SFS 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
020444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:GDBPGM+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:9px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:8px;font-family:GDBPEN+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig <br/>brottslighet i vissa fall, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 30 maj 2002.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lagens syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av den internatio-</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">nella konventionen om bek�mpande av finansiering av terrorism som antogs<br/>av F�renta nationernas generalf�rsamling den 9 december 1999 (54/109).</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>S�rskilt allvarlig brottslighet</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Med s�rskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihetsber�vande,</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">grovt olaga tv�ng, mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse,<br/>sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med g�rningen �r att in-<br/>jaga skr�ck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att f�rm� en re-<br/>gering eller en internationell organisation att vidta eller att avst� fr�n att<br/>vidta en �tg�rd,</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. grovt sabotage, kapning, sj�- eller luftfartssabotage och flygplatssabo-</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">tage,</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. s�dan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio-</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen<br/>den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av k�rn�mne samt artikel 2 i den interna-<br/>tionella konventionen den 15 december 1997 om bek�mpande av bomb-<br/>attentat av terrorister,</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">4. mord, dr�p, misshandel, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihets-</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">ber�vande, grov skadeg�relse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om s�-<br/>dana brott, om g�rningen utf�rs mot s�dana internationellt skyddade perso-<br/>ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om f�rebyggande och<br/>bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per-<br/>soner.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2002:444</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2002:444</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som samlar in, tillhandah�ller eller tar emot pengar eller andra till-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">g�ngar i syfte att dessa skall anv�ndas eller med vetskap om att de �r av-<br/>sedda att anv�ndas f�r att beg� s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ng-<br/>else i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">�r brott som anges i f�rsta stycket grovt, d�ms till f�ngelse, l�gst sex m�-</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">nader och h�gst sex �r. Vid bed�mande av om brottet �r grovt skall s�rskilt<br/>beaktas om det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning<br/>eller annars varit av s�rskilt farlig art.</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">I ringa fall d�ms inte till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r f�rs�k till brott enligt 3 � d�ms till ansvar enligt best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">23 kap. 1 � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbal-</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ken skall inte d�mas till straff enligt 3 och 4 �� i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Domsr�tt</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Svensk medborgare eller utl�nning som befinner sig h�r i riket och</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">som har beg�tt brott enligt 3 eller 4 � i denna lag d�ms vid svensk domstol<br/>�ven om domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte f�religger. Detta<br/>g�ller �ven om brottet i enlighet med 5 � i denna lag skall bestraffas enligt<br/>brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">5 � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>F�rverkande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillg�ngar som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag skall f�rklaras</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">f�rverkade, om det inte �r uppenbart osk�ligt. I st�llet f�r tillg�ngarna kan<br/>v�rdet av dessa f�rklaras f�rverkat. �ven utbyte av brott enligt denna lag<br/>skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart osk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Vissa skyldigheter f�r finansiella f�retag, m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Gransknings- och uppgiftsskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21">De f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">mot penningtv�tt skall granska alla transaktioner som sk�ligen kan antas<br/>avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">F�retaget skall d�rvid l�mna uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den po-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">lismyndighet som regeringen best�mmer om alla omst�ndigheter som kan<br/>tyda p� att en transaktion avser tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt<br/>denna lag. Sedan s�dana uppgifter har l�mnats skall f�retaget p� beg�ran av<br/>myndigheten l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om<br/>brott enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annat f�retag</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft25">som avses i 2 � f�rsta stycket lagen om �tg�rder mot penningtv�tt l�mna de<br/>uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna lag som myndigheten beg�r.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2002:444</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>F�rbud att medverka vid vissa transaktioner</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid transaktioner som kan an-<br/>tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Meddelandef�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:182px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">der mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller anst�llda f�r inte r�ja f�r<br/>kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning har genomf�rts eller<br/>att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen genomf�r en unders�k-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>�vriga till�mpliga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:323px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">i 48 ��, 10 � samt 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot<br/>penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Ansvarsbest�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">1. �sidos�tter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 8 �, eller<br/>2. bryter mot meddelandef�rbudet i 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Finansinspektionens underr�ttelseskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Om Finansinspektionen vid en inspektion av ett f�retag eller p� annat</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�-<br/>rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektionen underr�tta Rikspolissty-<br/>relsen eller den polismyndighet som regeringen best�mmer om transaktio-<br/>nerna.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:676px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas i de<br/>f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot pen-<br/>ningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r transaktioner avseende till-<br/>g�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag samt vilken information och<br/>utbildning som f�r detta �ndam�l skall tillhandah�llas de anst�llda i f�reta-<br/>gen.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Registerfr�gor</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:879px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 1622 </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft31">�� g�ller ut�ver personuppgiftslagen</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">(1998:204) vid behandling av personuppgifter i fr�ga om s�dana transaktio-<br/>ner som avses i 8 �.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2002:444</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>�ndam�l</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">F�retag som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra register �ver s�dana</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">uppgifter som f�retaget l�mnat med st�d av 8 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1. f�r att f�rhindra att f�retaget medverkar vid transaktioner som avser</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. f�r att f�retaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett register som avses i 16 � f�r endast inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft45">1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress,<br/>2. kontonummer eller motsvarande, samt<br/>3. de �vriga uppgifter som l�mnats med st�d av 8 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Information till den registrerade</b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Uppgifter ur ett register som avses i 16 � f�r inte l�mnas ut till den re-</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">gistrerade.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Gallring</b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">En uppgift i ett register som avses i 16 � skall gallras </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1. om den myndighet som avses i 8 � andra stycket beslutar att inte inleda</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">eller att l�gga ned utredning om brott som avses i denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">av de l�mnade uppgifterna,</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">anledning av de l�mnade uppgifterna, eller</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">4. senast ett �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 8 � andra</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">stycket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Samk�rning</b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�retags register som avses i 16 � f�r inte samk�ras med motsva-</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">rande register hos ett annat f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>R�ttelse och skadest�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Tystnadsplikt</b></p> <p style="position:absolute;top:835px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som �r verksam i f�retag som avses i 8 � f�r inte obeh�rigen r�ja</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">uppgift i ett register som avses i 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">mot f�rbudet i f�rsta stycket.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2002:444</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft53">THOMAS BODSTR�M<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft61">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft61">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, m.m.;

utf�rdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

Lagens syfte

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av den internatio-

nella konventionen om bek�mpande av finansiering av terrorism som antogs
av F�renta nationernas generalf�rsamling den 9 december 1999 (54/109).

S�rskilt allvarlig brottslighet

2 �

Med s�rskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihetsber�vande,

grovt olaga tv�ng, mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse,
sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med g�rningen �r att in-
jaga skr�ck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att f�rm� en re-
gering eller en internationell organisation att vidta eller att avst� fr�n att
vidta en �tg�rd,

2. grovt sabotage, kapning, sj�- eller luftfartssabotage och flygplatssabo-

tage,

3. s�dan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio-

nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen
den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av k�rn�mne samt artikel 2 i den interna-
tionella konventionen den 15 december 1997 om bek�mpande av bomb-
attentat av terrorister,

4. mord, dr�p, misshandel, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihets-

ber�vande, grov skadeg�relse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om s�-
dana brott, om g�rningen utf�rs mot s�dana internationellt skyddade perso-
ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om f�rebyggande och
bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per-
soner.

1

Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268.

SFS 2002:444

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:444

Ansvar

3 �

Den som samlar in, tillhandah�ller eller tar emot pengar eller andra till-

g�ngar i syfte att dessa skall anv�ndas eller med vetskap om att de �r av-
sedda att anv�ndas f�r att beg� s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ng-
else i h�gst tv� �r.

�r brott som anges i f�rsta stycket grovt, d�ms till f�ngelse, l�gst sex m�-

nader och h�gst sex �r. Vid bed�mande av om brottet �r grovt skall s�rskilt
beaktas om det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning
eller annars varit av s�rskilt farlig art.

I ringa fall d�ms inte till ansvar.

4 �

F�r f�rs�k till brott enligt 3 � d�ms till ansvar enligt best�mmelserna i

23 kap. 1 � brottsbalken.

5 �

Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbal-

ken skall inte d�mas till straff enligt 3 och 4 �� i denna lag.

Domsr�tt

6 �

Svensk medborgare eller utl�nning som befinner sig h�r i riket och

som har beg�tt brott enligt 3 eller 4 � i denna lag d�ms vid svensk domstol
�ven om domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte f�religger. Detta
g�ller �ven om brottet i enlighet med 5 � i denna lag skall bestraffas enligt
brottsbalken.

Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.

5 � brottsbalken.

F�rverkande

7 �

Tillg�ngar som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag skall f�rklaras

f�rverkade, om det inte �r uppenbart osk�ligt. I st�llet f�r tillg�ngarna kan
v�rdet av dessa f�rklaras f�rverkat. �ven utbyte av brott enligt denna lag
skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart osk�ligt.

Vissa skyldigheter f�r finansiella f�retag, m.m.

Gransknings- och uppgiftsskyldighet

8 �

De f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt skall granska alla transaktioner som sk�ligen kan antas
avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag.

F�retaget skall d�rvid l�mna uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den po-

lismyndighet som regeringen best�mmer om alla omst�ndigheter som kan
tyda p� att en transaktion avser tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt
denna lag. Sedan s�dana uppgifter har l�mnats skall f�retaget p� beg�ran av
myndigheten l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om
brott enligt denna lag.

N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annat f�retag

som avses i 2 � f�rsta stycket lagen om �tg�rder mot penningtv�tt l�mna de
uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna lag som myndigheten beg�r.

background image

3

SFS 2002:444

F�rbud att medverka vid vissa transaktioner

9 �

Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid transaktioner som kan an-
tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag.

Meddelandef�rbud

10 �

Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�r-

der mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller anst�llda f�r inte r�ja f�r
kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning har genomf�rts eller
att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen genomf�r en unders�k-
ning.

�vriga till�mpliga best�mmelser

11 �

I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna

i 48 ��, 10 � samt 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot
penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt.

Ansvarsbest�mmelse

12 �

Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet

1. �sidos�tter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 8 �, eller
2. bryter mot meddelandef�rbudet i 10 �.

Finansinspektionens underr�ttelseskyldighet

13 �

Om Finansinspektionen vid en inspektion av ett f�retag eller p� annat

s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�-
rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektionen underr�tta Rikspolissty-
relsen eller den polismyndighet som regeringen best�mmer om transaktio-
nerna.

Bemyndigande

14 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas i de
f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot pen-
ningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r transaktioner avseende till-
g�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag samt vilken information och
utbildning som f�r detta �ndam�l skall tillhandah�llas de anst�llda i f�reta-
gen.

Registerfr�gor

Till�mpningsomr�de

15 �

Best�mmelserna i 1622

�� g�ller ut�ver personuppgiftslagen

(1998:204) vid behandling av personuppgifter i fr�ga om s�dana transaktio-
ner som avses i 8 �.

background image

4

SFS 2002:444

�ndam�l

16 �

F�retag som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra register �ver s�dana

uppgifter som f�retaget l�mnat med st�d av 8 � andra stycket

1. f�r att f�rhindra att f�retaget medverkar vid transaktioner som avser

tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och

2. f�r att f�retaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra

stycket.

Inneh�ll

17 �

Ett register som avses i 16 � f�r endast inneh�lla

1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress,
2. kontonummer eller motsvarande, samt
3. de �vriga uppgifter som l�mnats med st�d av 8 � andra stycket.

Information till den registrerade

18 �

Uppgifter ur ett register som avses i 16 � f�r inte l�mnas ut till den re-

gistrerade.

Gallring

19 �

En uppgift i ett register som avses i 16 � skall gallras

1. om den myndighet som avses i 8 � andra stycket beslutar att inte inleda

eller att l�gga ned utredning om brott som avses i denna lag,

2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning

av de l�mnade uppgifterna,

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av de l�mnade uppgifterna, eller

4. senast ett �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 8 � andra

stycket.

Samk�rning

20 �

Ett f�retags register som avses i 16 � f�r inte samk�ras med motsva-

rande register hos ett annat f�retag.

R�ttelse och skadest�nd

21 �

Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och

skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

22 �

Den som �r verksam i f�retag som avses i 8 � f�r inte obeh�rigen r�ja

uppgift i ett register som avses i 16 �.

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter

mot f�rbudet i f�rsta stycket.

background image

5

SFS 2002:444

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.