SFS 2000:1086 Insiderstrafflag

001086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:GGHHEI+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:GGHHEI+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:GGHHEI+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:GGHHEI+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:15px;font-family:GGHHEI+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;font-family:GGHHEI+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:9px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;font-family:GGHGPD+Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GGHGLP+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Insiderstrafflag;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:352px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>insiderinformation</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">: information om en icke offentliggjord eller inte all-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">m�nt k�nd omst�ndighet som �r �gnad att v�sentligt p�verka kursen p� fi-<br/>nansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>handel p� v�rdepappersmarknaden</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft11">: handel p� b�rs eller n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">organiserad marknadsplats eller handel med eller genom n�gon som yrkes-<br/>m�ssigt bedriver s�dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket la-<br/>gen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>finansiellt instrument</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">: fondpapper och annan r�ttighet eller f�rpliktelse</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">avsedd f�r handel p� v�rdepappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">4. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>fondpapper</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft11">:</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft110"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft11">aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter eller</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, andel i v�rdepappers-<br/>fond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r hans r�kning f�rvarar aktie-<br/>brev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis). </p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Insiderbrotten</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har anst�llning, uppdrag eller annan befattning, som normalt</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">inneb�r att han eller hon f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har bety-<br/>delse f�r kursen p� finansiella instrument, och som p� grund h�rav f�tt insi-<br/>derinformation eller den som f�r insiderinformation som r�r ett aktiebolag i<br/>vilket han eller hon �ger aktier och </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�r egen eller n�gon annans r�kning genom handel p� v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">marknaden f�rv�rvar eller avyttrar s�dana finansiella instrument som infor-<br/>mationen r�r, eller</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. anv�nder informationen till att med r�d eller p� annat s�dant s�tt f�ran-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">leda n�gon annan till f�rv�rv eller avyttring som avses i 1, </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:811px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>insiderbrott</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11"> till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:847px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>insiderbrott</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11"> d�ms ocks� den som i annat fall �n som anges i 2 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">insiderinformation som antingen m�ste ha r�jts av n�gon som avses i 2 � el-<br/>ler p� annat s�tt kommit ut obeh�rigen och </p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2000:1086</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:1086</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. f�r egen eller n�gon annans r�kning genom handel p� v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">marknaden f�rv�rvar eller avyttrar s�dana finansiella instrument som infor-<br/>mationen r�r, eller</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. anv�nder informationen till att med r�d eller p� annat s�dant s�tt f�ran-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">leda n�gon annan till f�rv�rv eller avyttring som avses i 1.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">�r brott som avses i 2 eller 3 � att anse som ringa, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:553px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>insiderf�r-</i></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>seelse</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft21"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">�r brott som avses i 2 eller 3 � med h�nsyn till aff�rens omfattning och</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">�vriga omst�ndigheter grovt, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>grovt insiderbrott</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft21"> till f�ngelse l�gst</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">sex m�nader och h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som av grov oaktsamhet beg�r en g�rning som anges i 2 eller 3 �,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>v�rdsl�st insiderf�rfarande</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft21"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som har anst�llning, uppdrag eller annan befattning, som normalt</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">inneb�r att han eller hon f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har bety-<br/>delse f�r kursen p� finansiella instrument, och som p� grund h�rav f�tt insi-<br/>derinformation och som obeh�rigen r�jer s�dan information, d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>obe-</i></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>h�rigt r�jande av insiderinformation</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft21"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">nader. Detsamma g�ller den som f�tt insiderinformation betr�ffande ett ak-<br/>tiebolag i vilket han eller hon �ger aktier och som obeh�rigen r�jer s�dan<br/>information.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r det fall informationen blir allm�nt k�nd samtidigt med att den r�js</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">d�ms dock inte till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Utan hinder av 26 �� f�r </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med st�d</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�ra<br/>uppdrag som l�mnats f�retaget att f�rv�rva eller avyttra finansiella instru-<br/>ment samt, utan anv�ndande av insiderinformation, fullg�ra verksamhet som<br/>f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller flera finansiella in-<br/>strument,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. f�rv�rv ske av annat �n option eller termin d� insiderinformationen �r</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">�gnad att s�nka kursen eller avyttring ske av annat �n option eller termin d�<br/>informationen �r �gnad att h�ja kursen, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskrivits</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">i lag eller annan f�rfattning, </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">4. f�rv�rv ske f�r en juridisk persons r�kning av aktier i ett aktiebolag, om</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">insiderinformationen endast utg�rs av information om en �tg�rd som syftar<br/>till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbjudande av den juridiska perso-<br/>nen till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i aktiebolaget, </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut f�rv�rva eller avyttra</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">den underliggande tillg�ngen eller avyttra optionen, </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">6. utf�rdare av option i samband med l�sen avyttra eller f�rv�rva den un-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">derliggande tillg�ng som optionen avser, </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft27">7. den som f�rv�rvat eller avyttrat termin fullg�ra avtalet vid slutdag, <br/>8. f�rv�rv eller avyttring ske av andra finansiella instrument �n aktier, om</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rv�rvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation anv�nds.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:1086</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vad som f�reskrivs i denna paragraf om aktie skall ocks� till�mpas p� ak-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">tierelaterade finansiella instrument s�som teckningsr�tt, interimsbevis, op-<br/>tionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat med optionsr�tt till<br/>nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:148px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Otillb�rlig kursp�verkan</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som, vid handel p� v�rdepappersmarknaden, i avsikt att otillb�r-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ligt p�verka priset vid allm�n oms�ttning av finansiella instrument </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft37">1. sluter avtal eller f�retar annan r�ttshandling f�r skens skull,<br/>2. i hemlighet f�renar avyttring av finansiella instrument med utf�stelse</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">att senare f�rv�rva dessa till visst l�gsta pris eller med villkor som begr�nsar<br/>r�tten till fortsatt avyttring eller annars �r avsedda att undandra instrumenten<br/>allm�n oms�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">d�ms f�r </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft35"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>otillb�rlig kursp�verkan</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft31"> till f�ngelse i h�gst tv� �r eller, om</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">brottet �r ringa, till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Detsamma g�ller, om n�gon, i annat fall �n som avses i f�rsta stycket, vid</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">handel p� v�rdepappersmarknaden i avsikt att otillb�rligt p�verka priset vid<br/>allm�n oms�ttning av finansiella instrument ing�r k�p- eller s�ljavtal, l�m-<br/>nar anbud om slutande av s�dant avtal, vidtar annan liknande �tg�rd eller<br/>f�ranleder n�gon annan till s�dan r�ttshandling och �tg�rden �r �gnad att vil-<br/>seleda k�pare och s�ljare av finansiella instrument. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">�r brottet med h�nsyn till omfattningen av kursp�verkan eller �vriga om-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">st�ndigheter att anse som grovt, skall d�mas till f�ngelse i l�gst sex m�nader<br/>och h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:519px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Gemensam best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Ansvar enligt denna lag skall inte d�mas ut vid aff�rer som genom-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs f�r Sveriges riksbanks eller Riksg�ldskontorets r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>F�rverkande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Vinning av brott enligt 26 �� skall f�rklaras f�rverkad, om det inte</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">�r osk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tillsyn m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft31"> Finansinspektionen �vervakar att best�mmelserna i denna lag f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">I 6 kap. 1 a � lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">finns best�mmelser om Finansinspektionens r�tt att f� de uppgifter som den<br/>beh�ver f�r �vervakningen av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:810px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft31"> F�r att bekosta Finansinspektionens �vervakning enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">skall de institut som st�r under inspektionens tillsyn betala �rliga avgifter en-<br/>ligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen meddelar.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2000:1086</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft43"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft44">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft44">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Anm�lan om brott</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft45"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft41"> Finansinspektionen skall g�ra anm�lan till �klagaren s� snart det</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">finns anledning att anta att brott enligt denna lag har beg�tts. </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001. Genom denna lag upph�vs in-</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">siderlagen (1990:1342).</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft47">BOSSE RINGHOLM<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Insiderstrafflag;

utf�rdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

Definitioner

1 �

I denna lag f�rst�s med

1.

insiderinformation

: information om en icke offentliggjord eller inte all-

m�nt k�nd omst�ndighet som �r �gnad att v�sentligt p�verka kursen p� fi-
nansiella instrument,

2.

handel p� v�rdepappersmarknaden

: handel p� b�rs eller n�gon annan

organiserad marknadsplats eller handel med eller genom n�gon som yrkes-
m�ssigt bedriver s�dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket la-
gen (1991:981) om v�rdepappersr�relse,

3.

finansiellt instrument

: fondpapper och annan r�ttighet eller f�rpliktelse

avsedd f�r handel p� v�rdepappersmarknaden,

4.

fondpapper

:

aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter eller

fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, andel i v�rdepappers-
fond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r hans r�kning f�rvarar aktie-
brev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis).

Insiderbrotten

2 �

Den som har anst�llning, uppdrag eller annan befattning, som normalt

inneb�r att han eller hon f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har bety-
delse f�r kursen p� finansiella instrument, och som p� grund h�rav f�tt insi-
derinformation eller den som f�r insiderinformation som r�r ett aktiebolag i
vilket han eller hon �ger aktier och

1. f�r egen eller n�gon annans r�kning genom handel p� v�rdepappers-

marknaden f�rv�rvar eller avyttrar s�dana finansiella instrument som infor-
mationen r�r, eller

2. anv�nder informationen till att med r�d eller p� annat s�dant s�tt f�ran-

leda n�gon annan till f�rv�rv eller avyttring som avses i 1,

d�ms f�r

insiderbrott

till f�ngelse i h�gst tv� �r.

3 �

F�r

insiderbrott

d�ms ocks� den som i annat fall �n som anges i 2 � f�r

insiderinformation som antingen m�ste ha r�jts av n�gon som avses i 2 � el-
ler p� annat s�tt kommit ut obeh�rigen och

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

SFS 2000:1086

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1086

1. f�r egen eller n�gon annans r�kning genom handel p� v�rdepappers-

marknaden f�rv�rvar eller avyttrar s�dana finansiella instrument som infor-
mationen r�r, eller

2. anv�nder informationen till att med r�d eller p� annat s�dant s�tt f�ran-

leda n�gon annan till f�rv�rv eller avyttring som avses i 1.

4 �

�r brott som avses i 2 eller 3 � att anse som ringa, d�ms f�r

insiderf�r-

seelse

till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

5 �

�r brott som avses i 2 eller 3 � med h�nsyn till aff�rens omfattning och

�vriga omst�ndigheter grovt, d�ms f�r

grovt insiderbrott

till f�ngelse l�gst

sex m�nader och h�gst fyra �r.

6 �

Den som av grov oaktsamhet beg�r en g�rning som anges i 2 eller 3 �,

d�ms f�r

v�rdsl�st insiderf�rfarande

till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

7 �

Den som har anst�llning, uppdrag eller annan befattning, som normalt

inneb�r att han eller hon f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har bety-
delse f�r kursen p� finansiella instrument, och som p� grund h�rav f�tt insi-
derinformation och som obeh�rigen r�jer s�dan information, d�ms f�r

obe-

h�rigt r�jande av insiderinformation

till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�-

nader. Detsamma g�ller den som f�tt insiderinformation betr�ffande ett ak-
tiebolag i vilket han eller hon �ger aktier och som obeh�rigen r�jer s�dan
information.

F�r det fall informationen blir allm�nt k�nd samtidigt med att den r�js

d�ms dock inte till ansvar.

8 �

Utan hinder av 26 �� f�r

1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med st�d

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�ra
uppdrag som l�mnats f�retaget att f�rv�rva eller avyttra finansiella instru-
ment samt, utan anv�ndande av insiderinformation, fullg�ra verksamhet som
f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller flera finansiella in-
strument,

2. f�rv�rv ske av annat �n option eller termin d� insiderinformationen �r

�gnad att s�nka kursen eller avyttring ske av annat �n option eller termin d�
informationen �r �gnad att h�ja kursen,

3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskrivits

i lag eller annan f�rfattning,

4. f�rv�rv ske f�r en juridisk persons r�kning av aktier i ett aktiebolag, om

insiderinformationen endast utg�rs av information om en �tg�rd som syftar
till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbjudande av den juridiska perso-
nen till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut f�rv�rva eller avyttra

den underliggande tillg�ngen eller avyttra optionen,

6. utf�rdare av option i samband med l�sen avyttra eller f�rv�rva den un-

derliggande tillg�ng som optionen avser,

7. den som f�rv�rvat eller avyttrat termin fullg�ra avtalet vid slutdag,
8. f�rv�rv eller avyttring ske av andra finansiella instrument �n aktier, om

f�rv�rvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation anv�nds.

background image

3

SFS 2000:1086

Vad som f�reskrivs i denna paragraf om aktie skall ocks� till�mpas p� ak-

tierelaterade finansiella instrument s�som teckningsr�tt, interimsbevis, op-
tionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat med optionsr�tt till
nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

Otillb�rlig kursp�verkan

9 �

Den som, vid handel p� v�rdepappersmarknaden, i avsikt att otillb�r-

ligt p�verka priset vid allm�n oms�ttning av finansiella instrument

1. sluter avtal eller f�retar annan r�ttshandling f�r skens skull,
2. i hemlighet f�renar avyttring av finansiella instrument med utf�stelse

att senare f�rv�rva dessa till visst l�gsta pris eller med villkor som begr�nsar
r�tten till fortsatt avyttring eller annars �r avsedda att undandra instrumenten
allm�n oms�ttning,

d�ms f�r

otillb�rlig kursp�verkan

till f�ngelse i h�gst tv� �r eller, om

brottet �r ringa, till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

Detsamma g�ller, om n�gon, i annat fall �n som avses i f�rsta stycket, vid

handel p� v�rdepappersmarknaden i avsikt att otillb�rligt p�verka priset vid
allm�n oms�ttning av finansiella instrument ing�r k�p- eller s�ljavtal, l�m-
nar anbud om slutande av s�dant avtal, vidtar annan liknande �tg�rd eller
f�ranleder n�gon annan till s�dan r�ttshandling och �tg�rden �r �gnad att vil-
seleda k�pare och s�ljare av finansiella instrument.

�r brottet med h�nsyn till omfattningen av kursp�verkan eller �vriga om-

st�ndigheter att anse som grovt, skall d�mas till f�ngelse i l�gst sex m�nader
och h�gst fyra �r.

Gemensam best�mmelse

10 �

Ansvar enligt denna lag skall inte d�mas ut vid aff�rer som genom-

f�rs f�r Sveriges riksbanks eller Riksg�ldskontorets r�kning.

F�rverkande

11 �

Vinning av brott enligt 26 �� skall f�rklaras f�rverkad, om det inte

�r osk�ligt.

Tillsyn m.m.

12 �

Finansinspektionen �vervakar att best�mmelserna i denna lag f�ljs.

I 6 kap. 1 a � lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns best�mmelser om Finansinspektionens r�tt att f� de uppgifter som den
beh�ver f�r �vervakningen av denna lag.

13 �

F�r att bekosta Finansinspektionens �vervakning enligt denna lag

skall de institut som st�r under inspektionens tillsyn betala �rliga avgifter en-
ligt de n�rmare f�reskrifter som regeringen meddelar.

background image

4

SFS 2000:1086

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Anm�lan om brott

14 �

Finansinspektionen skall g�ra anm�lan till �klagaren s� snart det

finns anledning att anta att brott enligt denna lag har beg�tts.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001. Genom denna lag upph�vs in-

siderlagen (1990:1342).

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.