SFS 2022:157 Lag om Europeiska unionens punktskatteområde

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde / SFS 2022:157 Lag om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS2022-157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om Europeiska unionens punktskatteområde

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen
(2022:155) om tobaksskatt och lagen (2022:156) om alkoholskatt ska
Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som
detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel
355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 § Följande territorier, som ingår i Europeiska unionens tullområde, ska
inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

1. Kanarieöarna,
2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget

om Europeiska unionens funktionssätt,

3. �&land,
4. Kanalöarna.

3 § De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska
unionens punktskatteområde.

4 § Följande territorier, som inte ingår i Europeiska unionens tullområde,
ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

1. ön Helgoland,
2. territoriet Büsingen,
3. Ceuta,
4. Melilla,
5. Livigno.

5 § Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna
basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens
punktskatteområde.

Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda

för

1. Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för

Frankrike,

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Jfr rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt,
i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:157

Publicerad
den

11 mars 2022

background image

SFS

2022:157

2

2. San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda

för Italien,

3. Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda

för Förenade kungariket,

4. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia

behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

5. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar

som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

MIKAEL DAMBERG
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.