SFS 1971:290

710290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:ZGNWST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ZGNWST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:ZGNWST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:24px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:IKVPNR+Arial;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:20px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:ZGNWST+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:20px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:24px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:20px;font-family:IFFQQW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:614px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>F�rvaltningslag; </b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1971:290 </b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">given Sofiero den 4 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:636px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:635px;white-space:nowrap" class="ft11">den 17 juni 1971 </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�<br/>dagen^, funnit gott f�rordna som f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lagens till�mpningsomr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:835px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag g�ller handl�ggning av �rende hos f�rvaltningsmyndig�</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">het. Lagen g�ller �ven �rende hos domstol, om �rendet avser domsto�</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">lens f�rvaltande verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">Har i lag eller i f�rfattning som beslutats av Konungen eller riksdagen </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">meddelats best�mmelse som avviker fr�n denna lag, g�ller dock den be�</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">st�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">2 � Lagen g�ller icke �rende hos </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">1. Konungen, </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">2. kommunal myndighet, om �rendet avg�res genom beslut som �ver�</p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">klagas genom kommunalbesv�r eller besv�r hos kommunal besv�rs-</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">n�mnd, </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">3. �verexekutor eller utm�tningsman, om �rendet avser myndighetens </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">exekutiva verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222. </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:754px;white-space:nowrap" class="ft11">621 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:55px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1971: 290 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">4. polis-, �klagar- eller tullmyndighet, om �rendet avser myndighetens </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamhet till f�rekommande eller beivrande av brott. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Best�mmelserna i U20 �� g�ller endast i den m�n fr�ga �r om </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">ut�vning av befogenhet att f�r enskild best�mma om f�rm�n, r�ttighet, </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20">skyldighet, disciplin�r bestraffning eller annat j�mf�rbart f�rh�llande. </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 1420 �� till�mpas ej </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft20">1. i �rende i f�rsta instans n�r �rendet avser sjukv�rd och myndighe�</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">tens beslut ej kan �verklagas genom besv�r eller </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft20">2. n�r �rendet avser f�reskrift till allm�n efterr�ttelse och fr�ga ej �r </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">om pr�vning med anledning av �verklagande. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Allm�nna best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Den som har att handl�gga �rende �r j�vig, </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20">1. om saken ang�r honom sj�lv eller hans make, f�r�ldrar, barn eller </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">syskon eller annan honom n�rst�ende eller �rendets utg�ng kan v�ntas </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft23">medf�ra synnerlig nytta eller skada f�r honom sj�lv eller n�gon honom <br/>n�rst�ende, </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft20">2. om han eller n�gon honom n�rst�ende �r st�llf�retr�dare f�r den </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft23">som saken ang�r eller f�r n�gon som kan v�nta synnerlig nytta eller <br/>skada av �rendets utg�ng, </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft20">3. om �rendet blivit anh�ngigt hos myndigheten efter �verklagande </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">eller underst�llning eller p� grund av tillsyn �ver annan myndighet och </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20">han tidigare hos den underordnade myndigheten deltagit i den slut�</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">liga handl�ggningen av �rende som r�r saken, </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">4. om han i saken f�rt talan som ombud eller mot ers�ttning bitr�tt </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">n�gon eller </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">5. om eljest s�rskild omst�ndighet f�religger som �r �gnad att rubba </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rtroendet till h ans opartiskhet i �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Fr�n j�v bortses n�r fr�gan om opartiskhet uppenbarligen saknar be�</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">tydelse. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft23">5 � Den som �r j�vig f�r ej handl�gga �rendet. Han f�r dock vidtaga <br/>�tg�rd, som ej utan ol�gligt uppskov kan ombes�rjas av annan. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">K�nner n�gon till omst�ndighet som kan antagas utg�ra j�v mot ho�</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">nom, skall han sj�lvmant ge det till k�nna. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Har fr�ga om j�v mot n�gon uppkommit och har annan ej tr�tt i </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">hans st�lle, skall myndigheten snarast besluta i j�vsfr�gan. Den som </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft24">j�vet g�ller f�r deltaga i pr�vningen av j�vsfr�gan endast om myndig�<br/>heten ej �r beslutf�r utan honom och annan ej kan tr�da i hans st�lle </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">utan ol�gligt uppskov. </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Mot beslut i j�vsfr�ga f�r talan f�ras endast i samband med talan </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">mot beslut, varigenom myndigheten avg�r �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � Den som f�r talan i �rende f�r anlita ombud eller bitr�de. Den </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft25">som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten be�<br/>g�r det. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">622 </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Visar ombud eller bitr�de oskicklighet eller of�rst�nd eller �r han cl-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">jest ol�mplig, f�r myndigheten avvisa honom som ombud eller bitr�de </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1971: 290 </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">i �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">Talan mot myndighets beslut att avvisa ombud eller bitr�de f�r f�ras </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft33">i samma ordning som g�ller f�r talan mot beslut, varigenom myndighe�<br/>ten avg�r �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft34">7 � Handling anses ha kommit in till myndighet den dag d� handling�<br/>en eller avi om betald postf�rs�ndelse, i vilken handlingen �r inneslu�</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft30">ten, anl�nt till myndigheten eller kommit beh�rig tj�nsteman till handa. </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft33">Underr�ttas myndighet s�rskilt om att telegram till myndigheten anl�nt <br/>till telegrafanstalt, anses telegrammet ha kommit in redan n�r under�<br/>r�ttelsen n�tt beh�rig tj�nsteman. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag avl�mnats </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft30">i myndighetens lokal eller funnits tillg�nglig f�r myndigheten p� post�</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft33">anstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit beh�rig <br/>tj�nsteman till handa n�rmast f�ljande arbetsdag. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">Telegram eller annat meddelande som icke �r underskrivet skall be�</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">kr�ftas av avs�ndaren genom egenh�ndigt undertecknad handling, om </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">myndigheten beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">8 � �r ans�knings- eller besv�rshandling eller annan handling fr�n n�</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft33">gon som saken ang�r ofullst�ndig och kan bristen avhj�lpas p� ett enkelt <br/>s�tt, skall myndigheten v�gleda honom, om det beh�vs f�r att han skall <br/>kunna ta till vara sin r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">9 � N�r myndighet har att g�ra med n�gon som ej beh�rskar svenska </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">spr�ket eller �r allvarligt h�rsel- eller talskadad, f�r myndigheten vid </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">behov anlita tolk. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">10 � Innan myndighet inh�mtar yttrande genom remiss, skall myndig�</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">heten noga pr�va behovet av �tg�rden. Beh�ver yttrande inh�mtas fr�n </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">flera, skall det g�ras samtidigt, om ej s�rskilda sk�l f�ranleder annat. </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det ej �r obeh�vligt, anges i remissen i vilka avseenden och inom </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">vilken tid yttrande �nskas samt huruvida mottagaren b�r inh�mta ytt�</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft30">rande fr�n annan. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">11 � Talan mot s�dant beslut av myndighet som kan �verklagas genom </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">besv�r f�r f�ras av den som beslutet ang�r, om det g�tt honom emot. </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft30">12 � Besv�r �ver myndighets beslut anf�res genom att besv�rshand�</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">ling tillst�lles den f�rvaltningsmyndighet eller f�rvaltningsdomstol som </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft35">har att pr�va besv�ren. I besv�rshandlingen skall anges det beslut som <br/>�verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">Besv�rshandlingen skall ha kommit in inom tre veckor fr�n den dag </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">d� klaganden fick del av beslutet. I fr�ga om beslut, som avser f�re�</p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft34">skrift till allm�n efterr�ttelse och som ej delges, r�knas besv�rstiden <br/>fr�n den dag d� beslutet tillk�nnagavs. Har beslutet tillk�nnagivits vid </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">mer �n ett tillf�lle, r�knas besv�rstiden fr�n dagen f�r det sista tillk�n�</p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">nagivandet. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">Besv�r som ej anf�rts i r�tt tid upptages ej till pr�vning. Har besv�rs�</p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft30">handlingen f�re besv�rstidens utg�ng kommit in till den myndighet som </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:758px;white-space:nowrap" class="ft30">623 </p> <p style="position:absolute;top:1239px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>A -" </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1971: 290 </p> <p style="position:absolute;top:59px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft43">har meddelat det �verklagade beslutet, skall besv�ren �nd� upptagas till <br/>pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">13 � Myndighet, som bar att pr�va besv�r, kan f�rordna att det �ver�</p> <p style="position:absolute;top:144px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft40">klagade beslutet, om det eljest skulle l�nda till efterr�ttelse omedelbart, </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">tills vidare icke skall g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>S�rskilda best�mmelser f�r vissa �renden </b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">14 � S�kande, klagande eller annan part bar r�tt att ta del av det som </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">tillf�rts �rendet med de begr�nsningar som f�ljer av 39 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft44">lagen (1937: 249) om inskr�nkningar i r�tten att utbekomma allm�nna <br/>handlingar eller av denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndighet f�r v�gra att l�mna ut annat material �n allm�n handling </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft44">under samma f�ruts�ttningar som enligt nyssn�mnda lagrum g�ller be�<br/>tr�ffande allm�n handling. L�mnas s�dant material ut, skall myndighe�</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">ten om det beh�vs g�ra f�rbeh�ll om hur det f�r anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40">Har myndigheten v�grat att l�mna ut handling eller annat som till�</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rts �rendet, skall myndigheten p� annat s�tt upplysa parten om inne�</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">h�llet i materialet, i den m�n det beh�vs f�r att han skall Icunna ta till </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">vara sin r�tt och det kan ske utan allvarlig skada f�r det intresse som </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">f�ranlett v�gran att l�mna ut materialet. Myndigheten skall vid behov </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rordna att den som erh�ller s�dan upplysning ej f�r obeh�rigen yppa </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">vad han f�tt veta. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft40">15 � �rende f�r ej avg�ras utan att s�kande, klagande eller annan part </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft45">underr�ttats om det som tillf�rts �rendet genom annan �n honom sj�lv <br/>och tillf�lle beretts honom att yttra sig �ver det. Myndigheten f�r dock <br/>avg�ra �rende utan att s� skett, </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40">1. om �tg�rderna �r uppenbart obeh�vliga, </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40">2. om �rendet r�r tills�ttning av tj�nst, antagning f�r f rivillig utbild�</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft44">ning, utf�rdande av betyg, tilldelning av forskningsbidrag eller j�mf�r�<br/>bar sak och fr�ga ej �r om pr�vning med anledning av �verklagande, </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40">3. om det kan befaras att genomf�randet av beslutet i �rendet annars </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">skulle avsev�rt f�rsv�ras eller </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft44">4. om �rendets avg�rande ej kan uppskjutas. <br/>Underr�ttelse enligt f�rsta stycket f�r ske genom delgivning. <br/>Best�mmelserna i 14 � om begr�nsningar i r�tten att ta del av det </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">som tillf�rts �rendet �ger motsvarande till�mpning i fr�ga om under�</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft40">r�ttelse enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft44">16 � Vill s�kande, klagande eller annan part muntligen l�mna uppgift <br/>i �rendet, skall tillf�lle beredas honom att g�ra det, om det kan ske </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">med h�nsyn till arbetets beh�riga g�ng. S�dan uppgift antecknas genom </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">myndighetens f�rsorg i den utstr�ckning som det beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">17 � Beslut, varigenom myndighet avg�r �rende, skall inneh�lla de sk�l </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft40">som best�mt utg�ngen. Sk�len f�r dock utel�mnas helt eller delvis, </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft40">1. om beslutet icke g�r part emot eller det eljest �r uppenbart obe-</p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">624 </p> <p style="position:absolute;top:1149px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">h�vligt att upplysa om sk�len, </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">2. om beslutet r�r tills�ttning av tj�nst, antagning f�r frivillig utbild- </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:661px;white-space:nowrap" class="ft50">SFS 1971: 290 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">ning, utf�rdande av betyg, tilldelning av forskningsbidrag eller j�mf�r�</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft50">bar sak, </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">3. om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till rikets s�kerhet, privatlivets </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft53">helgd, enskilds beh�riga ekonomiska intresse eller j�mf�rbart f�rh�l�<br/>lande eller </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">4. om �rendet �r s� br�dskande att det ej finns tid att utforma sk�</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">len. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">Har sk�len utel�mnats, b�r myndigheten p� beg�ran av part om m�j�</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">ligt upplysa honom om dem i efterhand. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">18 � S�kande, klagande eller annan part skall underr�ttas om inneh�l�</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft53">let i beslut varigenom myndighet avg�r �rende, om det ej �r uppenbart <br/>obeh�vligt. �r det uppenbart att beslutet g�r honom emot, skall han <br/>�ven underr�ttas om vad han har att iakttaga vid talan mot beslutet <br/>och om skiljaktig mening som antecknats i protokoll eller annan hand�</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">ling. Underr�ttelse f�r ske genom delgivning. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning, om annan som f�r �ver�</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">klaga beslutet beg�r att skriftligen f� del av detta. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft54">19 � Innan myndigheten r�ttar beslut, som till f�ljd av skrivfel, r�kne�<br/>fel eller annat s�dant f�rbiseende inneh�ller uppenbar oriktighet, skall </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">tillf�lle l�mnas part att yttra sig, om det ej �r obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">20 � Den som upps�tligen bryter mot f�rbeh�ll eller f�rordnande som </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft54">meddelats enligt 14 � eller 15 � tredje stycket d�mes till b�ter eller <br/>f�ngelse i h�gst ett �r, om ej g�rningen �r belagd med straff i brotts�</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft50">balken. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft50">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972, d� lagen (1946: 326) om </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft54">r�tt att i m�l och �renden som tillh�ra stats- eller kommunalmyndig�<br/>hets handl�ggning ins�nda handlingar med posten m. m. och lagen <br/>(1954: 355) om besv�rstid vid talan mot f�rvaltande myndighets beslut </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">skall upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om besv�r �ver beslut som meddelats f�re den 1 januari 1972 </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">g�ller �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft50">F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">som ersatts genom best�mmelse i denna lag, till�mpas i st�llet den nya </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft50">best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft50">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft55">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">Sofiero den 4 juni 1971. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft51">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft51">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft50">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft50">625 </p> <p style="position:absolute;top:1169px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft50">40SFS 1971 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft52">�</p> </div> </div>
background image

F�rvaltningslag;

SFS 1971:290

given Sofiero den 4 juni 1971.

Utkom fr�n trycket

^

den 17 juni 1971

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�
dagen^, funnit gott f�rordna som f�ljer.

Lagens till�mpningsomr�de

1 � Denna lag g�ller handl�ggning av �rende hos f�rvaltningsmyndig�

het. Lagen g�ller �ven �rende hos domstol, om �rendet avser domsto�

lens f�rvaltande verksamhet.

Har i lag eller i f�rfattning som beslutats av Konungen eller riksdagen

meddelats best�mmelse som avviker fr�n denna lag, g�ller dock den be�

st�mmelsen.

2 � Lagen g�ller icke �rende hos

1. Konungen,

2. kommunal myndighet, om �rendet avg�res genom beslut som �ver�

klagas genom kommunalbesv�r eller besv�r hos kommunal besv�rs-

n�mnd,

3. �verexekutor eller utm�tningsman, om �rendet avser myndighetens

exekutiva verksamhet, eller

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

621

background image

SFS 1971: 290

4. polis-, �klagar- eller tullmyndighet, om �rendet avser myndighetens

verksamhet till f�rekommande eller beivrande av brott.

3 � Best�mmelserna i U20 �� g�ller endast i den m�n fr�ga �r om

ut�vning av befogenhet att f�r enskild best�mma om f�rm�n, r�ttighet,

skyldighet, disciplin�r bestraffning eller annat j�mf�rbart f�rh�llande.

Best�mmelserna i 1420 �� till�mpas ej

1. i �rende i f�rsta instans n�r �rendet avser sjukv�rd och myndighe�

tens beslut ej kan �verklagas genom besv�r eller

2. n�r �rendet avser f�reskrift till allm�n efterr�ttelse och fr�ga ej �r

om pr�vning med anledning av �verklagande.

Allm�nna best�mmelser

4 � Den som har att handl�gga �rende �r j�vig,

1. om saken ang�r honom sj�lv eller hans make, f�r�ldrar, barn eller

syskon eller annan honom n�rst�ende eller �rendets utg�ng kan v�ntas

medf�ra synnerlig nytta eller skada f�r honom sj�lv eller n�gon honom
n�rst�ende,

2. om han eller n�gon honom n�rst�ende �r st�llf�retr�dare f�r den

som saken ang�r eller f�r n�gon som kan v�nta synnerlig nytta eller
skada av �rendets utg�ng,

3. om �rendet blivit anh�ngigt hos myndigheten efter �verklagande

eller underst�llning eller p� grund av tillsyn �ver annan myndighet och

han tidigare hos den underordnade myndigheten deltagit i den slut�

liga handl�ggningen av �rende som r�r saken,

4. om han i saken f�rt talan som ombud eller mot ers�ttning bitr�tt

n�gon eller

5. om eljest s�rskild omst�ndighet f�religger som �r �gnad att rubba

f�rtroendet till h ans opartiskhet i �rendet.

Fr�n j�v bortses n�r fr�gan om opartiskhet uppenbarligen saknar be�

tydelse.

5 � Den som �r j�vig f�r ej handl�gga �rendet. Han f�r dock vidtaga
�tg�rd, som ej utan ol�gligt uppskov kan ombes�rjas av annan.

K�nner n�gon till omst�ndighet som kan antagas utg�ra j�v mot ho�

nom, skall han sj�lvmant ge det till k�nna.

Har fr�ga om j�v mot n�gon uppkommit och har annan ej tr�tt i

hans st�lle, skall myndigheten snarast besluta i j�vsfr�gan. Den som

j�vet g�ller f�r deltaga i pr�vningen av j�vsfr�gan endast om myndig�
heten ej �r beslutf�r utan honom och annan ej kan tr�da i hans st�lle

utan ol�gligt uppskov.

Mot beslut i j�vsfr�ga f�r talan f�ras endast i samband med talan

mot beslut, varigenom myndigheten avg�r �rendet.

6 � Den som f�r talan i �rende f�r anlita ombud eller bitr�de. Den

som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten be�
g�r det.

622

Visar ombud eller bitr�de oskicklighet eller of�rst�nd eller �r han cl-

background image

jest ol�mplig, f�r myndigheten avvisa honom som ombud eller bitr�de

SFS 1971: 290

i �rendet.

Talan mot myndighets beslut att avvisa ombud eller bitr�de f�r f�ras

i samma ordning som g�ller f�r talan mot beslut, varigenom myndighe�
ten avg�r �rendet.

7 � Handling anses ha kommit in till myndighet den dag d� handling�
en eller avi om betald postf�rs�ndelse, i vilken handlingen �r inneslu�

ten, anl�nt till myndigheten eller kommit beh�rig tj�nsteman till handa.

Underr�ttas myndighet s�rskilt om att telegram till myndigheten anl�nt
till telegrafanstalt, anses telegrammet ha kommit in redan n�r under�
r�ttelsen n�tt beh�rig tj�nsteman.

Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag avl�mnats

i myndighetens lokal eller funnits tillg�nglig f�r myndigheten p� post�

anstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit beh�rig
tj�nsteman till handa n�rmast f�ljande arbetsdag.

Telegram eller annat meddelande som icke �r underskrivet skall be�

kr�ftas av avs�ndaren genom egenh�ndigt undertecknad handling, om

myndigheten beg�r det.

8 � �r ans�knings- eller besv�rshandling eller annan handling fr�n n�

gon som saken ang�r ofullst�ndig och kan bristen avhj�lpas p� ett enkelt
s�tt, skall myndigheten v�gleda honom, om det beh�vs f�r att han skall
kunna ta till vara sin r�tt.

9 � N�r myndighet har att g�ra med n�gon som ej beh�rskar svenska

spr�ket eller �r allvarligt h�rsel- eller talskadad, f�r myndigheten vid

behov anlita tolk.

10 � Innan myndighet inh�mtar yttrande genom remiss, skall myndig�

heten noga pr�va behovet av �tg�rden. Beh�ver yttrande inh�mtas fr�n

flera, skall det g�ras samtidigt, om ej s�rskilda sk�l f�ranleder annat.

Om det ej �r obeh�vligt, anges i remissen i vilka avseenden och inom

vilken tid yttrande �nskas samt huruvida mottagaren b�r inh�mta ytt�

rande fr�n annan.

11 � Talan mot s�dant beslut av myndighet som kan �verklagas genom

besv�r f�r f�ras av den som beslutet ang�r, om det g�tt honom emot.

12 � Besv�r �ver myndighets beslut anf�res genom att besv�rshand�

ling tillst�lles den f�rvaltningsmyndighet eller f�rvaltningsdomstol som

har att pr�va besv�ren. I besv�rshandlingen skall anges det beslut som
�verklagas.

Besv�rshandlingen skall ha kommit in inom tre veckor fr�n den dag

d� klaganden fick del av beslutet. I fr�ga om beslut, som avser f�re�

skrift till allm�n efterr�ttelse och som ej delges, r�knas besv�rstiden
fr�n den dag d� beslutet tillk�nnagavs. Har beslutet tillk�nnagivits vid

mer �n ett tillf�lle, r�knas besv�rstiden fr�n dagen f�r det sista tillk�n�

nagivandet.

Besv�r som ej anf�rts i r�tt tid upptages ej till pr�vning. Har besv�rs�

handlingen f�re besv�rstidens utg�ng kommit in till den myndighet som

623

A -"

background image

SFS 1971: 290

har meddelat det �verklagade beslutet, skall besv�ren �nd� upptagas till
pr�vning.

13 � Myndighet, som bar att pr�va besv�r, kan f�rordna att det �ver�

klagade beslutet, om det eljest skulle l�nda till efterr�ttelse omedelbart,

tills vidare icke skall g�lla.

S�rskilda best�mmelser f�r vissa �renden

14 � S�kande, klagande eller annan part bar r�tt att ta del av det som

tillf�rts �rendet med de begr�nsningar som f�ljer av 39 � andra stycket

lagen (1937: 249) om inskr�nkningar i r�tten att utbekomma allm�nna
handlingar eller av denna paragraf.

Myndighet f�r v�gra att l�mna ut annat material �n allm�n handling

under samma f�ruts�ttningar som enligt nyssn�mnda lagrum g�ller be�
tr�ffande allm�n handling. L�mnas s�dant material ut, skall myndighe�

ten om det beh�vs g�ra f�rbeh�ll om hur det f�r anv�ndas.

Har myndigheten v�grat att l�mna ut handling eller annat som till�

f�rts �rendet, skall myndigheten p� annat s�tt upplysa parten om inne�

h�llet i materialet, i den m�n det beh�vs f�r att han skall Icunna ta till

vara sin r�tt och det kan ske utan allvarlig skada f�r det intresse som

f�ranlett v�gran att l�mna ut materialet. Myndigheten skall vid behov

f�rordna att den som erh�ller s�dan upplysning ej f�r obeh�rigen yppa

vad han f�tt veta.

15 � �rende f�r ej avg�ras utan att s�kande, klagande eller annan part

underr�ttats om det som tillf�rts �rendet genom annan �n honom sj�lv
och tillf�lle beretts honom att yttra sig �ver det. Myndigheten f�r dock
avg�ra �rende utan att s� skett,

1. om �tg�rderna �r uppenbart obeh�vliga,

2. om �rendet r�r tills�ttning av tj�nst, antagning f�r f rivillig utbild�

ning, utf�rdande av betyg, tilldelning av forskningsbidrag eller j�mf�r�
bar sak och fr�ga ej �r om pr�vning med anledning av �verklagande,

3. om det kan befaras att genomf�randet av beslutet i �rendet annars

skulle avsev�rt f�rsv�ras eller

4. om �rendets avg�rande ej kan uppskjutas.
Underr�ttelse enligt f�rsta stycket f�r ske genom delgivning.
Best�mmelserna i 14 � om begr�nsningar i r�tten att ta del av det

som tillf�rts �rendet �ger motsvarande till�mpning i fr�ga om under�

r�ttelse enligt f�rsta stycket.

16 � Vill s�kande, klagande eller annan part muntligen l�mna uppgift
i �rendet, skall tillf�lle beredas honom att g�ra det, om det kan ske

med h�nsyn till arbetets beh�riga g�ng. S�dan uppgift antecknas genom

myndighetens f�rsorg i den utstr�ckning som det beh�vs.

17 � Beslut, varigenom myndighet avg�r �rende, skall inneh�lla de sk�l

som best�mt utg�ngen. Sk�len f�r dock utel�mnas helt eller delvis,

1. om beslutet icke g�r part emot eller det eljest �r uppenbart obe-

624

h�vligt att upplysa om sk�len,

background image

2. om beslutet r�r tills�ttning av tj�nst, antagning f�r frivillig utbild-

SFS 1971: 290

ning, utf�rdande av betyg, tilldelning av forskningsbidrag eller j�mf�r�

bar sak,

3. om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till rikets s�kerhet, privatlivets

helgd, enskilds beh�riga ekonomiska intresse eller j�mf�rbart f�rh�l�
lande eller

4. om �rendet �r s� br�dskande att det ej finns tid att utforma sk�

len.

Har sk�len utel�mnats, b�r myndigheten p� beg�ran av part om m�j�

ligt upplysa honom om dem i efterhand.

18 � S�kande, klagande eller annan part skall underr�ttas om inneh�l�

let i beslut varigenom myndighet avg�r �rende, om det ej �r uppenbart
obeh�vligt. �r det uppenbart att beslutet g�r honom emot, skall han
�ven underr�ttas om vad han har att iakttaga vid talan mot beslutet
och om skiljaktig mening som antecknats i protokoll eller annan hand�

ling. Underr�ttelse f�r ske genom delgivning.

F�rsta stycket �ger motsvarande till�mpning, om annan som f�r �ver�

klaga beslutet beg�r att skriftligen f� del av detta.

19 � Innan myndigheten r�ttar beslut, som till f�ljd av skrivfel, r�kne�
fel eller annat s�dant f�rbiseende inneh�ller uppenbar oriktighet, skall

tillf�lle l�mnas part att yttra sig, om det ej �r obeh�vligt.

20 � Den som upps�tligen bryter mot f�rbeh�ll eller f�rordnande som

meddelats enligt 14 � eller 15 � tredje stycket d�mes till b�ter eller
f�ngelse i h�gst ett �r, om ej g�rningen �r belagd med straff i brotts�

balken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1972, d� lagen (1946: 326) om

r�tt att i m�l och �renden som tillh�ra stats- eller kommunalmyndig�
hets handl�ggning ins�nda handlingar med posten m. m. och lagen
(1954: 355) om besv�rstid vid talan mot f�rvaltande myndighets beslut

skall upph�ra att g�lla.

I fr�ga om besv�r �ver beslut som meddelats f�re den 1 januari 1972

g�ller �ldre best�mmelser.

F�rekommer i lag eller annan f�rfattning h�nvisning till f�reskrift

som ersatts genom best�mmelse i denna lag, till�mpas i st�llet den nya

best�mmelsen.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

625

40SFS 1971

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.