SFS 1981:992

810992.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:FVBVDT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:FVBVDT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:XIEUFE+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:22px;font-family:HGNUFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:OKWUSL+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:OKWUSL+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:HGNUFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:FVBVDT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:FVBVDT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:658px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1981:992 </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">den 12 november 1981 </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">1888 </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i lagen (1968:430) om merv�rdeskatt; </b></p> <p style="position:absolute;top:728px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 november 1981 . </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 13 och 59 �� lagen (1968:430) om </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">merv�rdeskatt^ skall ha nedan angivna ly delse. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">13 </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatten utg�r med sjutton och sju tiondels procent av beskattnings�</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">v�rdet. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">59 �'' Merv�rdeskatt utg�r med sjutton och sju tiondels procent av be�</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">skattningsv�rdet. F�r monteringsf�rdigt hus utg�r dock skatten med tio </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">och sextiotv� hundradels procent av beskattningsv�rdet. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft11">Beskattningsv�rdet �r lika med varans v�rde, ber�knat enligt 6 � tullf�r-</p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1981/82; 30 bil. 4, SkU 8, rskr 14. </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1979: 304. </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:885. </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft11">� Senaste lydelse 1980:676. </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse 1980:676. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>E </b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>G </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Cl </b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:798px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>l!i </b></p> <p style="position:absolute;top:957px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft11">SI </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:27px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">ordningen (1973:979), med till�gg av tull samt annan statlig avgift eller </p> <p style="position:absolute;top:27px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1981:992 </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">skatt, merv�rdeskatten inbegripen. </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid best �mmande av beskattningsv�rdet i fall som avses i 13 � tullf�r�</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">ordningen iakttages att, om varan </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">reparerats i utla ndet, beskattningsv�rdet �r lika med det belopp som be�</p> <p style="position:absolute;top:135px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">tingats f�r reparationen med till�gg som i andra styck et s�gs, </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">bearbetats p� annat s�tt eller tillverkats av svenskt eller i Sverige f�rtull-</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">lat m aterial, avdrag f�r medges f�r vad som i annan ordning belagts med </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">merv�rdeskatt, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller annan </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">liknande svensk prestation, avdrag f�r medges for v�rdet av s�dant arbete <br/>eller s�dan prestation. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i k raft den 16 november 1981. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">ROLF WIRT�N </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft20">Leif Lindstam </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft20">(Budgetdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:992

Lag

Utkom fr�n trycket

den 12 november 1981

1888

om �ndring i lagen (1968:430) om merv�rdeskatt;

utf�rdad den 12 november 1981 .

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 13 och 59 �� lagen (1968:430) om

merv�rdeskatt^ skall ha nedan angivna ly delse.

13

Skatten utg�r med sjutton och sju tiondels procent av beskattnings�

v�rdet.

59 �'' Merv�rdeskatt utg�r med sjutton och sju tiondels procent av be�

skattningsv�rdet. F�r monteringsf�rdigt hus utg�r dock skatten med tio

och sextiotv� hundradels procent av beskattningsv�rdet.

Beskattningsv�rdet �r lika med varans v�rde, ber�knat enligt 6 � tullf�r-

' Prop. 1981/82; 30 bil. 4, SkU 8, rskr 14.

^ Lagen omtryckt 1979: 304.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:885.

� Senaste lydelse 1980:676.

Senaste lydelse 1980:676.

E

G

Cl

l!i

SI

background image

ordningen (1973:979), med till�gg av tull samt annan statlig avgift eller

SFS 1981:992

skatt, merv�rdeskatten inbegripen.

Vid best �mmande av beskattningsv�rdet i fall som avses i 13 � tullf�r�

ordningen iakttages att, om varan

reparerats i utla ndet, beskattningsv�rdet �r lika med det belopp som be�

tingats f�r reparationen med till�gg som i andra styck et s�gs,

bearbetats p� annat s�tt eller tillverkats av svenskt eller i Sverige f�rtull-

lat m aterial, avdrag f�r medges f�r vad som i annan ordning belagts med

merv�rdeskatt,

tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete eller annan

liknande svensk prestation, avdrag f�r medges for v�rdet av s�dant arbete
eller s�dan prestation.

Denna lag tr�der i k raft den 16 november 1981.

P� regeringens v�gnar

ROLF WIRT�N

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.