SFS 2014:320 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2014:320 Lag om ändring i rättegångsbalken
140320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:FLCAFK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FLCAFJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 30 kap. 4 �, 33 kap. 6 �, 36 kap.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">20 �, 45 kap. 3, 10, 13 och 14 �� samt 46 kap. 1415 a �� r�tteg�ngsbalken<br/>ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>30 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om flera �tal handl�ggs i en r�tteg�ng f�r dom meddelas i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">n�got av dem trots att handl�ggningen av de �vriga �talen inte avslutats (del-<br/>dom). Om �talen avser samma tilltalad f�r deldom meddelas endast om det �r<br/>till f�rdel f�r m�lets handl�ggning och det inte finns s�rskilda sk�l mot det.</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>33 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:504px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 3 � andra stycket, 3438 och 4751 �� delgiv-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningslagen (2010:1932) g�ller inte delgivning av st�mning i brottm�l.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 24 � delgivningslagen hindrar inte att den tilltalade del-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ges st�mning och andra handlingar i ett brottm�l genom f�renklad delgivning<br/>om han eller hon av en polisman, �klagare, tulltj�nsteman eller tj�nsteman vid<br/>Kustbevakningen vid ett personligt sammantr�ffande har delgetts information<br/>om att s�dan delgivning kan komma att anv�ndas i tingsr�tten och det vid den<br/>tidpunkt d� handlingarna skickas till den tilltalade inte har f�rflutit l�ngre tid<br/>�n tio veckor sedan informationen l�mnades.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>36 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett vittne som kallats enligt 7 � uteblir f�r r�tten besluta att vittnet</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ska h�mtas till domstolen, antingen omedelbart eller till en senare dag. Ett<br/>sk�l f�r h�mtning �r att det kan antas att vittnet inte kommer att f�lja en ny<br/>kallelse.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om r�tten inte beslutar om h�mtning ska vittnet kallas p� nytt vid vite till</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">en senare dag.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29, rskr. 2013/14:254.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 1956:587.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2013:876.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 1987:747.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:320</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:320</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>45 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om �tal har v�ckts mot n�gon f�r flera brott ska �talen handl�ggas i en</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">r�tteg�ng. �talen f�r dock handl�ggas var f�r sig om det �r till f�rdel f�r<br/>m�lets handl�ggning och det inte finns s�rskilda sk�l mot det.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om �tal har v�ckts mot flera personer f�r �talen handl�ggas i en r�tteg�ng</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">om det �r till f�rdel f�r m�lets handl�ggning eller det annars finns sk�l f�r det.</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�tal f�r inte f�renas om domstolen �r obeh�rig att handl�gga n�got av �ta-</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">len eller om det g�ller olika r�tteg�ngsformer f�r dem.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�tal som handl�ggs gemensamt f�r delas upp n�r det finns sk�l f�r det.</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">I st�mningen ska r�tten �ven f�rel�gga den tilltalade att muntligen</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">eller skriftligen uppge vilken bevisning han eller hon �beropar och vad han el-<br/>ler hon vill styrka med varje bevis. Detta g�ller dock inte om det p� grund av<br/>den tilltalades erk�nnande eller andra omst�ndigheter kan antas att uppgift om<br/>bevisning inte beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">De skriftliga bevis som �beropas b�r ges in samtidigt med att bevisuppgift</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tten ska allt efter m�lets beskaffenhet verka f�r att m�let f�rbereds s�, att</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">huvudf�rhandlingen kan genomf�ras p� ett �ndam�lsenligt s�tt. Om det be-<br/>h�vs f�r r�tten f�rel�gga den tilltalade att skriftligen redovisa sin inst�llning<br/>till �talet och grunden f�r den. F�rberedelse f�r ske vid ett sammantr�de eller<br/>genom skriftv�xling eller annan handl�ggning. Om det �r l�mpligt f�r olika<br/>former av f�rberedelse f�renas.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:475px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det beh�vs f�r m�lets f�rberedelse eller av n�got annat sk�l, ska</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">r�tten h�lla ett sammantr�de med parter och andra som ber�rs. Vid bed�m-<br/>ningen av om ett sammantr�de beh�vs ska r�tten s�rskilt beakta om m�lets<br/>omfattning g�r att ett sammantr�de kan antas fr�mja att huvudf�rhandlingen<br/>kan genomf�ras p� ett �ndam�lsenligt s�tt. I fr�ga om kallelse av parter ska<br/>15 � till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uteblir n�gon som kallats till sammantr�det, f�r detta �nd� h�llas om det</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">fr�mjar beredningen av m�let. Om den som uteblivit f�relagts vite, f�r r�tten<br/>besluta att nytt vite ska f�rel�ggas eller att han eller hon ska h�mtas till r�tten.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I 2427 kap. finns best�mmelser om sammantr�de f�r pr�vning av tv�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">medel.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">8</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">R�tten ska best�mma tid f�r huvudf�rhandling s� snart som m�jligt.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">F�r behandling av en r�tteg�ngsfr�ga eller en del av saken som f�r avg�ras<br/>s�rskilt f�r huvudf�rhandling s�ttas ut, trots att m�let i �vrigt inte �r f�rberett<br/>f�r huvudf�rhandling.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den tilltalade �r anh�llen eller h�ktad, ska huvudf�rhandling p�b�rjas</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">snarast och senast inom tv� veckor fr�n den dag d� �talet v�cktes om inte ett<br/>sammantr�de enligt 13 � har h�llits. Om ett s�dant sammantr�de har h�llits<br/>ska huvudf�rhandlingen i st�llet p�b�rjas senast inom tre veckor fr�n den dag<br/>d� �talet v�cktes.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1956:587.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 1987:747.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2005:683.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">8 Senaste lydelse 2010:575.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:320</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Huvudf�rhandlingen f�r p�b�rjas senare �n vad som anges i andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">om ett l�ngre uppskov �r n�dv�ndigt f�r att en s�rskild utredning om den till-<br/>talades personliga f�rh�llanden ska hinna f�rdigst�llas eller p� grund av en �t-<br/>g�rd som avses i 11 eller 12 �, m�lets omfattning eller n�gon annan omst�n-<br/>dighet. Har den tilltalade h�ktats efter �talet, ska tiden r�knas fr�n dagen f�r<br/>hans eller hennes h�ktande.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den tilltalade �r �lagd resef�rbud, ska huvudf�rhandling p�b�rjas sna-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">rast och senast inom en m�nad fr�n den dag d� �talet v�cktes, om inte ett<br/>l�ngre uppskov �r n�dv�ndigt f�r att en s�rskild utredning om den tilltalades<br/>personliga f�rh�llanden ska hinna f�rdigst�llas eller p� grund av en �tg�rd<br/>som avses i 11 eller 12 �, m�lets omfattning eller n�gon annan omst�ndighet.<br/>Har resef�rbudet meddelats efter �talet, ska tiden r�knas fr�n dagen f�r del-<br/>givning av beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>46 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en m�ls�gande som ska h�ras med anledning av �klagarens talan</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">inte inst�ller sig personligen till ett r�tteg�ngstillf�lle f�r huvudf�rhandling,<br/>ska r�tten ta st�llning till om ett f�relagt vite ska d�mas ut. R�tten f�r besluta<br/>att m�ls�ganden ska h�mtas till domstolen, antingen omedelbart eller till en<br/>senare dag. Ett sk�l f�r h�mtning �r att det kan antas att m�ls�ganden inte<br/>kommer att f�lja en ny kallelse.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om r�tten inte beslutar om h�mtning ska m�ls�ganden kallas p� nytt vid</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">vite till en senare dag.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en tilltalad uteblir fr�n ett r�tteg�ngstillf�lle f�r huvudf�rhandling</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">eller inst�ller sig genom ombud d� han eller hon har f�relagts att infinna sig<br/>personligen, ska r�tten i f�rsta hand pr�va om m�let kan avg�ras enligt 15 a �.<br/>Om det inte �r m�jligt att avg�ra m�let ska r�tten ta st�llning till om ett f�re-<br/>lagt vite ska d�mas ut. R�tten ska ocks� ta st�llning till om den tilltalade ska<br/>h�mtas till domstolen, antingen omedelbart eller till en senare dag, eller h�k-<br/>tas, om det finns f�ruts�ttningar f�r h�ktning enligt 24 kap.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">Ett sk�l f�r <br/>1. h�mtning �r att det kan antas att den tilltalade inte kommer att f�lja en ny</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">kallelse,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. h�ktning �r att det p� grund av att tidigare h�mtningsf�rs�k i m�let har</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">misslyckats eller av annat sk�l �r sannolikt att den tilltalade inte kan h�mtas.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om r�tten inte beslutar om h�mtning eller h�ktning ska den tilltalade kallas</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">p� nytt vid vite till en senare dag.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft33">10</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft30">Kan saken utredas tillfredsst�llande, f�r m�let avg�ras trots att den</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tilltalade har inst�llt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. det inte finns anledning att d�ma till annan p�f�ljd �n b�ter, f�ngelse i</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">h�gst sex m�nader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller s�dana p�f�ljder i<br/>f�rening,</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts st�mning, har avvikit eller</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">h�ller sig undan p� ett s�dant s�tt att han eller hon inte kan h�mtas till huvud-<br/>f�rhandlingen eller </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2001:235.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">10 Senaste lydelse 2001:235.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:320</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk st�rning och hans eller hennes</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">n�rvaro d�rf�r inte �r n�dv�ndig.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rsta stycket 1 g�ller ocks� vid f�rverkande av villkorligt medgiven frihet</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">fr�n f�ngelse om det inte finns anledning att f�rverka en strafftid som, sam-<br/>mantagen med ett f�ngelsestraff som d�ms ut, �verstiger sex m�nader. Ett<br/>f�rordnande enligt 34 kap. 1 � f�rsta stycket 1 brottsbalken ska likst�llas med<br/>de p�f�ljder som anges i f�rsta stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">I de fall som avses i f�rsta stycket 2 f�r m�let avg�ras �ven om den till-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">talade inte har delgetts kallelse till f�rhandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">R�tteg�ngsfr�gor f�r avg�ras trots att den tilltalade har uteblivit.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.<br/>2. Best�mmelsen i 33 kap. 6 � g�ller i sin �ldre lydelse om det personliga</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">sammantr�ffande som avses i best�mmelsen skett f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft43">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 30 kap. 4 �, 33 kap. 6 �, 36 kap.

20 �, 45 kap. 3, 10, 13 och 14 �� samt 46 kap. 1415 a �� r�tteg�ngsbalken
ska ha f�ljande lydelse.

30 kap.

4 �

2

Om flera �tal handl�ggs i en r�tteg�ng f�r dom meddelas i fr�ga om

n�got av dem trots att handl�ggningen av de �vriga �talen inte avslutats (del-
dom). Om �talen avser samma tilltalad f�r deldom meddelas endast om det �r
till f�rdel f�r m�lets handl�ggning och det inte finns s�rskilda sk�l mot det.

33 kap.

6 �

3

Best�mmelserna i 3 � andra stycket, 3438 och 4751 �� delgiv-

ningslagen (2010:1932) g�ller inte delgivning av st�mning i brottm�l.

Best�mmelserna i 24 � delgivningslagen hindrar inte att den tilltalade del-

ges st�mning och andra handlingar i ett brottm�l genom f�renklad delgivning
om han eller hon av en polisman, �klagare, tulltj�nsteman eller tj�nsteman vid
Kustbevakningen vid ett personligt sammantr�ffande har delgetts information
om att s�dan delgivning kan komma att anv�ndas i tingsr�tten och det vid den
tidpunkt d� handlingarna skickas till den tilltalade inte har f�rflutit l�ngre tid
�n tio veckor sedan informationen l�mnades.

36 kap.

20 �

4

Om ett vittne som kallats enligt 7 � uteblir f�r r�tten besluta att vittnet

ska h�mtas till domstolen, antingen omedelbart eller till en senare dag. Ett
sk�l f�r h�mtning �r att det kan antas att vittnet inte kommer att f�lja en ny
kallelse.

Om r�tten inte beslutar om h�mtning ska vittnet kallas p� nytt vid vite till

en senare dag.

1 Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29, rskr. 2013/14:254.

2 Senaste lydelse 1956:587.

3 Senaste lydelse 2013:876.

4 Senaste lydelse 1987:747.

SFS 2014:320

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:320

45 kap.

3 �

5

Om �tal har v�ckts mot n�gon f�r flera brott ska �talen handl�ggas i en

r�tteg�ng. �talen f�r dock handl�ggas var f�r sig om det �r till f�rdel f�r
m�lets handl�ggning och det inte finns s�rskilda sk�l mot det.

Om �tal har v�ckts mot flera personer f�r �talen handl�ggas i en r�tteg�ng

om det �r till f�rdel f�r m�lets handl�ggning eller det annars finns sk�l f�r det.

�tal f�r inte f�renas om domstolen �r obeh�rig att handl�gga n�got av �ta-

len eller om det g�ller olika r�tteg�ngsformer f�r dem.

�tal som handl�ggs gemensamt f�r delas upp n�r det finns sk�l f�r det.

10 �

6

I st�mningen ska r�tten �ven f�rel�gga den tilltalade att muntligen

eller skriftligen uppge vilken bevisning han eller hon �beropar och vad han el-
ler hon vill styrka med varje bevis. Detta g�ller dock inte om det p� grund av
den tilltalades erk�nnande eller andra omst�ndigheter kan antas att uppgift om
bevisning inte beh�vs.

De skriftliga bevis som �beropas b�r ges in samtidigt med att bevisuppgift

l�mnas.

R�tten ska allt efter m�lets beskaffenhet verka f�r att m�let f�rbereds s�, att

huvudf�rhandlingen kan genomf�ras p� ett �ndam�lsenligt s�tt. Om det be-
h�vs f�r r�tten f�rel�gga den tilltalade att skriftligen redovisa sin inst�llning
till �talet och grunden f�r den. F�rberedelse f�r ske vid ett sammantr�de eller
genom skriftv�xling eller annan handl�ggning. Om det �r l�mpligt f�r olika
former av f�rberedelse f�renas.

13 �

7

Om det beh�vs f�r m�lets f�rberedelse eller av n�got annat sk�l, ska

r�tten h�lla ett sammantr�de med parter och andra som ber�rs. Vid bed�m-
ningen av om ett sammantr�de beh�vs ska r�tten s�rskilt beakta om m�lets
omfattning g�r att ett sammantr�de kan antas fr�mja att huvudf�rhandlingen
kan genomf�ras p� ett �ndam�lsenligt s�tt. I fr�ga om kallelse av parter ska
15 � till�mpas.

Uteblir n�gon som kallats till sammantr�det, f�r detta �nd� h�llas om det

fr�mjar beredningen av m�let. Om den som uteblivit f�relagts vite, f�r r�tten
besluta att nytt vite ska f�rel�ggas eller att han eller hon ska h�mtas till r�tten.

I 2427 kap. finns best�mmelser om sammantr�de f�r pr�vning av tv�ngs-

medel.

14 �

8

R�tten ska best�mma tid f�r huvudf�rhandling s� snart som m�jligt.

F�r behandling av en r�tteg�ngsfr�ga eller en del av saken som f�r avg�ras
s�rskilt f�r huvudf�rhandling s�ttas ut, trots att m�let i �vrigt inte �r f�rberett
f�r huvudf�rhandling.

Om den tilltalade �r anh�llen eller h�ktad, ska huvudf�rhandling p�b�rjas

snarast och senast inom tv� veckor fr�n den dag d� �talet v�cktes om inte ett
sammantr�de enligt 13 � har h�llits. Om ett s�dant sammantr�de har h�llits
ska huvudf�rhandlingen i st�llet p�b�rjas senast inom tre veckor fr�n den dag
d� �talet v�cktes.

5 Senaste lydelse 1956:587.

6 Senaste lydelse 1987:747.

7 Senaste lydelse 2005:683.

8 Senaste lydelse 2010:575.

background image

3

SFS 2014:320

Huvudf�rhandlingen f�r p�b�rjas senare �n vad som anges i andra stycket,

om ett l�ngre uppskov �r n�dv�ndigt f�r att en s�rskild utredning om den till-
talades personliga f�rh�llanden ska hinna f�rdigst�llas eller p� grund av en �t-
g�rd som avses i 11 eller 12 �, m�lets omfattning eller n�gon annan omst�n-
dighet. Har den tilltalade h�ktats efter �talet, ska tiden r�knas fr�n dagen f�r
hans eller hennes h�ktande.

Om den tilltalade �r �lagd resef�rbud, ska huvudf�rhandling p�b�rjas sna-

rast och senast inom en m�nad fr�n den dag d� �talet v�cktes, om inte ett
l�ngre uppskov �r n�dv�ndigt f�r att en s�rskild utredning om den tilltalades
personliga f�rh�llanden ska hinna f�rdigst�llas eller p� grund av en �tg�rd
som avses i 11 eller 12 �, m�lets omfattning eller n�gon annan omst�ndighet.
Har resef�rbudet meddelats efter �talet, ska tiden r�knas fr�n dagen f�r del-
givning av beslutet.

46 kap.

14 �

Om en m�ls�gande som ska h�ras med anledning av �klagarens talan

inte inst�ller sig personligen till ett r�tteg�ngstillf�lle f�r huvudf�rhandling,
ska r�tten ta st�llning till om ett f�relagt vite ska d�mas ut. R�tten f�r besluta
att m�ls�ganden ska h�mtas till domstolen, antingen omedelbart eller till en
senare dag. Ett sk�l f�r h�mtning �r att det kan antas att m�ls�ganden inte
kommer att f�lja en ny kallelse.

Om r�tten inte beslutar om h�mtning ska m�ls�ganden kallas p� nytt vid

vite till en senare dag.

15 �

9

Om en tilltalad uteblir fr�n ett r�tteg�ngstillf�lle f�r huvudf�rhandling

eller inst�ller sig genom ombud d� han eller hon har f�relagts att infinna sig
personligen, ska r�tten i f�rsta hand pr�va om m�let kan avg�ras enligt 15 a �.
Om det inte �r m�jligt att avg�ra m�let ska r�tten ta st�llning till om ett f�re-
lagt vite ska d�mas ut. R�tten ska ocks� ta st�llning till om den tilltalade ska
h�mtas till domstolen, antingen omedelbart eller till en senare dag, eller h�k-
tas, om det finns f�ruts�ttningar f�r h�ktning enligt 24 kap.

Ett sk�l f�r
1. h�mtning �r att det kan antas att den tilltalade inte kommer att f�lja en ny

kallelse,

2. h�ktning �r att det p� grund av att tidigare h�mtningsf�rs�k i m�let har

misslyckats eller av annat sk�l �r sannolikt att den tilltalade inte kan h�mtas.

Om r�tten inte beslutar om h�mtning eller h�ktning ska den tilltalade kallas

p� nytt vid vite till en senare dag.

15 a �

10

Kan saken utredas tillfredsst�llande, f�r m�let avg�ras trots att den

tilltalade har inst�llt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1. det inte finns anledning att d�ma till annan p�f�ljd �n b�ter, f�ngelse i

h�gst sex m�nader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller s�dana p�f�ljder i
f�rening,

2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts st�mning, har avvikit eller

h�ller sig undan p� ett s�dant s�tt att han eller hon inte kan h�mtas till huvud-
f�rhandlingen eller

9 Senaste lydelse 2001:235.

10 Senaste lydelse 2001:235.

background image

4

SFS 2014:320

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk st�rning och hans eller hennes

n�rvaro d�rf�r inte �r n�dv�ndig.

F�rsta stycket 1 g�ller ocks� vid f�rverkande av villkorligt medgiven frihet

fr�n f�ngelse om det inte finns anledning att f�rverka en strafftid som, sam-
mantagen med ett f�ngelsestraff som d�ms ut, �verstiger sex m�nader. Ett
f�rordnande enligt 34 kap. 1 � f�rsta stycket 1 brottsbalken ska likst�llas med
de p�f�ljder som anges i f�rsta stycket 1.

I de fall som avses i f�rsta stycket 2 f�r m�let avg�ras �ven om den till-

talade inte har delgetts kallelse till f�rhandlingen.

R�tteg�ngsfr�gor f�r avg�ras trots att den tilltalade har uteblivit.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.
2. Best�mmelsen i 33 kap. 6 � g�ller i sin �ldre lydelse om det personliga

sammantr�ffande som avses i best�mmelsen skett f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.