SFS 2015:187 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2015:187 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
150187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FMMCHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FMMCHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FMMCHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FMMCHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FMMCHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FMMCHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FMMCHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FMMCHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FMMCHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FMMCHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FMMCHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FMMCHL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot <br/>penningtv�tt och finansiering av terrorism;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 mars 2015.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 kap. 5 � lagen (2009:62) om �t-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En verksamhetsut�vare som har gjort anm�lan enligt 3 � men som i v�-</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sentlig utstr�ckning har �sidosatt skyldigheter i n�ringsverksamhet eller som<br/>har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet f�r av tillsynsmyndigheten f�re-<br/>l�ggas att vidta r�ttelse eller, om detta inte �r m�jligt, upph�ra med verksam-<br/>heten.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om verksamhetsut�varen �r en juridisk person, g�ller f�rsta stycket �ven</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller<br/>ing�r i dess ledning.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 � 15 lagen</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:716.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:187</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 april 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism;

utf�rdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 kap. 5 � lagen (2009:62) om �t-

g�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

5 �

2

En verksamhetsut�vare som har gjort anm�lan enligt 3 � men som i v�-

sentlig utstr�ckning har �sidosatt skyldigheter i n�ringsverksamhet eller som
har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet f�r av tillsynsmyndigheten f�re-
l�ggas att vidta r�ttelse eller, om detta inte �r m�jligt, upph�ra med verksam-
heten.

Om verksamhetsut�varen �r en juridisk person, g�ller f�rsta stycket �ven

den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ing�r i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 � 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2015.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2 Senaste lydelse 2009:716.

SFS 2015:187

Utkom fr�n trycket
den 9 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.