SFS 2002:598 Lag om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar / SFS 2002:598 Lag om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
020598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:BDBKAD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:BDBKAD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:BDBKAD+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BDBKAD+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:BDBJNJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om avgifter f�r vissa gr�ns�verskridande <br/>betalningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 juni 2002.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 de-<br/>cember 2001 om gr�ns�verskridande betalningar i euro</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft11">.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i f�rordningen finns be-</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">st�mmelser om n�r f�rordningen blir till�mplig p� gr�ns�verskridande betal-<br/>ningar som utf�rs i svensk valuta och om n�r utvidgningen f�r verkan.</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft111">G�ran Haag<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 2001/02:168, bet. 2001/02:FiU24, rskr. 2001/02:288.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18">EGT L 344, 28.12.2001 s. 0013-0016 (Celex 301R2560).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2002:598</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 juni 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om avgifter f�r vissa gr�ns�verskridande
betalningar;

utf�rdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 de-
cember 2001 om gr�ns�verskridande betalningar i euro

2

.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i f�rordningen finns be-

st�mmelser om n�r f�rordningen blir till�mplig p� gr�ns�verskridande betal-
ningar som utf�rs i svensk valuta och om n�r utvidgningen f�r verkan.

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:168, bet. 2001/02:FiU24, rskr. 2001/02:288.

2

EGT L 344, 28.12.2001 s. 0013-0016 (Celex 301R2560).

SFS 2002:598

Utkom fr�n trycket
den 24 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.