SFS 1968:602

680602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:WVJRWM+ArialMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:JKAXKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:WVJRWM+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:10px;font-family:WVJRWM+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:6px;font-family:NBUYNH+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:WVJRWM+ArialMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JKAXKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:22px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:19px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:WVJRWM+ArialMT;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:9px;font-family:KKDHGW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft56{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:16px;font-family:WVJRWM+ArialMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:18px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft82{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:18px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft91{font-size:22px;font-family:JKAXKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:18px;font-family:JKAXKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:22px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft94{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft95{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft96{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:19px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft101{font-size:19px;font-family:JKAXKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:18px;font-family:JKAXKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:12px;font-family:NBUYNH+Arial;color:#000000;} .ft104{font-size:21px;font-family:OXKYCH+CourierNewPSMT;color:#000000;} .ft105{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:18px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:33px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:15px;font-family:KKDHGW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RFITPN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:404px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft10">Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft11">Jbag </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">ang�ende iiadi'lag i lagen den 3 juni i955^(nr 416) om sparLanlier; </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>given Stockholms slott den O december lUGS. </i></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft10">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n � d e, Sveriges, G�tes och </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft10">V e n d e s Ko n u n g , g � ra v e t e r Ii g t: all Vi, med riksdagen^ funril </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft10">gott f�rordna, dels all 11, 16, 18, 19, 2235, 39, 40, 43, 48, 58, 60, 6 7, SI </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft10">83, 92 ocli 96 �� lagen den 3 juni 1955 om sparbanker^ skall erlialla � ml-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">rad lydelse p� s�ll nedan anges, dels all i lagen skall inf�ras Irc nya pare </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft10">grafer, 35 ac ��, av nedan angiven lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft10">11 �. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft10">I sparbank </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft10">Hnvudm�nncn .skola vara minsl tjugu ocb h�gst sextio, dock att </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten m�, om s�rskilda f�rh�llanden f�ranleda d�rtill, niedgim a </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">antalet s�ttes h�gre �n sextio. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft13">16 �. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft10">D� det </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft10">eller andra. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft14">r&gt;lf </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft14">T.-.: </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>�. v � </b></p> <p style="position:absolute;top:901px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Vti 1 H J </b></p> <p style="position:absolute;top:908px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft10">vid garaniifondens bildande. </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft10">13 ^ </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:777px;white-space:nowrap" class="ft10">I&#34;'' </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft10">�r i reglementet f�rbeh�ll gjort om �terb�ring av grundfond </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft10">ay, m� sadan �terb�ring ej �ga rum annat �n i den m�n </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:711px;white-space:nowrap" class="ft10">\ </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft10">;tlcr-</p> <p style="position:absolute;top:993px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">gai till belopp, .som motsvarar tio g�nger grundfonden; ej b-c </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft10">b�ring ske, s� l�nge garanlifond, d�r s�dan bildals, ej alerbela s </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft16">^ Prop. 1008: M3; B:.U 00; Rskr 308. </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:681px;white-space:nowrap" class="ft16">.. </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:751px;white-space:nowrap" class="ft16">nv VU' </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft17">lor- r'!n </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft17">h'&lt;lolsc; av 11. 81, 83. 02 och 00 �ii sc 1002: 2.31, av 10 sc 100;-O- " </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft18">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:75px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft20">1968 " Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft20">1637 </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">genom �torb�rinspn sparbanken ej skulle kunna uppfylla i 26 � f�reskrivet </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">icrav p� egna fonder. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">19 �. </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">Ulf�st r�nta � garantifond eller grundfond skall icke utbetalas, om till </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ljd d�rav vi nsten^ � r�relsen icke skulle forsl� till att uppbringa grundfond </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">eller garanlifo nd till i 17 � f�rsta stycket angivet belopp. R�nta � garanti-</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">fond skall ej licllcr utbetalas, om genom utbetalningen s�dan f�rlust skulle </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">uppkomma � r�relsen, att sparbanken ej skulle kunna uppfylla i 26 � f�re�</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">skrivet krav p� egna fonder. Grundfondr�nta skall ej i n�got fall utbetalas </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">om till f�ljd d �rav f�rlust skulle uppkomma. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">22 �. </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">Sparbanks r�relse skall avse f�retr�desvis sparbankens verk samhets om�</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">r�de. </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">23 �. </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">Sparbank f�r ej for egen r�kning driva handel med eller, med de undan�</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">tag som angivas i 24 och 25 �g, f�rv�rva annat �n guld, mynt, v�xlar, </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">checkar, anv isningar, obligationer och andra for den allm�nna r�relsen av�</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">sedda f�rskrh-ningar utom s�dana som medf�ra r�tt till betalning f�rst ef�</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">ter utf�rdarens ovTiga fordringSc�gare (f�rlagsbe\is). </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft20">-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">24 �. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">Sparbank f �r f�rv�rva </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft20">. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft20">.. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft20">. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">1. fast egendom, tomtr�tt och bostadsr�tt f�r att bereda sparbanken loka�</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">ler f�r dess inrymmande eller tillgodose d�rmed sammanh�ngande behov, </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att f�rvalta fast egendom </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">eller tom tr�tt som f�rv�rvats f�r det under 1 anghma �ndam�let, och f�r-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">hgsbevis, som utf�rdats av s�dant bolag, </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">3. inven tarier, vilka anskaffas f�r r�relsen eller till fastighet, som spar�</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">banken �ge r, eller till lokaler, som sparbanken i �vrigt innehar, </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">4. bostadsr�tt f�r att bereda bostad �t n�gon som �r anst�lld i sparban-</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">ben. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft20">... </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">�rende om forv�rv enligt f�rsta stycket av fast egendom, tomtr�tt eller </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">aktie avg�res av huvudm�nnen, om ej annat f�ljer av sparbankens regle�</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">mente. Detsamma g�ller �rende om f�rb�ttring av byggnad i vilken spar�</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">bankens lokaler �ro eller avses bliva inrymda. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">Sparbank f�r till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar mot </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">bogst tio procent av sparbankens egna fonder, f�rv�rva andel i s�dan ekono-</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">biisk f�rening eller aktie i s�dant bolag, som med Konungens godk�nnande </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">^&amp;rkar som en sammanslutning av svenska sparbanker f�r tillgodoseende </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">m H emensamrna in tressen, eller garanlifondhe\ds eller f�rJagsbcvis, som ut-</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">^rdats av f�reningen eller bolaget, eller i �vrigt tillskjuta medel till f�r-</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20">eller bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">till </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20">&#34;^'ad som f�ljer av tredje stycket f�r sparbank efter tillst�nd av </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">. ^yosmjTidlgheten t illskjuta medel till f�rening eller aktiebolag som avses </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">^bamnda stycke, om det tillskjutna kapitalet icke kan grunda uppl�nings-</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">dej </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20">t�cka krav p� egot kapital hos f�reningen, bolaget eller annorst�-</p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Sparbank som m edverkar vid emission av aktier eller f�rlagsbevis p� den </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20">marknaden f�r efter tillst�nd av tillsynsmyndigbeten f�rv�rva </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">lai'h </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rlagsbevis som ing�r i emissionen. S�dan aktie eller s�dant f�r-</p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">�Soevis skall sparbanken avjdtra s� snart det l�mpligen kan ske ocb se-</p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>Suensk i�rfall^ingssamling iQGS, A'r COlCOS </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft30">1968 " Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30">163S </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft32">nasi ell ar efter f�rv�rvet.^ Om synnerliga slc�l f�religga, kan Ullsynsmvn. <br/>di&#34;he!cn f�rl�nga denna frist. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft30">25 �. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r alt skydda fordran f�r sparbank dels p� offentlig auktion eller kp,] </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft30">b�rs eller i den ordning som angivas i 96 a � vitsoknmgslagen k�pa e.^endr,, </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">som �r ulm�tt eller pantsalt f�r fordringen dels, om del �r uppenbart a� </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">suarbanken annars skulle lida avsevard forlust, s�som betalning f�r ford,,. </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">ovcrta'Aa f�r fordringen pantsatt eller annan egendom. Bevis om til lskoUtin </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">TaranUfond eller grundfond i sparbanken f�r dock f�rv�rvas endast omf,&gt;. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft30">uLs�ttningar f�r �terbetalning av fond f�religga enligt 16 eller 18 </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft30">Egendmn, som sparbank f�rv�rvat enligt f�rsta stycket, skall avyttras si </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft32">siiaid det l�mpligen kan ske och senast n�r det kan �ga rum utan f�rlust f�: <br/>sparbanken. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rv�rv enligt denna paragraf skall of�rdr�jligen anm�las hos til lsyn&#34; </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft30">26 �. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft30">Sparbank skall till ins�ttarnas skydd ha egna fonder till visst l�gsta k-</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft30">lopp. Detta best�mmes i f�rh�llande till sparbankens tillg�ngar och ti ll ga�</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft30">rantif�rbindelser som sparbanken ing�tt (placeringar). Vid ber�kningen av </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft33">Icravct p� egna fonder indelas placeringarna i f�ljande fyra grupper, n�m�<br/>ligen </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft30">A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissv�xlar samt fordringar bos </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft30">riksbanken och riksg�ldskon leret, </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft30">2. skaltteammarv�xlar och obligationer som utf�rdats av staten, kon!-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft30">mnn eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet, allm�n kassa eller inr�tt�</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft30">ning, vars reglemente faslsl�llts av konungen, eller krcditakliclw-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft30">3. andra fordringar f�r vilka staten, kommun eller d�rmed j�nif�rlk </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft30">samf�llighet, bankaktiebolag, sparbank, postbanken, ccntr.alka^s-v </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft34">eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inr�ttning, krciii-<br/>aktiebolag eller f�rs�lcringsf�retag med svensk koncession </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft30">4. fordringar f�r vilka s�kerheten iitg�res av v�rdehandling cllci ori </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft30">ran, som angives under A 13, </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:750px;white-space:nowrap" class="ft30">. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:781px;white-space:nowrap" class="ft30">J.. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft30">5. garantif�rbindelser f�r villca sparbanken erh�llit s�kerhet i </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft30">handling eller fordran, som angives under A 14^7 </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft30">B. 1. andra fullgoda obligationer �n de som angivas under A 2 ^ - i.j.;, , ; -</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft30">2. fordringar f�r vilka utl�ndskt bankf�retag eller annat forsaw r </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft30">f�retag �n som avses under A 3 svarar, </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft30">3. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�rcs av </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft30">f, </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft30">v�rdehandling eller fordran, som angives imdcr B 1 c </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft30">inteckning i jordbruks-, aff�r.s- eller bosladsfastigbel </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft30">rdll till s�dan fastighel inom sjuttiofem procent av </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft30">v�rdet av den fasta egendomen eller, i fr�ga om tomlrati. " </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft30">nad soiii b�r till tomlr�tlen, eller </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft30">... </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft30">lordran ined f�rm�nsr�tt p� grund av lagen den </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft30">1966 (nr 701) om f�rm�nsr�tt f�r fordringar unligl bi^^ </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:757px;white-space:nowrap" class="ft30">^-]];,n-</p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft34">gcniensamliclsanl�ggningar, s�vida f�rm�nsr�llcn lar pO " ^ <br/>de pa sparbankens f�ranslallande, </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:718px;white-space:nowrap" class="ft30">.i,| j v .iu'-' </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft30">4. garantif�rbindelser f�r vilka sparbanken erh�llit^ sakci </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft30">handling eller fordran, som angives under B 1 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:76px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft40">1968 " Is'r C02 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft40">1639 </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">C. 1. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�res av </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft40">inteckning i jordhruksfaslighet. i bostadsfastighet med en- eller </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft40">tvfdamdjshus el er med </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r vilket statligt bostadsl�n </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft40">utg�r eher i tomtratt liU s� dan fastighet, om inteckningss�kerheten </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft40">�r f�rst�rk med horgen och inteckningen ligger mellan sjuttiofem </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft40">och etthundra procent av det uppskattade v�rdet av den fasta egen�</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft40">domen eller, i fraga om tomtr�tt, av byggnad som h�r till tomtr�t�</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft40">ten, </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft40">inteckning i fastighet, som helt eller delvis ar inr�ttad f�r indu�</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft40">striell verksamhet, eller 1 tomtr�tt till s�dan fastighet inom femtio </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft40">procent av det uppskattade v�rdet av den fasta egendomen eller, i </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�ga om tomtratt, av byggnad och annan egendom som h�r till </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft40">tomtr�tten, </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondb�rs h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft40">eller </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft40">borgen, dock ej till h�gre belopp f�r varje l�ntagare �n tjugufem-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft40">tusen kronor, </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft40">2. ga rantif�rbindelser f�r vilka sparbanken erh�llit s�kerhet i form av </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft40">v�rdehandling, fordran eller borgensf�rbindelse som angives under </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft40">C 1, </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft40">D. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft40">�vriga tillg�ngar och garantif�rbindelser utom s�dana som enligt </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft40">femte och sj�tte styckena skola avr�knas fr�n sparbankens egna </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft40">fonder. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r placeringar, som angivas under A, fordras ej egna fonder, I �vrigt </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft40">skall sparbank vid varje tidpunkt ha egna fonder till l�gst ett belopp, som </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft40">motsvarar sammanlagt </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">en p rocent av summan av placeringar, som angivas under B, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">fyra procent a v summan av placeringar, som angivas under C, och </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">itla procent av summan av placeringar, som angivas imder D. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillg�ng sk all tagas upp till bokf�rt v�rde och garantif�rbindelse till sitt </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft40">nominella belopp. </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">Med e gna^ fonder avses grundfond, reservfond och garantifond. Med egna </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft40">fonder f�r l ikst�llas det nominella v�rdet av f�rlagsbevis, utst�llda av spar-</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">anken, intill ett belopp motsvarande sparbankens reservfond. I fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">�rlagskapital, som l�ngivaren kan �terkr�va inom fem �r, skall dock iakt-</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">agas att med sp arbankens fonder f�r likst�llas h�gst s� stor del av det var-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:97px;white-space:nowrap" class="ft40">fallande beloppet som svarar mot tio procent av reservfonden, </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�n sparbankens egna fonder skall avr�knas det bokf�rda v�rdet av vad </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft40">^parbanken s�som a ktiekapital eller i annan form tillskjutit till f�retag som </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">fuer n�gon f orm av bankverksamhet. S�dan a-VT�kning skall dock ej ske </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">^ga om f�retag d�r staten �r del�gare. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft40">1 </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft40">sparbank v�sentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som uteslutande </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft40">da^c </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft40">att f�rvalta fastighet eller tomtr�tt som f�rv�rvals f�r att bere-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft40">jjj^l^^^^nken lokaler f�r dess inrymmande eller tillgodose d�rmed sam-</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft40">cen? </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft40">behov, skall fr�n sparbankens egna' fonder avT�lmas �tta pro-</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft40">av det bokf�rda v�rdet av aktierna i fastighetsbolaget och </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">ken </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft40">f'ohforda skulder eller den del av dessa som svarar mot sparban-</p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft40">av aktier i fastighetsbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft40">Val ' ^PPs|fattat v�rde avses det v�rde, som sparbanken best�mt p� grund-</p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft40">^ v�rdering. Har enligt g�llande best�mmelser om l�n av stats-</p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft40">tjll fr�mjande av bostadsbyggandet s�dant l�n beviljats till uppforan-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft41">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:75px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft50">1C40 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:435px;white-space:nowrap" class="ft50">1968 " Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">de av viss by%'nad, skall till grund f�r bed�mandet i st�llet f�r upnu.  </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft50">ningsv�rdet 'l�ggas del enligt n�mnda best�mmelser fastst�llda panty I </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft56">f�r byS8&#34;aden eller den fastighet, dar denna uppf�res, om ej s�rskilda jp <br/>f�ranleda annat. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:768px;white-space:nowrap" class="ft50">' </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft50">Sparbank, som p� grund av avtal enligt 79 � skall uppb�ra blivande �v </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft50">skott vid annan sparbanles liJevidation, f�r vid best�mmande av kravet </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft50">egna fonder under tiden f�r lilmdationen taga �verskottet i ber�kninrr iJn </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft50">belopp och p� villkor som tillsynsmyndigheten fastst�ller. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:767px;white-space:nowrap" class="ft50">intill </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft51">27 </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">Sparbank skall h�lla en med h�nsyn till r�relsens art och omfattning till </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft50">r�cklig kassarescrv. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:763px;white-space:nowrap" class="ft50">^ </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">Kassareserven skall best� av tillg�ngar som med l�tthet kunna f�rvandls^ </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">i penningar och skall tillsammans med inneliggande kassa uppg� till l� vt </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft50">ett belopp som svarar mot tio procent av sparbankens samtliga f�rbindelse: </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft50">med undantag av f�rlagsl�n, l�n mot inteckning i egen fastighet, l�n som ta�</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft50">gits upp hos allm�nna pensionsfonden i samband med �terl�n enligt fonden; </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">reglemente och garantif�rbindelser. Nedg�r kassareserven tillf�lHgt under </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">f�reskrivet belopp, skal] den snarast �kas till detta. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft50">�r tillg�ng som angives i andra stycket pantsatt, f�r den ej inr�knas i </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">kassareserven. Utg�r tillg�ngen s�kerhet f�r avtalad kredit som sparbanken </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">ej begagnat till fullo, f�r den �nd� ber�knas till det belopp, som sparbanken </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">enligt avtalet bar r�tt att ytterligare erh�lla vid anfordran. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft51">28 </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">Kredit f�r beviljas endast mot betryggande s�kerhet i fast eller l�s egen�</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">dom eller i lorm av borgen. Utan s�kerhet f�r dock kredit l�mnas till el' </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft50">sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot h�gst tre procent av </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft50">summan av sparbanks fonder och dess inl�ning. D�rut�ver f�r kredit utan </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft50">s�kcidiet beviljas </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft50">1. sadan lanlagarc, som avses i 26 � f�rsta stycket A 2 eller 3, sa mt u t�</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft50">l�ndskt bankf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">2. samf�llighet som avses i lagen den 16 december 1966 (nr 700) o myb??-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft50">gemensamhclsanl�ggningar, s�vida krediten ej �verstiger belopp f�r dlh-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft50">f�imansr�tt �tnjutes p� grund av lagen om f�rm�nsr�tt f�r fordringar en�</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft50">ligt n�mnda lag och f�rm�nsr�tten f�r g�ras g�llande p� sparbankens f�r�</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft50">anstaltande, </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft50">'\'i </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft50">fur hans r�relse, om krediten �r kortvarig. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">Aktie 1 bolag, som huvudsakligen f�rvaltar eller driver handel lurdaKt^ </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">e ei som idkar emissionsr�relse, f�r mottagas som pant endast om a v&#34;-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">noteras vid fondb�rs h�r i landet. Vad nu sagts g�ller �ven f�rlagsbevis son </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">utf�rdats av s�dant bolag. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft50">I </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">Simrbank f�r ej som ])ant mottaga f�rlagsbcvis, som sparbanken ulfn^' J' </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:202px;white-space:nowrap" class="ft50">1 ej le ei bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i spat tatr-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">och </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft50">29 </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft50">i s�dan o in-</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:761px;white-space:nowrap" class="ft52">"K til� </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft50">^^ua s�rskild uppm�rksamlict �t alt kredit </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:768px;white-space:nowrap" class="ft50">^ </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">SMmn </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft50">1 </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft50">uppkomma f�r sparbankens s�kerhet, icke </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:761px;white-space:nowrap" class="ft50">'-yy </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft50">ulf </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft50">hinlagare, som �ro f�rbundna med varan " --f. </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft50">cerhel av aktier e </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>r </b></p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>1 </b></p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:473px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>t:, </b></p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>ill u lUllJUlll-</b></p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft50">^ </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft50">iutressegcmenskap, eller mot s�kei </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft50">u^bLMs, som utgivits av samma aktiebolag eller akti </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">de 1 sad an gemenskap som nu sagts. </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft50">tiebolag som aro </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:751px;white-space:nowrap" class="ft54">f�roH''&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft50">T7, I </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft50">i' </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft50">ntron' </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft50">1 1 ' .-M </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft50">&#34;&#34;dsvarande till�mpning p� borgen och annan -</p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft50">tiloibindelse till sparbanken. </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft50">i </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft55">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft60">1968 . Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft60">30 �. </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">Till don som ensam eller i f�rening med annan f�r avg�ra p� sparbanltens </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">sfvrcise ankommatide �renden eller till den som �r gift med s�dan person </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft60">f�V sparl'^nUen l�mna kredit endast </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft60">1&gt; mot s�kerhet av horgen eller garanti av staten eller kommun eller av </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">sam f�ll ighct. kassa, inr�ttning eller bolag eller annan sammanslutning, som </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">avses i 26 � f�rsta stycket A 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">0. niot s�l;erhet av fordran eller v�rdehandling som avses i 26 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">sfyckct A ell er B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av det </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">uppskattade v�rdet av den intecknade egendomen, </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft60">3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pants�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft60">Ledamot av sparbanks stymelse eller styrelsesuppleant, som ej erh�llit </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">uppdrag som avses i f�rsta stycket, eller den som �r gift med s�dan person </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">f�r beviljas kredit endast mot s�kerhet av s�dan borgen eller garanti som </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">avses i forsla stycket 1 eller mot s�kerhet av pant. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60">Sparbank f�r cj l�mna kredit till revisor i sparbanken eller revisorssupp�</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">leant eller til! den som �r gift med s�dan person. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">Sparbank f�r ej heller l�mna kredit mot s�kerhet av borgen eller ford�</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">ringsbevis, som utf�rdats av n�gon som avses i f�ratatredje styckena, eller </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">mot v�x el, f�r vilken denne �r betalningsskyldig. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rstafj�rde styckena �ga motsvarande till�mpning p� bolag, f�rening </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft60">eller annan sammanslutning, vari person som avses i f�rstatredje stycke�</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">na eller s�dan persons make i egenskap av del�gare eller medlem har ett v�</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft60">sentligt ekonomiskt intresse, om ej annat f�ljer av vad som f�re skri ves ne�</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">dan i denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft60">Sammanslutning, i vilken s�dan person som avses i forsla stycket s�som </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">del�gare eller medlem har v�sentligt ekonomiskt intresse, f�r ej beviljas kre�</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">dit som angiv es i f�rsta stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft60">Utan hinder av best�mmelsen i femte stycket f�r sparbank l�mna sam�</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">manslutning, i vilken s�dan person som avses i f�rsta eller andra stycket i </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">egenskap a v del�gare eller medlem har v�sentligt ekonomiskt intresse, lo-e-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">dit genom diskontering av v�xel, som ar grundad p� verklig handelsaff�r, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">och bevilja kredit mot v�xel, som nu n�mnts och f�r vilken sammanslut�</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">ningen �r betalningsskyldig. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft60">31 �. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft60">Best�mmelserna om kredit i 2830 g� �ga motsvarande till�mpning p� </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft60">garantif�rbindelse som sparbank ikl�der sig. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft60">32 �. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft60">St�lles l�n icke alt betalas inom ett �r, skall sparbanle f�rbeh�lla sig r�tt </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft60">att s-�ga up p l�net till �terbetalning senast inom sagda tid. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft60">Utan f� rbeh�ll enligt f�rsta stycket f�r sparbank </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft60">1- bevilja �terl�n enligt reglementet ang�ende allm�nna pensionsfondens </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft60">med l�ngre l�ptid an ett �r, </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">utl�mna andra l�n mot skuldebrev med l�ngre l�ptid �n ett �r till ett </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft60">^amtnanlagt belopp, som &#34;vid v arje tidpunkt svarar mot h�gst tjugufem pro-</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft60">ent av summan av sparbankens fonder och dess inl�ning efter avdrag f�r </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft60">^som tagits upp hos allm�nna pensionsfonden 1 samband med �terl�n. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft60">t'orfallotiden f�r l�n skall best�mmas s�, att den �r f�renlig med villkoren </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft60">l�^ </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft60">f�rbindelser. L�n som avses i andra stycket 2 f�r icke st�l-</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft60">P� l�ng re �terbetalningstid �n tio �r. Har f�r s�dant l�n icke st�llts s�-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft70">1642 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft71">1968 . Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft71">kcrhct i fast eller l�s egendom, slmll i skuldebrevel ulf�stas arlir, </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:771px;white-space:nowrap" class="ft71">, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft71">ning i f�rh�llande till den tid f�r vilken l�net beviljas. </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft71">^ </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft71">Sparbanken skall f�rbeh�lla sig r�tt att s�ga upp l�n som avses i </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft71">stycket till �terbetalning senast inom tre m�nader, om s�kerheten f�M </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft71">f�rsvagas i m�rklig m�n eller, i fr�ga om l�n utan s�kerhet, om t rvMl </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft71">icke l�ngre f�religger f�r l�nef�rbindclsens fullg�rande. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft71">Best�mmelserna i denna paragraf �ga icke till�mpning p� l�n, f�r v </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft71">fulla g�ldande staten, kommun eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet sva^^ </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft71">F�reskriften i tredje stycket f�rsta punkten g�ller dock �ven s�dant l�n </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft71">33 �. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft71">Sparbank f�r ej vid avtal om kredit eller annars i sin r�relse f�rbdiiHa </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">sig andel i vinst p� aff�r, som sparbanken sj�lv icke �ger avsluta. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:784px;white-space:nowrap" class="ft71">^ </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft71">Ej heller f�r sparbank, d�r ej �r fr�ga om utdelning p� aktier eller vad i </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">�vrigt kan tillkomma sparbanken som �gare av aktier, p� annat s�tt beredas </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">andel i vinst p� verksamhet, som sparbanken sj�lv icke f�r driva. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft71">34 �. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft71">Vid beviljande av kredit f�r sparbank icke g�ra f�rbeh�ll om att kredil-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">beloppct eller del av detta skall s�ttas in bos sparbanken f�r l�ngre tid �n </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">sex m�nader eller p� l�ngre tids upps�gning �n sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft71">�" </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft71">Sparbank far ej utfarda tryckta eller graverade, till innehavaren eller till </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">viss man eller order st�llda f�rbindelser eller ikl�da sig ansvarighet f�r s�</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft71">dana l�rbindelser. Vad nu sagts g�ller dock ej r�nteb�rande f�rlagsbevis, som </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">lyder p� minst etthundra kronor. </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft71">Sparm�rken l�r anv�ndning vid inl�ning inom skolsparr�relscn f�r spar�</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft71">bank utf�rda endast om �tg�rder vidtagits f�r kontroll �ver utel�pande m�r�</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft71">ken. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft71">35 a �. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft71">JMotbok eller annat bevis, som sparbank utf�rdar om tillgodohavande p� </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft71">l�kning, skall st�llas till viss man och inneh�lla att �verl�telse f�r ske en�</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft71">dast till viss man och att �verl�telsen b�r anm�las bos sparbanken. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft71">Spaibank far ej tr�ffa f�rbeh�ll om r�tt f�r sparbanken att �beropa be� </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft71">aming till annan �n r�tt innehavare av motbok. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft71">Om eflerlysning och d�dande av f�rkommen motbok g�lla s�rskilda be�</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft71">st�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft71">T </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:466px;white-space:nowrap" class="ft71">35 b �. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft71">Innan sparbank inr�ttar bankkontor, skall sparbanken inh�mta yltram'^ </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft71">lian n�mnden f�r bankkontorsetablering. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft71">inratlas bankkontor, skall det omedelbart anm�las bos tillsynsniYiidh-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft71">hetcn. </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft71">bidraga till kostnaden f�r n�mndens verks.ainbct enbd </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft71">1 e s.^nfter som meddelas av Konungen eller mvndighet som Konungen </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft71">stammer. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft71">o </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft71">=&gt; </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft71">mvnd. in rf&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft71">sparbanken ej betala ut s�dana </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:750px;white-space:nowrap" class="ft71">j aer-</p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft71">t-ma innrli&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft71">f�tt �verf�rmyndarens tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:762px;white-space:nowrap" class="ft71">f </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft71">5v?? n � </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:428px;white-space:nowrap" class="ft71">p� Jelln, a^cr den omyndige oj vidnre </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:776px;white-space:nowrap" class="ft71">, </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft71">" S adan inskr�nkning i don omyndiges r�lt skall anlecl. " </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft72">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:62px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft80">1968 " Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft80">^&lt;543 </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft80">ins�llriiiigs^cvis eller i motbok, n�r bewset eller motboken f�retes hos spar-</p> <p style="position:absolute;top:118px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft81">Iiatikcn. </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft81">" </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft80">Mcriol som f�rmyndare eller god man f�rv^altar enligt f�r�ldrabaJken, </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft80">utom sAvjtt angAr ranta som st�tt inne kortare tid �n ett �r, ta&lt;Tas ut </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft81">.1,^ riviirfnrTiivndarcns tillst�nd endast nm faT-Non�Ti </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft80">icrkims p:i </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft80">nnri . </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft80">i,uiu uuarnats om ins�ttningen, �verf�r-</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft80">ni vnci::re, f� rmyndare och god man �ga p� beg�ran erh�lla be^ns om belop-</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft80">,v[ U V do m odel, som s�ltas in eller st� inne, och i forekommande fall inly^ </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft80">;,{t meddelat tillst�nd icke ntnjitjats. </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft80">39 �. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft80">Styrelsen f�r, om reglementet medgiver det, uppdraga �t styrelseledamot </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft80">eller annan all ensam eller i f�rening med annan avg�ra �renden av be�</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">skaffenhet att annars ankomma p� stjTcIsens egen pr�vming. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft80">Om de n befogenliet, som skall tillkomma person som avses i f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">�ligger de l styrelsen att meddela f�reskrifter i en f�r ett �r i s�nder fast�</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">st�lld instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">f�r luediigh-ningen fastst�llas. Styrelsen skall, s� snart det kan ske, till till-</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft80">synsmyndiglielen ins�nda avskrift av instruktionen och underr�tta myn�</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">digheten om dc �ndringar som vidtagas i instruktionen. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft80">Uppdrag en ligt f�rsta stycket kan n�r som helst �terkallas eller inskr�n�</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">kas. Utan h inder av uppdrag f�r styrelsen .sj�lv avg�ra �rende av varje slag. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft80">Styrelsen f�r ej uppdraga �t enskild stjTelseledamot eller annan att av�</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft80">g�ra �rende, som avser </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft80">1. inr� ttande eller indragning av filial eller �vertagande av annan bank�</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">r�relse, </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft80">2. f�rv�^ ^' eller av^itring av fastighet, som �r avsedd f�r sparbankens in-</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">nntmande eller f�r att tillgodose d�rmed sammanh�ngande behov, </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft80">�. bevi ljande av kredit till person, som avses i 30 � f�rsta eller andra </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">dycket, eller till bolag, f�rening eller annan sammanslutning, vari s�dan </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft80">person �r styrelseledamot eller som del�gare eller medlem har ett v�sent-</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft80">ekonomiskt intresse; f�r kredit, som nu s�gs, f�r dock styrelsen fasl-</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">dalla vissa gr�nser, inom vilka utan styrelsens beslut i \i </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft80">-redit f �r beviljas i och f�r en av l�ntagaren idkad r�relse, </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft80">4- furv�rv av aktie eller f�rlagsbevis i andra fall �n d� fr�ga �r om aktie </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft80">furlagsbevis, som �r utm�tt eller pmntsatt f�r sparbankens fordran, </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft80">fastst�llande av allm�nna r�ntesatser f�r in- och utl�ning; dock att </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft80">'^5,1!t, Om del �r p�kallat av allm�n r�ntef�r�ndring, f�r utan styi-elsens </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft80">-�rande m eddelas f�r tiden till n�sta styrelsesammantr�de, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft80">�- m eddelande av best�mmelser om kassaverksamheten vid sparbanken </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft80">om r �relsen i dess helhet vid filial och hur denna r�relse skall �ver-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft80">huvudkontorets sida. </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft80">&#34;est�mmelser om kredit skola g�lla �ven i fr�ga om garantif�rbindelse, </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft80">sparbank ikl�der sig. </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft81">o, </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft81">, </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft81">40 �. </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft80">eller den som erh�llit uppdrag enligt 39 � m� ej hand-</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft80">r�rande avtal mellan honom och sparbanken eller s�dan fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft80">inlrr' </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft80">sparbanken och tredje man, i vilken han �ger ett v�sentligt </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft80">i </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft80">stridande mot sparbankens. Ej heller m� han deltaga </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft80">m ang�ende avtal mellan sparbanken och tredje man, som han ensam </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft82">�</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:424px;white-space:nowrap" class="ft90">1968 " Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft90">1614 </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft90">" "" I. onnnn 'i^er f�retr�da. Vad s�lunda �r stadgat skall </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft95">eller J^&#34;'^.�jjg,pj,i7betraffande g�va fr�n sparbanken, s� ock belr�ffand^ <br/>T�ac &#34;ta&#34; eller annan lalan mot slyrclseledaTnolen, den som Ku </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">enligt so' � eller tredje nian. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft90">43 �. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft90">I f�rh�llande till sparbanken �ligger det styrelsen att st�lla sig U ll e fie, </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">r�ttelse de s�rskilda f�reskrifter som meddelas 1 reglementet eller, bo lr�i. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft90">fnnde fr-'mor som falla inom huvudm�nnens befogenhet, av dessa. Detsamma </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft90">'^�lla annan st�llf�retr�dare f�r sparbanken samt den som erb�liii </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft90">uppdrag enligt 39 �; och �i-o dessa j�mv�l skyldiga h�rsamma f�reskrin </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft90">som me�ddela? av styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft90">F�reskrift, sniken ^ </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft90">sparbankens intressen. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft90">Den som </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft90">^ avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:475px;white-space:nowrap" class="ft90">48 �. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft90">.T�mle vad i bokf�ringslagen �r stadgat skall i fr�ga om sparbanks balnm-</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft90">r�kning g�lla; </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:530px;white-space:nowrap" class="ft90">, , </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft90">r.. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:677px;white-space:nowrap" class="ft90">i ", </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft90">... </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft90">1 Tillg�ngar, avsedda till stadigvarande bruk for sparbanken, ma cj 1 </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft90">vidare nifm'�n som betingas av f�rb�ttringar, som nedlagts � desamma, ! </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft90">balansr�kningen f�r det �r, varunder de f�rv�rvats, upptagas till h�gre v�aie </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft90">"in so m motsvarar kostnaderna f�r deras f�rv�rvande och d�imfter tillh�rn </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft90">v�rde �n det, vartill de varil uppf�rda i n�rmast f�reg�ende balansr�k�</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft90">ning. �r det verkliga v�rdet l�gre �n det belopp, vartill dylik tillg�ng s�</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft90">lunda upplagils, skall � tillg�ngen �rligen avskrivas vad som motsvarar kss </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft90">av �lder och nylljandc eller annan d�rmed j�mf�rlig orsak uppkomna v�rde�</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft90">minskning. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft90">. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft90">j- . m </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft90">Ulan hinder av vad nu sagts m� fast egendom, avsedd till stvadigvaranac </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft90">bruk f�r sparbanken, eller lomlr�lt till fastighet, avsedd f�r sadanl annv </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft90">m�l, f�r t�ckande av f�rlust � sparbankens r�relse uppskrivas h�gst li c-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft96">best�ende v�rde, tillg�ngen i fr�ga m�sle anses �ga, saframt tillspsmF <br/>dighelen medgivit uppskrivningen. I intet fall m� dock </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft90">�ver senast fastst�llda taxeringsv�rdet � den fasla egendomen </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft90">g�ller lomlr�ll, � byggnad eller byggnader, som utg�ra tillbeh�r 1 </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft96">r�ltcn. Vad s�lnndu shadgals skall �ga motsvarande till�mpning a <br/>omf�rm�les i 24 �' f�rsta stycket 2. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:787px;white-space:nowrap" class="ft90">f,; </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft90">2. Betr�ffande andra tillg�ngar �n som n�mnts under 1 </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft90">, v </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft90">m� upptagas �ver verkliga v�rdet. F�r fordran, som f�rfaller </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:776px;white-space:nowrap" class="ft90">yjr-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft90">sparhanken upps�gas till bclalning f�rsl efter l�ngre tid �n ett ai, 1 </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft90">del icke s�ttas h�gre �n alt avkastning crh�lles efler en r�nlcfot </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">mot del allm�nna r�ntel�get. N�rmare f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:772px;white-space:nowrap" class="ft90">ford-</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft90">avsedda fordringar meddelas �rligen av tillsynsmyndighclcn. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:784px;white-space:nowrap" class="ft90">alt </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft90">ringar skola upptagas h�gst till dk belopp, varmed de ber�knas v </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">inflyta. V�rdel�sa fordringar m� icke upplagas s�som lillg;'&#34;!!- </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:776px;white-space:nowrap" class="ft90">j^mi-</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft90">3. I st�llet f�r avskrivning � tillg�ngs v�rde m� motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft90">na uppf�ras � s�rskilt v�rclcminskningskonto. Minskning </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft90">ningskonto �r medgiven, d�r avskrivning med samma belopp s </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft90">rande tillg�ng, s� ock i den m�n, enligt vad f�rut i denna </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft90">hinder cj m�ter f�r uppskrivning .av tillg�ng samt mhiskmng </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft90">minskningskonto sker i st�llet f�r s�dan uppskrivning. _ </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:689px;white-space:nowrap" class="ft90">^ </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:723px;white-space:nowrap" class="ft90">r av </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft90">4. Avskrivning skall avse viss tillg�ng eller grupp av li!lg''i&#34;�'^ </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft90">beskaffenhet. </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft90">&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:697px;white-space:nowrap" class="ft90">_ </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:756px;white-space:nowrap" class="ft90">vart f dr </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft90">5. De belopp, till vilka sparbankens s�rskilda fonder uppg�- </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:743px;white-space:nowrap" class="ft90">&#34; </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:801px;white-space:nowrap" class="ft90">siU </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft91"><i>�Jst </i></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:810px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>i </i></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft93">n�' </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft90">(kal. </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft90">[�rd: </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:808px;white-space:nowrap" class="ft90">Bppt </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:810px;white-space:nowrap" class="ft90">jara </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft90">t:la </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft90">V; </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft94">�</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:77px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft100">1968 . Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft100">1645 </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft100">51^ S balansr�kningen uppf�ras bland skulderna. Ben�mningen fond m� en-</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">da^sl anv�ndas f�r grundfond, reservfond och garantifond. : : ^ : </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft101"><i>6, Organisations- eller f�rvaltningskostnader ;ra� e j, uppf�ras s�^ni till-</i></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>rting. </i></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>: ' " </i></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:421px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>" ' " </i></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>y. y '"""""" s' </i></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft100">^ 7, Inom linjen skall anm�rkas sammanlagda-h�ioppet av sparbankens </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">ansvarsf�rbindelser, i den m�n de icke upptagits bland skulderna. Tlllilca </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">skall inom linjen upptagas av sparbanken st�lld panters sammanlagda bok�</p> <p style="position:absolute;top:241px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">f�rda v�rde. Inom linjen skola ock anm�rkas de pensions�taganden, som ej </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">upptagits bland skulderna. Ytterligare skall inom linjen uppf�ras r�nta � </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">ffarantifond eller grundfond, som till f�ljd av reglerna i 19 � icke kunnat ut�</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">betalas. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft100">. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft100">" - </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft100">^ </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft100">Vad i </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft100">eller bilaga. </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft100">: ' </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft100">. . </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft100">, </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft100">58;�. \ </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft100">Ansvarsfrihet m�  </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft100">r�stat d�remot. ' </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft100">Anst�lles ej  </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft100">blivit beviljad. , </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft100">.... </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft100">, .T . -</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft100">Om ansvarsfrihet </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft100">n�mnda handling.' </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft100">. . </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft100">? </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft100">Talan om s kadest�nd p� grund av f�rvaltnings�lg�rd, sbiu n�gon vidtagit </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">med st�d av uppdrag enligt 39 �, m� ej v�ckas av sparlsanken, sedan ett �r </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">f�rflutit fr�n det f�rvaltningsber�ttelsen och revisionsber�ttelsen f�r det </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">r�kenskaps�r, under vilket �tg�rden vidtagits, framlagts � sammantr�de </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft100">med hmmdm�nnen, s�framt icke f�rh�llande f�religger varom stadgas i </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft100">^ i </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:466px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>... i- " </b></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>/. .. </b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft100">F�rs�ttes sparbank </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft100">redovisningen avser. , , , " </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft100">. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft100">Mot den som erh�llit uppdrag enligt 39 � samt re\'isor �ger konkurshoet </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft100">ock, d�r sparbanken f�rs�ttes i konkurs p� ans�kan, vilken gjorts innan tv� </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">�r f�rflu tit fr�n det f�rvaltningsber�ttelsen och revisionsber�ttelsen fram�</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft100">lades � sammantr�de med huvudm�nnen, f�ra s�dan talan. . \ </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft100">, </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft100">Talan, varom </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft100">talan f�rlorad. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft100">" </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft104">D� sparbanken  -^ </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft104">med huvudm�nnen. , . </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft100">Redo\isningen'skaIl   redovisningen omfattar;- </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft100">' ' </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft100">' ? . </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft100">^ I fr�ga om styrelsens redovisning, om revisorernas granskning och revi�</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft100">sionsber�ttelsen, om handlingars framl�ggande � sammantr�de med huvud�</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">m�nnen, om behandlingen av fr�gan om ansvarsfrihet samt om anst�llande </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft100">f^tfdnnmot styrelseledamot eller den som erh�llit .uppdrag enligt 39 � skall </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft100">i tdl�mpliga delar g�lla vad i denna lag f�rut r�rande dessa �mnen foreskri-</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft100">81 �. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft100">Om sparbanks </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft100">med straff. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft100">0^ sparbank </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft100">s�dan talan. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft101"><i>Tdlsynsmjmdigheten skall </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft101"><i>utf�rda instruktion. </i></p> <p style="position:absolute;top:972px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft100">TdlsynsmjTidighcten �ger </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft100">denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft100">20 R ^i^^^y ^s^y^digheten i anledning av att sparbank icke kan uppfylla i </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft100">. 3 f�reskrivet krav p� egna fonder f�rel�gger sparbankens styrelse att </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft100">imaga r�t telse, m�, d�r ej s�rskilda omst�ndigheter f�ranleda annat, den </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft100">" mom vilken f�rel�ggandet skall vara fullgjort, icke sattas l�ngre �n tv� </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft100">^a�er, och m� i intet fall sagda tid best�mmas till mer �n ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft100">�ar sparbanks </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft100">i likvidation, </p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft101"><i>S-HlSSooo S vensf.' f�rfatiningasamling </i></p> <p style="position:absolute;top:1112px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft101"><i>AV 60JGOS </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft105">�</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft110">1968 " Nr 602 </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft110">1640 </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft110">83 �. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft110">Sparbanks styrelse </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:447px;white-space:nowrap" class="ft110">av inyndigheten; </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft110">alt, d� anledning yppas Idl antagande,^alL^sparbanken gjort s�dan-, fu </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft110">belcn; samt </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">att dels </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:354px;white-space:nowrap" class="ft110">och st�llning. </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft110">92 �. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">Har buvndman, slyrelscledainol, den som erh�llit uppdrag enligt 30 j </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">revisor, likvidator, likvidationsrevisor eller ombud, som avses i 82 �1 nioni' </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft110">vid rullg�randet av sitt uppdrag upps�lligen eller av v�rdsl�shet tillskvndai </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft114">sparbanken skada, �r han pliktig att till sparbanken utgiva ers�ttning fw <br/>skadan. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">Har huvudman </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r skadan. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">D�r medhj�lpare, "-  " f�r skadan. </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft110">96 �. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">Med dagsb�ter </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:405px;white-space:nowrap" class="ft110">efters�tter best�mmelserna i n�nmda lagi-iim; </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">4. den, som bryter mot &#34;cad s om �r stadgat i 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft110">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1969. </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">I fr�ga om krav p� egna fonder och om skyldighet att h�lla kassnrc-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">serv f�r sparbank till�mpa �ldre best�mmelser till utg�ngen av �r 1973. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft110">^bd bokslnt, som sker f�r tidigare �r �n 1974, f�r obligation, som.avsc&gt;i </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">48 � f�rsta stycket 1 i dess �ldre lydelse och som f�rv�rvats f�re rlen I ] '"&gt; </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">miari 1969, v�rderas enligt �ldre best�mmelser. Detsamma g�ller fordnin </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">p� grund av l�n, som avses i 48 i; f�rsta stycket 2 i dess �ldre lydelse ocii </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft110">som beviljats f�re nyssn�mnda tidpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft110">Skyldighet att inh�mta yttrande enligt 35 b � f�rsta stycket f�religger icke </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">f�r sparbank, som efter lagens ikrafttr�dande utnyttjar med st�d av �lk </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">best�mmelser meddelat tillst�nd att inr�tta kontor.' </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att eftcrr�tta. Till yttermcrj </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungk </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft110">bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft110">Slockbolms slott den 6 december 1968. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft111">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:485px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>(L. S.') </b></p> <p style="position:absolute;top:884px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:699px;white-space:nowrap" class="ft110">G. E. S TRAN'&#34;' </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft113">�</p> </div> </div>
background image

Nr 602

Jbag

ang�ende iiadi'lag i lagen den 3 juni i955^(nr 416) om sparLanlier;

given Stockholms slott den O december lUGS.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n � d e, Sveriges, G�tes och

V e n d e s Ko n u n g , g � ra v e t e r Ii g t: all Vi, med riksdagen^ funril

gott f�rordna, dels all 11, 16, 18, 19, 2235, 39, 40, 43, 48, 58, 60, 6 7, SI

83, 92 ocli 96 �� lagen den 3 juni 1955 om sparbanker^ skall erlialla � ml-

rad lydelse p� s�ll nedan anges, dels all i lagen skall inf�ras Irc nya pare

grafer, 35 ac ��, av nedan angiven lydelse.

11 �.

I sparbank

denna lag.

Hnvudm�nncn .skola vara minsl tjugu ocb h�gst sextio, dock att

myndigheten m�, om s�rskilda f�rh�llanden f�ranleda d�rtill, niedgim a

antalet s�ttes h�gre �n sextio.

16 �.

D� det

eller andra.

r>lf

T.-.:

�. v �

Vti 1 H J

vid garaniifondens bildande.

13 ^

I"''

�r i reglementet f�rbeh�ll gjort om �terb�ring av grundfond

ay, m� sadan �terb�ring ej �ga rum annat �n i den m�n

\

;tlcr-

gai till belopp, .som motsvarar tio g�nger grundfonden; ej b-c

b�ring ske, s� l�nge garanlifond, d�r s�dan bildals, ej alerbela s

^ Prop. 1008: M3; B:.U 00; Rskr 308.

..

nv VU'

lor- r'!n

h'<lolsc; av 11. 81, 83. 02 och 00 �ii sc 1002: 2.31, av 10 sc 100;-O- "

background image

1968 " Nr 602

1637

genom �torb�rinspn sparbanken ej skulle kunna uppfylla i 26 � f�reskrivet

icrav p� egna fonder.

19 �.

Ulf�st r�nta � garantifond eller grundfond skall icke utbetalas, om till

f�ljd d�rav vi nsten^ � r�relsen icke skulle forsl� till att uppbringa grundfond

eller garanlifo nd till i 17 � f�rsta stycket angivet belopp. R�nta � garanti-

fond skall ej licllcr utbetalas, om genom utbetalningen s�dan f�rlust skulle

uppkomma � r�relsen, att sparbanken ej skulle kunna uppfylla i 26 � f�re�

skrivet krav p� egna fonder. Grundfondr�nta skall ej i n�got fall utbetalas

om till f�ljd d �rav f�rlust skulle uppkomma.

22 �.

Sparbanks r�relse skall avse f�retr�desvis sparbankens verk samhets om�

r�de.

23 �.

Sparbank f�r ej for egen r�kning driva handel med eller, med de undan�

tag som angivas i 24 och 25 �g, f�rv�rva annat �n guld, mynt, v�xlar,

checkar, anv isningar, obligationer och andra for den allm�nna r�relsen av�

sedda f�rskrh-ningar utom s�dana som medf�ra r�tt till betalning f�rst ef�

ter utf�rdarens ovTiga fordringSc�gare (f�rlagsbe\is).

-

24 �.

Sparbank f �r f�rv�rva

.

..

.

1. fast egendom, tomtr�tt och bostadsr�tt f�r att bereda sparbanken loka�

ler f�r dess inrymmande eller tillgodose d�rmed sammanh�ngande behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att f�rvalta fast egendom

eller tom tr�tt som f�rv�rvats f�r det under 1 anghma �ndam�let, och f�r-

hgsbevis, som utf�rdats av s�dant bolag,

3. inven tarier, vilka anskaffas f�r r�relsen eller till fastighet, som spar�

banken �ge r, eller till lokaler, som sparbanken i �vrigt innehar,

4. bostadsr�tt f�r att bereda bostad �t n�gon som �r anst�lld i sparban-

ben.

...

�rende om forv�rv enligt f�rsta stycket av fast egendom, tomtr�tt eller

aktie avg�res av huvudm�nnen, om ej annat f�ljer av sparbankens regle�

mente. Detsamma g�ller �rende om f�rb�ttring av byggnad i vilken spar�

bankens lokaler �ro eller avses bliva inrymda.

Sparbank f�r till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar mot

bogst tio procent av sparbankens egna fonder, f�rv�rva andel i s�dan ekono-

biisk f�rening eller aktie i s�dant bolag, som med Konungens godk�nnande

^&rkar som en sammanslutning av svenska sparbanker f�r tillgodoseende

m H emensamrna in tressen, eller garanlifondhe\ds eller f�rJagsbcvis, som ut-

^rdats av f�reningen eller bolaget, eller i �vrigt tillskjuta medel till f�r-

eller bolaget.

till

"^'ad som f�ljer av tredje stycket f�r sparbank efter tillst�nd av

. ^yosmjTidlgheten t illskjuta medel till f�rening eller aktiebolag som avses

^bamnda stycke, om det tillskjutna kapitalet icke kan grunda uppl�nings-

dej

t�cka krav p� egot kapital hos f�reningen, bolaget eller annorst�-

Sparbank som m edverkar vid emission av aktier eller f�rlagsbevis p� den

marknaden f�r efter tillst�nd av tillsynsmyndigbeten f�rv�rva

lai'h

f�rlagsbevis som ing�r i emissionen. S�dan aktie eller s�dant f�r-

�Soevis skall sparbanken avjdtra s� snart det l�mpligen kan ske ocb se-

Suensk i�rfall^ingssamling iQGS, A'r COlCOS

background image

1968 " Nr 602

163S

nasi ell ar efter f�rv�rvet.^ Om synnerliga slc�l f�religga, kan Ullsynsmvn.
di"he!cn f�rl�nga denna frist.

25 �.

F�r alt skydda fordran f�r sparbank dels p� offentlig auktion eller kp,]

b�rs eller i den ordning som angivas i 96 a � vitsoknmgslagen k�pa e.^endr,,

som �r ulm�tt eller pantsalt f�r fordringen dels, om del �r uppenbart a�

suarbanken annars skulle lida avsevard forlust, s�som betalning f�r ford,,.

ovcrta'Aa f�r fordringen pantsatt eller annan egendom. Bevis om til lskoUtin

TaranUfond eller grundfond i sparbanken f�r dock f�rv�rvas endast omf,>.

uLs�ttningar f�r �terbetalning av fond f�religga enligt 16 eller 18

Egendmn, som sparbank f�rv�rvat enligt f�rsta stycket, skall avyttras si

siiaid det l�mpligen kan ske och senast n�r det kan �ga rum utan f�rlust f�:
sparbanken.

F�rv�rv enligt denna paragraf skall of�rdr�jligen anm�las hos til lsyn"

myndigheten.

26 �.

Sparbank skall till ins�ttarnas skydd ha egna fonder till visst l�gsta k-

lopp. Detta best�mmes i f�rh�llande till sparbankens tillg�ngar och ti ll ga�

rantif�rbindelser som sparbanken ing�tt (placeringar). Vid ber�kningen av

Icravct p� egna fonder indelas placeringarna i f�ljande fyra grupper, n�m�
ligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissv�xlar samt fordringar bos

riksbanken och riksg�ldskon leret,

2. skaltteammarv�xlar och obligationer som utf�rdats av staten, kon!-

mnn eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet, allm�n kassa eller inr�tt�

ning, vars reglemente faslsl�llts av konungen, eller krcditakliclw-

3. andra fordringar f�r vilka staten, kommun eller d�rmed j�nif�rlk

samf�llighet, bankaktiebolag, sparbank, postbanken, ccntr.alka^s-v

eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inr�ttning, krciii-
aktiebolag eller f�rs�lcringsf�retag med svensk koncession

4. fordringar f�r vilka s�kerheten iitg�res av v�rdehandling cllci ori

ran, som angives under A 13,

.

J..

5. garantif�rbindelser f�r villca sparbanken erh�llit s�kerhet i

handling eller fordran, som angives under A 14^7

B. 1. andra fullgoda obligationer �n de som angivas under A 2 ^ - i.j.;, , ; -

2. fordringar f�r vilka utl�ndskt bankf�retag eller annat forsaw r

f�retag �n som avses under A 3 svarar,

3. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�rcs av

f,

v�rdehandling eller fordran, som angives imdcr B 1 c

inteckning i jordbruks-, aff�r.s- eller bosladsfastigbel

rdll till s�dan fastighel inom sjuttiofem procent av

v�rdet av den fasta egendomen eller, i fr�ga om tomlrati. "

nad soiii b�r till tomlr�tlen, eller

...

lordran ined f�rm�nsr�tt p� grund av lagen den

1966 (nr 701) om f�rm�nsr�tt f�r fordringar unligl bi^^

^-]];,n-

gcniensamliclsanl�ggningar, s�vida f�rm�nsr�llcn lar pO " ^
de pa sparbankens f�ranslallande,

.i,| j v .iu'-'

4. garantif�rbindelser f�r vilka sparbanken erh�llit^ sakci

handling eller fordran, som angives under B 1

background image

1968 " Is'r C02

1639

C. 1. fordringar f�r vilka s�kerheten utg�res av

inteckning i jordhruksfaslighet. i bostadsfastighet med en- eller

tvfdamdjshus el er med

f�r vilket statligt bostadsl�n

utg�r eher i tomtratt liU s� dan fastighet, om inteckningss�kerheten

�r f�rst�rk med horgen och inteckningen ligger mellan sjuttiofem

och etthundra procent av det uppskattade v�rdet av den fasta egen�

domen eller, i fraga om tomtr�tt, av byggnad som h�r till tomtr�t�

ten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis ar inr�ttad f�r indu�

striell verksamhet, eller 1 tomtr�tt till s�dan fastighet inom femtio

procent av det uppskattade v�rdet av den fasta egendomen eller, i

fr�ga om tomtratt, av byggnad och annan egendom som h�r till

tomtr�tten,

f�rlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondb�rs h�r i landet,

eller

borgen, dock ej till h�gre belopp f�r varje l�ntagare �n tjugufem-

tusen kronor,

2. ga rantif�rbindelser f�r vilka sparbanken erh�llit s�kerhet i form av

v�rdehandling, fordran eller borgensf�rbindelse som angives under

C 1,

D.

�vriga tillg�ngar och garantif�rbindelser utom s�dana som enligt

femte och sj�tte styckena skola avr�knas fr�n sparbankens egna

fonder.

F�r placeringar, som angivas under A, fordras ej egna fonder, I �vrigt

skall sparbank vid varje tidpunkt ha egna fonder till l�gst ett belopp, som

motsvarar sammanlagt

en p rocent av summan av placeringar, som angivas under B,

fyra procent a v summan av placeringar, som angivas under C, och

itla procent av summan av placeringar, som angivas imder D.

Tillg�ng sk all tagas upp till bokf�rt v�rde och garantif�rbindelse till sitt

nominella belopp.

Med e gna^ fonder avses grundfond, reservfond och garantifond. Med egna

fonder f�r l ikst�llas det nominella v�rdet av f�rlagsbevis, utst�llda av spar-

anken, intill ett belopp motsvarande sparbankens reservfond. I fr�ga om

�rlagskapital, som l�ngivaren kan �terkr�va inom fem �r, skall dock iakt-

agas att med sp arbankens fonder f�r likst�llas h�gst s� stor del av det var-

fallande beloppet som svarar mot tio procent av reservfonden,

fr�n sparbankens egna fonder skall avr�knas det bokf�rda v�rdet av vad

^parbanken s�som a ktiekapital eller i annan form tillskjutit till f�retag som

fuer n�gon f orm av bankverksamhet. S�dan a-VT�kning skall dock ej ske

^ga om f�retag d�r staten �r del�gare.

1

sparbank v�sentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som uteslutande

da^c

att f�rvalta fastighet eller tomtr�tt som f�rv�rvals f�r att bere-

jjj^l^^^^nken lokaler f�r dess inrymmande eller tillgodose d�rmed sam-

cen?

behov, skall fr�n sparbankens egna' fonder avT�lmas �tta pro-

av det bokf�rda v�rdet av aktierna i fastighetsbolaget och

ken

f'ohforda skulder eller den del av dessa som svarar mot sparban-

av aktier i fastighetsbolaget.

Val ' ^PPs|fattat v�rde avses det v�rde, som sparbanken best�mt p� grund-

^ v�rdering. Har enligt g�llande best�mmelser om l�n av stats-

tjll fr�mjande av bostadsbyggandet s�dant l�n beviljats till uppforan-

background image

1C40

1968 " Nr 602

de av viss by%'nad, skall till grund f�r bed�mandet i st�llet f�r upnu. 

ningsv�rdet 'l�ggas del enligt n�mnda best�mmelser fastst�llda panty I

f�r byS8"aden eller den fastighet, dar denna uppf�res, om ej s�rskilda jp
f�ranleda annat.

'

Sparbank, som p� grund av avtal enligt 79 � skall uppb�ra blivande �v

skott vid annan sparbanles liJevidation, f�r vid best�mmande av kravet

egna fonder under tiden f�r lilmdationen taga �verskottet i ber�kninrr iJn

belopp och p� villkor som tillsynsmyndigheten fastst�ller.

intill

27

Sparbank skall h�lla en med h�nsyn till r�relsens art och omfattning till

r�cklig kassarescrv.

^

Kassareserven skall best� av tillg�ngar som med l�tthet kunna f�rvandls^

i penningar och skall tillsammans med inneliggande kassa uppg� till l� vt

ett belopp som svarar mot tio procent av sparbankens samtliga f�rbindelse:

med undantag av f�rlagsl�n, l�n mot inteckning i egen fastighet, l�n som ta�

gits upp hos allm�nna pensionsfonden i samband med �terl�n enligt fonden;

reglemente och garantif�rbindelser. Nedg�r kassareserven tillf�lHgt under

f�reskrivet belopp, skal] den snarast �kas till detta.

�r tillg�ng som angives i andra stycket pantsatt, f�r den ej inr�knas i

kassareserven. Utg�r tillg�ngen s�kerhet f�r avtalad kredit som sparbanken

ej begagnat till fullo, f�r den �nd� ber�knas till det belopp, som sparbanken

enligt avtalet bar r�tt att ytterligare erh�lla vid anfordran.

28

Kredit f�r beviljas endast mot betryggande s�kerhet i fast eller l�s egen�

dom eller i lorm av borgen. Utan s�kerhet f�r dock kredit l�mnas till el'

sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot h�gst tre procent av

summan av sparbanks fonder och dess inl�ning. D�rut�ver f�r kredit utan

s�kcidiet beviljas

1. sadan lanlagarc, som avses i 26 � f�rsta stycket A 2 eller 3, sa mt u t�

l�ndskt bankf�retag,

2. samf�llighet som avses i lagen den 16 december 1966 (nr 700) o myb??-

gemensamhclsanl�ggningar, s�vida krediten ej �verstiger belopp f�r dlh-

f�imansr�tt �tnjutes p� grund av lagen om f�rm�nsr�tt f�r fordringar en�

ligt n�mnda lag och f�rm�nsr�tten f�r g�ras g�llande p� sparbankens f�r�

anstaltande,

'\'i

fur hans r�relse, om krediten �r kortvarig.

Aktie 1 bolag, som huvudsakligen f�rvaltar eller driver handel lurdaKt^

e ei som idkar emissionsr�relse, f�r mottagas som pant endast om a v"-

noteras vid fondb�rs h�r i landet. Vad nu sagts g�ller �ven f�rlagsbevis son

utf�rdats av s�dant bolag.

I

Simrbank f�r ej som ])ant mottaga f�rlagsbcvis, som sparbanken ulfn^' J'

1 ej le ei bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i spat tatr-

och

29

i s�dan o in-

"K til�

^^ua s�rskild uppm�rksamlict �t alt kredit

^

SMmn

1

uppkomma f�r sparbankens s�kerhet, icke

'-yy

ulf

hinlagare, som �ro f�rbundna med varan " --f.

cerhel av aktier e

r

1

t:,

ill u lUllJUlll-

^

iutressegcmenskap, eller mot s�kei

u^bLMs, som utgivits av samma aktiebolag eller akti

de 1 sad an gemenskap som nu sagts.

tiebolag som aro

f�roH''"

T7, I

i'

ntron'

1 1 ' .-M

""dsvarande till�mpning p� borgen och annan -

tiloibindelse till sparbanken.

i

background image

1968 . Nr 602

30 �.

Till don som ensam eller i f�rening med annan f�r avg�ra p� sparbanltens

sfvrcise ankommatide �renden eller till den som �r gift med s�dan person

f�V sparl'^nUen l�mna kredit endast

1> mot s�kerhet av horgen eller garanti av staten eller kommun eller av

sam f�ll ighct. kassa, inr�ttning eller bolag eller annan sammanslutning, som

avses i 26 � f�rsta stycket A 2 eller 3,

0. niot s�l;erhet av fordran eller v�rdehandling som avses i 26 � f�rsta

sfyckct A ell er B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av det

uppskattade v�rdet av den intecknade egendomen,

3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pants�kerhet.

Ledamot av sparbanks stymelse eller styrelsesuppleant, som ej erh�llit

uppdrag som avses i f�rsta stycket, eller den som �r gift med s�dan person

f�r beviljas kredit endast mot s�kerhet av s�dan borgen eller garanti som

avses i forsla stycket 1 eller mot s�kerhet av pant.

Sparbank f�r cj l�mna kredit till revisor i sparbanken eller revisorssupp�

leant eller til! den som �r gift med s�dan person.

Sparbank f�r ej heller l�mna kredit mot s�kerhet av borgen eller ford�

ringsbevis, som utf�rdats av n�gon som avses i f�ratatredje styckena, eller

mot v�x el, f�r vilken denne �r betalningsskyldig.

F�rstafj�rde styckena �ga motsvarande till�mpning p� bolag, f�rening

eller annan sammanslutning, vari person som avses i f�rstatredje stycke�

na eller s�dan persons make i egenskap av del�gare eller medlem har ett v�

sentligt ekonomiskt intresse, om ej annat f�ljer av vad som f�re skri ves ne�

dan i denna paragraf.

Sammanslutning, i vilken s�dan person som avses i forsla stycket s�som

del�gare eller medlem har v�sentligt ekonomiskt intresse, f�r ej beviljas kre�

dit som angiv es i f�rsta stycket 3.

Utan hinder av best�mmelsen i femte stycket f�r sparbank l�mna sam�

manslutning, i vilken s�dan person som avses i f�rsta eller andra stycket i

egenskap a v del�gare eller medlem har v�sentligt ekonomiskt intresse, lo-e-

dit genom diskontering av v�xel, som ar grundad p� verklig handelsaff�r,

och bevilja kredit mot v�xel, som nu n�mnts och f�r vilken sammanslut�

ningen �r betalningsskyldig.

31 �.

Best�mmelserna om kredit i 2830 g� �ga motsvarande till�mpning p�

garantif�rbindelse som sparbank ikl�der sig.

32 �.

St�lles l�n icke alt betalas inom ett �r, skall sparbanle f�rbeh�lla sig r�tt

att s-�ga up p l�net till �terbetalning senast inom sagda tid.

Utan f� rbeh�ll enligt f�rsta stycket f�r sparbank

1- bevilja �terl�n enligt reglementet ang�ende allm�nna pensionsfondens

med l�ngre l�ptid an ett �r,

utl�mna andra l�n mot skuldebrev med l�ngre l�ptid �n ett �r till ett

^amtnanlagt belopp, som "vid v arje tidpunkt svarar mot h�gst tjugufem pro-

ent av summan av sparbankens fonder och dess inl�ning efter avdrag f�r

^som tagits upp hos allm�nna pensionsfonden 1 samband med �terl�n.

t'orfallotiden f�r l�n skall best�mmas s�, att den �r f�renlig med villkoren

l�^

f�rbindelser. L�n som avses i andra stycket 2 f�r icke st�l-

P� l�ng re �terbetalningstid �n tio �r. Har f�r s�dant l�n icke st�llts s�-

background image

1642

1968 . Nr 602

kcrhct i fast eller l�s egendom, slmll i skuldebrevel ulf�stas arlir,

,

ning i f�rh�llande till den tid f�r vilken l�net beviljas.

^

Sparbanken skall f�rbeh�lla sig r�tt att s�ga upp l�n som avses i

stycket till �terbetalning senast inom tre m�nader, om s�kerheten f�M

f�rsvagas i m�rklig m�n eller, i fr�ga om l�n utan s�kerhet, om t rvMl

icke l�ngre f�religger f�r l�nef�rbindclsens fullg�rande.

Best�mmelserna i denna paragraf �ga icke till�mpning p� l�n, f�r v

fulla g�ldande staten, kommun eller d�rmed j�mf�rlig samf�llighet sva^^

F�reskriften i tredje stycket f�rsta punkten g�ller dock �ven s�dant l�n

33 �.

Sparbank f�r ej vid avtal om kredit eller annars i sin r�relse f�rbdiiHa

sig andel i vinst p� aff�r, som sparbanken sj�lv icke �ger avsluta.

^

Ej heller f�r sparbank, d�r ej �r fr�ga om utdelning p� aktier eller vad i

�vrigt kan tillkomma sparbanken som �gare av aktier, p� annat s�tt beredas

andel i vinst p� verksamhet, som sparbanken sj�lv icke f�r driva.

34 �.

Vid beviljande av kredit f�r sparbank icke g�ra f�rbeh�ll om att kredil-

beloppct eller del av detta skall s�ttas in bos sparbanken f�r l�ngre tid �n

sex m�nader eller p� l�ngre tids upps�gning �n sex m�nader.

�"

Sparbank far ej utfarda tryckta eller graverade, till innehavaren eller till

viss man eller order st�llda f�rbindelser eller ikl�da sig ansvarighet f�r s�

dana l�rbindelser. Vad nu sagts g�ller dock ej r�nteb�rande f�rlagsbevis, som

lyder p� minst etthundra kronor.

Sparm�rken l�r anv�ndning vid inl�ning inom skolsparr�relscn f�r spar�

bank utf�rda endast om �tg�rder vidtagits f�r kontroll �ver utel�pande m�r�

ken.

35 a �.

JMotbok eller annat bevis, som sparbank utf�rdar om tillgodohavande p�

l�kning, skall st�llas till viss man och inneh�lla att �verl�telse f�r ske en�

dast till viss man och att �verl�telsen b�r anm�las bos sparbanken.

Spaibank far ej tr�ffa f�rbeh�ll om r�tt f�r sparbanken att �beropa be�

aming till annan �n r�tt innehavare av motbok.

Om eflerlysning och d�dande av f�rkommen motbok g�lla s�rskilda be�

st�mmelser.

T

35 b �.

Innan sparbank inr�ttar bankkontor, skall sparbanken inh�mta yltram'^

lian n�mnden f�r bankkontorsetablering.

inratlas bankkontor, skall det omedelbart anm�las bos tillsynsniYiidh-

hetcn.

bidraga till kostnaden f�r n�mndens verks.ainbct enbd

1 e s.^nfter som meddelas av Konungen eller mvndighet som Konungen

stammer.

o

=>

mvnd. in rf"

sparbanken ej betala ut s�dana

j aer-

t-ma innrli"

f�tt �verf�rmyndarens tillst�nd

f

5v?? n �

p� Jelln, a^cr den omyndige oj vidnre

,

" S adan inskr�nkning i don omyndiges r�lt skall anlecl. "

background image

1968 " Nr 602

^<543

ins�llriiiigs^cvis eller i motbok, n�r bewset eller motboken f�retes hos spar-

Iiatikcn.

"

Mcriol som f�rmyndare eller god man f�rv^altar enligt f�r�ldrabaJken,

utom sAvjtt angAr ranta som st�tt inne kortare tid �n ett �r, ta<Tas ut

.1,^ riviirfnrTiivndarcns tillst�nd endast nm faT-Non�Ti

icrkims p:i

nnri .

i,uiu uuarnats om ins�ttningen, �verf�r-

ni vnci::re, f� rmyndare och god man �ga p� beg�ran erh�lla be^ns om belop-

,v[ U V do m odel, som s�ltas in eller st� inne, och i forekommande fall inly^

;,{t meddelat tillst�nd icke ntnjitjats.

39 �.

Styrelsen f�r, om reglementet medgiver det, uppdraga �t styrelseledamot

eller annan all ensam eller i f�rening med annan avg�ra �renden av be�

skaffenhet att annars ankomma p� stjTcIsens egen pr�vming.

Om de n befogenliet, som skall tillkomma person som avses i f�rsta stycket,

�ligger de l styrelsen att meddela f�reskrifter i en f�r ett �r i s�nder fast�

st�lld instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna

f�r luediigh-ningen fastst�llas. Styrelsen skall, s� snart det kan ske, till till-

synsmyndiglielen ins�nda avskrift av instruktionen och underr�tta myn�

digheten om dc �ndringar som vidtagas i instruktionen.

Uppdrag en ligt f�rsta stycket kan n�r som helst �terkallas eller inskr�n�

kas. Utan h inder av uppdrag f�r styrelsen .sj�lv avg�ra �rende av varje slag.

Styrelsen f�r ej uppdraga �t enskild stjTelseledamot eller annan att av�

g�ra �rende, som avser

1. inr� ttande eller indragning av filial eller �vertagande av annan bank�

r�relse,

2. f�rv�^ ^' eller av^itring av fastighet, som �r avsedd f�r sparbankens in-

nntmande eller f�r att tillgodose d�rmed sammanh�ngande behov,

�. bevi ljande av kredit till person, som avses i 30 � f�rsta eller andra

dycket, eller till bolag, f�rening eller annan sammanslutning, vari s�dan

person �r styrelseledamot eller som del�gare eller medlem har ett v�sent-

ekonomiskt intresse; f�r kredit, som nu s�gs, f�r dock styrelsen fasl-

dalla vissa gr�nser, inom vilka utan styrelsens beslut i \i

-redit f �r beviljas i och f�r en av l�ntagaren idkad r�relse,

4- furv�rv av aktie eller f�rlagsbevis i andra fall �n d� fr�ga �r om aktie

furlagsbevis, som �r utm�tt eller pmntsatt f�r sparbankens fordran,

fastst�llande av allm�nna r�ntesatser f�r in- och utl�ning; dock att

'^5,1!t, Om del �r p�kallat av allm�n r�ntef�r�ndring, f�r utan styi-elsens

-�rande m eddelas f�r tiden till n�sta styrelsesammantr�de,

�- m eddelande av best�mmelser om kassaverksamheten vid sparbanken

om r �relsen i dess helhet vid filial och hur denna r�relse skall �ver-

huvudkontorets sida.

"est�mmelser om kredit skola g�lla �ven i fr�ga om garantif�rbindelse,

sparbank ikl�der sig.

o,

,

40 �.

eller den som erh�llit uppdrag enligt 39 � m� ej hand-

r�rande avtal mellan honom och sparbanken eller s�dan fr�ga

inlrr'

sparbanken och tredje man, i vilken han �ger ett v�sentligt

i

stridande mot sparbankens. Ej heller m� han deltaga

m ang�ende avtal mellan sparbanken och tredje man, som han ensam

background image

1968 " Nr 602

1614

" "" I. onnnn 'i^er f�retr�da. Vad s�lunda �r stadgat skall

eller J^"'^.�jjg,pj,i7betraffande g�va fr�n sparbanken, s� ock belr�ffand^
T�ac "ta" eller annan lalan mot slyrclseledaTnolen, den som Ku

enligt so' � eller tredje nian.

43 �.

I f�rh�llande till sparbanken �ligger det styrelsen att st�lla sig U ll e fie,

r�ttelse de s�rskilda f�reskrifter som meddelas 1 reglementet eller, bo lr�i.

fnnde fr-'mor som falla inom huvudm�nnens befogenhet, av dessa. Detsamma

'^�lla annan st�llf�retr�dare f�r sparbanken samt den som erb�liii

uppdrag enligt 39 �; och �i-o dessa j�mv�l skyldiga h�rsamma f�reskrin

som me�ddela? av styrelsen.

F�reskrift, sniken ^

sparbankens intressen.

Den som

^ avtalet.

48 �.

.T�mle vad i bokf�ringslagen �r stadgat skall i fr�ga om sparbanks balnm-

r�kning g�lla;

, ,

r..

i ",

...

1 Tillg�ngar, avsedda till stadigvarande bruk for sparbanken, ma cj 1

vidare nifm'�n som betingas av f�rb�ttringar, som nedlagts � desamma, !

balansr�kningen f�r det �r, varunder de f�rv�rvats, upptagas till h�gre v�aie

"in so m motsvarar kostnaderna f�r deras f�rv�rvande och d�imfter tillh�rn

v�rde �n det, vartill de varil uppf�rda i n�rmast f�reg�ende balansr�k�

ning. �r det verkliga v�rdet l�gre �n det belopp, vartill dylik tillg�ng s�

lunda upplagils, skall � tillg�ngen �rligen avskrivas vad som motsvarar kss

av �lder och nylljandc eller annan d�rmed j�mf�rlig orsak uppkomna v�rde�

minskning.

.

j- . m

Ulan hinder av vad nu sagts m� fast egendom, avsedd till stvadigvaranac

bruk f�r sparbanken, eller lomlr�lt till fastighet, avsedd f�r sadanl annv

m�l, f�r t�ckande av f�rlust � sparbankens r�relse uppskrivas h�gst li c-

best�ende v�rde, tillg�ngen i fr�ga m�sle anses �ga, saframt tillspsmF
dighelen medgivit uppskrivningen. I intet fall m� dock

�ver senast fastst�llda taxeringsv�rdet � den fasla egendomen

g�ller lomlr�ll, � byggnad eller byggnader, som utg�ra tillbeh�r 1

r�ltcn. Vad s�lnndu shadgals skall �ga motsvarande till�mpning a
omf�rm�les i 24 �' f�rsta stycket 2.f,;

2. Betr�ffande andra tillg�ngar �n som n�mnts under 1

, v

m� upptagas �ver verkliga v�rdet. F�r fordran, som f�rfaller

yjr-

sparhanken upps�gas till bclalning f�rsl efter l�ngre tid �n ett ai, 1

del icke s�ttas h�gre �n alt avkastning crh�lles efler en r�nlcfot

mot del allm�nna r�ntel�get. N�rmare f�reskrifter om

ford-

avsedda fordringar meddelas �rligen av tillsynsmyndighclcn.

alt

ringar skola upptagas h�gst till dk belopp, varmed de ber�knas v

inflyta. V�rdel�sa fordringar m� icke upplagas s�som lillg;'"!!-

j^mi-

3. I st�llet f�r avskrivning � tillg�ngs v�rde m� motsvarande

na uppf�ras � s�rskilt v�rclcminskningskonto. Minskning

ningskonto �r medgiven, d�r avskrivning med samma belopp s

rande tillg�ng, s� ock i den m�n, enligt vad f�rut i denna

hinder cj m�ter f�r uppskrivning .av tillg�ng samt mhiskmng

minskningskonto sker i st�llet f�r s�dan uppskrivning. _

^

r av

4. Avskrivning skall avse viss tillg�ng eller grupp av li!lg''i"�'^

beskaffenhet.

"

_

vart f dr

5. De belopp, till vilka sparbankens s�rskilda fonder uppg�-

"

siU

�Jst

i

n�'

(kal.

[�rd:

Bppt

jara

t:la

V;

background image

1968 . Nr 602

1645

51^ S balansr�kningen uppf�ras bland skulderna. Ben�mningen fond m� en-

da^sl anv�ndas f�r grundfond, reservfond och garantifond. : : ^ :

6, Organisations- eller f�rvaltningskostnader ;ra� e j, uppf�ras s�^ni till-

rting.

: ' "

" ' "

y. y '"""""" s'

^ 7, Inom linjen skall anm�rkas sammanlagda-h�ioppet av sparbankens

ansvarsf�rbindelser, i den m�n de icke upptagits bland skulderna. Tlllilca

skall inom linjen upptagas av sparbanken st�lld panters sammanlagda bok�

f�rda v�rde. Inom linjen skola ock anm�rkas de pensions�taganden, som ej

upptagits bland skulderna. Ytterligare skall inom linjen uppf�ras r�nta �

ffarantifond eller grundfond, som till f�ljd av reglerna i 19 � icke kunnat ut�

betalas.

.

" -

^

Vad i

eller bilaga.

: '

. .

,

58;�. \

Ansvarsfrihet m� 

r�stat d�remot. '

Anst�lles ej 

blivit beviljad. ,

....

, .T . -

Om ansvarsfrihet

n�mnda handling.'

. .

?

Talan om s kadest�nd p� grund av f�rvaltnings�lg�rd, sbiu n�gon vidtagit

med st�d av uppdrag enligt 39 �, m� ej v�ckas av sparlsanken, sedan ett �r

f�rflutit fr�n det f�rvaltningsber�ttelsen och revisionsber�ttelsen f�r det

r�kenskaps�r, under vilket �tg�rden vidtagits, framlagts � sammantr�de

med hmmdm�nnen, s�framt icke f�rh�llande f�religger varom stadgas i

tredje stycket.

^ i

... i- "

/. ..

F�rs�ttes sparbank

redovisningen avser. , , , "

.

Mot den som erh�llit uppdrag enligt 39 � samt re\'isor �ger konkurshoet

ock, d�r sparbanken f�rs�ttes i konkurs p� ans�kan, vilken gjorts innan tv�

�r f�rflu tit fr�n det f�rvaltningsber�ttelsen och revisionsber�ttelsen fram�

lades � sammantr�de med huvudm�nnen, f�ra s�dan talan. . \

,

Talan, varom

talan f�rlorad.

"

D� sparbanken  -^

med huvudm�nnen. , .

Redo\isningen'skaIl   redovisningen omfattar;-

' '

' ? .

^ I fr�ga om styrelsens redovisning, om revisorernas granskning och revi�

sionsber�ttelsen, om handlingars framl�ggande � sammantr�de med huvud�

m�nnen, om behandlingen av fr�gan om ansvarsfrihet samt om anst�llande

f^tfdnnmot styrelseledamot eller den som erh�llit .uppdrag enligt 39 � skall

i tdl�mpliga delar g�lla vad i denna lag f�rut r�rande dessa �mnen foreskri-

81 �.

Om sparbanks

med straff.

0^ sparbank

s�dan talan.

Tdlsynsmjmdigheten skall

utf�rda instruktion.

TdlsynsmjTidighcten �ger

denna lag,

20 R ^i^^^y ^s^y^digheten i anledning av att sparbank icke kan uppfylla i

. 3 f�reskrivet krav p� egna fonder f�rel�gger sparbankens styrelse att

imaga r�t telse, m�, d�r ej s�rskilda omst�ndigheter f�ranleda annat, den

" mom vilken f�rel�ggandet skall vara fullgjort, icke sattas l�ngre �n tv�

^a�er, och m� i intet fall sagda tid best�mmas till mer �n ett �r.

�ar sparbanks

i likvidation,

S-HlSSooo S vensf.' f�rfatiningasamling

AV 60JGOS

background image

1968 " Nr 602

1640

83 �.

Sparbanks styrelse

av inyndigheten;

alt, d� anledning yppas Idl antagande,^alL^sparbanken gjort s�dan-, fu

belcn; samt

att dels

och st�llning.

92 �.

Har buvndman, slyrelscledainol, den som erh�llit uppdrag enligt 30 j

revisor, likvidator, likvidationsrevisor eller ombud, som avses i 82 �1 nioni'

vid rullg�randet av sitt uppdrag upps�lligen eller av v�rdsl�shet tillskvndai

sparbanken skada, �r han pliktig att till sparbanken utgiva ers�ttning fw
skadan.

Har huvudman

f�r skadan.

D�r medhj�lpare, "-  " f�r skadan.

96 �.

Med dagsb�ter

efters�tter best�mmelserna i n�nmda lagi-iim;

4. den, som bryter mot "cad s om �r stadgat i 2 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1969.

I fr�ga om krav p� egna fonder och om skyldighet att h�lla kassnrc-

serv f�r sparbank till�mpa �ldre best�mmelser till utg�ngen av �r 1973.

^bd bokslnt, som sker f�r tidigare �r �n 1974, f�r obligation, som.avsc>i

48 � f�rsta stycket 1 i dess �ldre lydelse och som f�rv�rvats f�re rlen I ] '">

miari 1969, v�rderas enligt �ldre best�mmelser. Detsamma g�ller fordnin

p� grund av l�n, som avses i 48 i; f�rsta stycket 2 i dess �ldre lydelse ocii

som beviljats f�re nyssn�mnda tidpunkt.

Skyldighet att inh�mta yttrande enligt 35 b � f�rsta stycket f�religger icke

f�r sparbank, som efter lagens ikrafttr�dande utnyttjar med st�d av �lk

best�mmelser meddelat tillst�nd att inr�tta kontor.'

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att eftcrr�tta. Till yttermcrj

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt kungk

bekr�fta l�tit.

Slockbolms slott den 6 december 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.')

(Finansdepartementet)

G. E. S TRAN'"'

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.