SFS 2018:1789 Lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar / SFS 2018:1789 Lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
SFS2018-1789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:OLLGOM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:YIJOYS+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2002:598) om avgifter f�r vissa </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>gr�ns�verskridande betalningar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att lagen (2002:598) om avgifter f�r <br/>vissa gr�ns�verskridande betalningar ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b> Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 924/2009 av den <br/>16 september 2009 om gr�ns�verskridande betalningar i gemenskapen och <br/>om upph�vande av f�rordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom n�r det g�ller <br/>artiklarna 68, till�mpas �ven p� Sveriges valuta. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Erik Eldhagen <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1789 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 28 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2002:598) om avgifter f�r vissa

gr�ns�verskridande betalningar

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att lagen (2002:598) om avgifter f�r
vissa gr�ns�verskridande betalningar ska ha f�ljande lydelse.

1 � Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 924/2009 av den
16 september 2009 om gr�ns�verskridande betalningar i gemenskapen och
om upph�vande av f�rordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom n�r det g�ller
artiklarna 68, till�mpas �ven p� Sveriges valuta.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

SFS

2018:1789

Publicerad
den

28 november 2018

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.