SFS 1979:181

790181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:10px;font-family:QKMSKU+ArialMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:YTZRKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:22px;font-family:MHAWVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:MHAWVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CNAANB+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:YTZRKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:94px;left:7px;white-space:nowrap" class="ft10">Ill </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>g </b></p> <p style="position:absolute;top:56px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1979:181 </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">m �ndring i lagen (1968:430) om merv�rdeskatt; </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft12">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft13">I' </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft13">den 9 maj 1979 </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">Utf�rdad den 5 april 1979. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1968; 430) om mer�</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">v�rdeskatt^ </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att i 46, 51 , 52, 54 och 57 �� ordet &#34;l�nsskatter�tt&#34; i olika b�jnings�</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">former skall bytas ut mot &#34;l�nsr�tt&#34; i m otsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att i 64 g och 69 �� ordet &#34;skatter�tt&#34; i ol ika b�jningsformer skall </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">bytas ut mot &#34;l�nsr�tt&#34; i m otsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft13">dels att i lag en skall inf�ras en ny paragraf, 75 a �, av nedan angivna ly�</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">delse. </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">75 a � Med l�nsr�tt f�rst�s i den na lag �ven den mellankommunala skat�</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">ter�tten, om inte annat framg�r av omst�ndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">Denna lag tr�der i kra ft den 1 juli 1979. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:2px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>'J/l </b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft13">P� regerin gens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">INGEMAR MUNDEBO </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>&#34;US </b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">Leif Lindstam </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1978/79; 86, JuU 27, rskr 21 6. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">^ Lagen omtryckt 1969:237 </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">lagens rubrik 1974: 885 </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">46 � 1974:771 (�verg�ngsbest.) </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">51 � 1978:197 </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">52 � 1971:400 </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">54 � 1974:773 (�verg�ngsbest.) </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft13">57 � 1974:773 (�verg�ngsbest.) </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">64 g � 1 978:197 </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft13">69 � 1978:322. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> </div>
background image

Ill

g

SFS 1979:181

m �ndring i lagen (1968:430) om merv�rdeskatt;

utkom fr�n trycket

I'

den 9 maj 1979

Utf�rdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1968; 430) om mer�

v�rdeskatt^

dels att i 46, 51 , 52, 54 och 57 �� ordet "l�nsskatter�tt" i olika b�jnings�

former skall bytas ut mot "l�nsr�tt" i m otsvarande form,

dels att i 64 g och 69 �� ordet "skatter�tt" i ol ika b�jningsformer skall

bytas ut mot "l�nsr�tt" i m otsvarande form,

dels att i lag en skall inf�ras en ny paragraf, 75 a �, av nedan angivna ly�

delse.

75 a � Med l�nsr�tt f�rst�s i den na lag �ven den mellankommunala skat�

ter�tten, om inte annat framg�r av omst�ndigheterna.

Denna lag tr�der i kra ft den 1 juli 1979.

'J/l

P� regerin gens v�gnar

INGEMAR MUNDEBO

"US

Leif Lindstam

' Prop. 1978/79; 86, JuU 27, rskr 21 6.

^ Lagen omtryckt 1969:237

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1974: 885

46 � 1974:771 (�verg�ngsbest.)

51 � 1978:197

52 � 1971:400

54 � 1974:773 (�verg�ngsbest.)

57 � 1974:773 (�verg�ngsbest.)

64 g � 1 978:197

69 � 1978:322.

(Budgetdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.