SFS 2020:203 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare / SFS 2020:203 Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare
SFS2020-203.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZCZNPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ZCZNPK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om s�rskild ber�kning av vissa avgifter f�r enskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>n�ringsidkare </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 april 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser om s�rskild ber�kning av </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och<br/>2. l�neavgift enligt lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b> En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst och ska betala egen-<br/>avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) ska inte betala n�gon annan <br/>avgift enligt de lagar som anges i 1 � �n �lderspensionsavgiften. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller endast den del av avgiftsunderlaget som uppg�r till </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gst 100 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b> I st�llet f�r vad som f�reskrivs om s�rskilda avdrag i lagen (2001:1170) <br/>om s�rskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen <br/>(1994:1920) om allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980), ska <br/>ers�ttning som �r f�rem�l f�r s�rskild ber�kning enligt 2 � inte ing� i under-<br/>laget f�r s�rskilda avdrag. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 6 april 2020.<br/>2. Lagen till�mpas dock p� inkomst som uppb�rs efter den 31 december</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2019. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">3. Lagen upph�r att g�lla vid utg�ngen av december 2020.<br/>4. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande f�r inkomst som uppburits</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">under perioden 1 januari 202031 december 2020. </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l f�re som efter den 1 januari 2020 </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">respektive tid s�v�l f�re som efter den 31 december 2020 ska, om den <br/>avgiftsskyldige inte visar annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst <br/>anses h�nf�rlig till tiden efter den 31 december 2019 respektive efter den <br/>31 december 2020 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-<br/>nings�ret som infaller under respektive tid och hela beskattnings�ret. </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">MAGDALENA ANDERSSON <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:203</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">4 april 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om s�rskild ber�kning av vissa avgifter f�r enskilda

n�ringsidkare

Utf�rdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser om s�rskild ber�kning av

1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och
2. l�neavgift enligt lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift.

2 � En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst och ska betala egen-
avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) ska inte betala n�gon annan
avgift enligt de lagar som anges i 1 � �n �lderspensionsavgiften.

F�rsta stycket g�ller endast den del av avgiftsunderlaget som uppg�r till

h�gst 100 000 kronor.

3 � I st�llet f�r vad som f�reskrivs om s�rskilda avdrag i lagen (2001:1170)
om s�rskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsber�kningen enligt lagen
(1994:1920) om allm�n l�neavgift och socialavgiftslagen (2000:980), ska
ers�ttning som �r f�rem�l f�r s�rskild ber�kning enligt 2 � inte ing� i under-
laget f�r s�rskilda avdrag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 6 april 2020.
2. Lagen till�mpas dock p� inkomst som uppb�rs efter den 31 december

2019.

3. Lagen upph�r att g�lla vid utg�ngen av december 2020.
4. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande f�r inkomst som uppburits

under perioden 1 januari 202031 december 2020.

Omfattar beskattnings�ret tid s�v�l f�re som efter den 1 januari 2020

respektive tid s�v�l f�re som efter den 31 december 2020 ska, om den
avgiftsskyldige inte visar annat, s� stor del av beskattnings�rets inkomst
anses h�nf�rlig till tiden efter den 31 december 2019 respektive efter den
31 december 2020 som svarar mot f�rh�llandet mellan den del av beskatt-
nings�ret som infaller under respektive tid och hela beskattnings�ret.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:151, bet. 2019/20:FiU55, rskr. 2019/20:204.

SFS

2020:203

Publicerad
den

4 april 2020

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.