SFS 2020:434 Lag om rapporteringspliktiga arrangemang

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang / SFS 2020:434 Lag om rapporteringspliktiga arrangemang
SFS2020-434.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ASXZNY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ASXZNY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:27px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft39{font-size:17px;line-height:27px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om rapporteringspliktiga arrangemang </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 4 juni 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lagens inneh�ll och till�mpningsomr�de <br/>1 �</b> I denna lag finns best�mmelser om vad som utg�r ett rapporterings-<br/>pliktigt arrangemang. Best�mmelser om uppgiftsskyldighet avseende <br/>rapporteringspliktiga arrangemang finns i 33 b kap. skattef�rfarandelagen <br/>(2011:1244). </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 �</b> Lagen g�ller f�r gr�ns�verskridande arrangemang som avser de skatter <br/>som omfattas av till�mpningsomr�det f�r lagen (2012:843) om <br/>administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om beskattning. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">D�rut�ver g�ller lagen f�r gr�ns�verskridande arrangemang som <br/>1. skulle kunna p�verka rapporteringsskyldigheten enligt<br/>a) r�dets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om �ndring av</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">direktiv 2011/16/EU vad g�ller obligatoriskt automatiskt utbyte av <br/>upplysningar i fr�ga om beskattning, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) det multilaterala avtalet mellan beh�riga myndigheter om automatiskt</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den <br/>29 oktober 2014, eller </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">c) motsvarande avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">finansiella konton, eller </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. skulle kunna f�rsv�ra identifieringen av verkligt huvudmannaskap.</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b> I lagen finns </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"> definitioner och f�rklaringar (411 ��),<br/> best�mmelser om vilka arrangemang som �r rapporteringspliktiga</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(12 �), och </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> best�mmelser om k�nnetecken (1325 ��).</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Definitioner och f�rklaringar <br/></b><i>Hemvist <br/></i><b>4 �</b> Med hemvist i en stat eller jurisdiktion avses att en person har sin <br/>skatter�ttsliga hemvist i den staten eller jurisdiktionen i enlighet med den <br/>statens eller jurisdiktionens lagstiftning. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">beskattning, i lydelsen enligt r�dets direktiv (EU) 2018/822. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:434</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">5 juni 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><i>Gr�ns�verskridande arrangemang <br/></i><b>5 �</b> Med gr�ns�verskridande arrangemang avses ett arrangemang som <br/>ber�r fler �n en medlemsstat i Europeiska unionen, eller en medlemsstat och <br/>ett tredjeland, och som uppfyller minst ett av f�ljande villkor: </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. Samtliga deltagare i arrangemanget har inte hemvist i samma stat eller </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">jurisdiktion. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. En eller flera av deltagarna i arrangemanget har hemvist i fler �n en stat </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller jurisdiktion. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. En eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver n�rings-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">verksamhet i en annan stat eller jurisdiktion �n d�r de har hemvist fr�n ett <br/>fast driftst�lle i den andra staten eller jurisdiktionen och arrangemanget <br/>utg�r en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftst�llet. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. En eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver verksamhet i en </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">annan stat eller jurisdiktion �n d�r de har hemvist eller d�r de har ett fast <br/>driftst�lle. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. Arrangemanget skulle kunna p�verka rapporteringsskyldigheten </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">avseende finansiella konton enligt r�dets direktiv 2014/107/EU av den <br/>9 december 2014 om �ndring av direktiv 2011/16/EU vad g�ller <br/>obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fr�ga om beskattning, det <br/>multilaterala avtalet mellan beh�riga myndigheter om automatiskt utbyte av <br/>upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober <br/>2014 eller motsvarande avtal. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">6. Arrangemanget skulle kunna f�rsv�ra identifieringen av verkligt </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">huvudmannaskap. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><i>Verklig huvudman <br/></i><b>6 �</b> Med verklig huvudman avses detsamma som i 1 kap. 37 �� lagen <br/>(2017:631) om registrering av verkliga huvudm�n. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><i>Person och f�retag <br/></i><b>7 �</b> Med person avses detsamma som i 7 � lagen (2012:843) om <br/>administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om beskattning. </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Med f�retag avses en annan person �n en fysisk person. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><i>Anknutna personer <br/></i><b>8 �</b> Med anknutna personer avses tv� personer som �r anknutna till <br/>varandra p� n�got av f�ljande s�tt: </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. En person deltar i ledningen av den andra personen genom att ut�va ett </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">v�sentligt inflytande �ver denna person. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">2. En person innehar mer �n 25 procent av r�sterna i den andra personen. <br/>3. En person �ger, direkt eller indirekt, mer �n 25 procent av kapitalet i </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">den andra personen. </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. En person har r�tt till 25 procent eller mer av vinsten i den andra </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">personen. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om fler �n en person uppfyller ett villkor som anges i f�rsta stycket n�r </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">det g�ller en och samma person, eller om en och samma person uppfyller ett <br/>s�dant villkor n�r det g�ller flera personer, ska samtliga personer anses vara <br/>anknutna personer. </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>9 �</b> Vid bed�mningen av om personer �r anknutna till varandra enligt 8 � <br/>ska personer som agerar tillsammans i fr�ga om innehav av kapital eller <br/>r�ster i ett f�retag behandlas som en enda person. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>2020:434</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid ett indirekt innehav ska bed�mningen av om villkoret i 8 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">stycket 3 �r uppfyllt g�ras genom att andelarna p� respektive niv� multi-<br/>pliceras med varandra. En person som innehar mer �n 50 procent av r�sterna <br/>p� en niv� ska anses inneha 100 procent av r�sterna p� den niv�n. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid till�mpningen av 8 � ska en fysisk person och dennes sl�ktingar i r�tt </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">upp- och nedstigande led och dennes make eller maka r�knas som en enda <br/>person. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>R�dgivare <br/></i><b>10 �</b> Med r�dgivare avses detsamma som i 33 b kap. 6 och 7 �� skatte-<br/>f�rfarandelagen (2011:1244). </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Anv�ndare <br/></i><b>11 �</b> Med anv�ndare avses detsamma som i 33 b kap. 9 � skatte-<br/>f�rfarandelagen (2011:1244). </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>Vilka arrangemang �r rapporteringspliktiga? <br/>12 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt om det <br/>uppvisar n�got av de k�nnetecken som anges i 1325 ��. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r att ett arrangemang som avses i 1318 �� eller 19 � 2 a, 3 eller 4 ska </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">vara rapporteringspliktigt kr�vs ocks� att en skattef�rm�n �r den huvud-<br/>sakliga f�rdelen, eller en av de huvudsakliga f�rdelarna, som en person <br/>rimligen kan f�rv�nta sig av arrangemanget. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>K�nnetecken <br/></b><i>Omvandling av inkomst <br/></i><b>13 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om en inkomst omvandlas till en tillg�ng, g�va eller annan kategori av <br/>inkomst som beskattas l�gre eller undantas fr�n beskattning. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Anv�ndning av ett f�rv�rvat f�retags underskott <br/></i><b>14 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">1. arrangemanget innefattar f�rv�rv av andelar i ett f�retag, <br/>2. den huvudsakliga verksamheten i f�retaget upph�r i samband med f�r-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">v�rvet, och </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. f�rv�rvaren anv�nder f�retagets underskott h�nf�rligt till tid f�re f�r-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">v�rvet f�r att minska sin skattepliktiga inkomst. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Standardiserade arrangemang <br/></i><b>15 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om arrangemanget </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">1. v�sentligen �r standardiserat till dokumentation eller struktur, och <br/>2. �r tillg�ngligt f�r fler �n en anv�ndare utan att i v�sentlig utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">beh�va anpassas f�r att kunna genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Konfidentialitetsvillkor <br/></i><b>16 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om anv�ndaren eller en deltagare i arrangemanget har f�rbundit sig att <br/>inte r�ja f�r andra r�dgivare eller f�r Skatteverket eller en utl�ndsk skatte-<br/>myndighet hur en skattef�rm�n kan uppn�s genom arrangemanget. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2020:434</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Ers�ttning kopplad till skattef�rm�nen <br/></i><b>17 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om r�dgivarens ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. fastst�lls med h�nsyn till storleken av den skattef�rm�n som arrange-</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">manget medf�r, eller </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. �r beroende av om arrangemanget medf�r en skattef�rm�n. </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Cirkul�ra transaktioner <br/></i><b>18 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om arrangemanget innefattar cirkul�ra transaktioner som resulterar i att <br/>medel f�rs ut ur och sedan tillbaka in i en stat eller jurisdiktion, genom </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">1. mellanliggande f�retag utan annan kommersiell huvudfunktion, eller <br/>2. transaktioner som neutraliserar eller upph�ver varandra eller som har </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">andra liknande egenskaper. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Gr�ns�verskridande betalningar m.m. <br/></i><b>19 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om arrangemanget innefattar avdragsgilla gr�ns�verskridande <br/>betalningar mellan tv� eller flera anknutna personer, och </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">1. mottagaren inte har hemvist i n�gon stat eller jurisdiktion, <br/>2. mottagaren har hemvist i en stat eller jurisdiktion som <br/>a) inte beskattar inkomster fr�n f�retag eller d�r skattesatsen f�r s�dana </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">inkomster �r noll eller i det n�rmaste noll procent, eller </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">b) �r upptagen i en f�rteckning �ver stater eller jurisdiktioner utanf�r </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">Europeiska unionen som av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen <br/>f�r Organisationen f�r ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har <br/>bed�mts vara icke samarbetsvilliga, </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. betalningen �r undantagen fr�n beskattning i den stat eller jurisdiktion </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">d�r mottagaren har hemvist, eller </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. betalningen �r f�rem�l f�r en f�rm�nlig skatte�tg�rd i den stat eller </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">jurisdiktion d�r mottagaren har hemvist. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>20 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om arrangemanget innefattar att </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. avdrag f�r samma v�rdeminskning p� en tillg�ng beg�rs i fler �n en stat </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">eller jurisdiktion, </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. undanr�jande av dubbelbeskattning beg�rs f�r samma inkomst eller </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rm�genhet i fler �n en stat eller jurisdiktion, eller </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. tillg�ngar �verf�rs och det belopp som ska anses utg�ra betalning f�r </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">tillg�ngarna skiljer sig �t betydligt i de ber�rda staterna eller <br/>jurisdiktionerna. </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton <br/></i><b>21 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om det kan antas leda eller syfta till ett kringg�ende av kontroll-<br/>uppgiftsskyldigheten enligt 22 b kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244) <br/>eller motsvarande skyldighet i en utl�ndsk stat eller jurisdiktion, eller om det <br/>utnyttjar avsaknaden av en s�dan skyldighet. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>2020:434</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><i>Verkligt huvudmannaskap <br/></i><b>22 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om arrangemanget innefattar anv�ndning av personer, juridiska <br/>konstruktioner eller strukturer </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. som inte bedriver verklig ekonomisk verksamhet med st�d av l�mplig </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">personal, utrustning, tillg�ngar och anl�ggningar, </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. som �r registrerade i, leds fr�n, har hemvist i, kontrolleras fr�n eller �r </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">etablerade i en stat eller jurisdiktion d�r de verkliga huvudm�nnen inte har <br/>hemvist, och </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">3. vars verkliga huvudm�n g�rs icke identifierbara. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><i>Internpriss�ttning <br/></i><b>23 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om det innefattar anv�ndning av ensidiga regler om en schabloniserad <br/>ber�kning av resultat eller vinstmarginaler (unilaterala safe harbour-regler). </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>24 �</b> Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt <br/>12 � om det innefattar �verf�ring av sv�rv�rderade immateriella tillg�ngar <br/>mellan anknutna personer. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Med sv�rv�rderade immateriella tillg�ngar avses immateriella tillg�ngar </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">eller r�ttigheter till immateriella tillg�ngar f�r vilka </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. tillf�rlitliga j�mf�rbara transaktioner saknas vid den tidpunkt d� de </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">�verf�rs, och </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. ber�kningarna av framtida kassafl�den eller inkomster som v�ntas </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">kunna h�rledas ur den immateriella tillg�ngen eller de antaganden som <br/>anv�nds vid v�rderingen av den immateriella tillg�ngen �r mycket os�kra <br/>vid den tidpunkt d� transaktionen inleddes, vilket g�r det sv�rt att f�ruts�ga <br/>v�rdet p� den immateriella tillg�ngen vid tidpunkten f�r �verf�ringen. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>25 �</b> Ett arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt 12 � om det inne-<br/>fattar en koncernintern gr�ns�verskridande �verf�ring av funktioner, risker <br/>eller tillg�ngar och den �verf�rande partens f�rv�ntade resultat f�re <br/>finansiella poster och skatter under en tre�rsperiod efter �verf�ringen �r <br/>mindre �n 50 procent av vad det f�rv�ntade resultatet skulle ha varit om <br/>�verf�ringen inte hade gjorts. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/> <br/>P� regeringens v�gnar <br/> <br/>STEFAN L�FVEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>2020:434</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om rapporteringspliktiga arrangemang

Utf�rdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande.

Lagens inneh�ll och till�mpningsomr�de
1 �
I denna lag finns best�mmelser om vad som utg�r ett rapporterings-
pliktigt arrangemang. Best�mmelser om uppgiftsskyldighet avseende
rapporteringspliktiga arrangemang finns i 33 b kap. skattef�rfarandelagen
(2011:1244).

2 � Lagen g�ller f�r gr�ns�verskridande arrangemang som avser de skatter
som omfattas av till�mpningsomr�det f�r lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om beskattning.

D�rut�ver g�ller lagen f�r gr�ns�verskridande arrangemang som
1. skulle kunna p�verka rapporteringsskyldigheten enligt
a) r�dets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om �ndring av

direktiv 2011/16/EU vad g�ller obligatoriskt automatiskt utbyte av
upplysningar i fr�ga om beskattning,

b) det multilaterala avtalet mellan beh�riga myndigheter om automatiskt

utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den
29 oktober 2014, eller

c) motsvarande avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton, eller

2. skulle kunna f�rsv�ra identifieringen av verkligt huvudmannaskap.

3 � I lagen finns

 definitioner och f�rklaringar (411 ��),
 best�mmelser om vilka arrangemang som �r rapporteringspliktiga

(12 �), och

 best�mmelser om k�nnetecken (1325 ��).

Definitioner och f�rklaringar
Hemvist
4 � Med hemvist i en stat eller jurisdiktion avses att en person har sin
skatter�ttsliga hemvist i den staten eller jurisdiktionen i enlighet med den
statens eller jurisdiktionens lagstiftning.

1 Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292.

2 Jfr r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fr�ga om

beskattning, i lydelsen enligt r�dets direktiv (EU) 2018/822.

SFS

2020:434

Publicerad
den

5 juni 2020

background image

2

SFS

Gr�ns�verskridande arrangemang
5 � Med gr�ns�verskridande arrangemang avses ett arrangemang som
ber�r fler �n en medlemsstat i Europeiska unionen, eller en medlemsstat och
ett tredjeland, och som uppfyller minst ett av f�ljande villkor:

1. Samtliga deltagare i arrangemanget har inte hemvist i samma stat eller

jurisdiktion.

2. En eller flera av deltagarna i arrangemanget har hemvist i fler �n en stat

eller jurisdiktion.

3. En eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver n�rings-

verksamhet i en annan stat eller jurisdiktion �n d�r de har hemvist fr�n ett
fast driftst�lle i den andra staten eller jurisdiktionen och arrangemanget
utg�r en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftst�llet.

4. En eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver verksamhet i en

annan stat eller jurisdiktion �n d�r de har hemvist eller d�r de har ett fast
driftst�lle.

5. Arrangemanget skulle kunna p�verka rapporteringsskyldigheten

avseende finansiella konton enligt r�dets direktiv 2014/107/EU av den
9 december 2014 om �ndring av direktiv 2011/16/EU vad g�ller
obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fr�ga om beskattning, det
multilaterala avtalet mellan beh�riga myndigheter om automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober
2014 eller motsvarande avtal.

6. Arrangemanget skulle kunna f�rsv�ra identifieringen av verkligt

huvudmannaskap.

Verklig huvudman
6 � Med verklig huvudman avses detsamma som i 1 kap. 37 �� lagen
(2017:631) om registrering av verkliga huvudm�n.

Person och f�retag
7 � Med person avses detsamma som i 7 � lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fr�ga om beskattning.

Med f�retag avses en annan person �n en fysisk person.

Anknutna personer
8 � Med anknutna personer avses tv� personer som �r anknutna till
varandra p� n�got av f�ljande s�tt:

1. En person deltar i ledningen av den andra personen genom att ut�va ett

v�sentligt inflytande �ver denna person.

2. En person innehar mer �n 25 procent av r�sterna i den andra personen.
3. En person �ger, direkt eller indirekt, mer �n 25 procent av kapitalet i

den andra personen.

4. En person har r�tt till 25 procent eller mer av vinsten i den andra

personen.

Om fler �n en person uppfyller ett villkor som anges i f�rsta stycket n�r

det g�ller en och samma person, eller om en och samma person uppfyller ett
s�dant villkor n�r det g�ller flera personer, ska samtliga personer anses vara
anknutna personer.

9 � Vid bed�mningen av om personer �r anknutna till varandra enligt 8 �
ska personer som agerar tillsammans i fr�ga om innehav av kapital eller
r�ster i ett f�retag behandlas som en enda person.

2020:434

background image

3

SFS

Vid ett indirekt innehav ska bed�mningen av om villkoret i 8 � f�rsta

stycket 3 �r uppfyllt g�ras genom att andelarna p� respektive niv� multi-
pliceras med varandra. En person som innehar mer �n 50 procent av r�sterna
p� en niv� ska anses inneha 100 procent av r�sterna p� den niv�n.

Vid till�mpningen av 8 � ska en fysisk person och dennes sl�ktingar i r�tt

upp- och nedstigande led och dennes make eller maka r�knas som en enda
person.

R�dgivare
10 � Med r�dgivare avses detsamma som i 33 b kap. 6 och 7 �� skatte-
f�rfarandelagen (2011:1244).

Anv�ndare
11 � Med anv�ndare avses detsamma som i 33 b kap. 9 � skatte-
f�rfarandelagen (2011:1244).

Vilka arrangemang �r rapporteringspliktiga?
12 �
Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt om det
uppvisar n�got av de k�nnetecken som anges i 1325 ��.

F�r att ett arrangemang som avses i 1318 �� eller 19 � 2 a, 3 eller 4 ska

vara rapporteringspliktigt kr�vs ocks� att en skattef�rm�n �r den huvud-
sakliga f�rdelen, eller en av de huvudsakliga f�rdelarna, som en person
rimligen kan f�rv�nta sig av arrangemanget.

K�nnetecken
Omvandling av inkomst
13 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om en inkomst omvandlas till en tillg�ng, g�va eller annan kategori av
inkomst som beskattas l�gre eller undantas fr�n beskattning.

Anv�ndning av ett f�rv�rvat f�retags underskott
14 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om

1. arrangemanget innefattar f�rv�rv av andelar i ett f�retag,
2. den huvudsakliga verksamheten i f�retaget upph�r i samband med f�r-

v�rvet, och

3. f�rv�rvaren anv�nder f�retagets underskott h�nf�rligt till tid f�re f�r-

v�rvet f�r att minska sin skattepliktiga inkomst.

Standardiserade arrangemang
15 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om arrangemanget

1. v�sentligen �r standardiserat till dokumentation eller struktur, och
2. �r tillg�ngligt f�r fler �n en anv�ndare utan att i v�sentlig utstr�ckning

beh�va anpassas f�r att kunna genomf�ras.

Konfidentialitetsvillkor
16 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om anv�ndaren eller en deltagare i arrangemanget har f�rbundit sig att
inte r�ja f�r andra r�dgivare eller f�r Skatteverket eller en utl�ndsk skatte-
myndighet hur en skattef�rm�n kan uppn�s genom arrangemanget.

2020:434

background image

4

SFS

Ers�ttning kopplad till skattef�rm�nen
17 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om r�dgivarens ers�ttning

1. fastst�lls med h�nsyn till storleken av den skattef�rm�n som arrange-

manget medf�r, eller

2. �r beroende av om arrangemanget medf�r en skattef�rm�n.

Cirkul�ra transaktioner
18 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om arrangemanget innefattar cirkul�ra transaktioner som resulterar i att
medel f�rs ut ur och sedan tillbaka in i en stat eller jurisdiktion, genom

1. mellanliggande f�retag utan annan kommersiell huvudfunktion, eller
2. transaktioner som neutraliserar eller upph�ver varandra eller som har

andra liknande egenskaper.

Gr�ns�verskridande betalningar m.m.
19 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om arrangemanget innefattar avdragsgilla gr�ns�verskridande
betalningar mellan tv� eller flera anknutna personer, och

1. mottagaren inte har hemvist i n�gon stat eller jurisdiktion,
2. mottagaren har hemvist i en stat eller jurisdiktion som
a) inte beskattar inkomster fr�n f�retag eller d�r skattesatsen f�r s�dana

inkomster �r noll eller i det n�rmaste noll procent, eller

b) �r upptagen i en f�rteckning �ver stater eller jurisdiktioner utanf�r

Europeiska unionen som av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen
f�r Organisationen f�r ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har
bed�mts vara icke samarbetsvilliga,

3. betalningen �r undantagen fr�n beskattning i den stat eller jurisdiktion

d�r mottagaren har hemvist, eller

4. betalningen �r f�rem�l f�r en f�rm�nlig skatte�tg�rd i den stat eller

jurisdiktion d�r mottagaren har hemvist.

20 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om arrangemanget innefattar att

1. avdrag f�r samma v�rdeminskning p� en tillg�ng beg�rs i fler �n en stat

eller jurisdiktion,

2. undanr�jande av dubbelbeskattning beg�rs f�r samma inkomst eller

f�rm�genhet i fler �n en stat eller jurisdiktion, eller

3. tillg�ngar �verf�rs och det belopp som ska anses utg�ra betalning f�r

tillg�ngarna skiljer sig �t betydligt i de ber�rda staterna eller
jurisdiktionerna.

Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
21 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om det kan antas leda eller syfta till ett kringg�ende av kontroll-
uppgiftsskyldigheten enligt 22 b kap. skattef�rfarandelagen (2011:1244)
eller motsvarande skyldighet i en utl�ndsk stat eller jurisdiktion, eller om det
utnyttjar avsaknaden av en s�dan skyldighet.

2020:434

background image

5

SFS

Verkligt huvudmannaskap
22 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om arrangemanget innefattar anv�ndning av personer, juridiska
konstruktioner eller strukturer

1. som inte bedriver verklig ekonomisk verksamhet med st�d av l�mplig

personal, utrustning, tillg�ngar och anl�ggningar,

2. som �r registrerade i, leds fr�n, har hemvist i, kontrolleras fr�n eller �r

etablerade i en stat eller jurisdiktion d�r de verkliga huvudm�nnen inte har
hemvist, och

3. vars verkliga huvudm�n g�rs icke identifierbara.

Internpriss�ttning
23 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om det innefattar anv�ndning av ensidiga regler om en schabloniserad
ber�kning av resultat eller vinstmarginaler (unilaterala safe harbour-regler).

24 � Ett gr�ns�verskridande arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt
12 � om det innefattar �verf�ring av sv�rv�rderade immateriella tillg�ngar
mellan anknutna personer.

Med sv�rv�rderade immateriella tillg�ngar avses immateriella tillg�ngar

eller r�ttigheter till immateriella tillg�ngar f�r vilka

1. tillf�rlitliga j�mf�rbara transaktioner saknas vid den tidpunkt d� de

�verf�rs, och

2. ber�kningarna av framtida kassafl�den eller inkomster som v�ntas

kunna h�rledas ur den immateriella tillg�ngen eller de antaganden som
anv�nds vid v�rderingen av den immateriella tillg�ngen �r mycket os�kra
vid den tidpunkt d� transaktionen inleddes, vilket g�r det sv�rt att f�ruts�ga
v�rdet p� den immateriella tillg�ngen vid tidpunkten f�r �verf�ringen.

25 � Ett arrangemang �r rapporteringspliktigt enligt 12 � om det inne-
fattar en koncernintern gr�ns�verskridande �verf�ring av funktioner, risker
eller tillg�ngar och den �verf�rande partens f�rv�ntade resultat f�re
finansiella poster och skatter under en tre�rsperiod efter �verf�ringen �r
mindre �n 50 procent av vad det f�rv�ntade resultatet skulle ha varit om
�verf�ringen inte hade gjorts.

Denna lag tr�der i kraft den dag som regeringen best�mmer.P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)

2020:434

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.