901342.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:24px;font-family:NMCDPR+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:NMCDPR+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:DIFNET+Arial;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:7px;font-family:JWOWGO+Arial;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:LFURZD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:10px;font-family:DIFNET+Arial;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:LFURZD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:9px;font-family:LFURZD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;font-family:AYNMAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft65{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft66{font-size:18px;line-height:29px;font-family:LFURZD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft72{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:18px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:12px;font-family:DIFNET+Arial;color:#000000;} .ft82{font-size:15px;font-family:FFJMIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:12px;font-family:FFJMIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:4px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:LFURZD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft87{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft88{font-size:4px;line-height:5px;font-family:ZILOTW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:581px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft10">Insiderlag; </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1990:1342 </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">Utf�rdad den 17 decembe r 1990. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:601px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 december 1990 </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens besl ut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">Inledande best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser om f�rbud att handla med fond�</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">papper p� v�rdepappersmarknaden samt om skyldighet att anm�la inne�<br/>hav av fondpapper. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">Handel med och f�rvaltning av fondpapper skall bedrivas s� att allm�n�</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">hetens f�rtroende f�r v�rdepappersmarknaden uppr�tth�lls och enskildas <br/>kapitalinsatser inte otillb�rligen �ventyras. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft15">Definitioner <br/>2 � I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan organi�</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">serad marknadsplats eller genom mellanhand som yrkesm�ssigt bedriver </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft11">handel med fondpapper, </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">2. fondpapper: aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation, </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">forlagsbevis och liknande skuldebrev avsett for allm�n oms�ttning samt <br/>andel i aktiefond, </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1990/91:42. NUI5, rskr. 84. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft11">2449 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:64px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:1342 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">3.fondkommission�r: den som har tillst�nd att driva fondkommissions-</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft20">r�relse enligt fondkommissionslagen (1979:748), </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">4. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft20">inregistrerade vid Stockholms fondb�rs eller som tr�tt i st�llet f�r utgivare </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft24">av s�dana aktier (b�rsbolag) eller svenskt aktiebolag som tr�ffat avtal med <br/>fondkommission�r om att denne p� beg�ran skall ange kurser p� aktier i </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft20">bolaget och till dessa kurs er k�pa och s�lja aktier i bolaget (OTC-bola g), </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft24">5. v�rdepapperscentralen: V�rdepapperscentralen VPC Aktiebolag. <br/>Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emissionsbevis, </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft24">interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat <br/>med optionsr�tt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie�</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft24">termin. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de <br/>aktier optionen avser medan utf�rdande av s�ljoption skall likst�llas med </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft20">k�p av aktierna. </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">Med fondpapper j�mst�lls i den na lag r�nteoption, r�ntetermin, index�</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">option och indextermin. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft20">Om fondpapper �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall en </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">del�gare vid till�m pningen av denna lag anses vara �gare till s� m�nga av </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">fondpapperen som svarar mot hans lott i de t samf�llda innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft24">3 � Om en juridisk person �ger s� m�nga aktier eller andelar i en annan <br/>svensk eller utl�ndsk juridisk person att den har mer an h�lften av r�sterna </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft24">f�r samtliga aktier eller a ndelar, �r vid till�mpningen av denna lag den <br/>f�rra moderf�retag och den senare dotterf�retag. �ger ett dotterf�retag </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft24">eller �ger ett moderf�retag och ett eller flera dotterf�retag tillsammans <br/>eller �ger flera do tterf�retag tillsammans aktier eller andelar i en annan </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft24">juridisk person i den omfattning som angetts nu, �r �ven den sistn�mnda <br/>juridiska personen dotterf�retag till moderf�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Har en juridisk person i annat fall p� grund av aktie- eller andelsinnehav </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">eller avtal ensam eit best�mmande inflytande �ver en annan juridisk </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft24">person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, �r den <br/>f�rra moderf�retag och den se nare dotterf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Moderf�retag och dotterf�retag utg�r tillsammans en koncern. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">Om tv� juridiska personer �ger s� m�nga aktier eller andelar i en annan </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">svensk eller utl�ndsk juridisk person att de har h�lften var av r�sterna f�r </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">samtliga aktier eller andelar, �r vid till�mpningen av denna lag de f�rst�</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnda juridiska personerna att j�mst�lla med moderf�retag och den </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">sistn�mnda att j�mst�lla med dotterf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rbud att handla med fondpapper p� v�rdepappersmarknaden i vissa fall </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Har n�gon anst�llning, uppdrag eller annan befattning som normalt </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft24">inneb�r att han f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har betydelse f�r <br/>kursen p� fondpapper och har han p� grund h�rav f�tt information eller <br/>kunskap om en icke offentliggjord omst�ndighet som �r �gnad att v�sent�<br/>ligt p�verka kursen p� fo ndpapper g�ller f�ljande. Innan omst�ndigheten <br/>blivit allm�nt k�nd eller upph�rt att ha betydelse f�r kurss�ttningen f�r </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">han inte f�r egen eller annans r�kning k�pa eller s�lja s� dana fondpapper </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">p� v�rdepappersmarknaden. Han f�r inte heller med r�d eller p� annat </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">245Q </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">d�rmed j�mf�rligt s�tt f�ranleda n�gon anna n till s�dant k�p eller s�dan </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rs�ljning. </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:774px;white-space:nowrap" class="ft20">r </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft21"><i><b>M </b></i></p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft22"><i><b>% </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:14px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>; </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rbudet i f�rsta stycket g�ller �ven den som har f�tt information eller </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1990; 1342 </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft31">kunskap om en omst�ndighet som r�r ett aktiebolag i vilket han �ger </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">aktier. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som i annat fall �n som s�gs f�rut i den na paragraf f�tt k�nnedom </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">om en icke offentliggjord omst�ndighet, som �r �gnad att v�sentligt p�ver�</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft34">ka kursen p� fondpapper och som m�ste ha r�jts av n�gon som avses i <br/>f�rsta eller andra stycket eller eljest kommit ut obeh�rigen, f�r inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft34">egen eller annans r�kning k�pa eller s�lja s�dana fondpapper p� v�rdepap�<br/>persmarknaden innan omst�ndigheten blivit allm�nt k�nd eller upph�rt </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">att ha betydelse f�r kurss�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">5 � Omst�ndighet som enligt 4 � �r �gnad att v�sentligt p�verka kursen </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">p� fondpapper kan exempelvis vara </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft31">1. en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">erbjudande av en juridisk person till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">ett aktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft31">2. n�gon annan omst�ndighet i ett aktiebolags eller dess moderf�retags </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">verksamhet som det normalt l�mnas upplysning om i �rsredovisning, </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">del�rsrapport, �rsbokslut eller i an nan form, </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft31">3. beslut av fondpappersf�rvaltare eller kapitalplacerande institution </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft35">om k�p eller f�rs�ljning av fondpapper och liknande marknadsinforma�<br/>tion, </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft31">4. r� nte�ndring, valutakurs�ndring, f�rfattnings�ndring och annan lik�</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">nande h�ndelse. </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">6 � En s�dan �tg�rd som avses i 5 � 1 skall alltid anses ha vidtagits n�r </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft31">1. fr�gan om offentligt erbjudande v�ckts i den juridiska personens </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">styrelse eller hos n�gon annan som kan fatta beslut om erbjudandet, </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">2. f�retr�dare f�r den juridiska personen kommit �verens med f�retr�</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft34">dare f�r aktiebolaget om att inleda �verl�ggningar som syftar till ett <br/>offentligt erbjudande, eller </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">3. den juridiska personen p�b�rjat eller l�tit p�b�rja en utredning om de </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">aff�rsm�ssiga f�ruts�ttningarna f�r ett offentligt erbjudande eller en plan </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r erbjudandets genomf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">7 � Utan hinder av 4 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">1. befattningshavare hos fondkommission�r fullg�ra k�p- eller s�ljorder </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">i r�relsen, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft34">omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n <br/>option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen, </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft31">3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p � grund av vad som f�reskri�</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">vits i lag eller annan f�rfattning, </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">aktier i aktiebolaget, </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft31">underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen, </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under�</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft31">liggande tillg�ngen som opt ionen avser, </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31">7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:711px;white-space:nowrap" class="ft31">2451 </p> <p style="position:absolute;top:1246px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>'.'f </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:62px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1990:1342 </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>Anm�lningsskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:93px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft41">8 � F�ljande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsst�llning i </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">ett aktiemarknadsbolag: </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft44">1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderf�retags styrelse, <br/>2. verkst�llande direkt�r eller vice verkst�llande direkt�r i bolaget ell er </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">dess moderf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft41">3. verkst�llande direkt�r eller annan ledande befattningshavare i ett </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft44">dotterf�retag, om befattningshavaren normalt kan antas f� tillg�ng till icke <br/>offentlig^ord information om s�dant f�rh�llande som kan p�verka kursen </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">p� aktierna i bolaget, </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft41">4. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft41">5. bolagsman i ett hand elsbolag som �r bolagets moderf�retag, dock inte </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">kommanditdel�gare, </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft41">6. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">uppdrag av stadigvarande natur f�r bolaget eller dess moderf�retag, om </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">befattningen eller uppdraget normalt kan antas medf�ra tillg�ng till icke </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">offentliggjord information om s�dant f�rh�llande som kan p�verka kursen </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">p� aktierna i bolaget, </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft41">7. den som �ger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft44">aktiekapitalet eller av r�stetalet for samtliga aktier i bolaget, eller �ger <br/>aktier i denna omfattning tillsammans med s�dan fysisk eller juridisk </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">person som �r aktie�garen n�rst�ende p� det s�tt som anges i 10 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft41">Bankinspektionen skall p� beg�ran av aktiemarknadsbolaget eller dess </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft44">moderf�retag pr�va fr�gan, om en befattningshavare eller uppdragstagare <br/>har en s�dan ledande st�llning eller ett s�dant kvalificerat uppdrag som </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">avses i f�rsta stycket 3 eller 6. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft41">En person med insynsst�llning eller en honom n�rst�ende person som </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft44">anges i 10 � f�rsta stycket f�r inte ha s ina aktier i aktiemarknadsboiaget <br/>f�rvaltarregistrerade. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft44">9 � Den som har insynsst�llning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftli�<br/>gen anm�la innehav av aktier i bolaget och �nd ring i innehavet till v�rde�</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft41">papperscentralen. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft41">Bankinspektionen kan medge befrielse fr�n anm�lningsskyldigheten om </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">motsvarande uppgifter kan erh�llas p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft41">Anm�lnings.skyldigheten g�ller dock inte </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft41">1. innan den som avses i 8 � f�rsta stycket 3 eller 6 tagit emot underr�t�</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">telse enligt 14 eller 15 �, </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft41">2. om innehavet inte uppg�r till 200 aktier eller, om innehavet avser </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft41">v�rdepapper som enligt 2 � andra stycket likst�lls med aktier, understiger </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">ett marknadsv�rde motsvarande 50000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft41">3. om �ndring i innehavet efter den senast gjorda anm�lningen inte </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft41">uppg�r till 200 aktier eller, om �ndringen avser v�rdepapper som enligt 2 � </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft41">andra stycket likst�lls med aktier, understiger ett marknadsv�rde motsva-</p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft41">rande 50000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft41">4. om �kning i inn ehavet f�ranletts av fondemission eller av att akties </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft41">nominella belopp s�nkts genom att aktien delats upp, </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft41">5. interimsbevis som erh�llits i utbyte mot annat v�rdepapper som avses' jNlm </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft41">j 2 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:781px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>il-</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft50">Av 10 � framg�r att anm�lningsskyldigheten omfattar �ven vissa n�rst�- </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:622px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1990; 1342 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft50">endes aktieinnehav. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft52">10 � Vid till�mpning av 9 � skall f�ljande aktier i aktiemarknadsbolaget <br/>likst�llas med den anm�l ningsskyldiges egna, n�mligen s�dana som �gs av </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft50">1. make eller sambo till den anm�lningsskyldige, </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft53">2. omyndiga barn som st�r under den anm�lningsskyldiges v�rdnad, <br/>3. juridisk person �ver vars ver ksamhet den anm�lningsskyldige har ett </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft50">v�sentligt inflytande och i vilken den anm�lningsskyldige eller n�gon som </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft54">avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar <br/>- �garandel, uppg�ende till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">andelama, eller </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft50">- ekonomisk andel, innefattande r�tt att uppb�ra tio procent eller mer av </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">avkastningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">- r�standel, uppg�ende till tio procent eller mer av r�stetalet for samtliga </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">aktier eller av r�stetalet hos det h�gsta beslutande organet. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft50">Om flera persone r �r anm�lningsskyldiga f�r samma aktieinnehav eller </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">for �ndring i i nnehavet, beh�ver anm�lan endast g�ras av en av dem. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft50">11 � Om det med h�nsyn till tillg�ngen p� kursp�verkande information </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft52">inom en myndighet �r p�kallat for kontroll av att forbudet i 4 � f�rsta <br/>stycket efterlevs, f�r regeringen besluta att det vid myndigheten skall foras <br/>en forteckning �ver fondpappersinnehav avseende ledam�terna i styrelsen <br/>samt de a rbetstagare, uppdragstagare eller andra funktion�rer som myn�<br/>digheten best�mmer med h�nsyn till deras s�rskilda insynsst�llning. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft50">En kom mun har motsvarande befogenhet som avses i f� rsta stycket i </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">fr�ga om ledam�ter och ers�ttare i kommunala organ samt arbetstagare, </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">uppdragstagare och andra funktion�rer hos kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som omfattas av en f�rteckning enligt denna paragraf skall till </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft52">myndigheten skriftligen anm�la sitt innehav av fondpapper och �ndringar <br/>i innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft50">12 � Anm�lan enligt 9 � skall inneh�lla uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft53">1. den anm�lningsskyldiges namn, personnummer och adress, <br/>2. aktiemarknadsbolagets firma, <br/>3. vilket slag av insynsst�llning den anm�lningsskyldige har, </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft50">4. antal eller v�rde och olika slag av aktier som den anm�lningsskyldige </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">tillsammans med n�rst�ende enligt 10 � f�rsta stycket �ger i bolaget, </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft52">5. storleken av �kningen eller minskningen av aktieinnehavet, <br/>6. tidpunkten f�r �ndringen eller �ndringarna, <br/>7. vilken persons aktieinnehav som �ndrats och i f�rekommande fall </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">dennes sl�ktskap med eller anknytning till den anm�lningsskyldige. </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft52">13 � Anm�lan enligt 9 � om aktieinnehav eller �ndring i inneh avet skall <br/>g�ras senast fjorton dagar efter det att </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft50">1. akti e i bolaget inregistrerats vid Stockholms fondb�rs eller s�dant </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">avtal som avses i 4 � f�rsta stycket 3 lagen (1985; 571) om v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">marknaden antecknats hos bankinspektionen, </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft50">2. insynsst�llning uppkommit enligt 8 � f�rsta stycket 1, 2, 4, 5 eller 7 </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">eller den som avses med 8 � f�rsta stycke t 3 eller 6 tagit emot underr�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft50">3453 </p> <p style="position:absolute;top:1146px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft50">enligt 14 eller 15 � , </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft51">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1990:1342 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft60">3. den anm�lningsskyldige f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget elle r </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft60">annan �ndring skett i aktieinnehavet, eller </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft60">4. den anm�lningsskyldige f�tt vetskap om att n�rst�ende, som avses i </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft60">10 �, innehar, f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller att annan </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft60">�ndring skett i den n�rst�endes aktieinnehav. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">14 � Ett aktiemarknadsbolag skall utan dr�jsm�l anm�la till v�rdepap�</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft60">perscentralen vilka personer som har insynsst�llning enligt 8 � f�rsta styc�</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft65">ket 1-4 och 6. Aktiemarknadsbolaget skall genast skriftligen underr�tta <br/>personer med insynsst�llning enligt 8 � f�rsta stycket 3 eller 6 om anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">15 � Ett aktiemarknadsbolags moderf�retag skall utan dr�jsm�l anm�la </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft60">till v�rdepapperscentralen vilka personer i moderf�retaget som har in�</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft65">synsst�llning enligt 8 � f�rsta stycket 1, 2 och 4-6. Moderf�retaget skall <br/>genast skriftligen un derr�tta personer med insynsst�llning enligt 8 � f�rsta <br/>stycket 6 om anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>Registrering av aktieinnehav <br/></b>16 � V�rdepapperscentralen skall f�ra register (insiderregister) �ver an�</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft60">m�lningar som gjorts enligt 9,14 och 15 �� eller, i fall som avses i 9 � andra </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft65">stycket, �ver d�remot svarande uppgifter fr�n register som f�rs med st�d <br/>av aktiekontolagen (1989:827). </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft60">Uppgifter som inte l�ngre omfattas av anm�lningsskyldighet f�r avf�ras </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft60">ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst tio �r efter det att de </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft60">avf�rts. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft60">Registret skall f oras med hj�lp av automatisk databehandling. Bankin�</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft60">spektionen �r registeransvarig enligt datalagen (1973:289) f�r registret. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft60">Inspektionen skall p� l�mpligt s�tt underr�tta de registrerade om registret. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft60">Registret skall vara offentligt. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>Tillsyn <br/></b>17 � Bankinspektionen �vervakar efterlevnaden av best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft60">denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>"i' </b></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft60">18 � Om det finns anledning anta att en best�mmelse i 4 � �vertr�tts, </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft67">har bankinspektionen ratt att f� de uppgifter som den beh�ver for sin <br/>utredning fr�n </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:779px;white-space:nowrap" class="ft60">5ti </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft65">1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen, <br/>2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars fondpapper �ver-</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft60">tr�deisen g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft60">3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie�</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft60">f�rv�rv, </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft60">4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft60">i 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft60">5. myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:773px;white-space:nowrap" class="ft60">^&#34;7 </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft60">6. fondkommission�r, </p> <p style="position:absolute;top:1084px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft60">7. n�gon annan som k�pt eller s�lt fondpapper, om det finns anledning </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft60">anta att k�pet eller f�rs�ljningen f�ranletts av otill�tet r�d eller d�rmed </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft60">2454 </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft60">j�mf�rlig �tg�rd som avses i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:770px;white-space:nowrap" class="ft60">^ b </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:768px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>k </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft64">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft70">Om det finns anledning anta att n�gon har �vertr�tt andra best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft70">SFS 1990; 1342 </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft70">i denna lag och �r �vertr�delsen belagd med straff, f�r inspektionen i </p> <p style="position:absolute;top:95px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft70">utredningssyfte ocks� infordra uppgifter av denne. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft70">Vite </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft70">19 � Om n�gon inte fullg�r sin skyldighet enligt 18 � f�rsta stycket 2  4 </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft70">eller 6 f�r bankinspektionen f�rel�gga vite. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft72">�verklagande <br/>20 � Bankinspektionens beslut enligt d enna lag f�r �verklagas hos kam�</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft70">marr�tten. Inspektionen f�r best�mma att ett beslut skall g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft70">Straff </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft73">21 � Den som upps�tligen br yter mot 4 � skall for insiderbrott d�mas till <br/>b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r, om g�rningen inte �r belagd med </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft70">str�ngare straff i brott sbalken. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft70">�r brottet med h�nsyn till v �rdepappersaff�rens omfattning och �vriga </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft74">omst�ndigheter grovt, skall d�mas till f�ngelse l�gst sex m�nader och h�gst <br/>fyra �r, om g�rningen i nte �r belagd med str�ngare straff i brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft70">Den som av grov o aktsamhet bryter mot 4 � skall f�r v�rdsl�st insider-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft70">forfarande d�mas till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett � r. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft70">I fall som kan antas sakna betydelse for allm�nhetens fortroende for </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft70">v�rdepappersmarknaden eller som annars �r ringa skall inte d�mas till </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft70">ansvar enligt denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft73">22 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader skall d en d�mas som <br/>upps�tligen eller av oaktsa mhet </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft70">1. underl�ter att inom f�reskriven tid g�ra anm�lan enligt 9 �, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft70">2. l�mnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullg�rande av anm�l�</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft70">ningsskyldighet enligt 9 � eller vid f ullg�rande av uppgiftsskyldighet som </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft70">avses i 18 � f�rsta stycket 2-4 och 6, </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft70">3. underl�ter att iaktta �liggande enligt 14 eller 15 �. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft70">1 ringa fall skall inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft70">F�rverkande </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft75">23 � Vinning av brott enligt 21 � skall f�rklaras f�rverkad om det inte �r <br/>osk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft70">Kostnad f�r tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft73">24 � F�r att bekosta bankinspektionens �vervakning enligt denna lag <br/>skall de institut som st�r under bankinspektionens tillsyn betala �rliga <br/>avgifter enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen medd elar. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft70">1. Denna lag tr�der i kraft den I februari 1991 med undantag av 16 � </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft70">som tr�der i kraft den 1 maj 1991. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft70">2455 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft71">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft80">SFS 1990:1342 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft80">2. Den som vid lagens ikrafttr�dande �r skyldig att enligt lagens </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft87">(1985:571) om v�rdepappersmarknaden anm�la innehav av aktier och <br/>�ndring i innehavet skall senast vid utg�ngen av juni 1991 anm�la inneha�</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft80">vet till v�rdepapperscentralen �ven om n�gon f�r�ndring inte intr�ffat </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">sedan den senaste anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft80">3. Den som vid lagens ikrafttr�dande har sina aktier f�rvaltarregistrera-</p> <p style="position:absolute;top:188px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft80">de och som omfattas av f�rbudet i 8 � tredje stycket skall registrera sina </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft80">aktier i eget namn senast vid utg�ngen av apr il 1991. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>' K </b></p> <p style="position:absolute;top:295px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft80">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft80">ERIK�SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft80">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft82"><i><b>0 </b></i></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:793px;white-space:nowrap" class="ft83"><i><b>K v </b></i></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:792px;white-space:nowrap" class="ft88">j <br/><b>4t: </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft86">�</p> </div> </div>
background image

Insiderlag;

SFS 1990:1342

Utkom fr�n trycket

Utf�rdad den 17 decembe r 1990.

den 27 december 1990

Enligt riksdagens besl ut' f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser om f�rbud att handla med fond�

papper p� v�rdepappersmarknaden samt om skyldighet att anm�la inne�
hav av fondpapper.

Handel med och f�rvaltning av fondpapper skall bedrivas s� att allm�n�

hetens f�rtroende f�r v�rdepappersmarknaden uppr�tth�lls och enskildas
kapitalinsatser inte otillb�rligen �ventyras.

Definitioner
2 � I denna lag f�rst�s med

1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan organi�

serad marknadsplats eller genom mellanhand som yrkesm�ssigt bedriver

handel med fondpapper,

2. fondpapper: aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation,

forlagsbevis och liknande skuldebrev avsett for allm�n oms�ttning samt
andel i aktiefond,

' Prop. 1990/91:42. NUI5, rskr. 84.

2449

background image

SFS 1990:1342

3.fondkommission�r: den som har tillst�nd att driva fondkommissions-

r�relse enligt fondkommissionslagen (1979:748),

4. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r

inregistrerade vid Stockholms fondb�rs eller som tr�tt i st�llet f�r utgivare

av s�dana aktier (b�rsbolag) eller svenskt aktiebolag som tr�ffat avtal med
fondkommission�r om att denne p� beg�ran skall ange kurser p� aktier i

bolaget och till dessa kurs er k�pa och s�lja aktier i bolaget (OTC-bola g),

5. v�rdepapperscentralen: V�rdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat
med optionsr�tt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie�

termin. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de
aktier optionen avser medan utf�rdande av s�ljoption skall likst�llas med

k�p av aktierna.

Med fondpapper j�mst�lls i den na lag r�nteoption, r�ntetermin, index�

option och indextermin.

Om fondpapper �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall en

del�gare vid till�m pningen av denna lag anses vara �gare till s� m�nga av

fondpapperen som svarar mot hans lott i de t samf�llda innehavet.

3 � Om en juridisk person �ger s� m�nga aktier eller andelar i en annan
svensk eller utl�ndsk juridisk person att den har mer an h�lften av r�sterna

f�r samtliga aktier eller a ndelar, �r vid till�mpningen av denna lag den
f�rra moderf�retag och den senare dotterf�retag. �ger ett dotterf�retag

eller �ger ett moderf�retag och ett eller flera dotterf�retag tillsammans
eller �ger flera do tterf�retag tillsammans aktier eller andelar i en annan

juridisk person i den omfattning som angetts nu, �r �ven den sistn�mnda
juridiska personen dotterf�retag till moderf�retaget.

Har en juridisk person i annat fall p� grund av aktie- eller andelsinnehav

eller avtal ensam eit best�mmande inflytande �ver en annan juridisk

person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, �r den
f�rra moderf�retag och den se nare dotterf�retag.

Moderf�retag och dotterf�retag utg�r tillsammans en koncern.

Om tv� juridiska personer �ger s� m�nga aktier eller andelar i en annan

svensk eller utl�ndsk juridisk person att de har h�lften var av r�sterna f�r

samtliga aktier eller andelar, �r vid till�mpningen av denna lag de f�rst�

n�mnda juridiska personerna att j�mst�lla med moderf�retag och den

sistn�mnda att j�mst�lla med dotterf�retag.

F�rbud att handla med fondpapper p� v�rdepappersmarknaden i vissa fall

4 � Har n�gon anst�llning, uppdrag eller annan befattning som normalt

inneb�r att han f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har betydelse f�r
kursen p� fondpapper och har han p� grund h�rav f�tt information eller
kunskap om en icke offentliggjord omst�ndighet som �r �gnad att v�sent�
ligt p�verka kursen p� fo ndpapper g�ller f�ljande. Innan omst�ndigheten
blivit allm�nt k�nd eller upph�rt att ha betydelse f�r kurss�ttningen f�r

han inte f�r egen eller annans r�kning k�pa eller s�lja s� dana fondpapper

p� v�rdepappersmarknaden. Han f�r inte heller med r�d eller p� annat

245Q

d�rmed j�mf�rligt s�tt f�ranleda n�gon anna n till s�dant k�p eller s�dan

f�rs�ljning.

r

M

%

background image

;

F�rbudet i f�rsta stycket g�ller �ven den som har f�tt information eller

SFS 1990; 1342

kunskap om en omst�ndighet som r�r ett aktiebolag i vilket han �ger

aktier.

Den som i annat fall �n som s�gs f�rut i den na paragraf f�tt k�nnedom

om en icke offentliggjord omst�ndighet, som �r �gnad att v�sentligt p�ver�

ka kursen p� fondpapper och som m�ste ha r�jts av n�gon som avses i
f�rsta eller andra stycket eller eljest kommit ut obeh�rigen, f�r inte f�r

egen eller annans r�kning k�pa eller s�lja s�dana fondpapper p� v�rdepap�
persmarknaden innan omst�ndigheten blivit allm�nt k�nd eller upph�rt

att ha betydelse f�r kurss�ttningen.

5 � Omst�ndighet som enligt 4 � �r �gnad att v�sentligt p�verka kursen

p� fondpapper kan exempelvis vara

1. en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt

erbjudande av en juridisk person till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i

ett aktiebolag,

2. n�gon annan omst�ndighet i ett aktiebolags eller dess moderf�retags

verksamhet som det normalt l�mnas upplysning om i �rsredovisning,

del�rsrapport, �rsbokslut eller i an nan form,

3. beslut av fondpappersf�rvaltare eller kapitalplacerande institution

om k�p eller f�rs�ljning av fondpapper och liknande marknadsinforma�
tion,

4. r� nte�ndring, valutakurs�ndring, f�rfattnings�ndring och annan lik�

nande h�ndelse.

6 � En s�dan �tg�rd som avses i 5 � 1 skall alltid anses ha vidtagits n�r

1. fr�gan om offentligt erbjudande v�ckts i den juridiska personens

styrelse eller hos n�gon annan som kan fatta beslut om erbjudandet,

2. f�retr�dare f�r den juridiska personen kommit �verens med f�retr�

dare f�r aktiebolaget om att inleda �verl�ggningar som syftar till ett
offentligt erbjudande, eller

3. den juridiska personen p�b�rjat eller l�tit p�b�rja en utredning om de

aff�rsm�ssiga f�ruts�ttningarna f�r ett offentligt erbjudande eller en plan

f�r erbjudandets genomf�rande.

7 � Utan hinder av 4 � f�r

1. befattningshavare hos fondkommission�r fullg�ra k�p- eller s�ljorder

i r�relsen,

2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda

omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n
option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen,

3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p � grund av vad som f�reskri�

vits i lag eller annan f�rfattning,

4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den

underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen,

6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under�

liggande tillg�ngen som opt ionen avser,

7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet.

2451

'.'f

background image

SFS 1990:1342

Anm�lningsskyldighet

8 � F�ljande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsst�llning i

ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderf�retags styrelse,
2. verkst�llande direkt�r eller vice verkst�llande direkt�r i bolaget ell er

dess moderf�retag,

3. verkst�llande direkt�r eller annan ledande befattningshavare i ett

dotterf�retag, om befattningshavaren normalt kan antas f� tillg�ng till icke
offentlig^ord information om s�dant f�rh�llande som kan p�verka kursen

p� aktierna i bolaget,

4. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderf�retag,

5. bolagsman i ett hand elsbolag som �r bolagets moderf�retag, dock inte

kommanditdel�gare,

6. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat

uppdrag av stadigvarande natur f�r bolaget eller dess moderf�retag, om

befattningen eller uppdraget normalt kan antas medf�ra tillg�ng till icke

offentliggjord information om s�dant f�rh�llande som kan p�verka kursen

p� aktierna i bolaget,

7. den som �ger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av

aktiekapitalet eller av r�stetalet for samtliga aktier i bolaget, eller �ger
aktier i denna omfattning tillsammans med s�dan fysisk eller juridisk

person som �r aktie�garen n�rst�ende p� det s�tt som anges i 10 � f�rsta

stycket.

Bankinspektionen skall p� beg�ran av aktiemarknadsbolaget eller dess

moderf�retag pr�va fr�gan, om en befattningshavare eller uppdragstagare
har en s�dan ledande st�llning eller ett s�dant kvalificerat uppdrag som

avses i f�rsta stycket 3 eller 6.

En person med insynsst�llning eller en honom n�rst�ende person som

anges i 10 � f�rsta stycket f�r inte ha s ina aktier i aktiemarknadsboiaget
f�rvaltarregistrerade.

9 � Den som har insynsst�llning i ett aktiemarknadsbolag skall skriftli�
gen anm�la innehav av aktier i bolaget och �nd ring i innehavet till v�rde�

papperscentralen.

Bankinspektionen kan medge befrielse fr�n anm�lningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erh�llas p� annat s�tt.

Anm�lnings.skyldigheten g�ller dock inte

1. innan den som avses i 8 � f�rsta stycket 3 eller 6 tagit emot underr�t�

telse enligt 14 eller 15 �,

2. om innehavet inte uppg�r till 200 aktier eller, om innehavet avser

v�rdepapper som enligt 2 � andra stycket likst�lls med aktier, understiger

ett marknadsv�rde motsvarande 50000 kronor,

3. om �ndring i innehavet efter den senast gjorda anm�lningen inte

uppg�r till 200 aktier eller, om �ndringen avser v�rdepapper som enligt 2 �

andra stycket likst�lls med aktier, understiger ett marknadsv�rde motsva-

rande 50000 kronor,

4. om �kning i inn ehavet f�ranletts av fondemission eller av att akties

nominella belopp s�nkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erh�llits i utbyte mot annat v�rdepapper som avses' jNlm

j 2 � andra stycket.

il-

background image

Av 10 � framg�r att anm�lningsskyldigheten omfattar �ven vissa n�rst�-

SFS 1990; 1342

endes aktieinnehav.

10 � Vid till�mpning av 9 � skall f�ljande aktier i aktiemarknadsbolaget
likst�llas med den anm�l ningsskyldiges egna, n�mligen s�dana som �gs av

1. make eller sambo till den anm�lningsskyldige,

2. omyndiga barn som st�r under den anm�lningsskyldiges v�rdnad,
3. juridisk person �ver vars ver ksamhet den anm�lningsskyldige har ett

v�sentligt inflytande och i vilken den anm�lningsskyldige eller n�gon som

avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar
- �garandel, uppg�ende till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av

andelama, eller

- ekonomisk andel, innefattande r�tt att uppb�ra tio procent eller mer av

avkastningen, eller

- r�standel, uppg�ende till tio procent eller mer av r�stetalet for samtliga

aktier eller av r�stetalet hos det h�gsta beslutande organet.

Om flera persone r �r anm�lningsskyldiga f�r samma aktieinnehav eller

for �ndring i i nnehavet, beh�ver anm�lan endast g�ras av en av dem.

11 � Om det med h�nsyn till tillg�ngen p� kursp�verkande information

inom en myndighet �r p�kallat for kontroll av att forbudet i 4 � f�rsta
stycket efterlevs, f�r regeringen besluta att det vid myndigheten skall foras
en forteckning �ver fondpappersinnehav avseende ledam�terna i styrelsen
samt de a rbetstagare, uppdragstagare eller andra funktion�rer som myn�
digheten best�mmer med h�nsyn till deras s�rskilda insynsst�llning.

En kom mun har motsvarande befogenhet som avses i f� rsta stycket i

fr�ga om ledam�ter och ers�ttare i kommunala organ samt arbetstagare,

uppdragstagare och andra funktion�rer hos kommunen.

Den som omfattas av en f�rteckning enligt denna paragraf skall till

myndigheten skriftligen anm�la sitt innehav av fondpapper och �ndringar
i innehavet.

12 � Anm�lan enligt 9 � skall inneh�lla uppgift om

1. den anm�lningsskyldiges namn, personnummer och adress,
2. aktiemarknadsbolagets firma,
3. vilket slag av insynsst�llning den anm�lningsskyldige har,

4. antal eller v�rde och olika slag av aktier som den anm�lningsskyldige

tillsammans med n�rst�ende enligt 10 � f�rsta stycket �ger i bolaget,

5. storleken av �kningen eller minskningen av aktieinnehavet,
6. tidpunkten f�r �ndringen eller �ndringarna,
7. vilken persons aktieinnehav som �ndrats och i f�rekommande fall

dennes sl�ktskap med eller anknytning till den anm�lningsskyldige.

13 � Anm�lan enligt 9 � om aktieinnehav eller �ndring i inneh avet skall
g�ras senast fjorton dagar efter det att

1. akti e i bolaget inregistrerats vid Stockholms fondb�rs eller s�dant

avtal som avses i 4 � f�rsta stycket 3 lagen (1985; 571) om v�rdepappers-

marknaden antecknats hos bankinspektionen,

2. insynsst�llning uppkommit enligt 8 � f�rsta stycket 1, 2, 4, 5 eller 7

eller den som avses med 8 � f�rsta stycke t 3 eller 6 tagit emot underr�ttelse

3453

enligt 14 eller 15 � ,

background image

SFS 1990:1342

3. den anm�lningsskyldige f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget elle r

annan �ndring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anm�lningsskyldige f�tt vetskap om att n�rst�ende, som avses i

10 �, innehar, f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller att annan

�ndring skett i den n�rst�endes aktieinnehav.

14 � Ett aktiemarknadsbolag skall utan dr�jsm�l anm�la till v�rdepap�

perscentralen vilka personer som har insynsst�llning enligt 8 � f�rsta styc�

ket 1-4 och 6. Aktiemarknadsbolaget skall genast skriftligen underr�tta
personer med insynsst�llning enligt 8 � f�rsta stycket 3 eller 6 om anm�lan.

15 � Ett aktiemarknadsbolags moderf�retag skall utan dr�jsm�l anm�la

till v�rdepapperscentralen vilka personer i moderf�retaget som har in�

synsst�llning enligt 8 � f�rsta stycket 1, 2 och 4-6. Moderf�retaget skall
genast skriftligen un derr�tta personer med insynsst�llning enligt 8 � f�rsta
stycket 6 om anm�lan.

Registrering av aktieinnehav
16 � V�rdepapperscentralen skall f�ra register (insiderregister) �ver an�

m�lningar som gjorts enligt 9,14 och 15 �� eller, i fall som avses i 9 � andra

stycket, �ver d�remot svarande uppgifter fr�n register som f�rs med st�d
av aktiekontolagen (1989:827).

Uppgifter som inte l�ngre omfattas av anm�lningsskyldighet f�r avf�ras

ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst tio �r efter det att de

avf�rts.

Registret skall f oras med hj�lp av automatisk databehandling. Bankin�

spektionen �r registeransvarig enligt datalagen (1973:289) f�r registret.

Inspektionen skall p� l�mpligt s�tt underr�tta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

Tillsyn
17 � Bankinspektionen �vervakar efterlevnaden av best�mmelserna i

denna lag.

"i'

18 � Om det finns anledning anta att en best�mmelse i 4 � �vertr�tts,

har bankinspektionen ratt att f� de uppgifter som den beh�ver for sin
utredning fr�n

5ti

1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen,
2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars fondpapper �ver-

tr�deisen g�ller,

3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie�

f�rv�rv,

4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,

^"7

6. fondkommission�r,

7. n�gon annan som k�pt eller s�lt fondpapper, om det finns anledning

anta att k�pet eller f�rs�ljningen f�ranletts av otill�tet r�d eller d�rmed

2454

j�mf�rlig �tg�rd som avses i 4 �.

^ b

k

background image

Om det finns anledning anta att n�gon har �vertr�tt andra best�mmelser

SFS 1990; 1342

i denna lag och �r �vertr�delsen belagd med straff, f�r inspektionen i

utredningssyfte ocks� infordra uppgifter av denne.

Vite

19 � Om n�gon inte fullg�r sin skyldighet enligt 18 � f�rsta stycket 2  4

eller 6 f�r bankinspektionen f�rel�gga vite.

�verklagande
20 � Bankinspektionens beslut enligt d enna lag f�r �verklagas hos kam�

marr�tten. Inspektionen f�r best�mma att ett beslut skall g�lla omedelbart.

Straff

21 � Den som upps�tligen br yter mot 4 � skall for insiderbrott d�mas till
b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r, om g�rningen inte �r belagd med

str�ngare straff i brott sbalken.

�r brottet med h�nsyn till v �rdepappersaff�rens omfattning och �vriga

omst�ndigheter grovt, skall d�mas till f�ngelse l�gst sex m�nader och h�gst
fyra �r, om g�rningen i nte �r belagd med str�ngare straff i brottsbalken.

Den som av grov o aktsamhet bryter mot 4 � skall f�r v�rdsl�st insider-

forfarande d�mas till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett � r.

I fall som kan antas sakna betydelse for allm�nhetens fortroende for

v�rdepappersmarknaden eller som annars �r ringa skall inte d�mas till

ansvar enligt denna paragraf.

22 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader skall d en d�mas som
upps�tligen eller av oaktsa mhet

1. underl�ter att inom f�reskriven tid g�ra anm�lan enligt 9 �,

2. l�mnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullg�rande av anm�l�

ningsskyldighet enligt 9 � eller vid f ullg�rande av uppgiftsskyldighet som

avses i 18 � f�rsta stycket 2-4 och 6,

3. underl�ter att iaktta �liggande enligt 14 eller 15 �.

1 ringa fall skall inte d�mas till ansvar.

F�rverkande

23 � Vinning av brott enligt 21 � skall f�rklaras f�rverkad om det inte �r
osk�ligt.

Kostnad f�r tillsyn

24 � F�r att bekosta bankinspektionens �vervakning enligt denna lag
skall de institut som st�r under bankinspektionens tillsyn betala �rliga
avgifter enligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen medd elar.

1. Denna lag tr�der i kraft den I februari 1991 med undantag av 16 �

som tr�der i kraft den 1 maj 1991.

2455

background image

SFS 1990:1342

2. Den som vid lagens ikrafttr�dande �r skyldig att enligt lagens

(1985:571) om v�rdepappersmarknaden anm�la innehav av aktier och
�ndring i innehavet skall senast vid utg�ngen av juni 1991 anm�la inneha�

vet till v�rdepapperscentralen �ven om n�gon f�r�ndring inte intr�ffat

sedan den senaste anm�lan.

3. Den som vid lagens ikrafttr�dande har sina aktier f�rvaltarregistrera-

de och som omfattas av f�rbudet i 8 � tredje stycket skall registrera sina

aktier i eget namn senast vid utg�ngen av apr il 1991.

P� regeringens v�gnar

' K

INGVAR CARLSSON

ERIK�SBRINK

(Finansdepartementet)

0

K v

j
4t:

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.