Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1958:213
580213.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:36px;font-family:HTMWTG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:KCGRMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:15px;font-family:KCGRMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:HTMWTG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:KCGRMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:21px;font-family:GZTAWF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:USIENY+ArialMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:HTMWTG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:IDEBYG+Arial;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:21px;font-family:HTMWTG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:36px;font-family:HTMWTG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1254px;"> <img width="892" height="1254" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:36px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft10">TNINGSSAMLING </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1958 " Nr 213216 </b></p> <p style="position:absolute;top:151px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket den 27 maj 1958 </b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>= </b></p> <p style="position:absolute;top:215px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft13">^hl </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>t </b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Nr 213 </b></p> <p style="position:absolute;top:313px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>^ (I5lt&gt; </b></p> <p style="position:absolute;top:313px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om behandlingen av h�ktade och anh�llna m. fl. </b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>given Stockholms slott den 26 april 1968. </i></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">gott f�rordna som f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft16">�iiflkE </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft13">1 �. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">Den som p� grund av misstanke om brott eller av annan anledning h�k-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">tats skall behandlas med tillb�rlig h�nsyn, s� att skadliga verkningar av </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft13">frihetsf�rlusten s�vitt m�jligt f�rebyggas. </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:22px;white-space:nowrap" class="ft13">'i </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft13">2 �. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft13">Den h�ktade m� bel�ggas med f�ngsel allenast om det pr�vas erforderligt </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">f�r att f�rekomma flykt eller eljest �r n�dv�ndigt med h�nsyn till ordning </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft13">lyi�ii och s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:1px;white-space:nowrap" class="ft13">jflitfe </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">Han m� ej heller i �vrigt underkastas annan inskr�nkning i sin frihet �n </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">som p�kallas av �ndam�let med h�ktningen samt ordning och s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:379px;white-space:nowrap" class="ft13">3 �. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft13">. Den h�ktade skall senast vid ankomsten till f�rvaringslokalen visiteras. </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">F D�rvid skall iakttagas all den h�nsyn som omst�ndigheterna rnedgiva. Om </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">m�jligt skall vittne n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">Penningar, v�rdesaker, legitimationshandlingar och s�dana f�rem�l som </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">kunna �ventyra ordning och s�kerhet skola fr�ntagas den h�ktade f�r att </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">s�rskilt f�rvaras. </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft13">4 �. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">I varje rum m� ej f�rvaras mer �n en person, med mindre det �r n�dv�n�</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">digt av utrymmessk�l eller p�kallas av annan s�rskild anledning. </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft13">5 �. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft13">Vid behandlingen av den som h�ktats skall erforderlig h�nsyn tagas till </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft13">hans �lder, k�n och h�lsotillst�nd. L�kares anvisning r�rande v�rden av </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">den som �r sjuk skall beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft13">6 �. </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft13">H�ktad m� ej �l�ggas arbete men �ger, om det kan ske utan ol�genhet, </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�ra l�mpligt arbete som han sj�lv anskaffar eller som eljest kan beredas </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft13">honom. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17">^ Prop. 1958: 68; L�U 18; Rslo- 17 4. </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17">111587026. Svensk f�rfattningssamling 1958, Nr 213^276 </p> <p style="position:absolute;top:1209px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>V'j </b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft19">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1254px;"> <img width="892" height="1254" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:28px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20">370 </p> <p style="position:absolute;top:28px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft20">1958 . </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft20">7�. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">I den m�n det �r f�renligt med god ordning och i �vrigt ej f�ranled </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20">ol�genhet m� h�ktad anskaffa eller mottaga underh�ll och bekv�mlighet* </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">ut�ver vad som eljest best�s honom. </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft20">8 �. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">H�ktad m� ej avs�nda eller mottaga brev eller annan f�rs�ndelse eller </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft20">mottaga bes�k, med mindre det pr�vas kunna ske utan att �ventyra ord�</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft20">ning och s�kerhet eller medf�ra fara f�r att bevis undanr�jes eller utred�</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">ning om brott eljest f�rsv�ras; dock �ger han utan s�dan pr�vning avs�n </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20">skrift till l�nsstyrelsen och till offentlig f�rsvarare samt, om han f�rvaras </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ngv�rdsanstalt, till f�ngv�rdsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:843px;white-space:nowrap" class="ft20">' </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">Om r�tt f�r f�rsvarare att sammantr�ffa med den som �r h�ktad stadg </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">i r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft20">9 �. </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">Om missbruk ej kan befaras, m� h�ktad medgivas att bes�ka n�rs </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">ende som �r sv�rt sjuk eller bevista n�rst�endes begravning, s� ock att </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">annat fall, d� synnerliga sk�l f�religga, l�mna f�rvaringslokalen f�r vis </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft20">kort tid. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft20">10 �. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad i denna lag �r stadgat om h�ktad �ger motsvarande till�mpning </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">den som p� grund av misstanke om brott anh�llits eller gripits. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft20">11 �. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">D�r n�gon eljest, f�r annat �ndam�l �n verkst�llighet av straffdom, i; </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">tages i f�ngv�rdsanstalt eller h�kte eller, p� grund av fylleri eller av an </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">orsak, tages i f�rvar i polisarrest, skola ock best�mmelserna i denna la </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">med s�rsldlt beaktande av anledningen till intagningen, i till�mpliga dela </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">l�nda till efterr�ttelse, om ej annat �r i lag eller f�rfattning s�rskilt stadga </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft20">12 �. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">N�rmare f�reskrifter ang�ende till�mpningen av denna lag meddelas a </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1958. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">Genom lagen upph�vas 19 � 2129 f�rordningen den 16 februari 186 </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">om nya strafflagens inf�rande och vad i avseende d�r� iakttagas skall sa </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � lagen den 20 december 1946 om inf�rande av nya r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytterm _ </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigi. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft20">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 25 april 1958. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft21">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:839px;white-space:nowrap" class="ft21">' </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft20">(L. S.) " </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:686px;white-space:nowrap" class="ft20">INGVAR L INDELL , </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

TNINGSSAMLING

1958 " Nr 213216

Utkom fr�n trycket den 27 maj 1958

=

^hl

t

Nr 213

^ (I5lt>

Lag

om behandlingen av h�ktade och anh�llna m. fl.

given Stockholms slott den 26 april 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott f�rordna som f�ljer.

�iiflkE

1 �.

Den som p� grund av misstanke om brott eller av annan anledning h�k-

tats skall behandlas med tillb�rlig h�nsyn, s� att skadliga verkningar av

frihetsf�rlusten s�vitt m�jligt f�rebyggas.

'i

2 �.

Den h�ktade m� bel�ggas med f�ngsel allenast om det pr�vas erforderligt

f�r att f�rekomma flykt eller eljest �r n�dv�ndigt med h�nsyn till ordning

lyi�ii och s�kerhet.

jflitfe

Han m� ej heller i �vrigt underkastas annan inskr�nkning i sin frihet �n

som p�kallas av �ndam�let med h�ktningen samt ordning och s�kerhet.

3 �.

. Den h�ktade skall senast vid ankomsten till f�rvaringslokalen visiteras.

F D�rvid skall iakttagas all den h�nsyn som omst�ndigheterna rnedgiva. Om

m�jligt skall vittne n�rvara.

Penningar, v�rdesaker, legitimationshandlingar och s�dana f�rem�l som

kunna �ventyra ordning och s�kerhet skola fr�ntagas den h�ktade f�r att

s�rskilt f�rvaras.

4 �.

I varje rum m� ej f�rvaras mer �n en person, med mindre det �r n�dv�n�

digt av utrymmessk�l eller p�kallas av annan s�rskild anledning.

5 �.

Vid behandlingen av den som h�ktats skall erforderlig h�nsyn tagas till

hans �lder, k�n och h�lsotillst�nd. L�kares anvisning r�rande v�rden av

den som �r sjuk skall beaktas.

6 �.

H�ktad m� ej �l�ggas arbete men �ger, om det kan ske utan ol�genhet,

utf�ra l�mpligt arbete som han sj�lv anskaffar eller som eljest kan beredas

honom.

^ Prop. 1958: 68; L�U 18; Rslo- 17 4.

111587026. Svensk f�rfattningssamling 1958, Nr 213^276

V'j

background image

370

1958 .

7�.

I den m�n det �r f�renligt med god ordning och i �vrigt ej f�ranled

ol�genhet m� h�ktad anskaffa eller mottaga underh�ll och bekv�mlighet*

ut�ver vad som eljest best�s honom.

8 �.

H�ktad m� ej avs�nda eller mottaga brev eller annan f�rs�ndelse eller

mottaga bes�k, med mindre det pr�vas kunna ske utan att �ventyra ord�

ning och s�kerhet eller medf�ra fara f�r att bevis undanr�jes eller utred�

ning om brott eljest f�rsv�ras; dock �ger han utan s�dan pr�vning avs�n

skrift till l�nsstyrelsen och till offentlig f�rsvarare samt, om han f�rvaras

f�ngv�rdsanstalt, till f�ngv�rdsstyrelsen.

'

Om r�tt f�r f�rsvarare att sammantr�ffa med den som �r h�ktad stadg

i r�tteg�ngsbalken.

9 �.

Om missbruk ej kan befaras, m� h�ktad medgivas att bes�ka n�rs

ende som �r sv�rt sjuk eller bevista n�rst�endes begravning, s� ock att

annat fall, d� synnerliga sk�l f�religga, l�mna f�rvaringslokalen f�r vis

kort tid.

10 �.

Vad i denna lag �r stadgat om h�ktad �ger motsvarande till�mpning

den som p� grund av misstanke om brott anh�llits eller gripits.

11 �.

D�r n�gon eljest, f�r annat �ndam�l �n verkst�llighet av straffdom, i;

tages i f�ngv�rdsanstalt eller h�kte eller, p� grund av fylleri eller av an

orsak, tages i f�rvar i polisarrest, skola ock best�mmelserna i denna la

med s�rsldlt beaktande av anledningen till intagningen, i till�mpliga dela

l�nda till efterr�ttelse, om ej annat �r i lag eller f�rfattning s�rskilt stadga

12 �.

N�rmare f�reskrifter ang�ende till�mpningen av denna lag meddelas a

Konungen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1958.

Genom lagen upph�vas 19 � 2129 f�rordningen den 16 februari 186

om nya strafflagens inf�rande och vad i avseende d�r� iakttagas skall sa

9 � lagen den 20 december 1946 om inf�rande av nya r�tteg�ngsbalken.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytterm _

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungl. sigi.

bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 25 april 1958.

GUSTAF ADOLF

'

(L. S.) "

(Justitiedepartementet)

INGVAR L INDELL ,

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.