Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader. Författningen har upphävts genom: SFS 2024:401

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2014:1475
Departement: Finansdepartementet S3
Länk: Länk till register

SFS nr:

2014:1475
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2014-12-11
Upphävd: 2024-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2024:401
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


/Upphör att gälla U:2024-07-01/ 1 § Ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 eller 17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön ska tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).


Övergångsbestämmelser

2024:401
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2024.
   2. Den upphävda lagen gäller fortfarande för sjuklönekostnader som avser tid före ikraftträdandet.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.