lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller 31 d � lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2000.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.