SFS 2017:139 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling / SFS 2017:139 Lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling
170139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1970:375) om utl�mning till <br/>Danmark, Finland, Island eller Norge f�r <br/>verkst�llighet av beslut om v�rd eller behandling;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 februari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1970:375) om utl�m-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ning till Danmark, Finland, Island eller Norge f�r verkst�llighet av beslut om<br/>v�rd eller behandling</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 14 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 12 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om utl�mning till Danmark, Finland, Island eller Norge verk-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�lls av Polismyndigheten. Beslutet ska verkst�llas utan dr�jsm�l.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en utl�ndsk myndighet har beslutat om utl�mning till Sverige f�r v�rd</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller behandling, ska Polismyndigheten ansvara f�r transporten i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:514px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som utl�mnas fr�n en stat som anges i 1 � till en annan s�dan stat</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r f�ras genom Sverige utan s�rskilt tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det �r n�dv�ndigt f�r att en transport ska kunna genomf�ras, f�r</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Polismyndigheten h�lla den som utl�mnas i f�rvar, dock l�ngst under 48 tim-<br/>mar.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2017.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Ulf Wallentheim<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:139</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 mars 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1970:375) om utl�mning till
Danmark, Finland, Island eller Norge f�r
verkst�llighet av beslut om v�rd eller behandling;

utf�rdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1970:375) om utl�m-

ning till Danmark, Finland, Island eller Norge f�r verkst�llighet av beslut om
v�rd eller behandling

dels att 14 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 12 a �, av f�ljande lydelse.

12 a �

Beslut om utl�mning till Danmark, Finland, Island eller Norge verk-

st�lls av Polismyndigheten. Beslutet ska verkst�llas utan dr�jsm�l.

Om en utl�ndsk myndighet har beslutat om utl�mning till Sverige f�r v�rd

eller behandling, ska Polismyndigheten ansvara f�r transporten i Sverige.

14 �

Den som utl�mnas fr�n en stat som anges i 1 � till en annan s�dan stat

f�r f�ras genom Sverige utan s�rskilt tillst�nd.

Om det �r n�dv�ndigt f�r att en transport ska kunna genomf�ras, f�r

Polismyndigheten h�lla den som utl�mnas i f�rvar, dock l�ngst under 48 tim-
mar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2017.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:139

Utkom fr�n trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.