SFS 2009:826 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter / SFS 2009:826 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
090826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att i 12 kap. 7 och 7 a ��, 17 kap.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 a �, 21 kap. 3 �, 22 kap. 11 d och 911 ��, 23 kap. 2 � samt rubriken n�r-<br/>mast f�re 22 kap. 10 � skattebetalningslagen (1997:483)</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ordet l�nsr�tt i</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">olika b�jningsformer ska bytas ut mot f�rvaltningsr�tt i motsvarande form.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 15 februari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">CARL BILDT</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Senaste lydelse av <br/>12 kap. 7 � 2003:747<br/>12 kap. 7 a � 2003:747<br/>17 kap. 2 a � 2003:664<br/>21 kap. 3 � 2003:747<br/>22 kap. 1 � 2007:1009<br/>22 kap. 1 a � 2003:664<br/>22 kap. 1 b � 2003:664<br/>22 kap. 1 c � 2003:664<br/>22 kap. 1 d � 2004:1156<br/>22 kap. 9 � 2003:664<br/>22 kap. 11 � 2007:595<br/>23 kap. 2 � 2003:664.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2009:826</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skattebetalningslagen (1997:483);

utf�rdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att i 12 kap. 7 och 7 a ��, 17 kap.

2 a �, 21 kap. 3 �, 22 kap. 11 d och 911 ��, 23 kap. 2 � samt rubriken n�r-
mast f�re 22 kap. 10 � skattebetalningslagen (1997:483)

2 ordet l�nsr�tt i

olika b�jningsformer ska bytas ut mot f�rvaltningsr�tt i motsvarande form.

Denna lag tr�der i kraft den 15 februari 2010.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
12 kap. 7 � 2003:747
12 kap. 7 a � 2003:747
17 kap. 2 a � 2003:664
21 kap. 3 � 2003:747
22 kap. 1 � 2007:1009
22 kap. 1 a � 2003:664
22 kap. 1 b � 2003:664
22 kap. 1 c � 2003:664
22 kap. 1 d � 2004:1156
22 kap. 9 � 2003:664
22 kap. 11 � 2007:595
23 kap. 2 � 2003:664.

SFS 2009:826

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.