SFS 2000:1292 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2000:1292 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
001292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:DENPDO+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DENOKG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:466) om s�rskilda <br/>tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 december 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1, 10 och 21 �� lagen (1994:466)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">om s�rskilda tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet skall ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag till�mpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">avgift tas ut enligt best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">1. kupongskattelagen (1970:624), <br/>2. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, <br/>3. fordonsskattelagen (1988:327), <br/>4. taxeringslagen (1990:324), <br/>5. lagen (1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta artis-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ter m.fl., </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft113">6. skattebetalningslagen (1997:483).<br/>Lagen till�mpas �ven vid revision enligt tullagen (2000:1281) och lagen</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">(1998:514) om s�rskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,<br/>vid revision eller annan kontroll enligt f�rfattning som anges i 1 kap. 1 � f�r-<br/>sta stycket 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter samt f�r kon-<br/>troll av att f�rel�ggande enligt lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration och<br/>kontrolluppgifter, 6 kap. 25 � tullagen eller 2 � lagen om s�rskild skattekon-<br/>troll av torg- och marknadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullst�ndigt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Hos den som inte kan bli f�rem�l f�r revision enligt de i 1 � angivna</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">lagarna, men som kan f�rel�ggas att l�mna kontrolluppgift om r�ttshandling<br/>enligt 3 kap. 5 � lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgif-<br/>ter, 6 kap. 26 � tullagen (2000:1281), 3 kap. 50 a � lagen (1990:325) om<br/>sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 � skattebetalningsla-<br/>gen (1997:483), f�r handlingar som kan ha betydelse f�r kontrolluppgifts-<br/>skyldigheten granskas utan f�reg�ende f�rel�ggande. Granskningen f�r g�-<br/>ras endast om det finns s�rskild anledning att anta att handlingar av bety-<br/>delse f�r kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att p�tr�ffas och det finns en<br/>p�taglig risk att utredningen skulle f�rsv�ras av ett f�rel�ggande samt det<br/>finns ett betydande utredningsintresse f�r kontrollen.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:1681.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1997:503.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:1292</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:1292</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">�tg�rd enligt f�rsta stycket omfattar �ven befogenhet att efters�ka och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">omh�nderta handling som f�r granskas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Kronofogdemyndigheten f�r p� beg�ran av granskningsledaren verk-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">st�lla beslut om �tg�rd enligt denna lag. Granskningsledaren f�r dock verk-<br/>st�lla beslut om �tg�rder i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid verkst�llighet av beslut om �tg�rd som grundar sig p� kontroll enligt</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">tullagen (2000:1281) har Tullverket samma befogenheter som kronofogde-<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut i fr�ga om �tg�rd enligt denna lag f�r, om inte n�got annat anges</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">i beslutet, verkst�llas omedelbart. Ett s�dant beslut f�r inte utan s�rskilda<br/>sk�l verkst�llas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet f�rfaller om verk-<br/>st�lligheten inte p�b�rjats inom en m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut i fr�ga om undantagande av handling eller uppgift g�ller ome-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">delbart om inte annat anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001. �ldre best�mmelser skall fort-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">farande till�mpas i fr�ga om skatt, tull eller avgift som skall tas ut enligt tul-<br/>lagen (1994:1550).</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft210">Anita Sald�n En�rus<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1999:423.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:466) om s�rskilda
tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet;

utf�rdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1, 10 och 21 �� lagen (1994:466)

om s�rskilda tv�ngs�tg�rder i beskattningsf�rfarandet skall ha f�ljande ly-
delse.

1 �

2

Denna lag till�mpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller

avgift tas ut enligt best�mmelserna i

1. kupongskattelagen (1970:624),
2. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
3. fordonsskattelagen (1988:327),
4. taxeringslagen (1990:324),
5. lagen (1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta artis-

ter m.fl.,

6. skattebetalningslagen (1997:483).
Lagen till�mpas �ven vid revision enligt tullagen (2000:1281) och lagen

(1998:514) om s�rskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,
vid revision eller annan kontroll enligt f�rfattning som anges i 1 kap. 1 � f�r-
sta stycket 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter samt f�r kon-
troll av att f�rel�ggande enligt lagen (1990:325) om sj�lvdeklaration och
kontrolluppgifter, 6 kap. 25 � tullagen eller 2 � lagen om s�rskild skattekon-
troll av torg- och marknadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullst�ndigt.

10 �

3

Hos den som inte kan bli f�rem�l f�r revision enligt de i 1 � angivna

lagarna, men som kan f�rel�ggas att l�mna kontrolluppgift om r�ttshandling
enligt 3 kap. 5 � lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgif-
ter, 6 kap. 26 � tullagen (2000:1281), 3 kap. 50 a � lagen (1990:325) om
sj�lvdeklaration och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 � skattebetalningsla-
gen (1997:483), f�r handlingar som kan ha betydelse f�r kontrolluppgifts-
skyldigheten granskas utan f�reg�ende f�rel�ggande. Granskningen f�r g�-
ras endast om det finns s�rskild anledning att anta att handlingar av bety-
delse f�r kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att p�tr�ffas och det finns en
p�taglig risk att utredningen skulle f�rsv�ras av ett f�rel�ggande samt det
finns ett betydande utredningsintresse f�r kontrollen.

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1998:1681.

3

Senaste lydelse 1997:503.

SFS 2000:1292

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1292

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

�tg�rd enligt f�rsta stycket omfattar �ven befogenhet att efters�ka och

omh�nderta handling som f�r granskas.

21 �

4

Kronofogdemyndigheten f�r p� beg�ran av granskningsledaren verk-

st�lla beslut om �tg�rd enligt denna lag. Granskningsledaren f�r dock verk-
st�lla beslut om �tg�rder i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.

Vid verkst�llighet av beslut om �tg�rd som grundar sig p� kontroll enligt

tullagen (2000:1281) har Tullverket samma befogenheter som kronofogde-
myndigheten.

Ett beslut i fr�ga om �tg�rd enligt denna lag f�r, om inte n�got annat anges

i beslutet, verkst�llas omedelbart. Ett s�dant beslut f�r inte utan s�rskilda
sk�l verkst�llas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet f�rfaller om verk-
st�lligheten inte p�b�rjats inom en m�nad.

Ett beslut i fr�ga om undantagande av handling eller uppgift g�ller ome-

delbart om inte annat anges i beslutet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001. �ldre best�mmelser skall fort-

farande till�mpas i fr�ga om skatt, tull eller avgift som skall tas ut enligt tul-
lagen (1994:1550).

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Sald�n En�rus
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1999:423.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.