SFS 2020:181 Lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar / SFS 2020:181 Lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
SFS2020-181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:VEXPNY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:VEXPNY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2002:598) om avgifter f�r vissa </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>gr�ns�verskridande betalningar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 april 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2002:598) om avgifter f�r <br/>vissa gr�ns�verskridande betalningar ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 924/2009 av den <br/>16 september 2009 om gr�ns�verskridande betalningar i gemenskapen och <br/>om upph�vande av f�rordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom n�r det g�ller <br/>artiklarna 6 och 7, till�mpas �ven p� Sveriges valuta. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2020. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Lotta Hardvik Cederstierna <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2018:1789. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:181</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 april 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2002:598) om avgifter f�r vissa

gr�ns�verskridande betalningar

Utf�rdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (2002:598) om avgifter f�r
vissa gr�ns�verskridande betalningar ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 924/2009 av den
16 september 2009 om gr�ns�verskridande betalningar i gemenskapen och
om upph�vande av f�rordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom n�r det g�ller
artiklarna 6 och 7, till�mpas �ven p� Sveriges valuta.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

2 Senaste lydelse 2018:1789.

SFS

2020:181

Publicerad
den

3 april 2020

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.