SFS 2009:62 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2009:62 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
090062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:DDLGMD+TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:DDLGMD+TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:8px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft48{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:8px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft74{font-size:16px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:8px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft85{font-size:7px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft86{font-size:12px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft87{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft94{font-size:16px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft95{font-size:14px;font-family:DDLGMD+TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft96{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft104{font-size:16px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft105{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft116{font-size:16px;line-height:26px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft123{font-size:16px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft124{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft125{font-size:16px;line-height:26px;font-family:DDLGHD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft131{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:8px;font-family:DDLGFB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag</b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>terrorism;</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 februari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. Till�mpningsomr�de och definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b>Denna lag syftar till att f�rhindra att finansiell verksamhet och annan<br/>n�ringsverksamhet utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 � </b>Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">finansieringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. livf�rs�kringsr�relse, <br/>3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finans-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">inspektionen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss fi-<br/>nansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rmedling, ifr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av<br/>andra �n anknutna f�rs�kringsf�rmedlare,</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,<br/>8. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">fastighetsm�klarlagen (1995:400),</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),<br/>10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor eller registrerat re-</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">visionsbolag, </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">11. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster men som inte omfattas av 10,</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">�tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och fi-</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2009:62<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 24 februari 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">12. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare)<i>,</i></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">13. yrkesm�ssig verksamhet som advokat eller bitr�dande jurist p� advo-</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">katbyr�, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta<br/>stycket,</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n som avses i</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">13, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">15. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">anges i 3 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person<br/>som avses i 1014, eller</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">16. yrkesm�ssig handel med varor, till den del verksamheten avser f�rs�lj-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">ning mot kontant betalning som uppg�r minst till ett belopp som motsvarar<br/>15 000 euro.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 � </b>Tj�nster som avses i 2 � 13 och 14 omfattar</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. att handla i en klients namn f�r dennes r�kning vid finansiella transak-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tioner eller transaktioner med fastigheter,</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. att hj�lpa till vid planering eller genomf�rande av transaktioner f�r en</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">klients r�kning vid</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">a) k�p och f�rs�ljning av fastigheter eller f�retag,<br/>b) f�rvaltning av klientens pengar, v�rdepapper eller andra tillg�ngar, <br/>c) �ppnande eller f�rvaltning av bank-, spar- eller v�rdepapperskonton, <br/>d) anskaffande av n�dv�ndigt kapital f�r bildande, drift eller ledning av</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�retag, eller</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">e) bildande, drift eller ledning av bolag, f�reningar, stiftelser eller truster.<br/>Tj�nster som avses i 2 � 15 omfattar <br/>1. bildande av juridiska personer, f�rs�ljning av nybildade aktiebolag och</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rmedling av svenska eller utl�ndska juridiska personer,</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. fullg�rande av funktion som styrelseledamot eller bolagsr�ttsligt ansva-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">rig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i n�gon liknande<br/>st�llning i f�rh�llande till andra juridiska personer, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. tillhandah�llande av ett registrerat kontor eller en postadress och d�r-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">med sammanh�ngande tj�nster till en juridisk person eller en trust eller en<br/>liknande juridisk konstruktion, </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">4. f�rvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och<br/>5. funktion som nominell aktie�gare f�r en verklig huvudmans r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 � </b>I fr�ga om verksamheter som avses i 2 � 17 g�ller lagen �ven filialer i<br/>Sverige till utl�ndska juridiska personer med huvudkontor i utlandet. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:907px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. <i>aff�rsf�rbindelse</i>: en aff�rsm�ssig f�rbindelse som n�r kontakten eta-</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bleras f�rv�ntas ha en viss varaktighet, </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. <i>brevl�debank</i>: ett utl�ndskt institut som �r registrerat inom en jurisdik-</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">tion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och d�r institutet<br/>inte heller ing�r i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn, </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. <i>EES</i>: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. <i>finansiering av terrorism</i>: insamling, tillhandah�llande eller mot-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">tagande av tillg�ngar i syfte att de ska anv�ndas eller med vetskap om att de<br/>�r avsedda att anv�ndas f�r att beg� s�dan brottslighet som avses i 2 � lagen<br/>(2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa<br/>fall, </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">5. <i>kund</i>: den som har tr�tt i avtalsf�rbindelse med s�dan verksam-</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">hetsut�vare som avses i denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">6. <i>penningtv�tt</i>: s�dana �tg�rder<br/>a) med brottsligt f�rv�rvad egendom, som kan medf�ra att egendomens</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">samband med brott d�ljs, att den brottslige f�r m�jlighet att undandra sig<br/>r�ttsliga p�f�ljder eller att �terskaffandet av egendomen f�rsv�ras, samt s�-<br/>dana �tg�rder som innefattar f�rfogande �ver och f�rv�rv, innehav eller bru-<br/>kande av egendomen,</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) med annan egendom �n som avses i a, om �tg�rderna �r �gnade att d�l-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ja att n�gon har berikat sig genom brottslig g�rning,</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. <i>person i politiskt utsatt st�llning</i>: personer som har eller tidigare har</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">haft viktiga offentliga funktioner och s�dana personers n�rmaste familje-<br/>medlemmar och k�nda medarbetare,</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">8. <i>verklig huvudman</i>: en fysisk person f�r vars r�kning n�gon annan per-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">son handlar, eller om kunden �r en juridisk person, den som ut�var ett be-<br/>st�mmande inflytande �ver kunden, och</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">9. <i>verksamhetsut�vare</i>: en fysisk eller juridisk person som utf�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">samhet som omfattas av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>2 kap. Kundk�nnedom</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Krav p� riskbaserad kundk�nnedom</b></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>1 � </b>En verksamhetsut�vare ska vidta �tg�rder f�r att uppn� kund-<br/>k�nnedom. Omfattningen av dessa �tg�rder ska anpassas efter risken f�r<br/>penningtv�tt eller finansiering av terrorism.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">I 4 och 5 �� kasinolagen (1999:355) finns s�rskilda best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">identitetskontroll av kasinobes�kare.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Situationer som kr�ver kundk�nnedom</b></p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>2 � </b>En verksamhetsut�vare ska vidta grundl�ggande �tg�rder f�r att uppn�<br/>kundk�nnedom enligt 3 �</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. vid etableringen av en aff�rsf�rbindelse,<br/>2. vid enstaka transaktioner som uppg�r till ett belopp motsvarande</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">15 000 euro eller mer,</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som<br/>tillsammans uppg�r till minst detta belopp, och</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. vid os�kerhet om tillf�rlitligheten eller tillr�ckligheten av tidigare mot-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">tagna uppgifter om kundens identitet.</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns misstankar om penningtv�tt eller finansiering av terrorism,</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ska �tg�rder som anges i f�rsta stycket vidtas, oavsett eventuella undantag,<br/>befrielser eller tr�skelbelopp.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom</b></p> <p style="position:absolute;top:191px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>3 � </b>Med grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom avses</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">eller p� annat tillf�rlitligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft47">2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och <br/>3. inh�mtande av information om aff�rsf�rbindelsens syfte och art.<br/>Verksamhetsut�vare ska vid till�mpning av f�rsta stycket 2 utreda kun-</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">dens �garf�rh�llanden och kontrollstruktur. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Verksamhetsut�vare f�r f�rlita sig p� �tg�rder som har utf�rts av en utom-</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">st�ende som anges i 4 � f�r att uppn� kundk�nnedom enligt f�rsta stycket,<br/>om verksamhetsut�varen p� beg�ran, och utan dr�jsm�l, kan f� del av de<br/>uppgifter om kunden som den utomst�ende har inh�mtat.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>4 � </b>Med utomst�ende i 3 � tredje stycket avses</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">13 och 57, godk�nda eller auktoriserade revisorer och advokater med<br/>hemvist inom EES, som har tillst�nd eller �r registrerade i ett s�rskilt yrkes-<br/>register, eller</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">13 och 57, godk�nda eller auktoriserade revisorer och advokater med<br/>hemvist utanf�r EES, som har tillst�nd eller �r registrerade i ett s�rskilt yr-<br/>kesregister, om de till�mpar best�mmelser r�rande kundk�nnedom och beva-<br/>rande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att<br/>det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terro-<br/>rism3 och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>Undantag fr�n best�mmelser om grundl�ggande �tg�rder f�r <br/>kundk�nnedom</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>5 � </b>Best�mmelserna om grundl�ggande kundk�nnedom och om fortl�pan-<br/>de uppf�ljning av aff�rsf�rbindelser i 3, 4 och 10 �� g�ller inte f�r </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft47">1. svenska myndigheter, <br/>2. verksamhetsut�vare som anges i 1 kap. 2 � 17, och som har hemvist<br/>a) inom EES,<br/>b) i en stat utanf�r EES om staten har best�mmelser om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">ningtv�tt som motsvarar dem som f�reskrivs i Europaparlamentets och r�-<br/>dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhin-<br/>dra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av<br/>terrorism4 och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs,</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. f�retag inom EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">p� en reglerad marknad i den mening som avses i Europarlamentets och r�-<br/>dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader f�r finansiella<br/>instrument5 och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EG och 93/6/EEG och<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upph�vande av r�-<br/>dets direktiv 93/22/EEG, eller</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">3 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">4 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">5 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">4. f�retag utanf�r EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till mot-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som<br/>f�retag under 3,</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">5. livf�rs�kringar, om den �rliga premien uppg�r till ett belopp motsva-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">rande h�gst 1 000 euro eller eng�ngspremien uppg�r till ett belopp motsva-<br/>rande h�gst 2 500 euro, </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">6. pensionsf�rs�kringar enligt 58 kap. 416 �� inkomstskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">(1999:1229) som inte f�r �terk�pas, </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">7. pensionsavtal och pensionsr�tter f�r anst�llda eller i den f�rs�krades</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">f�rv�rvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag p� l�n och �ver-<br/>l�telse av r�ttigheter inte �r till�ten,</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">8. elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elek-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">troniska pengar </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">a) om det penningv�rde som kan lagras p� ett elektroniskt medium som</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">inte kan laddas uppg�r till h�gst 150 euro, eller</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">b) n�r det g�ller elektroniska medier som kan laddas, det penningv�rde</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">som oms�tts under ett kalender�r inte �verstiger 2 500 euro och h�gst 1 000<br/>euro kan l�sas in under samma period, eller</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">9. n�r det g�ller verkliga huvudm�n bakom gemensamma konton som f�r-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens identitet kan</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran, eller</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">b) i en stat utanf�r EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">identitet kan g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran och advo-<br/>katen eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar<br/>dem som f�reskrivs i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av<br/>den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet<br/>anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism6 och om det finns till-<br/>syn �ver att dessa skyldigheter uppfylls.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Sk�rpta �tg�rder f�r att uppn� kundk�nnedom</b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>6 � </b>Trots best�mmelserna i 5 � ska en verksamhetsut�vare alltid vidta<br/>sk�rpta �tg�rder f�r att uppn� kundk�nnedom, om risken f�r penningtv�tt<br/>och finansiering av terrorism �r h�g. S�dana �tg�rder ska vara mer omfat-<br/>tande �n �tg�rderna i 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid bed�mning enligt f�rsta stycket ska s�rskild uppm�rksamhet riktas</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">mot de risker f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism som kan uppst�<br/>n�r det g�ller produkter eller transaktioner som skulle kunna underl�tta ano-<br/>nymitet.</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Om omst�ndigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska h�g</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">risk f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism anses finnas </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. n�r en aff�rsf�rbindelse etableras eller en enstaka transaktion utf�rs</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">med n�gon p� distans,</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. n�r en aff�rsf�rbindelse etableras eller en enstaka transaktion utf�rs</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">med en person i politiskt utsatt st�llning som �r bosatt utomlands, och</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">3. vid f�rbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">med hemvist utanf�r EES.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft55">6 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>7 � </b>Med sk�rpta �tg�rder enligt 6 � tredje stycket 2 avses alltid</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. l�mpliga �tg�rder f�r att ta reda p� varifr�n de tillg�ngar som hanteras</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">inom ramen f�r aff�rsf�rbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer,</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft64">2. sk�rpt fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelsen, och<br/>3. att inh�mta godk�nnande fr�n beh�rig beslutsfattare.</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>8 � </b>Med sk�rpta �tg�rder enligt 6 � tredje stycket 3 avses alltid </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. att inh�mta tillr�ckligt med information om motparten f�r att kunna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">st� verksamheten samt bed�ma dess anseende och tillsynens kvalitet,</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. att bed�ma motpartens kontroller f�r att f�rhindra penningtv�tt och fi-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">nansiering av terrorism,</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">3. att dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontroll�tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">och de �tg�rder som det vidtar,</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft64">4. att inh�mta godk�nnande fr�n beh�rig beslutsfattare, och<br/>5. att f�rvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten p� kunder</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">som har direkt tillg�ng till konton hos kreditinstitutet och fortl�pande f�ljer<br/>upp dessa kunder samt p� beg�ran kan l�mna relevanta kunduppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Tidpunkt f�r kundk�nnedom</b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>9 � </b>Kontroll av kunden och den verkliga huvudmannens identitet ska slut-<br/>f�ras innan en aff�rsf�rbindelse etableras eller en enstaka transaktion utf�rs.<br/>Identitetskontroll av f�rm�nstagare till livf�rs�kring beh�ver dock inte g�ras<br/>f�rr�n i samband med f�rsta utbetalningen av f�rs�kringsers�ttning eller n�r<br/>annan r�ttighet enligt f�rs�kringsavtalet ut�vas f�r f�rsta g�ngen.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Om det �r n�dv�ndigt f�r att inte avbryta verksamhetens normala g�ng</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">och risken f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism �r l�g, f�r kontroll<br/>med anledning av en ny aff�rsf�rbindelse g�ras senare �n enligt f�rsta<br/>stycket men ska dock alltid slutf�ras i n�ra anslutning till att f�rbindelsen har<br/>etablerats.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelser</b></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>10 � </b>En<b> </b>verksamhetsut�vare ska fortl�pande f�lja p�g�ende aff�rsf�r-<br/>bindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som<br/>utf�rs st�mmer �verens med den kunskap som verksamhetsut�varen har om<br/>kunden, dennes aff�rs- och riskprofil och, om det beh�vs, varifr�n kundens<br/>ekonomiska medel kommer. Handlingar, uppgifter och upplysningar r�rande<br/>kontrollen ska h�llas aktuella.</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Konsekvenser av att kundk�nnedom inte uppn�s</b></p> <p style="position:absolute;top:907px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>11 � </b>En verksamhetsut�vare f�r inte etablera en aff�rsf�rbindelse eller ut-<br/>f�ra en enstaka transaktion om kundk�nnedom inte uppn�s. Om aff�rsf�rbin-<br/>delsen redan har etablerats enligt 9 � ska den avslutas.</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Om f�rh�llandena �r s�dana att penningtv�tt eller finansiering av terro-</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">rism kan misst�nkas, ska verksamhetsut�varen l�mna uppgifter enligt 3 kap.<br/>1 �.</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rsta och andra styckena till�mpas inte i de situationer som anges i</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">3 kap. 2 och 3 ��.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Filialer och dotterf�retag med hemvist utanf�r EES</b></p> <p style="position:absolute;top:191px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>12 � </b>Verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 ska till�mpa best�m-<br/>melserna om kundk�nnedom och bevarande av handlingar enligt 2 kap. �ven<br/>f�r sina filialer och majoritets�gda dotterf�retag med hemvist utanf�r EES,<br/>om inte hemvistlandets lag hindrar detta. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">En verksamhetsut�vare ska vidta �tg�rder f�r att effektivt hantera risken</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75">f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism om best�mmelserna som<br/>anges i f�rsta stycket inte kan till�mpas samt skriftligen underr�tta Finansin-<br/>spektionen om detta. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Bevarande av handlingar eller uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>13 � </b>En verksamhetsut�vare ska i minst fem �r bevara handlingar och upp-<br/>gifter om �tg�rder som vidtagits f�r att uppn� kundk�nnedom. Tiden ska<br/>r�knas fr�n det att �tg�rderna utf�rdes eller, i de fall d� en aff�rsf�rbindelse<br/>har etablerats, aff�rsf�rbindelsen upph�rde.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>F�rbud mot anonyma konton</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>14 � </b>Verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 f�r inte f�ra anonyma<br/>konton eller utf�rda anonyma motb�cker.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>3 kap. Rapporteringskrav</b></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Uppgifts- och granskningsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>1 � </b>En<b> </b>verksamhetsut�vare ska granska transaktioner f�r att kunna upp-<br/>t�cka s�dana som den misst�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r<br/>ett led i penningtv�tt eller finansiering av terrorism. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Om misstanke efter n�rmare analys kvarst�r, ska uppgifter om alla om-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75">st�ndigheter som kan tyda p� penningtv�tt eller finansiering av terrorism<br/>utan dr�jsm�l l�mnas till Rikspolisstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">En verksamhetsut�vare ska avst� fr�n att utf�ra transaktioner som den</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75">misst�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r ett led i penningtv�tt el-<br/>ler finansiering av terrorism. Om det inte �r m�jligt att l�ta bli att utf�ra en<br/>misst�nkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna<br/>f�rsv�ras, f�r transaktioner utf�ras och uppgifter l�mnas omedelbart i efter-<br/>hand.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">P� beg�ran av Rikspolisstyrelsen ska verksamhetsut�varen eller den som</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75">yrkesm�ssigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dr�jsm�l l�mna alla<br/>uppgifter som beh�vs f�r en utredning om penningtv�tt eller finansiering av<br/>terrorism.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, ska �ven andra fysiska el-</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75">ler juridiska personer som avses i 1 kap. 24 �� l�mna de uppgifter f�r utred-<br/>ningen om penningtv�tt eller finansiering av terrorism som myndigheten be-<br/>g�r.</p> <p style="position:absolute;top:976px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Best�mmelser om uppgiftsskyldighet finns �ven i 14 a � kasinolagen</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">(1999:355).</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>2 � </b>Advokater, bitr�dande jurister p� advokatbyr� och andra oberoende ju-<br/>rister, godk�nda och auktoriserade revisorer samt skatter�dgivare �r inte<br/>skyldiga att l�mna uppgifter enligt 1 � om vad som anf�rtrotts dem d� de<br/>f�rsvarar eller f�retr�der en klient i eller i fr�ga om ett r�ttsligt f�rfarande,<br/>inklusive r�dgivning f�r att inleda eller undvika ett r�ttsligt f�rfarande. Detta<br/>g�ller oavsett om de har f�tt informationen f�re, under eller efter ett s�dant<br/>f�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>3 � </b>Advokater och bitr�dande jurister p� advokatbyr�, andra oberoende ju-<br/>rister, godk�nda och auktoriserade revisorer samt skatter�dgivare �r inte<br/>skyldiga att l�mna uppgifter enligt 1 � n�r det g�ller information som avser<br/>en klient och som de har f�tt i samband med att de bed�mer klientens r�ttsli-<br/>ga situation.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>Meddelandef�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>4 � </b>Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledam�ter<br/>eller anst�llda f�r inte r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en<br/>granskning har genomf�rts eller att uppgifter har l�mnats enligt 1 eller 7 �<br/>eller att en unders�kning utf�rs eller kan komma att utf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">F�rsta stycket hindrar inte att en s�dan uppgift l�mnas till en tillsynsmyn-</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft87">dighet i ett disciplin�rende eller annat �rende som motiverar att en s�dan<br/>uppgift l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>5 � </b>En fysisk eller juridisk person som l�mnar uppgifter med st�d av 1 �<br/>f�r inte g�ras ansvarig f�r att ha �sidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller<br/>juridiska personen hade anledning att r�kna med att uppgiften borde l�mnas.<br/>Den som l�mnar uppgifter med st�d av 7 � f�r inte heller g�ras ansvarig f�r<br/>att ha �sidosatt tystnadsplikt. Detsamma g�ller en styrelseledamot eller en<br/>anst�lld som l�mnar uppgifter f�r den fysiska eller juridiska personens r�k-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">I fr�ga om europabolag och europakooperativ som har ett s�dant f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft87">ningssystem som avses i artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr 2157/<br/>2001 av den 8 oktober 2001 om stadga f�r europabolag7 eller artiklarna 37<br/>41 i r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r<br/>europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar)8 till�mpas best�mmel-<br/>sen om styrelseledamot i f�rsta stycket p� ledamot i tillsynsorganet. Det-<br/>samma g�ller best�mmelsen om styrelseledam�ter i 4 � om meddelandef�r-<br/>bud. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag samt</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft87">21 � andra stycket och 26 � lagen (2006:595) om europakooperativ framg�r<br/>att best�mmelserna i andra stycket ska till�mpas ocks� p� ledam�ter i ett eu-<br/>ropabolags eller ett europakooperativs lednings- eller f�rvaltningsorgan. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">I 29 kap. 2 � aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 � lagen (1987:667)</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft87">om ekonomiska f�reningar, 5 kap. 2 � stiftelselagen (1994:1220) och 37 �<br/>revisionslagen (1999:1079) finns s�rskilda best�mmelser om ansvar f�r revi-<br/>sorer i aktiebolag, ekonomiska f�reningar, stiftelser och vissa andra f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft85">7 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32004R0885).</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft85">8 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>Tillsynsmyndigheters underr�ttelseskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:191px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>6 � </b>Om en tillsynsmyndighet vid en inspektion av en fysisk eller juridisk<br/>person eller p� annat s�tt har uppt�ckt en omst�ndighet som kan antas ha<br/>samband med eller utg�ra penningtv�tt eller finansiering av terrorism, ska<br/>myndigheten utan dr�jsm�l underr�tta Rikspolisstyrelsen om detta.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>System f�r att besvara f�rfr�gningar</b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>7 � </b>En verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 ska ha ett system f�r<br/>att snabbt och fullst�ndigt kunna l�mna upplysningar om huruvida de under<br/>de senaste fem �ren har haft en aff�rsf�rbindelse med en viss person och, om<br/>s� skulle vara fallet, om f�rbindelsens art.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>4 kap. Registerfr�gor</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:464px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>1 � </b>Verksamhetsut�vare f�r n�r det g�ller penningtv�tt och finansiering av<br/>terrorism behandla personuppgifter och f�ra register enligt best�mmelserna i<br/>29 ��, vilka g�ller ut�ver personuppgiftslagen (1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>Personuppgiftsbehandling</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>2 � </b>Personuppgifter som framg�r av en kunds pass eller identitetshandling<br/>och som avser identitet, medborgarskap, bostadsort, annan vistelseort samt<br/>offentlig funktion f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft96">1. bed�ma om kunden omfattas av 2 kap. 6 � tredje stycket 2,<br/>2. bevara handlingar eller uppgifter enligt 2 kap. 13 �, eller<br/>3. uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>�ndam�l f�r register</b></p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>3 � </b>Register f�r f�ras av en fysisk eller juridisk person som avses i 1 kap.<br/>24 �� </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">1. f�r att f�rhindra medverkan vid transaktioner som utg�r penningtv�tt</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">eller finansiering av terrorism enligt denna lag, och </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">2. f�r att kunna uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten i 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">1 � f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>Inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:917px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>4 � </b>Ett register som avses i 3 � f�r endast inneh�lla<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:935px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft96">1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress, <br/>2. kontonummer eller motsvarande, samt <br/>3. de �vriga uppgifter som framkommit vid granskning enligt 3 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">f�rsta stycket eller l�mnats enligt andra stycket i samma paragraf.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Information till den registrerade</b></p> <p style="position:absolute;top:191px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>5 � </b>Uppgifter ur ett register som avses i 3 � f�r inte l�mnas ut till den re-<br/>gistrerade.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Gallring</b></p> <p style="position:absolute;top:279px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>6 � </b>En uppgift i ett register som avses i 3 � ska gallras </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">1. om Rikspolisstyrelsen beslutar att inte inleda eller att l�gga ned utred-</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">ningen om penningtv�tt eller finansiering av terrorism, </p> <p style="position:absolute;top:332px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">av de l�mnade uppgifterna, </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">anledning av de l�mnade uppgifterna, eller </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">4. senast tre �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 3 kap. 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Samk�rning</b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>7 � </b>En verksamhetsut�vares register som avses i 3 � f�r inte samk�ras med<br/>motsvarande register hos n�gon annan.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>R�ttelse och skadest�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>8 � </b>Best�mmelserna i 28 och 48 �� personuppgiftslagen (1998:204) om<br/>r�ttelse och skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt<br/>denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Tystnadsplikt</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>9 � </b>Den som �r verksam hos en verksamhetsut�vare f�r inte obeh�rigen r�-<br/>ja uppgift i ett register som avses i 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft100">Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken ska inte f�lja f�r den som bryter</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">mot f�rbudet i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>5 kap. Riskbaserade rutiner, utbildning och skydd av anst�llda </b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>samt f�rbud mot f�rbindelser med brevl�debanker</b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Riskbaserade rutiner och utbildning</b></p> <p style="position:absolute;top:835px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>1 � </b>Verksamhetsut�vare ska ha riskbaserade rutiner f�r att f�rhindra att<br/>verksamheten utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism och<br/>ska svara f�r att de anst�llda fortl�pande f�r den information och den utbild-<br/>ning som beh�vs. Om en fysisk person som omfattas av 1 kap. 2 �, driver sin<br/>verksamhet som anst�lld hos en juridisk person, ska skyldigheten att upp-<br/>r�tth�lla rutiner g�lla den juridiska personen.</p> <p style="position:absolute;top:971px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Skydd av anst�llda</b></p> <p style="position:absolute;top:995px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft105"><b>2 � </b>Verksamhetsut�vare ska ha rutiner och vidta de �tg�rder i �vrigt som<br/>beh�vs f�r att skydda anst�llda fr�n hot eller fientliga �tg�rder till f�ljd av att</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115">de granskar eller rapporterar misstankar om penningtv�tt eller finansiering<br/>av terrorism.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rbindelser med brevl�debanker</b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>3 � </b>Kreditinstitut f�r inte etablera eller uppr�tth�lla f�rbindelser med brev-<br/>l�debanker och ska se till att s�dana f�rbindelser inte heller etableras eller<br/>uppr�tth�lls med kreditinstitut som till�ter att deras konton anv�nds av s�da-<br/>na banker.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>6 kap. Tillsyn<br/>1 � </b>I fr�ga om tillsyn �ver verksamhet som avses i 1 kap. 2 � 11, 12 och<br/>1416 till�mpas detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Best�mmelser om tillsyn �ver annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsut�vare.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>2 � </b>Tillsynen syftar till att f�rhindra att finansiell verksamhet och annan<br/>n�ringsverksamhet utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism.<br/>Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten drivs enligt denna lag samt<br/>f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>3 � </b>Den som har f�r avsikt att bedriva verksamhet som avses i 1 kap. 2 �<br/>11, 12 och 1416 ska anm�la detta till Bolagsverket.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>4 � </b>Verksamhet som avses i 1 kap. 2 � 11, 12 och 1416 f�r inte bedrivas<br/>om anm�lan enligt 3 � inte har gjorts.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Tillsynsmyndigheten f�r f�rel�gga den som driver verksamhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115">f�rsta stycket utan att ha anm�lt detta att l�mna de upplysningar om verk-<br/>samheten som beh�vs f�r att bed�ma om det finns skyldighet att g�ra anm�-<br/>lan enligt 3 �. L�mnas inte s�dana upplysningar, ska tillsynsmyndigheten f�-<br/>rel�gga den som driver verksamheten att upph�ra med denna.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>5 � </b>En verksamhetsut�vare som har gjort anm�lan enligt 3 � men som i v�-<br/>sentlig utstr�ckning har �sidosatt skyldigheter i n�ringsverksamhet eller som<br/>har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet f�r av tillsynsmyndigheten f�-<br/>rel�ggas att vidta r�ttelse eller, om detta inte �r m�jligt, upph�ra med verk-<br/>samheten.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Om verksamhetsut�varen �r en juridisk person, g�ller f�rsta stycket �ven</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115">den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller<br/>ing�r i dess ledning.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt �gande i f�retaget,</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115">om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samt-<br/>liga r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av<br/>f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>6 � </b>N�r en person som st�r under tillsyn enligt detta kapitel f�r k�nnedom<br/>om att f�r�ndringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i f�-<br/>retaget eller ing�r i dess ledning, ska personen anm�la f�r�ndringen till till-<br/>synsmyndigheten.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>7 � </b>Tillsynsmyndigheten f�r ut�ver det som framg�r av 4 � f�rel�gga den<br/>som driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att l�mna de upplys-<br/>ningar och ge tillg�ng till de handlingar som beh�vs f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">Tillsynsmyndigheten f�r, n�r den anser det n�dv�ndigt, genomf�ra en un-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124">ders�kning hos en verksamhetsut�vare som �r antecknad i Bolagsverkets re-<br/>gister.</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>8 � </b>Om en fysisk eller juridisk person som �r antecknad i Bolagsverkets<br/>register anm�ler att verksamheten har upph�rt eller om det p� annat s�tt<br/>framg�r att s� �r fallet, ska verket avf�ra personen ur registret.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>9 � </b>F�rel�ggande enligt denna lag f�r f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>10 � </b>Beslut enligt 4 � andra stycket eller 7 � f�rsta stycket f�r inte �verkla-<br/>gas.</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">Beslut i �vrigt enligt detta kapitel f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124">domstol. I s�dana �renden f�r tillsynsmyndigheten best�mma att beslutet ska<br/>g�lla omedelbart.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft125"><b>7 kap. Ansvarsbest�mmelse<br/>1 � </b>Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft124">1. �sidos�tter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 1 �,<br/>eller<br/>2. bryter mot meddelandef�rbudet i 3 kap. 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>8 kap. Bemyndiganden<br/>1 � </b>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft124">1. riskbed�mningen enligt 2 kap. 1 �,<br/>2. grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom enligt 2 kap. 3 �,<br/>3. undantag fr�n best�mmelser om grundl�ggande �tg�rder f�r kund-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">k�nnedom enligt 2 kap. 5 �,</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">4. vilka stater utanf�r EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 � 2 b och d,</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft124">7 b samt uppfyller villkor f�r till�mpning av best�mmelserna om utomst�en-<br/>de enligt 2 kap. 3 � tredje stycket,</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">5. sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom och vad som avses med personer i</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">politiskt utsatt st�llning enligt 2 kap. 6 �,</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">6. �tg�rder f�r fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelsen enligt 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">10 � och hur dessa ska dokumenteras,</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">7. hur handlingar eller uppgifter som anv�nts f�r att uppn� kundk�nnedom</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">ska bevaras enligt 2 kap. 13 �,</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft124">8. granskning och uppgiftsl�mnande enligt 3 kap. 1 �,<br/>9. rutiner som ska f�ljas samt vilken information och utbildning som ska</p> <p style="position:absolute;top:977px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">tillhandah�llas anst�llda enligt 5 kap. 1 �, och</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft120">10. n�dv�ndiga �tg�rder och rutiner f�r att skydda anst�llda enligt 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft120">2 �.</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2009:62</b></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">1. Denna lag tr�der i kraft den 15 mars 2009, d� lagen (1993:768) om �t-</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft132">g�rder mot penningtv�tt och lagen (1999:163) om penningtv�ttsregister ska<br/>upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft130">2. Verksamhetsut�vare ska vidta �tg�rder f�r att uppn� kundk�nnedom</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft132">n�r det g�ller aff�rsf�rbindelser som har etablerats f�re ikrafttr�dandet, n�r<br/>det kan anses l�mpligt utifr�n en bed�mning av risken f�r penningtv�tt och<br/>finansiering av terrorism.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft130">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft130">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft132">ANDERS BORG<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1057px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft140">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft140">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av

terrorism;

utf�rdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 f�ljande.

1 kap. Till�mpningsomr�de och definitioner

Lagens till�mpningsomr�de

1 � Denna lag syftar till att f�rhindra att finansiell verksamhet och annan
n�ringsverksamhet utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism.

2 � Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse,

2. livf�rs�kringsr�relse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finans-

inspektionen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss fi-
nansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,

5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�krings-

f�rmedling, ifr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av
andra �n anknutna f�rs�kringsf�rmedlare,

6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt

fastighetsm�klarlagen (1995:400),

9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor eller registrerat re-

visionsbolag,

11. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-

tj�nster men som inte omfattas av 10,

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

�tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

SFS 2009:62
Utkom fr�n trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:62

12. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka

storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare),

13. yrkesm�ssig verksamhet som advokat eller bitr�dande jurist p� advo-

katbyr�, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta
stycket,

14. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n som avses i

13, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta stycket,

15. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som

anges i 3 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person
som avses i 1014, eller

16. yrkesm�ssig handel med varor, till den del verksamheten avser f�rs�lj-

ning mot kontant betalning som uppg�r minst till ett belopp som motsvarar
15 000 euro.

3 � Tj�nster som avses i 2 � 13 och 14 omfattar

1. att handla i en klients namn f�r dennes r�kning vid finansiella transak-

tioner eller transaktioner med fastigheter,

2. att hj�lpa till vid planering eller genomf�rande av transaktioner f�r en

klients r�kning vid

a) k�p och f�rs�ljning av fastigheter eller f�retag,
b) f�rvaltning av klientens pengar, v�rdepapper eller andra tillg�ngar,
c) �ppnande eller f�rvaltning av bank-, spar- eller v�rdepapperskonton,
d) anskaffande av n�dv�ndigt kapital f�r bildande, drift eller ledning av

f�retag, eller

e) bildande, drift eller ledning av bolag, f�reningar, stiftelser eller truster.
Tj�nster som avses i 2 � 15 omfattar
1. bildande av juridiska personer, f�rs�ljning av nybildade aktiebolag och

f�rmedling av svenska eller utl�ndska juridiska personer,

2. fullg�rande av funktion som styrelseledamot eller bolagsr�ttsligt ansva-

rig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i n�gon liknande
st�llning i f�rh�llande till andra juridiska personer,

3. tillhandah�llande av ett registrerat kontor eller en postadress och d�r-

med sammanh�ngande tj�nster till en juridisk person eller en trust eller en
liknande juridisk konstruktion,

4. f�rvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och
5. funktion som nominell aktie�gare f�r en verklig huvudmans r�kning.

4 � I fr�ga om verksamheter som avses i 2 � 17 g�ller lagen �ven filialer i
Sverige till utl�ndska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

Definitioner

5 � I denna lag betyder

1. aff�rsf�rbindelse: en aff�rsm�ssig f�rbindelse som n�r kontakten eta-

bleras f�rv�ntas ha en viss varaktighet,

2. brevl�debank: ett utl�ndskt institut som �r registrerat inom en jurisdik-

tion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och d�r institutet
inte heller ing�r i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,

background image

3

SFS 2009:62

4. finansiering av terrorism: insamling, tillhandah�llande eller mot-

tagande av tillg�ngar i syfte att de ska anv�ndas eller med vetskap om att de
�r avsedda att anv�ndas f�r att beg� s�dan brottslighet som avses i 2 � lagen
(2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall,

5. kund: den som har tr�tt i avtalsf�rbindelse med s�dan verksam-

hetsut�vare som avses i denna lag,

6. penningtv�tt: s�dana �tg�rder
a) med brottsligt f�rv�rvad egendom, som kan medf�ra att egendomens

samband med brott d�ljs, att den brottslige f�r m�jlighet att undandra sig
r�ttsliga p�f�ljder eller att �terskaffandet av egendomen f�rsv�ras, samt s�-
dana �tg�rder som innefattar f�rfogande �ver och f�rv�rv, innehav eller bru-
kande av egendomen,

b) med annan egendom �n som avses i a, om �tg�rderna �r �gnade att d�l-

ja att n�gon har berikat sig genom brottslig g�rning,

7. person i politiskt utsatt st�llning: personer som har eller tidigare har

haft viktiga offentliga funktioner och s�dana personers n�rmaste familje-
medlemmar och k�nda medarbetare,

8. verklig huvudman: en fysisk person f�r vars r�kning n�gon annan per-

son handlar, eller om kunden �r en juridisk person, den som ut�var ett be-
st�mmande inflytande �ver kunden, och

9. verksamhetsut�vare: en fysisk eller juridisk person som utf�r verk-

samhet som omfattas av denna lag.

2 kap. Kundk�nnedom

Krav p� riskbaserad kundk�nnedom

1 � En verksamhetsut�vare ska vidta �tg�rder f�r att uppn� kund-
k�nnedom. Omfattningen av dessa �tg�rder ska anpassas efter risken f�r
penningtv�tt eller finansiering av terrorism.

I 4 och 5 �� kasinolagen (1999:355) finns s�rskilda best�mmelser om

identitetskontroll av kasinobes�kare.

Situationer som kr�ver kundk�nnedom

2 � En verksamhetsut�vare ska vidta grundl�ggande �tg�rder f�r att uppn�
kundk�nnedom enligt 3 �

1. vid etableringen av en aff�rsf�rbindelse,
2. vid enstaka transaktioner som uppg�r till ett belopp motsvarande

15 000 euro eller mer,

3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro

men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som
tillsammans uppg�r till minst detta belopp, och

4. vid os�kerhet om tillf�rlitligheten eller tillr�ckligheten av tidigare mot-

tagna uppgifter om kundens identitet.

Om det finns misstankar om penningtv�tt eller finansiering av terrorism,

ska �tg�rder som anges i f�rsta stycket vidtas, oavsett eventuella undantag,
befrielser eller tr�skelbelopp.

background image

4

SFS 2009:62

Grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom

3 � Med grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom avses

1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag

eller p� annat tillf�rlitligt s�tt,

2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och
3. inh�mtande av information om aff�rsf�rbindelsens syfte och art.
Verksamhetsut�vare ska vid till�mpning av f�rsta stycket 2 utreda kun-

dens �garf�rh�llanden och kontrollstruktur.

Verksamhetsut�vare f�r f�rlita sig p� �tg�rder som har utf�rts av en utom-

st�ende som anges i 4 � f�r att uppn� kundk�nnedom enligt f�rsta stycket,
om verksamhetsut�varen p� beg�ran, och utan dr�jsm�l, kan f� del av de
uppgifter om kunden som den utomst�ende har inh�mtat.

4 � Med utomst�ende i 3 � tredje stycket avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 �

13 och 57, godk�nda eller auktoriserade revisorer och advokater med
hemvist inom EES, som har tillst�nd eller �r registrerade i ett s�rskilt yrkes-
register, eller

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 �

13 och 57, godk�nda eller auktoriserade revisorer och advokater med
hemvist utanf�r EES, som har tillst�nd eller �r registrerade i ett s�rskilt yr-
kesregister, om de till�mpar best�mmelser r�rande kundk�nnedom och beva-
rande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att
det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terro-
rism3 och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs.

Undantag fr�n best�mmelser om grundl�ggande �tg�rder f�r
kundk�nnedom

5 � Best�mmelserna om grundl�ggande kundk�nnedom och om fortl�pan-
de uppf�ljning av aff�rsf�rbindelser i 3, 4 och 10 �� g�ller inte f�r

1. svenska myndigheter,
2. verksamhetsut�vare som anges i 1 kap. 2 � 17, och som har hemvist
a) inom EES,
b) i en stat utanf�r EES om staten har best�mmelser om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt som motsvarar dem som f�reskrivs i Europaparlamentets och r�-
dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhin-
dra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av
terrorism4 och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs,

3. f�retag inom EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel

p� en reglerad marknad i den mening som avses i Europarlamentets och r�-
dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader f�r finansiella
instrument5 och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upph�vande av r�-
dets direktiv 93/22/EEG, eller

3 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

4 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

5 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

background image

5

SFS 2009:62

4. f�retag utanf�r EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till mot-

svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som
f�retag under 3,

5. livf�rs�kringar, om den �rliga premien uppg�r till ett belopp motsva-

rande h�gst 1 000 euro eller eng�ngspremien uppg�r till ett belopp motsva-
rande h�gst 2 500 euro,

6. pensionsf�rs�kringar enligt 58 kap. 416 �� inkomstskattelagen

(1999:1229) som inte f�r �terk�pas,

7. pensionsavtal och pensionsr�tter f�r anst�llda eller i den f�rs�krades

f�rv�rvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag p� l�n och �ver-
l�telse av r�ttigheter inte �r till�ten,

8. elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elek-

troniska pengar

a) om det penningv�rde som kan lagras p� ett elektroniskt medium som

inte kan laddas uppg�r till h�gst 150 euro, eller

b) n�r det g�ller elektroniska medier som kan laddas, det penningv�rde

som oms�tts under ett kalender�r inte �verstiger 2 500 euro och h�gst 1 000
euro kan l�sas in under samma period, eller

9. n�r det g�ller verkliga huvudm�n bakom gemensamma konton som f�r-

valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist

a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens identitet kan

g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran, eller

b) i en stat utanf�r EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens

identitet kan g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran och advo-
katen eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar
dem som f�reskrivs i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av
den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet
anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism6 och om det finns till-
syn �ver att dessa skyldigheter uppfylls.

Sk�rpta �tg�rder f�r att uppn� kundk�nnedom

6 � Trots best�mmelserna i 5 � ska en verksamhetsut�vare alltid vidta
sk�rpta �tg�rder f�r att uppn� kundk�nnedom, om risken f�r penningtv�tt
och finansiering av terrorism �r h�g. S�dana �tg�rder ska vara mer omfat-
tande �n �tg�rderna i 3 �.

Vid bed�mning enligt f�rsta stycket ska s�rskild uppm�rksamhet riktas

mot de risker f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism som kan uppst�
n�r det g�ller produkter eller transaktioner som skulle kunna underl�tta ano-
nymitet.

Om omst�ndigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska h�g

risk f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism anses finnas

1. n�r en aff�rsf�rbindelse etableras eller en enstaka transaktion utf�rs

med n�gon p� distans,

2. n�r en aff�rsf�rbindelse etableras eller en enstaka transaktion utf�rs

med en person i politiskt utsatt st�llning som �r bosatt utomlands, och

3. vid f�rbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut

med hemvist utanf�r EES.

6 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

background image

6

SFS 2009:62

7 � Med sk�rpta �tg�rder enligt 6 � tredje stycket 2 avses alltid

1. l�mpliga �tg�rder f�r att ta reda p� varifr�n de tillg�ngar som hanteras

inom ramen f�r aff�rsf�rbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer,

2. sk�rpt fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelsen, och
3. att inh�mta godk�nnande fr�n beh�rig beslutsfattare.

8 � Med sk�rpta �tg�rder enligt 6 � tredje stycket 3 avses alltid

1. att inh�mta tillr�ckligt med information om motparten f�r att kunna f�r-

st� verksamheten samt bed�ma dess anseende och tillsynens kvalitet,

2. att bed�ma motpartens kontroller f�r att f�rhindra penningtv�tt och fi-

nansiering av terrorism,

3. att dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontroll�tg�rder

och de �tg�rder som det vidtar,

4. att inh�mta godk�nnande fr�n beh�rig beslutsfattare, och
5. att f�rvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten p� kunder

som har direkt tillg�ng till konton hos kreditinstitutet och fortl�pande f�ljer
upp dessa kunder samt p� beg�ran kan l�mna relevanta kunduppgifter.

Tidpunkt f�r kundk�nnedom

9 � Kontroll av kunden och den verkliga huvudmannens identitet ska slut-
f�ras innan en aff�rsf�rbindelse etableras eller en enstaka transaktion utf�rs.
Identitetskontroll av f�rm�nstagare till livf�rs�kring beh�ver dock inte g�ras
f�rr�n i samband med f�rsta utbetalningen av f�rs�kringsers�ttning eller n�r
annan r�ttighet enligt f�rs�kringsavtalet ut�vas f�r f�rsta g�ngen.

Om det �r n�dv�ndigt f�r att inte avbryta verksamhetens normala g�ng

och risken f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism �r l�g, f�r kontroll
med anledning av en ny aff�rsf�rbindelse g�ras senare �n enligt f�rsta
stycket men ska dock alltid slutf�ras i n�ra anslutning till att f�rbindelsen har
etablerats.

Fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelser

10 � En verksamhetsut�vare ska fortl�pande f�lja p�g�ende aff�rsf�r-
bindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som
utf�rs st�mmer �verens med den kunskap som verksamhetsut�varen har om
kunden, dennes aff�rs- och riskprofil och, om det beh�vs, varifr�n kundens
ekonomiska medel kommer. Handlingar, uppgifter och upplysningar r�rande
kontrollen ska h�llas aktuella.

Konsekvenser av att kundk�nnedom inte uppn�s

11 � En verksamhetsut�vare f�r inte etablera en aff�rsf�rbindelse eller ut-
f�ra en enstaka transaktion om kundk�nnedom inte uppn�s. Om aff�rsf�rbin-
delsen redan har etablerats enligt 9 � ska den avslutas.

Om f�rh�llandena �r s�dana att penningtv�tt eller finansiering av terro-

rism kan misst�nkas, ska verksamhetsut�varen l�mna uppgifter enligt 3 kap.
1 �.

F�rsta och andra styckena till�mpas inte i de situationer som anges i

3 kap. 2 och 3 ��.

background image

7

SFS 2009:62

Filialer och dotterf�retag med hemvist utanf�r EES

12 � Verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 ska till�mpa best�m-
melserna om kundk�nnedom och bevarande av handlingar enligt 2 kap. �ven
f�r sina filialer och majoritets�gda dotterf�retag med hemvist utanf�r EES,
om inte hemvistlandets lag hindrar detta.

En verksamhetsut�vare ska vidta �tg�rder f�r att effektivt hantera risken

f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism om best�mmelserna som
anges i f�rsta stycket inte kan till�mpas samt skriftligen underr�tta Finansin-
spektionen om detta.

Bevarande av handlingar eller uppgifter

13 � En verksamhetsut�vare ska i minst fem �r bevara handlingar och upp-
gifter om �tg�rder som vidtagits f�r att uppn� kundk�nnedom. Tiden ska
r�knas fr�n det att �tg�rderna utf�rdes eller, i de fall d� en aff�rsf�rbindelse
har etablerats, aff�rsf�rbindelsen upph�rde.

F�rbud mot anonyma konton

14 � Verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 f�r inte f�ra anonyma
konton eller utf�rda anonyma motb�cker.

3 kap. Rapporteringskrav

Uppgifts- och granskningsskyldighet

1 � En verksamhetsut�vare ska granska transaktioner f�r att kunna upp-
t�cka s�dana som den misst�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r
ett led i penningtv�tt eller finansiering av terrorism.

Om misstanke efter n�rmare analys kvarst�r, ska uppgifter om alla om-

st�ndigheter som kan tyda p� penningtv�tt eller finansiering av terrorism
utan dr�jsm�l l�mnas till Rikspolisstyrelsen.

En verksamhetsut�vare ska avst� fr�n att utf�ra transaktioner som den

misst�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r ett led i penningtv�tt el-
ler finansiering av terrorism. Om det inte �r m�jligt att l�ta bli att utf�ra en
misst�nkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna
f�rsv�ras, f�r transaktioner utf�ras och uppgifter l�mnas omedelbart i efter-
hand.

P� beg�ran av Rikspolisstyrelsen ska verksamhetsut�varen eller den som

yrkesm�ssigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dr�jsm�l l�mna alla
uppgifter som beh�vs f�r en utredning om penningtv�tt eller finansiering av
terrorism.

N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, ska �ven andra fysiska el-

ler juridiska personer som avses i 1 kap. 24 �� l�mna de uppgifter f�r utred-
ningen om penningtv�tt eller finansiering av terrorism som myndigheten be-
g�r.

Best�mmelser om uppgiftsskyldighet finns �ven i 14 a � kasinolagen

(1999:355).

background image

8

SFS 2009:62

2 � Advokater, bitr�dande jurister p� advokatbyr� och andra oberoende ju-
rister, godk�nda och auktoriserade revisorer samt skatter�dgivare �r inte
skyldiga att l�mna uppgifter enligt 1 � om vad som anf�rtrotts dem d� de
f�rsvarar eller f�retr�der en klient i eller i fr�ga om ett r�ttsligt f�rfarande,
inklusive r�dgivning f�r att inleda eller undvika ett r�ttsligt f�rfarande. Detta
g�ller oavsett om de har f�tt informationen f�re, under eller efter ett s�dant
f�rfarande.

3 � Advokater och bitr�dande jurister p� advokatbyr�, andra oberoende ju-
rister, godk�nda och auktoriserade revisorer samt skatter�dgivare �r inte
skyldiga att l�mna uppgifter enligt 1 � n�r det g�ller information som avser
en klient och som de har f�tt i samband med att de bed�mer klientens r�ttsli-
ga situation.

Meddelandef�rbud

4 � Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledam�ter
eller anst�llda f�r inte r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en
granskning har genomf�rts eller att uppgifter har l�mnats enligt 1 eller 7 �
eller att en unders�kning utf�rs eller kan komma att utf�ras.

F�rsta stycket hindrar inte att en s�dan uppgift l�mnas till en tillsynsmyn-

dighet i ett disciplin�rende eller annat �rende som motiverar att en s�dan
uppgift l�mnas.

5 � En fysisk eller juridisk person som l�mnar uppgifter med st�d av 1 �
f�r inte g�ras ansvarig f�r att ha �sidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller
juridiska personen hade anledning att r�kna med att uppgiften borde l�mnas.
Den som l�mnar uppgifter med st�d av 7 � f�r inte heller g�ras ansvarig f�r
att ha �sidosatt tystnadsplikt. Detsamma g�ller en styrelseledamot eller en
anst�lld som l�mnar uppgifter f�r den fysiska eller juridiska personens r�k-
ning.

I fr�ga om europabolag och europakooperativ som har ett s�dant f�rvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr 2157/
2001 av den 8 oktober 2001 om stadga f�r europabolag7 eller artiklarna 37
41 i r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r
europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar)8 till�mpas best�mmel-
sen om styrelseledamot i f�rsta stycket p� ledamot i tillsynsorganet. Det-
samma g�ller best�mmelsen om styrelseledam�ter i 4 � om meddelandef�r-
bud.

Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag samt

21 � andra stycket och 26 � lagen (2006:595) om europakooperativ framg�r
att best�mmelserna i andra stycket ska till�mpas ocks� p� ledam�ter i ett eu-
ropabolags eller ett europakooperativs lednings- eller f�rvaltningsorgan.

I 29 kap. 2 � aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 � lagen (1987:667)

om ekonomiska f�reningar, 5 kap. 2 � stiftelselagen (1994:1220) och 37 �
revisionslagen (1999:1079) finns s�rskilda best�mmelser om ansvar f�r revi-
sorer i aktiebolag, ekonomiska f�reningar, stiftelser och vissa andra f�retag.

7 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32004R0885).

8 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

background image

9

SFS 2009:62

Tillsynsmyndigheters underr�ttelseskyldighet

6 � Om en tillsynsmyndighet vid en inspektion av en fysisk eller juridisk
person eller p� annat s�tt har uppt�ckt en omst�ndighet som kan antas ha
samband med eller utg�ra penningtv�tt eller finansiering av terrorism, ska
myndigheten utan dr�jsm�l underr�tta Rikspolisstyrelsen om detta.

System f�r att besvara f�rfr�gningar

7 � En verksamhetsut�vare som avses i 1 kap. 2 � 17 ska ha ett system f�r
att snabbt och fullst�ndigt kunna l�mna upplysningar om huruvida de under
de senaste fem �ren har haft en aff�rsf�rbindelse med en viss person och, om
s� skulle vara fallet, om f�rbindelsens art.

4 kap. Registerfr�gor

Till�mpningsomr�de

1 � Verksamhetsut�vare f�r n�r det g�ller penningtv�tt och finansiering av
terrorism behandla personuppgifter och f�ra register enligt best�mmelserna i
29 ��, vilka g�ller ut�ver personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftsbehandling

2 � Personuppgifter som framg�r av en kunds pass eller identitetshandling
och som avser identitet, medborgarskap, bostadsort, annan vistelseort samt
offentlig funktion f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att

1. bed�ma om kunden omfattas av 2 kap. 6 � tredje stycket 2,
2. bevara handlingar eller uppgifter enligt 2 kap. 13 �, eller
3. uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 � f�rsta

och andra styckena.

�ndam�l f�r register

3 � Register f�r f�ras av en fysisk eller juridisk person som avses i 1 kap.
24 ��

1. f�r att f�rhindra medverkan vid transaktioner som utg�r penningtv�tt

eller finansiering av terrorism enligt denna lag, och

2. f�r att kunna uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten i 3 kap.

1 � f�rsta och andra styckena.

Inneh�ll

4 � Ett register som avses i 3 � f�r endast inneh�lla

1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress,
2. kontonummer eller motsvarande, samt
3. de �vriga uppgifter som framkommit vid granskning enligt 3 kap. 1 �

f�rsta stycket eller l�mnats enligt andra stycket i samma paragraf.

background image

10

SFS 2009:62

Information till den registrerade

5 � Uppgifter ur ett register som avses i 3 � f�r inte l�mnas ut till den re-
gistrerade.

Gallring

6 � En uppgift i ett register som avses i 3 � ska gallras

1. om Rikspolisstyrelsen beslutar att inte inleda eller att l�gga ned utred-

ningen om penningtv�tt eller finansiering av terrorism,

2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning

av de l�mnade uppgifterna,

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av de l�mnade uppgifterna, eller

4. senast tre �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 3 kap. 1 �.

Samk�rning

7 � En verksamhetsut�vares register som avses i 3 � f�r inte samk�ras med
motsvarande register hos n�gon annan.

R�ttelse och skadest�nd

8 � Best�mmelserna i 28 och 48 �� personuppgiftslagen (1998:204) om
r�ttelse och skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag.

Tystnadsplikt

9 � Den som �r verksam hos en verksamhetsut�vare f�r inte obeh�rigen r�-
ja uppgift i ett register som avses i 3 �.

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken ska inte f�lja f�r den som bryter

mot f�rbudet i f�rsta stycket.

5 kap. Riskbaserade rutiner, utbildning och skydd av anst�llda

samt f�rbud mot f�rbindelser med brevl�debanker

Riskbaserade rutiner och utbildning

1 � Verksamhetsut�vare ska ha riskbaserade rutiner f�r att f�rhindra att
verksamheten utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism och
ska svara f�r att de anst�llda fortl�pande f�r den information och den utbild-
ning som beh�vs. Om en fysisk person som omfattas av 1 kap. 2 �, driver sin
verksamhet som anst�lld hos en juridisk person, ska skyldigheten att upp-
r�tth�lla rutiner g�lla den juridiska personen.

Skydd av anst�llda

2 � Verksamhetsut�vare ska ha rutiner och vidta de �tg�rder i �vrigt som
beh�vs f�r att skydda anst�llda fr�n hot eller fientliga �tg�rder till f�ljd av att

background image

11

SFS 2009:62

de granskar eller rapporterar misstankar om penningtv�tt eller finansiering
av terrorism.

F�rbindelser med brevl�debanker

3 � Kreditinstitut f�r inte etablera eller uppr�tth�lla f�rbindelser med brev-
l�debanker och ska se till att s�dana f�rbindelser inte heller etableras eller
uppr�tth�lls med kreditinstitut som till�ter att deras konton anv�nds av s�da-
na banker.

6 kap. Tillsyn
1 �
I fr�ga om tillsyn �ver verksamhet som avses i 1 kap. 2 � 11, 12 och
1416 till�mpas detta kapitel.

Best�mmelser om tillsyn �ver annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 �

finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsut�vare.

2 � Tillsynen syftar till att f�rhindra att finansiell verksamhet och annan
n�ringsverksamhet utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism.
Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten drivs enligt denna lag samt
f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

3 � Den som har f�r avsikt att bedriva verksamhet som avses i 1 kap. 2 �
11, 12 och 1416 ska anm�la detta till Bolagsverket.

4 � Verksamhet som avses i 1 kap. 2 � 11, 12 och 1416 f�r inte bedrivas
om anm�lan enligt 3 � inte har gjorts.

Tillsynsmyndigheten f�r f�rel�gga den som driver verksamhet som avses i

f�rsta stycket utan att ha anm�lt detta att l�mna de upplysningar om verk-
samheten som beh�vs f�r att bed�ma om det finns skyldighet att g�ra anm�-
lan enligt 3 �. L�mnas inte s�dana upplysningar, ska tillsynsmyndigheten f�-
rel�gga den som driver verksamheten att upph�ra med denna.

5 � En verksamhetsut�vare som har gjort anm�lan enligt 3 � men som i v�-
sentlig utstr�ckning har �sidosatt skyldigheter i n�ringsverksamhet eller som
har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet f�r av tillsynsmyndigheten f�-
rel�ggas att vidta r�ttelse eller, om detta inte �r m�jligt, upph�ra med verk-
samheten.

Om verksamhetsut�varen �r en juridisk person, g�ller f�rsta stycket �ven

den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ing�r i dess ledning.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt �gande i f�retaget,

om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samt-
liga r�ster eller annars m�jligg�r ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av
f�retaget.

6 � N�r en person som st�r under tillsyn enligt detta kapitel f�r k�nnedom
om att f�r�ndringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i f�-
retaget eller ing�r i dess ledning, ska personen anm�la f�r�ndringen till till-
synsmyndigheten.

background image

12

SFS 2009:62

7 � Tillsynsmyndigheten f�r ut�ver det som framg�r av 4 � f�rel�gga den
som driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att l�mna de upplys-
ningar och ge tillg�ng till de handlingar som beh�vs f�r tillsynen.

Tillsynsmyndigheten f�r, n�r den anser det n�dv�ndigt, genomf�ra en un-

ders�kning hos en verksamhetsut�vare som �r antecknad i Bolagsverkets re-
gister.

8 � Om en fysisk eller juridisk person som �r antecknad i Bolagsverkets
register anm�ler att verksamheten har upph�rt eller om det p� annat s�tt
framg�r att s� �r fallet, ska verket avf�ra personen ur registret.

9 � F�rel�ggande enligt denna lag f�r f�renas med vite.

10 � Beslut enligt 4 � andra stycket eller 7 � f�rsta stycket f�r inte �verkla-
gas.

Beslut i �vrigt enligt detta kapitel f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-

domstol. I s�dana �renden f�r tillsynsmyndigheten best�mma att beslutet ska
g�lla omedelbart.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

7 kap. Ansvarsbest�mmelse
1 �
Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet

1. �sidos�tter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 1 �,
eller
2. bryter mot meddelandef�rbudet i 3 kap. 4 �.

8 kap. Bemyndiganden
1 �
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om

1. riskbed�mningen enligt 2 kap. 1 �,
2. grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom enligt 2 kap. 3 �,
3. undantag fr�n best�mmelser om grundl�ggande �tg�rder f�r kund-

k�nnedom enligt 2 kap. 5 �,

4. vilka stater utanf�r EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 � 2 b och d,

7 b samt uppfyller villkor f�r till�mpning av best�mmelserna om utomst�en-
de enligt 2 kap. 3 � tredje stycket,

5. sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom och vad som avses med personer i

politiskt utsatt st�llning enligt 2 kap. 6 �,

6. �tg�rder f�r fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelsen enligt 2 kap.

10 � och hur dessa ska dokumenteras,

7. hur handlingar eller uppgifter som anv�nts f�r att uppn� kundk�nnedom

ska bevaras enligt 2 kap. 13 �,

8. granskning och uppgiftsl�mnande enligt 3 kap. 1 �,
9. rutiner som ska f�ljas samt vilken information och utbildning som ska

tillhandah�llas anst�llda enligt 5 kap. 1 �, och

10. n�dv�ndiga �tg�rder och rutiner f�r att skydda anst�llda enligt 5 kap.

2 �.

background image

13

SFS 2009:62

1. Denna lag tr�der i kraft den 15 mars 2009, d� lagen (1993:768) om �t-

g�rder mot penningtv�tt och lagen (1999:163) om penningtv�ttsregister ska
upph�ra att g�lla.

2. Verksamhetsut�vare ska vidta �tg�rder f�r att uppn� kundk�nnedom

n�r det g�ller aff�rsf�rbindelser som har etablerats f�re ikrafttr�dandet, n�r
det kan anses l�mpligt utifr�n en bed�mning av risken f�r penningtv�tt och
finansiering av terrorism.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.