SFS 2007:372 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen) / SFS 2007:372 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
070372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2005:377) om straff f�r <br/>marknadsmissbruk vid handel med finansiella <br/>instrument;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 2007.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 9 � lagen (2005:377) om straff f�r</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument skall ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 28 �� skall inte till�mpas p� handel med egna</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">aktier i �terk�psprogram eller p� stabilisering av finansiella instrument, f�r-<br/>utsatt att handeln utf�rs i enlighet med kommissionens f�rordning (EG) nr<br/>2273/2003 av den 22 december 2003 om genomf�rande av Europaparlamen-<br/>tets och r�dets direktiv 2003/6/EG n�r det g�ller undantag f�r �terk�pspro-<br/>gram och stabilisering av finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:386px;white-space:nowrap" class="ft11">.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft113">Lars Afrell<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om in-</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">siderhandel och otillb�rlig marknadsp�verkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,<br/>12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">EUT L 336, 23.12.2003, s. 33, (Celex 32003R2273).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:372</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2005:377) om straff f�r
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utf�rdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

att 9 � lagen (2005:377) om straff f�r

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument skall ha f�ljande
lydelse.

9 �

Best�mmelserna i 28 �� skall inte till�mpas p� handel med egna

aktier i �terk�psprogram eller p� stabilisering av finansiella instrument, f�r-
utsatt att handeln utf�rs i enlighet med kommissionens f�rordning (EG) nr
2273/2003 av den 22 december 2003 om genomf�rande av Europaparlamen-
tets och r�dets direktiv 2003/6/EG n�r det g�ller undantag f�r �terk�pspro-
gram och stabilisering av finansiella instrument

3

.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om in-

siderhandel och otillb�rlig marknadsp�verkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

3

EUT L 336, 23.12.2003, s. 33, (Celex 32003R2273).

SFS 2007:372

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.