SFS 2006:1391 Lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2006:1391 Lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
061391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:228) om beskattning av <br/>viss privatinf�rsel av tobaksvaror;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 7 december 2006.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 1 � lagen (2004:228) om beskatt-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ning av viss privatinf�rsel av tobaksvaror skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">En enskild person som har f�rv�rvat och som sj�lv f�r sitt eller sin fa-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">miljs personliga bruk till Sverige transporterar</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. cigaretter fr�n Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Ungern,</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft115">2. cigaretter eller r�ktobak fr�n Estland, eller<br/>3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller r�ktobak fr�n Tjeckien skall, om inte</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">annat f�ljer av 2 �, betala skatt med </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft115">1 krona och 14 �re/styck f�r cigaretter,<br/>1 krona och 12 �re/styck f�r cigariller och cigarrer och<br/>975 kronor/kg f�r r�ktobak.<br/>I denna lag f�rst�s med</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>cigarill</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft11">: cigarrer med en h�gsta vikt av 3 gram per styck.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatt enligt f�rsta stycket skall tas ut under de �verg�ngsperioder som</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">anges i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007. �ldre best�mmelser g�ller</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115">fortfarande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�-<br/>dandet.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft115">Agneta Bergqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2006:1391</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:228) om beskattning av
viss privatinf�rsel av tobaksvaror;

utf�rdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 1 � lagen (2004:228) om beskatt-

ning av viss privatinf�rsel av tobaksvaror skall ha f�ljande lydelse.

1 �

En enskild person som har f�rv�rvat och som sj�lv f�r sitt eller sin fa-

miljs personliga bruk till Sverige transporterar

1. cigaretter fr�n Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller

Ungern,

2. cigaretter eller r�ktobak fr�n Estland, eller
3. cigaretter, cigariller, cigarrer eller r�ktobak fr�n Tjeckien skall, om inte

annat f�ljer av 2 �, betala skatt med

1 krona och 14 �re/styck f�r cigaretter,
1 krona och 12 �re/styck f�r cigariller och cigarrer och
975 kronor/kg f�r r�ktobak.
I denna lag f�rst�s med

cigarill

: cigarrer med en h�gsta vikt av 3 gram per styck.

Skatt enligt f�rsta stycket skall tas ut under de �verg�ngsperioder som

anges i 2 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2007. �ldre best�mmelser g�ller

fortfarande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�-
dandet.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

SFS 2006:1391

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.