SFS 1981:1348

811348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:YRSHZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:YRSHZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:YRSHZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:YRSHZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:YRSHZE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:454px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1981:1348 Lag </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">den 29 december 1981 </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft10">om �mdriiig i earkotikaf�rordningen (1962:704); </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1981. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 6 � 2 mom. och 14 � na rkotika-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rordningen (1962:704) skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft14">6 � 2 motn.^ Narkotiska l�kemedel f�r l�mnas ut endast efter f�rordnan�<br/>de av l�kare, tandl�kare eller veterin�r. N�rmare f�reskrifter om utl�m�</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">nande av narkotika meddelas av socialstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">Om det finns grundad anledning att anta att en l�kare, tandl�kare eller </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft14">veterin�r missbrukat sin beh�righet att f�rordna narkotiska l�kemedel, f�r <br/>h�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd efter omst�ndigheterna antingen </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rbjuda att s�dana l�kemedel l�mnas ut p� f�rordnande av l�karen, tand�</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft14">l�karen eller veterin�ren eller f�reskriva s�rskilda begr�nsningar i fr�ga <br/>om utl�mnandet. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">Beslut som avses i andra stycket skall ha omedelbar verkan, om inte </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">n�mnden f�rordnar annat. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">14 </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft12">Beslut av h�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd enligt 6 � 2 mom. </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft14">andra stycket eller beslut av socialstyrelsen enligt 11 � tre dje stycket f�r <br/>�verklagas hos kammarr�tten genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:976px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">Annat beslut av socialstyrelsen enligt denna f�rordning f�r �verklagas </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft12">hos regeringen genom besv�r. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">2574 </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1981/82:60, SoU 27, rskr 123. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1968:69. </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1971:984. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34;. ;-Denna lag tr�der i kraft en vecka efter den dag, d� lagen enligt uppgift p� </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:672px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1981:1348 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">den utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">KARIN S�DER </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft20">Bj�rn Sj�berg </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft20">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:1348 Lag

Utkom fr�n trycket

den 29 december 1981

om �mdriiig i earkotikaf�rordningen (1962:704);

utf�rdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 6 � 2 mom. och 14 � na rkotika-

f�rordningen (1962:704) skall ha nedan angivna lydelse.

6 � 2 motn.^ Narkotiska l�kemedel f�r l�mnas ut endast efter f�rordnan�
de av l�kare, tandl�kare eller veterin�r. N�rmare f�reskrifter om utl�m�

nande av narkotika meddelas av socialstyrelsen.

Om det finns grundad anledning att anta att en l�kare, tandl�kare eller

veterin�r missbrukat sin beh�righet att f�rordna narkotiska l�kemedel, f�r
h�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd efter omst�ndigheterna antingen

f�rbjuda att s�dana l�kemedel l�mnas ut p� f�rordnande av l�karen, tand�

l�karen eller veterin�ren eller f�reskriva s�rskilda begr�nsningar i fr�ga
om utl�mnandet.

Beslut som avses i andra stycket skall ha omedelbar verkan, om inte

n�mnden f�rordnar annat.

14

Beslut av h�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd enligt 6 � 2 mom.

andra stycket eller beslut av socialstyrelsen enligt 11 � tre dje stycket f�r
�verklagas hos kammarr�tten genom besv�r.

Annat beslut av socialstyrelsen enligt denna f�rordning f�r �verklagas

hos regeringen genom besv�r.

2574

' Prop. 1981/82:60, SoU 27, rskr 123.

^ Senaste lydelse 1968:69.

^ Senaste lydelse 1971:984.

background image

". ;-Denna lag tr�der i kraft en vecka efter den dag, d� lagen enligt uppgift p�

SFS 1981:1348

den utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling.

P� regeringens v�gnar

KARIN S�DER

Bj�rn Sj�berg

(Socialdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.