SFS 2020:1062 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Du är här: Start / Skatterätt / Skatteförfarandelag (2011:1244) / SFS 2020:1062 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS2020-1062.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:IXCBBS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:TYKPZW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 26 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 26 kap. 19 f � skattef�rfarandelagen <br/>(2011:1244) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>26 kap. <br/>19 f �</b>2 Vid s�rskild ber�kning av arbetsgivaravgifter, allm�n l�neavgift <br/>och s�rskild l�neskatt enligt 5 � lagen (2016:1053) om s�rskild ber�kning <br/>av vissa avgifter f�r enmansf�retag ska utbetalaren l�mna </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppgift om annat st�d som har beviljats utbetalaren under</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">beskattnings�ret och de tv� f�reg�ende beskattnings�ren och som anses vara <br/>s�dant st�d av mindre betydelse som avses i </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"> kommissionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">2013 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om Europeiska <br/>unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse, </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"> kommissionens f�rordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">2013 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om Europeiska <br/>unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"> kommissionens f�rordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om Europeiska unionens <br/>funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbruks-<br/>sektorn, och </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. de �vriga uppgifter som Skatteverket beh�ver f�r att kunna bed�ma om</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�rskild ber�kning f�r g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Linda Bolund Thornell <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63. <br/>2 Senaste lydelse 2016:1075. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:1062</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">2 december 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i skattef�rfarandelagen (2011:1244)

Utf�rdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 26 kap. 19 f � skattef�rfarandelagen
(2011:1244) ska ha f�ljande lydelse.

26 kap.
19 f �
2 Vid s�rskild ber�kning av arbetsgivaravgifter, allm�n l�neavgift
och s�rskild l�neskatt enligt 5 � lagen (2016:1053) om s�rskild ber�kning
av vissa avgifter f�r enmansf�retag ska utbetalaren l�mna

1. uppgift om annat st�d som har beviljats utbetalaren under

beskattnings�ret och de tv� f�reg�ende beskattnings�ren och som anses vara
s�dant st�d av mindre betydelse som avses i

 kommissionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december

2013 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om Europeiska
unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse,

 kommissionens f�rordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december

2013 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om Europeiska
unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse inom jordbrukssektorn,
eller

 kommissionens f�rordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om

till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om Europeiska unionens
funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbruks-
sektorn, och

2. de �vriga uppgifter som Skatteverket beh�ver f�r att kunna bed�ma om

s�rskild ber�kning f�r g�ras.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Bolund Thornell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2016:1075.

SFS

2020:1062

Publicerad
den

2 december 2020

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.