SFS 2004:587 Lag om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086)

040587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:DJIECP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:DJIECP+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:DJIECP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:DJIECP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:DJIEEP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:DJIEEP+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:DJIECP+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DJIECP+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DJIECP+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DJIEBK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i insiderstrafflagen (2000:1086);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 juni 2004.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2, 7 och 8 �� insiderstrafflagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(2000:1086) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har anst�llning, uppdrag eller annan befattning, som normalt</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">inneb�r att han eller hon f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har bety-<br/>delse f�r kursen p� finansiella instrument, och som p� grund h�rav f�tt insi-<br/>derinformation eller den som f�r insiderinformation som r�r ett aktiebolag<br/>eller ett europabolag i vilket han eller hon �ger aktier och</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�r egen eller n�gon annans r�kning genom handel p� v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">marknaden f�rv�rvar eller avyttrar s�dana finansiella instrument som infor-<br/>mationen r�r, eller</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. anv�nder informationen till att med r�d eller p� annat s�dant s�tt f�ran-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">leda n�gon annan till f�rv�rv eller avyttring som avses i 1,</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>insiderbrott</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11"> till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har anst�llning, uppdrag eller annan befattning, som normalt</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">inneb�r att han eller hon f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har bety-<br/>delse f�r kursen p� finansiella instrument, och som p� grund h�rav f�tt insi-<br/>derinformation och som obeh�rigen r�jer s�dan information, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:502px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>obe-</i></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>h�rigt r�jande av insiderinformation</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft11"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">nader. Detsamma g�ller den som f�tt insiderinformation betr�ffande ett ak-<br/>tiebolag eller ett europabolag i vilket han eller hon �ger aktier och som<br/>obeh�rigen r�jer s�dan information.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r det fall informationen blir allm�nt k�nd samtidigt med att den r�js</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">d�ms dock inte till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Utan hinder av 26 �� f�r</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med st�d</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�ra<br/>uppdrag som l�mnats f�retaget att f�rv�rva eller avyttra finansiella instru-<br/>ment samt, utan anv�ndande av insiderinformation, fullg�ra verksamhet som<br/>f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller flera finansiella in-<br/>strument,</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-7px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2004:587</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 juni 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2004:587</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. f�rv�rv ske av annat �n option eller termin d� insiderinformationen �r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">�gnad att s�nka kursen eller avyttring ske av annat �n option eller termin d�<br/>informationen �r �gnad att h�ja kursen,</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskrivits</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">i lag eller annan f�rfattning,</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">4. f�rv�rv ske f�r en juridisk persons r�kning av aktier i ett aktiebolag el-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">ler ett europabolag, om insiderinformationen endast utg�rs av information<br/>om en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbjudande<br/>av den juridiska personen till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i aktie-<br/>bolaget eller europabolaget,</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut f�rv�rva eller avyttra</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">den underliggande tillg�ngen eller avyttra optionen,</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">6. utf�rdare av option i samband med l�sen avyttra eller f�rv�rva den un-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">derliggande tillg�ng som optionen avser,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft25">7. den som f�rv�rvat eller avyttrat termin fullg�ra avtalet vid slutdag,<br/>8. f�rv�rv eller avyttring ske av andra finansiella instrument �n aktier, om</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rv�rvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation anv�nds.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som f�reskrivs i denna paragraf om aktie skall ocks� till�mpas p� ak-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">tierelaterade finansiella instrument s�som teckningsr�tt, interimsbevis, op-<br/>tionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat med optionsr�tt till<br/>nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 8 oktober 2004.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">GUNNAR LUND</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Lars Afrell<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i insiderstrafflagen (2000:1086);

utf�rdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2, 7 och 8 �� insiderstrafflagen

(2000:1086) skall ha f�ljande lydelse.

2 �

Den som har anst�llning, uppdrag eller annan befattning, som normalt

inneb�r att han eller hon f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har bety-
delse f�r kursen p� finansiella instrument, och som p� grund h�rav f�tt insi-
derinformation eller den som f�r insiderinformation som r�r ett aktiebolag
eller ett europabolag i vilket han eller hon �ger aktier och

1. f�r egen eller n�gon annans r�kning genom handel p� v�rdepappers-

marknaden f�rv�rvar eller avyttrar s�dana finansiella instrument som infor-
mationen r�r, eller

2. anv�nder informationen till att med r�d eller p� annat s�dant s�tt f�ran-

leda n�gon annan till f�rv�rv eller avyttring som avses i 1,

d�ms f�r

insiderbrott

till f�ngelse i h�gst tv� �r.

7 �

Den som har anst�llning, uppdrag eller annan befattning, som normalt

inneb�r att han eller hon f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har bety-
delse f�r kursen p� finansiella instrument, och som p� grund h�rav f�tt insi-
derinformation och som obeh�rigen r�jer s�dan information, d�ms f�r

obe-

h�rigt r�jande av insiderinformation

till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�-

nader. Detsamma g�ller den som f�tt insiderinformation betr�ffande ett ak-
tiebolag eller ett europabolag i vilket han eller hon �ger aktier och som
obeh�rigen r�jer s�dan information.

F�r det fall informationen blir allm�nt k�nd samtidigt med att den r�js

d�ms dock inte till ansvar.

8 �

Utan hinder av 26 �� f�r

1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med st�d

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�ra
uppdrag som l�mnats f�retaget att f�rv�rva eller avyttra finansiella instru-
ment samt, utan anv�ndande av insiderinformation, fullg�ra verksamhet som
f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller flera finansiella in-
strument,

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

SFS 2004:587

Utkom fr�n trycket
den 18 juni 2004

background image

2

SFS 2004:587

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

2. f�rv�rv ske av annat �n option eller termin d� insiderinformationen �r

�gnad att s�nka kursen eller avyttring ske av annat �n option eller termin d�
informationen �r �gnad att h�ja kursen,

3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskrivits

i lag eller annan f�rfattning,

4. f�rv�rv ske f�r en juridisk persons r�kning av aktier i ett aktiebolag el-

ler ett europabolag, om insiderinformationen endast utg�rs av information
om en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbjudande
av den juridiska personen till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i aktie-
bolaget eller europabolaget,

5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut f�rv�rva eller avyttra

den underliggande tillg�ngen eller avyttra optionen,

6. utf�rdare av option i samband med l�sen avyttra eller f�rv�rva den un-

derliggande tillg�ng som optionen avser,

7. den som f�rv�rvat eller avyttrat termin fullg�ra avtalet vid slutdag,
8. f�rv�rv eller avyttring ske av andra finansiella instrument �n aktier, om

f�rv�rvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation anv�nds.

Vad som f�reskrivs i denna paragraf om aktie skall ocks� till�mpas p� ak-

tierelaterade finansiella instrument s�som teckningsr�tt, interimsbevis, op-
tionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat med optionsr�tt till
nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

Denna lag tr�der i kraft den 8 oktober 2004.

P� regeringens v�gnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.