SFS 1992:1628

921628.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:CDJEJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:OGJNYA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:OGJNYA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:OGJNYA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:OGJNYA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:OGJNYA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:21px;font-family:OGJNYA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:629px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:629px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1992:1628 </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i insiderlagen (1990:1342); </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:628px;white-space:nowrap" class="ft12">den 30 december 1992 </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 17 december 1992. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 7 � insiderlagen (1990:1342) skall </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft13">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft13">7 </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft13">Utan hinder av 4 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">1. befattningshavare hos n�gon som driver v�rdepappersr�relse med </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft15">st�d av 1 kap. 3 eller 3a � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse <br/>fullg�ra k�p- eller s�ljorder i r�relsen, </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft15">omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n <br/>option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen, </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskri�</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft13">vits i lag eller annan f�rfattning, </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft13">aktier i aktiebolaget, </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft13">5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen, </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">avsnitt II och r�dets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m.fl. </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1991:1005. </p> <p style="position:absolute;top:1154px;left:748px;white-space:nowrap" class="ft12">3849 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1992:1628 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft20">6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under�</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft20">liggande tillg�ngen som optionen avser, </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft20">7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft20">BO LUNDGREN </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:544px;white-space:nowrap" class="ft22">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:1628

om �ndring i insiderlagen (1990:1342);

utkom fr�n trycket

den 30 december 1992

utf�rdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 7 � insiderlagen (1990:1342) skall

ha f�ljande lydelse.

7

Utan hinder av 4 � f�r

1. befattningshavare hos n�gon som driver v�rdepappersr�relse med

st�d av 1 kap. 3 eller 3a � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse
fullg�ra k�p- eller s�ljorder i r�relsen,

2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda

omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n
option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen,

3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskri�

vits i lag eller annan f�rfattning,

4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den

underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen,

' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt II och r�dets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m.fl.

^ Senaste lydelse 1991:1005.

3849

background image

SFS 1992:1628

6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under�

liggande tillg�ngen som optionen avser,

7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

BO LUNDGREN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.