SFS 1999:163 Lag om penningtvättsregister

990163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om penningtv�ttsregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 mars 1999.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag g�ller ut�ver personuppgiftslagen (1998:204) vid behand-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114">ling av personuppgifter i fr�ga om s�dan penningtv�tt som avses i 1 � lagen<br/>(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt (penningtv�ttsregister).</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">F�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114">mot penningtv�tt f�r f�ra penningtv�ttsregister �ver s�dana uppgifter som<br/>f�retaget l�mnat med st�d av 9 � andra stycket n�mnda lag.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>�ndam�l</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Penningtv�ttsregister f�r f�ras av ett f�retag som avses i 2 � </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�r att f�rhindra att f�retaget medverkar vid transaktioner som utg�r</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">penningtv�tt enligt 1 � lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt, och </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">2. f�r att f�retaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 � andra</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">stycket samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:763px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:789px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett penningtv�ttsregister f�r endast inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft114">1. namn, person- eller organisationsnummer och adress,<br/>2. kontonummer eller motsvarande, samt<br/>3. de �vriga uppgifter som l�mnats med st�d av 9 � andra stycket lagen</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt. </p> <p style="position:absolute;top:7px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:905px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Information till den registrerade</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:930px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppgifter ur penningtv�ttsregister f�r inte l�mnas ut till den registre-</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">rade. </p> <p style="position:absolute;top:13px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 1999:163</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 april 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:163</b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Gallring</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">En uppgift i penningtv�ttsregistret skall gallras</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">1. om den myndighet som avses i 9 � lagen (1993:768) om �tg�rder mot</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft27">penningtv�tt beslutar att inte inleda eller att l�gga ned utredningen om pen-<br/>ningtv�tt,</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">av de l�mnade uppgifterna,</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">anledning av de l�mnade uppgifterna, eller</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">4. senast ett �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 9 � andra</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket n�mnda lag.</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Samk�rning</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett f�retags penningtv�ttsregister f�r inte samk�ras med motsvarande</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">register hos ett annat f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:7px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>R�ttelse och skadest�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och ska-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">dest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:7px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Tystnadsplikt</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �r verksam i f�retag som avses i 2 � f�r inte obeh�rigen r�ja</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgift i penningtv�ttsregister. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">mot f�rbudet i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft27">ERIK �SBRINK<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om penningtv�ttsregister;

utf�rdad den 11 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna lag g�ller ut�ver personuppgiftslagen (1998:204) vid behand-

ling av personuppgifter i fr�ga om s�dan penningtv�tt som avses i 1 � lagen
(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt (penningtv�ttsregister).

2 �

F�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt f�r f�ra penningtv�ttsregister �ver s�dana uppgifter som
f�retaget l�mnat med st�d av 9 � andra stycket n�mnda lag.

�ndam�l

3 �

Penningtv�ttsregister f�r f�ras av ett f�retag som avses i 2 �

1. f�r att f�rhindra att f�retaget medverkar vid transaktioner som utg�r

penningtv�tt enligt 1 � lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt, och

2. f�r att f�retaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 � andra

stycket samma lag.

Inneh�ll

4 �

Ett penningtv�ttsregister f�r endast inneh�lla

1. namn, person- eller organisationsnummer och adress,
2. kontonummer eller motsvarande, samt
3. de �vriga uppgifter som l�mnats med st�d av 9 � andra stycket lagen

(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt.

Information till den registrerade

5 �

Uppgifter ur penningtv�ttsregister f�r inte l�mnas ut till den registre-

rade.

1

Prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134.

SFS 1999:163

Utkom fr�n trycket
den 8 april 1999

background image

2

SFS 1999:163

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Gallring

6 �

En uppgift i penningtv�ttsregistret skall gallras

1. om den myndighet som avses i 9 � lagen (1993:768) om �tg�rder mot

penningtv�tt beslutar att inte inleda eller att l�gga ned utredningen om pen-
ningtv�tt,

2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning

av de l�mnade uppgifterna,

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av de l�mnade uppgifterna, eller

4. senast ett �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 9 � andra

stycket n�mnda lag.

Samk�rning

7 �

Ett f�retags penningtv�ttsregister f�r inte samk�ras med motsvarande

register hos ett annat f�retag.

R�ttelse och skadest�nd

8 �

Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och ska-

dest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

9 �

Den som �r verksam i f�retag som avses i 2 � f�r inte obeh�rigen r�ja

uppgift i penningtv�ttsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter

mot f�rbudet i f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

ERIK �SBRINK
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.