SFS 1973:188

730188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:23px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:24px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:ZUQJBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:ZUQJBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:ZUQJBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:15px;font-family:ZUQJBY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft62{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft72{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft74{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:18px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:24px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft82{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft83{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft84{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VCYPLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:78px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10">Jm^arrenden�mnder och hyresn�mnder; </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:590px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">ojvcn Stockholms slott den 27 april 1973. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft11">den 8 m aj 1973 </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">pch Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">dagen', funnit gott f�rordna som f�ljer. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">.Arrenden�mnds upp gifter och sammans�ttning m. m. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft11">1 S Arrenden�mnd som avses i 8 kap. 29 � jordabalken har till upp�</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft11">gift att </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">1. medla 1 arrendetvist, </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">2. pr� va tvist om f�rl�ngning av arrendeavtal vid jordbruksarrende, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft13">bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor f�r s�dan f�rl�ng�<br/>ning sa mt tvist i fr�ga som avses i 9 kap. 14 � jordabalken eller vars </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">pr�vning enligt 9 kap. 18 eller 21 � samma balk ankommer p� ar�</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">renden�mnd, </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">3. pr�va fr�ga om godk�nnande av f�rbeh�ll eller annat avtals�</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft13">villkor som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 �, 10 kap. 24 eller 7 � <br/>eller 11 kap. 2 � jordabalken eller 36 � lagen (1957: 390) o m fiske�</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">arrenden, </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft14">4. var a skiljen�mnd i arrendetvist. <br/>�rende upptages av den arrenden�mnd inom vars omr�de fastig�</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">heten �r bel�gen. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">~ � Arrenden�mnd best�r av lagfaren ordf�rande och tv� andra le�</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">dam�ter, om ej annat f�ljer av andra stycket. Av de senare ledam��</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">terna skall den ene s�som �gare av jordbruksfastighet eller p� liknande </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">s�tt ha f�rv�rvat erfarenhet av arrendef�rh�llanden och den andre </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">vara jordbruksarrendator eller, n�r �rende r�r bostadsarrende, bostads-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">arrendator. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid f�retaga nde av f�rberedande �tg�rd och pr�vning av fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft13">�vvisning av ans�kan eller avskrivning av �rende kan arrenden�mn�<br/>den best � av ordf�randen ensam. Vad som sagts nu g�ller �ven vid </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">medling n�r s�dan l�mpligen kan ske utan �vriga ledam�ters n�rvaro </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft13">samt, o m parterna samtycker till det eller saken �r uppenbar, vid pr�v-<br/>&#34;mg av fr�ga som ej avg�res genom skiljedom. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">Ledamot skall vara myndig svensk medborgare och f�r ej ha fyllt </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft11">sjuttio �r. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">Por ledamot i arrenden�mnd skall finnas en eller flera ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">^Est�mmelserna om ledamot g�ller �ven ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">� F�r varje arrenden�mnd f�rordnar Konungen eller myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">som K onungen best�mmer, ordf�rande och l�mpligt antal andra leda�</p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">m�ter. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">Irinaa annan ledamot �n ordf�rande f�rordnas, skall s�dan riksorga-</p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft11">O'^ation av jord�gare eller arrendatorer som med h�nsyn till medlems-</p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11">'Prop.i973:23,LUl3,rskr]53. </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft11">361 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:74px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973:188 </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft23">antal, verksamhet och �vriga omst�ndigheter kan anses v� l <br/>den intressegrupp som det �r fr�ga om beredas tillf�lle att </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft20">slag. </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft21">Ig. </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">Till tj�nstg�ring i n�mnden kallar ordf�randen med ia kt aPanH </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft25">vad som f�reskrivits i 2 � f�rsta stycket de ledam�ter so m <br/>h�nsyn till �rendets beskaffenhet och �vriga f�rh�llanden finner l^&#34;^ <br/>ligast. </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft20">^ </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:786px;white-space:nowrap" class="ft20">'�vgtf�r. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft20">362 </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft20">Hyresn�mnds uppgifter och sammans�ttning m. m. </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken hariiii upp </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft20">gift att </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">1. medla i hyres-eller bostadsr�ttstvist, </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">2. pr�va tvist om �verl�telse av hyresr�tt enligt 12 ka p. 3436 �1 </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft23">uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �, f drl�ngninj <br/>av hyresavtal eller villkor f�r s�dan f�rl�ngning enligt 12 k ap. 49 </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft20">hyresvillkor enligt 12 kap. 55 � eller uppskov med avflyttning eniri </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft20">12 kap. 59 �, allt jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft20">3. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 7 � sista sty cket, u ppl�telsen-</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft24">l�genhet i andra hand enligt 30 � andra stycket eller m edlemskap en�<br/>ligt 52 �, allt bostadsr�ttslagen (1971: 479), </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft20">4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse s om as-se i </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft24">12 kap. 45 eller 56 � jordabalken eller av beslut som a vses i 60 � f�nti <br/>stycket 1 bostadsr�ttslagen, </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft23">5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist, <br/>6. pr�va fr�gor enligt lagen (1970: 246) om tv�ngsf�rvaltnidg a </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft20">b�stadsfastighet. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft20">�rende upptages av den hyresn�mnd inom vars om r�de fastigheten </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft20">�r bel�gen. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft20">5 � Hyresn�mnd best�r av lagfaren ordf�rande och tv� a ndra leda�</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft26">m�ter, om ej annat f�ljer av andra stycket. Av de senare ledamoietiu <br/>skall den ene vara v�l f�ftrogen med f�rvaltning av h yresfastighet el!.t <br/>n�r �rendet r�r bostadsr�ttsfastighet, med f�rvaltning av </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft24">het och den andre vara v�l f�rtrogen med bostadshyresg�sters or <br/>landen eller, n�r �rende r�r annan l�genhet �n bostadsl�genhet, � <br/>n�ringsidkande hyresg�sters f�rh�llanden. T bostadsr�ttstvist s </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft20">som sagts nu om hyresg�sters f�rh�llanden i st�llet avse h osta </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft20">havares f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:814px;white-space:nowrap" class="ft20">til -</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 2 � andrafj�rde styckena �ger m otsvarande </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft20">l�rapning i fr�ga om hyresn�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:776px;white-space:nowrap" class="ft20">_ </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:805px;white-space:nowrap" class="ft20">j# </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">Konungen kan f�rordna att i hyresn�mnd skall finnas or� </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:789px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven av-</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelsema om hyresn�mnd g�ller i till�mpliga </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft20">delning. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � F�r varje hyresn�mnd f�rordnar Konungen </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:791px;white-space:nowrap" class="ft20">ledar'''^ </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft20">onungen best�mmer-, ordf�rande och l�mpligt antal a&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft21">ter. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft21">j ls-</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan annan ledamot �n ordf�rande f�rordnas, skall </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft30">organisation av fastighets�gare, hyresg�ster, bostadsr�ttshavare eller </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1973-188 </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft30">n�ringsidkare som med haxisyn tiU medlemsantal, verksamhet och �v-</p> <p style="position:absolute;top:106px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30">omst�ndigheter kan anses v�l f�retr�da den intressegrupp som det </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30">�r fr�ga om beredas tillf�ll e att avge f�rslag. </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft30">Till tj�nstg�ring i n�mnden kallar ordf�randen med iakttagande av </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30">vad som f�reskrivits i 5 � f�rsta stycket de ledam�ter som han med </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">},�nsyn till �r endets beskaffenhet och �vriga f�rh�llanden finner l�mp-</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft30">�rende ang�ende arr ende-, hyres- eller bostadsr�ttstvist </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft32">7 � Arrende-, hyres- eller bostadsr�ttstvist f�r f�r �ndam�l som <br/>avses i 1 � f�rsta stycket 1 eller 2 eller 4 � f�rsta stycket 13 av </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">part h�ns kjntas till n�mnd, om tvisten ej �r anh�ngig vid domstol eller </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">hos �vcrexekutor eller skiljem�n. </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">1 tvis t, som �r anh�ngig vid domstol, kan domstolen f�rordoa att </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft30">tvisten f�re m�lets avg�rande skall i sin helhet eller i viss del h�n�</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft30">skjntas till n�mnd f�r medling. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">8 � Tvist som avses i 1 � f�rsta stycket 1 eller 2 eller 4 � f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft32">13 h�nskjutcs av part till n�mnd genom ans�kan som skall vara <br/>skriftlig samt inneh�lla uppgift om partemas namn och hemvist, den be�</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">r�rda fastighetens bel�genhet och tvistens beskaffenhet. </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppfyller ans�kan ej vad som f�reskrives i f�rsta stycket, skall </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft33">n�mnden f�rel�gga s�kanden att avhj�lpa bristen inom viss tid. Efter-<br/>kommes ej f�rel�ggandet, f�r ans�kningen avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">Parts f�rsta inlaga till n�mnden skall inneh�lla uppgift om hans per�</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">sonnummer och postadress. Vidare b�r anges partens yrke och tele�</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">fonnummer samt de �vriga omst�ndigheter som �r av betydelse f�r </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">delgivning med honom. Har part vidtalat ombud att f�retr�da honom, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">skall ombu dets namn, postadress och telefonnummer anges. Sker and�</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">ung i f�rh�llande, som part s�lunda uppgivit, skall parten utan dr�js-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">ni�l anm�la det till n�mn den. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">Ans�kan varigenom tvisten h�nskjuts ttll n�mnden b�r tillika inne�</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">h�lla upp gift om motpart i de h�nseenden som s�gs i tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft30">�terkallas ans�kan, avskrives � rendet, </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft33">^ � N�r tvist h�nskjutils till n�mnd, skall n�mnden, utom 1 fall som <br/>avses i andra stycket, kalla partema att inst�lla sig inf�r n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">Skall p art inst�lla sig personligen, f�r n�mnden f�rel�gga vite, </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft30">^ H ar tv isten h� nskjutits till n�mnden enligt 11 kap. 6 a � eller 12 kap. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft30">^ � jordabalken och har s�kandens motpart ej iakttagit f�rel�g-</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">som avses i tredje stycket i samma lagrum, skal! �rendet av-</p> <p style="position:absolute;top:989px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">avtalet ej �r uppsagt enligt 11 kap. 5 � f�rsta stycket eUer </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft30">&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">� f�rsta stycket samma balk. </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">ay.?. ^^^&lt;^H�ter s�kanden att p� kallelse infinna sig inf�r n�mnd, </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft30">^ s nv es �rendet. Kommer ej motparten tillst�des, f�r n�mnden f�-</p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">^onom vid vite alt inst�lla sig inf�r n�mnden. Kommer par-</p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">j.&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft30">ej tillst�des och �r det icke antagligt att f�rlikning kan </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft30">till st�nd, avskrives �rendet. R�r �rendet tvist som avses i </p> <p style="position:absolute;top:1138px;left:691px;white-space:nowrap" class="ft30">363 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:70px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS J973:188 </b></p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>\ </b></p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft42">364 </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft42">I � f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2 eller 3, a vg�r </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft42">�rendet utan hinder av partens utevaro. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft42">Uteblir b�da partema i tvist som domstol hanskjutit til l n&#34; </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft42">avskrives �rendet. Uteblir endast den ena parten, �ger f�r su?,'^'&#34;' </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft42">andra och tredje punkterna motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft42">F�rsta och andra styckena �ger ej till�mpning om de t finns an] </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft42">ning antaga att part har laga f�rfall f�r sin utevaro. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft42">II � R�r �rende som avskrivits enligt 10 � f�rsta stycket f�rsta punv </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft44">ten tvis t som avses i 9 kap. 10 �, 10 kap. 6 � eller 12 kap. 49 el er 55 i <br/>jordabalken, 5 � lagen (1957: 390) om fiskearrenden eller 52 � bostad; </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft44">r�ttslagen (1971: 479), skall n�mnden �terupptaga �rendet p� ansobj <br/>av s�kanden. Ans�kan g�res skriftligen inom tre veckor fr�n den da� </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft42">beslutet om avskrivning meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft42">Uteblir s�kanden �nyo, f�r �rendet icke �terupptagas p� nytt. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft42">12 � N�mnd skall klarl�gga tvistefr�gorna och, �ven om medling ich </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft42">p�kallats, s�ka f� rlika parterna. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft42">Kan parterna ej f�rlikas efter f�rslag av n�gondera parten, sh!l </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft42">n�mnden framl�gga f�rslag till f�rlikning, om det ej �r uppenbart alt </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft42">f�ruts�ttningar f�r f�rlikning saknas. </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:358px;white-space:nowrap" class="ft45">F�rlikning skall av fattas skriftligen och undertecknas av partema. <br/>Tr�ffas ej f�rlikning, avg�res tvisten av n�mnden, om tvisten ror fr�</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft45">ga som avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2 e l er 3.1 <br/>annat fall avskrives �rende t. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft42">13 � I tvist om �verl�telse av hyresr�tt enligt 12 kap. 35 � j ordabal�</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft42">ken eller uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 k ap. 40 � sam�</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft44">ma balk eller 30 � andra stycket bostadsr�ttslagen (1971:479), f�r hy�<br/>resn�mnden, om s�rskilda sk�l f�ranleder d�rtill och part b eg�r det, <br/>h�lla f�rh�r med vittne under ed eller f�rs�kran och f�rh�r med part <br/>under sanningsf�rs�kran. Om s�dant f�rh�r g�ller 36 ka p. 118 <br/>2022 �� samt 37 kap. 13 och 5 �� r�tteg�ngsbalken i t il �mpliga <br/>delar. </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>�rende ang�ende godk�nnande av f�rbeh�ll m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:820px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft42">14 � Fr�ga som avses i 1 � f�rsta stycket 3 eller 4 � f�n ta sJtW ^ </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft42">pr�vas efter ans�kan som skall vara skriftlig och som b �r inne � </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft42">sk�l som �beropas till st�d f�r ans�kningen. </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">S�kanden och annan som �rendet ang�r sk�ll kallas att in sl� </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft42">inf�r n�mnd, om det ej kan anses obeh�vligt. Skal l part </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft42">st�des, f�r n�mnden f�rel�gga vite. Utevaro fr�n sammantr� e </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft42">nj hinder f�r �rendets pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft42">Skiljemannaf�rfarande </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft42">15 </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft42">fd.'-</p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft42">h K.^1 </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft42">Parterna avtalat att tvist skall avg�r as av </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:782px;white-space:nowrap" class="ft42">.j </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft42">e a 1 om r �tt f�r partema att klandra skiljedomen </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft42">etvist, arrenden�mnden eller, vid hyres- eller bostadsr�tts </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft42">n�mnden utsetts till skiljen�mnd, skall n�mnden p� </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft42">(ycl4 </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft42">Js en genom skiljedom, om ej hinder m�ter enligt 1 � </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>lacm ( 1929: 145) om skiljem�n. Om s�dan ans�kan g�ller 8 S Har </b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 197^-188 </b></p> <p style="position:absolute;top:79px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft51">redan h�nskjntits til] n� mnd, kan skiljedom dock p�kallas munt-</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft51">jisen inf� r n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft51">&#34;l �rend e som n�mnd har att avg�ra genom skiljedom g�ller lagen </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft51">om skiljem�n, i den m�n ej annat f�ljer av denna lag. Vardera parten </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft51">svarar f�r sin kostnad i t^dst som avses i 9 kap. 10 eller 14 � 10 kap </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft54">6 � e ller 12 kap. 49 eller 55 � jordabalken, 5 � lagen (1957: 390) om <br/>fiskearrenden eller 7 � sista stycket bostadsr�ttslagen (1971: 479). </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft51">�rende ang�ende tv�n gsf�rvaltnmg </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft55">16 � Ans�kan i fr�ga som avses i 4 � f�rsta stycket 6 skall vara <br/>skrifilig samt inneh�lla uppgift om den ber�rda fastigheten och dess <br/>�gare samt s�kandens y rkande och grunderna f�r detta. Vad som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft51">skrives i 8 � andrafemte styckena �ger motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rhandiing skall h�llas inf�r n�mnden, om det ej �r uppenbart att </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft51">f�rhandling ej beh�vs. Fastighetens �gare kan vid vite f�rel�ggas att </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft51">inst�lla sig till f� rhandling. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft51">Besiktning m. nu </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft51">17 � Om anledning d�rtill f�rekommer, skall n�mnd eller den n�mn�</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft51">den f�ro rdnar besiktiga den fastighet som �rendet r�r. Partema skall </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft51">beredas tillf �lle att n�rvara vid s�dan besiktning. N�mnd f�r ocks� f �r�</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft51">anstalta om annan n�dv�ndig utredning. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft51">I �r ende som avses i 9 kap. 18 eller 21 � jordabalken skall arrende�</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft51">n�mnden inh�mta yttrande fr�n den lantbmksn�rand inom vars omr�de </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft51">fastigheten �r bel�gen, </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">18 � L�mnar part ej frivilligt tillf�lle till besiktning eller till gransk-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft51">tt'ng av kontrakt eller annan handling som r�r arrende-, hyres- eller bo-</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">stadsr�lisf�rh�llandet och �r av betydelse f�r �rendet, f�r n�mnden f��</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">rl�gga hono m vite. Vad som sagts nu g�ller ej, om n�mnden �r skilje�</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">^9 � Den som efter f�rordnande av n�rand besiktigat fastighet eller </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft51">^srkst�llt annan utred ning tillerk�nnes av n�mnden sk�lig ers�ttning av </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">�llm�nna medel. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft51">Har n�gon, .som n�mnd inkallat och som ej �r part, inst�llt sig f�r att </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft51">�ras i �rendet, har han ratt till ers�ttning av allm�nna medel enligt </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft51">&#34;t�mmelser som Konungen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">Beslut ta. m. </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft51">'^^It^g�ngsbalkens regler om omr�stning i domstol med endast </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">^8 arna ledam�ter �ger motsvarande till�mpning p� avg�rande av </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft51">ttn . Ordf�randen skall dock s�ga sin mening f�rst. </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2l R T "" </b></p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">den s </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft51">beslut skall anges de sk�l p� vilka beslutet grundas, 1 </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft51">Igj j'r </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft51">beh�vligt. I beslut om avskrivning enligt 9 � andra styc-</p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft51">^ -�ll � ven anges de nya villkor p� vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a � </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft51">365 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft53">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1973:188 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:349px;white-space:nowrap" class="ft60">tredje stycket eller 12 kap. 58 a � tredje stycket jordabalken sk </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft60">f�rl�ngt. </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:792px;white-space:nowrap" class="ft60">' </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft60">Om part kan klandra beslutet eller besv�ra sig �ve r det </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft60">ans�kan om �terupptagande, anges i beslutet vad part en d�rvklt </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft60">iakttaga. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft60">H�ller n�mnden f�rhandling i �rendet och kan p� gru nd av "" </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft60">beskaffenhet eller annan s�rskild omst�ndighet beslut ej m edder&#34;'''''^ </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft60">ma dag som f�rhandlingen avslutats, meddelas beslutet inom </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft60">d�refter, om ej synnerligt hinder m�ter. Underr�ttelse om t iden fgt' </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft60">slutets meddelande skall l�mnas vid f�rhandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:804px;white-space:nowrap" class="ft60">� </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft60">Slutligt beslut tillst�lles par t genom n�mndens f�rsorg. Vad som�" </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft60">nu g�ller dock ej beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 �, om bedu? </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft60">meddelas vid f�rhandling i parte ns n�rvaro. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft60">Har skiljaktig mening f�rekommit, skall denna meddelas </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft60">p� samma s�t t som beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft60">parternj </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft62">22 � Beslut av n�mnd �ger, sedan tid f�r klander eller b esv�r ulrid <br/>n�r talan f�r f�ras mot beslutet, r�ttskraft, s�vitt d�rigenom avgorti <br/>fr�ga som avse s i 1 � f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2, 3 el er 6, <br/>Vad som sagts nu g�ller dock ej beslut, varigenom a ns�kan om lil stkii </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft63">enligt 12 kap. 34^36 eller 40 � jordabalken eller 30 � an dra stycht <br/>bostadsr�ttslagen (1971: 479) eller ans�kan om uppskov en ligt 12 bp. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft60">59 � jordabalken l�mnats utan bifall. </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft60">366 </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft60">Besv�r </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft62">23 � Om r�tt f�r part att klandra beslut av n�mnd i arrende-, hues- <br/>eller bostadsr�ttstv ist och om fullf�ljd av talan mot hyresn�mnds beslut </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft62">i fr�ga om godk�nnande av beslut p� f�reningsst�mma eller i � rende <br/>ang�ende tv�ngsf�rvaltning finns best�mmelser i 8 kap. 31 � och 12 bp-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft63">70 � jordabalken, 1 6 � lagen (1957: 390) om fiskearrenden, 76 � lo-<br/>stadsr�ttslagen (1971:479) samt 17 � lagen (1970: 246) om tv�ngsfor-</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft60">valtning av bostadsfastighet. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft60">Mot beslut av n�mnd f�r talan f�ras hos fastighetsdomstolen </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft60">besv�r, n�r n�mnden </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft60">1. avvisat ans�kan som avses i 8, 11 eller 1416 �, </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft60">2. avskrivit �rende enligt 810 eller 16 �, dock ej n�r � rendet </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft60">�terupptagas, </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft62">3. f�rordnat ang�ende ers�ttning f�r n�gons me dverkan i � rendet-<br/>4. utd�mt vite eller annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att iakttaga o f </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft60">l�ggande eller �d�mt straff f�r f�rseelse i f�rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:822px;white-space:nowrap" class="ft60">j </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft60">Besvarshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft60">8 kap. 32 � och 12 kap. 71 � jordabalken, 17 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft60">fiskearrenden, 77 � bostadsrHttclnaon nQ7l-�7Q) samt 11 � </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:444px;white-space:nowrap" class="ft60">77 � bostadsr�ttslagen (1971: 479) samt </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft60">246) om tv�ngsf�rvaltning av bostadsfastighet inom tre </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft60">ag eslutet meddelades. F innes besv�rstalan ej vara fullf �j </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft60">s -nvet s�tt eller inom r�tt tid, skall den avvisas av f astighets � </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:811px;white-space:nowrap" class="ft60">j, . </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:351px;white-space:nowrap" class="ft60">�vrigt ager 52 kap. 3 och 512 �� r�tteg�ngsbalken </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:786px;white-space:nowrap" class="ft60">, pjsi e-</p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft60">Best�mmelse som avser hovr�tt g�ller d� rvid i </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft60">Tio. j </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft60">&#34;^^iiiiimeise som avser hovratt gaiier aai�'&#34; , </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft60">pnr </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:447px;white-space:nowrap" class="ft60">Mot fastighetsdomstolens beslut med anledning </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft60">g andra stycket 1-3 f�r talan ej f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft61">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft70">Mot annat beslut av n�mnd �n som avses i f� rsta och andra styckena </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft70">SFS 1973:188 </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft70">/�r talan f�ras endast i samband med s�dan talan som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft70">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft70">'undanr�jes n�mnds beslut om avskrivning eller awistiing, �terupp-</p> <p style="position:absolute;top:141px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft70">tjges �rendet av n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft70">Vite ni. m, </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft72">2i � Vite enlig t denna lag f�r ej best�mmas till h�g re belopp �n fem�<br/>tusen kronor. Har vite utd�mts och f�rel�gger n�mnd nytt vite, f�r </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft70">vitet be st�mmas till h�gst tiotusen kronor. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft70">Har �ndam�let med vite f�rfallit, f�r vitet ej utd�mas. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft70">25 � N�mnd skall sj�lvmant upptaga fr�ga om utd�mande av vite </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft70">som f�relagts med .st� d av denna lag och om ansvar f�r vittne som ute�</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft70">blivit. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft70">�uiga best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft70">2^ � N�mnd skall handl�g ga �rende skyttdsamt. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft73">27 � Best�mmelserna i 5 kap. r�tteg�ngsbalken om offentlighet och <br/>ordning vid domstol �ger motsvarande till�mpning vid n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft72">28 � Best�mmelserna i 4 kap. r�tteg�ngsbalken om j�v mot domare <br/>�ger motsvarande till�mpning p� ledamot i n�mnd. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft70">29 � Vid n�mnds sammantr�de och vid besiktning fores protokoll. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft70">30 � Skall inlaga, kallelse, f�rel�ggande eller annan handling enligt </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft70">best�mmelse i d enna lag eller eljest tillst�llas part, sker det genom del�</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft70">givning, om ej annat f�ljer av andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft70">Beslut som skall tillst�llas part s�ndes till parten i vanligt brev u nder </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft70">bans f�r n�mnden k�nda adress. Om beslutet meddelats i samband med </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft72">f�rhandling, skall det sandas inom sju dagar d�refter och i annat fall <br/>samma dag som beslutet meddel as. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft70">� N�mnd har r�tt att f�r sina sammantr�den f�rfoga �ver beh�v-</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft70">bga lok aler i domstolsbyggnad eller annan allm�n byggnad som ej �r </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft70">f�r tillf�llet upptagen f�r sitt huvudsakliga �ndam�l eller utg�res av </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft70">S^idstj�nstlokai. Uppkommer s�rskilda kostnader, skall de ers�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft70">� F�res ej talan mot arrenden�mnds beslut om ers�ttning enligt </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft70">kap. 14 g jordabalken, f�r beslutet verkst�llas s�som lagakraft�gande </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft70">dom. </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft70">Denna lag tr �der i kr aft den 1 jimi 1973, d� lagen (1970: 998) om </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft74">^T^enden�mnder och hyresn�mnder skall upph�ra att g�lla, <br/>�id </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft70">kieslut om avskrivning meddelats f�re ikrafttr�dandet, �ger </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft70">biest�mmelser om ans�kan ora �terupptagande av �rende fort-</p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft70">" I �rende som har anh�ngiggjorts f�re ikrafttr�dandet g�ller icke </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft70">nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:1133px;left:694px;white-space:nowrap" class="ft70">367 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft71">�</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:69px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft80">SFS 1973:188 </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft80">4. Har vite f�relagts n�gon genom beslut som har medddat, </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft80">ikrafttr�dandet, �ger �ldre best�mmelser om utd�mande av vite?' </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft80">farande Ull�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:118px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft80">5. Har beslut meddelats f�re ikrafttr�dandet, �ger �ldre best�mma </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft80">om det s�tt p� villcet part skall tillhandah�llas beslut och </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft80">�ver beslut fortfarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft80">6. Utan hinder av 5 � andra stycket nya lagen f�r den s om dtn </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft80">januari 1972 var utsedd till ledamot i hyresn�mnd eller em �t are r </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft83">s�dan ledamot �ven efter fyllda sjuttio �r fuUg�ra uppdraget <br/>g�ngen av den tid hans f�rordnande avser. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft80">7. Vad som enligt nya lagen g�ller om arrenden�mnds pr�vning a, </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft80">fr�ga om godk�nnande av f�rbeh�ll �ger till�mpning �v en b etr�f amj. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft83">�rende som avses i 41 � lagen (1970: 995) om inf�rande av nya jorda&#34; <br/>balken. N�mndens beslut i s�dant �rende f�r ej klandras. </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft80">8. I tvist om f�rstag�ngshyra enligt 12 kap. 55 � jordabalken i des </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft84">lydelse intill utg�ngen av maj 1973 eller motsvarande �ldre best�moiel-<br/>ser �ger best�mmelserna i denna lag om tvist som av ses i 4 � fei </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft80">stycket 2 motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft80">9. Best�mmelserna i 22 � nya lagen g�ller ej i fr�ga o m beslut i �ren�</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft80">de som anh�ngiggjorts f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft80">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yt er�</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft80">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed V�rt </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft80">kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft80">Stockholms slott den 27 april 1973. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft80">Under Hans Majtts </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft80">Min allern�digste Konungs och Herres fr�nvaro: </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft81">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft80">(L.S.) </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft83">CARL LIDBOM <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft82">�</p> </div> </div>
background image

Jm^arrenden�mnder och hyresn�mnder;

Utkom fr�n trycket

ojvcn Stockholms slott den 27 april 1973.

den 8 m aj 1973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

pch Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks�

dagen', funnit gott f�rordna som f�ljer.

.Arrenden�mnds upp gifter och sammans�ttning m. m.

1 S Arrenden�mnd som avses i 8 kap. 29 � jordabalken har till upp�

gift att

1. medla 1 arrendetvist,

2. pr� va tvist om f�rl�ngning av arrendeavtal vid jordbruksarrende,

bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor f�r s�dan f�rl�ng�
ning sa mt tvist i fr�ga som avses i 9 kap. 14 � jordabalken eller vars

pr�vning enligt 9 kap. 18 eller 21 � samma balk ankommer p� ar�

renden�mnd,

3. pr�va fr�ga om godk�nnande av f�rbeh�ll eller annat avtals�

villkor som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 �, 10 kap. 24 eller 7 �
eller 11 kap. 2 � jordabalken eller 36 � lagen (1957: 390) o m fiske�

arrenden,

4. var a skiljen�mnd i arrendetvist.
�rende upptages av den arrenden�mnd inom vars omr�de fastig�

heten �r bel�gen.

~ � Arrenden�mnd best�r av lagfaren ordf�rande och tv� andra le�

dam�ter, om ej annat f�ljer av andra stycket. Av de senare ledam��

terna skall den ene s�som �gare av jordbruksfastighet eller p� liknande

s�tt ha f�rv�rvat erfarenhet av arrendef�rh�llanden och den andre

vara jordbruksarrendator eller, n�r �rende r�r bostadsarrende, bostads-

arrendator.

Vid f�retaga nde av f�rberedande �tg�rd och pr�vning av fr�ga om

�vvisning av ans�kan eller avskrivning av �rende kan arrenden�mn�
den best � av ordf�randen ensam. Vad som sagts nu g�ller �ven vid

medling n�r s�dan l�mpligen kan ske utan �vriga ledam�ters n�rvaro

samt, o m parterna samtycker till det eller saken �r uppenbar, vid pr�v-
"mg av fr�ga som ej avg�res genom skiljedom.

Ledamot skall vara myndig svensk medborgare och f�r ej ha fyllt

sjuttio �r.

Por ledamot i arrenden�mnd skall finnas en eller flera ers�ttare.

^Est�mmelserna om ledamot g�ller �ven ers�ttare.

� F�r varje arrenden�mnd f�rordnar Konungen eller myndighet,

som K onungen best�mmer, ordf�rande och l�mpligt antal andra leda�

m�ter.

Irinaa annan ledamot �n ordf�rande f�rordnas, skall s�dan riksorga-

O'^ation av jord�gare eller arrendatorer som med h�nsyn till medlems-

'Prop.i973:23,LUl3,rskr]53.

361

background image

SFS 1973:188

antal, verksamhet och �vriga omst�ndigheter kan anses v� l
den intressegrupp som det �r fr�ga om beredas tillf�lle att

slag.

Ig.

Till tj�nstg�ring i n�mnden kallar ordf�randen med ia kt aPanH

vad som f�reskrivits i 2 � f�rsta stycket de ledam�ter so m
h�nsyn till �rendets beskaffenhet och �vriga f�rh�llanden finner l^"^
ligast.

^

'�vgtf�r.

362

Hyresn�mnds uppgifter och sammans�ttning m. m.

4 � Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken hariiii upp

gift att

1. medla i hyres-eller bostadsr�ttstvist,

2. pr�va tvist om �verl�telse av hyresr�tt enligt 12 ka p. 3436 �1

uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �, f drl�ngninj
av hyresavtal eller villkor f�r s�dan f�rl�ngning enligt 12 k ap. 49

hyresvillkor enligt 12 kap. 55 � eller uppskov med avflyttning eniri

12 kap. 59 �, allt jordabalken,

3. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 7 � sista sty cket, u ppl�telsen-

l�genhet i andra hand enligt 30 � andra stycket eller m edlemskap en�
ligt 52 �, allt bostadsr�ttslagen (1971: 479),

4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse s om as-se i

12 kap. 45 eller 56 � jordabalken eller av beslut som a vses i 60 � f�nti
stycket 1 bostadsr�ttslagen,

5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
6. pr�va fr�gor enligt lagen (1970: 246) om tv�ngsf�rvaltnidg a

b�stadsfastighet.

�rende upptages av den hyresn�mnd inom vars om r�de fastigheten

�r bel�gen.

5 � Hyresn�mnd best�r av lagfaren ordf�rande och tv� a ndra leda�

m�ter, om ej annat f�ljer av andra stycket. Av de senare ledamoietiu
skall den ene vara v�l f�ftrogen med f�rvaltning av h yresfastighet el!.t
n�r �rendet r�r bostadsr�ttsfastighet, med f�rvaltning av

het och den andre vara v�l f�rtrogen med bostadshyresg�sters or
landen eller, n�r �rende r�r annan l�genhet �n bostadsl�genhet, �
n�ringsidkande hyresg�sters f�rh�llanden. T bostadsr�ttstvist s

som sagts nu om hyresg�sters f�rh�llanden i st�llet avse h osta

havares f�rh�llanden.

til -

Best�mmelserna i 2 � andrafj�rde styckena �ger m otsvarande

l�rapning i fr�ga om hyresn�mnd.

_

j#

Konungen kan f�rordna att i hyresn�mnd skall finnas or�

�ven av-

Best�mmelsema om hyresn�mnd g�ller i till�mpliga

delning.

6 � F�r varje hyresn�mnd f�rordnar Konungen

ledar'''^

onungen best�mmer-, ordf�rande och l�mpligt antal a"

ter.

j ls-

Innan annan ledamot �n ordf�rande f�rordnas, skall

background image

organisation av fastighets�gare, hyresg�ster, bostadsr�ttshavare eller

SFS 1973-188

n�ringsidkare som med haxisyn tiU medlemsantal, verksamhet och �v-

omst�ndigheter kan anses v�l f�retr�da den intressegrupp som det

�r fr�ga om beredas tillf�ll e att avge f�rslag.

Till tj�nstg�ring i n�mnden kallar ordf�randen med iakttagande av

vad som f�reskrivits i 5 � f�rsta stycket de ledam�ter som han med

},�nsyn till �r endets beskaffenhet och �vriga f�rh�llanden finner l�mp-

�rende ang�ende arr ende-, hyres- eller bostadsr�ttstvist

7 � Arrende-, hyres- eller bostadsr�ttstvist f�r f�r �ndam�l som
avses i 1 � f�rsta stycket 1 eller 2 eller 4 � f�rsta stycket 13 av

part h�ns kjntas till n�mnd, om tvisten ej �r anh�ngig vid domstol eller

hos �vcrexekutor eller skiljem�n.

1 tvis t, som �r anh�ngig vid domstol, kan domstolen f�rordoa att

tvisten f�re m�lets avg�rande skall i sin helhet eller i viss del h�n�

skjntas till n�mnd f�r medling.

8 � Tvist som avses i 1 � f�rsta stycket 1 eller 2 eller 4 � f�rsta stycket

13 h�nskjutcs av part till n�mnd genom ans�kan som skall vara
skriftlig samt inneh�lla uppgift om partemas namn och hemvist, den be�

r�rda fastighetens bel�genhet och tvistens beskaffenhet.

Uppfyller ans�kan ej vad som f�reskrives i f�rsta stycket, skall

n�mnden f�rel�gga s�kanden att avhj�lpa bristen inom viss tid. Efter-
kommes ej f�rel�ggandet, f�r ans�kningen avvisas.

Parts f�rsta inlaga till n�mnden skall inneh�lla uppgift om hans per�

sonnummer och postadress. Vidare b�r anges partens yrke och tele�

fonnummer samt de �vriga omst�ndigheter som �r av betydelse f�r

delgivning med honom. Har part vidtalat ombud att f�retr�da honom,

skall ombu dets namn, postadress och telefonnummer anges. Sker and�

ung i f�rh�llande, som part s�lunda uppgivit, skall parten utan dr�js-

ni�l anm�la det till n�mn den.

Ans�kan varigenom tvisten h�nskjuts ttll n�mnden b�r tillika inne�

h�lla upp gift om motpart i de h�nseenden som s�gs i tredje stycket.

�terkallas ans�kan, avskrives � rendet,

^ � N�r tvist h�nskjutils till n�mnd, skall n�mnden, utom 1 fall som
avses i andra stycket, kalla partema att inst�lla sig inf�r n�mnden.

Skall p art inst�lla sig personligen, f�r n�mnden f�rel�gga vite,

^ H ar tv isten h� nskjutits till n�mnden enligt 11 kap. 6 a � eller 12 kap.

^ � jordabalken och har s�kandens motpart ej iakttagit f�rel�g-

som avses i tredje stycket i samma lagrum, skal! �rendet av-

avtalet ej �r uppsagt enligt 11 kap. 5 � f�rsta stycket eUer

"

� f�rsta stycket samma balk.

ay.?. ^^^<^H�ter s�kanden att p� kallelse infinna sig inf�r n�mnd,

^ s nv es �rendet. Kommer ej motparten tillst�des, f�r n�mnden f�-

^onom vid vite alt inst�lla sig inf�r n�mnden. Kommer par-

j."

ej tillst�des och �r det icke antagligt att f�rlikning kan

till st�nd, avskrives �rendet. R�r �rendet tvist som avses i

363

background image

SFS J973:188

\

364

I � f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2 eller 3, a vg�r

�rendet utan hinder av partens utevaro.

Uteblir b�da partema i tvist som domstol hanskjutit til l n"

avskrives �rendet. Uteblir endast den ena parten, �ger f�r su?,'^'"'

andra och tredje punkterna motsvarande till�mpning.

F�rsta och andra styckena �ger ej till�mpning om de t finns an]

ning antaga att part har laga f�rfall f�r sin utevaro.

II � R�r �rende som avskrivits enligt 10 � f�rsta stycket f�rsta punv

ten tvis t som avses i 9 kap. 10 �, 10 kap. 6 � eller 12 kap. 49 el er 55 i
jordabalken, 5 � lagen (1957: 390) om fiskearrenden eller 52 � bostad;

r�ttslagen (1971: 479), skall n�mnden �terupptaga �rendet p� ansobj
av s�kanden. Ans�kan g�res skriftligen inom tre veckor fr�n den da�

beslutet om avskrivning meddelades.

Uteblir s�kanden �nyo, f�r �rendet icke �terupptagas p� nytt.

12 � N�mnd skall klarl�gga tvistefr�gorna och, �ven om medling ich

p�kallats, s�ka f� rlika parterna.

Kan parterna ej f�rlikas efter f�rslag av n�gondera parten, sh!l

n�mnden framl�gga f�rslag till f�rlikning, om det ej �r uppenbart alt

f�ruts�ttningar f�r f�rlikning saknas.

F�rlikning skall av fattas skriftligen och undertecknas av partema.
Tr�ffas ej f�rlikning, avg�res tvisten av n�mnden, om tvisten ror fr�

ga som avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2 e l er 3.1
annat fall avskrives �rende t.

13 � I tvist om �verl�telse av hyresr�tt enligt 12 kap. 35 � j ordabal�

ken eller uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 k ap. 40 � sam�

ma balk eller 30 � andra stycket bostadsr�ttslagen (1971:479), f�r hy�
resn�mnden, om s�rskilda sk�l f�ranleder d�rtill och part b eg�r det,
h�lla f�rh�r med vittne under ed eller f�rs�kran och f�rh�r med part
under sanningsf�rs�kran. Om s�dant f�rh�r g�ller 36 ka p. 118
2022 �� samt 37 kap. 13 och 5 �� r�tteg�ngsbalken i t il �mpliga
delar.

�rende ang�ende godk�nnande av f�rbeh�ll m. m.

14 � Fr�ga som avses i 1 � f�rsta stycket 3 eller 4 � f�n ta sJtW ^

pr�vas efter ans�kan som skall vara skriftlig och som b �r inne �

sk�l som �beropas till st�d f�r ans�kningen.

S�kanden och annan som �rendet ang�r sk�ll kallas att in sl�

inf�r n�mnd, om det ej kan anses obeh�vligt. Skal l part

st�des, f�r n�mnden f�rel�gga vite. Utevaro fr�n sammantr� e

nj hinder f�r �rendets pr�vning.

Skiljemannaf�rfarande

15

fd.'-

h K.^1

Parterna avtalat att tvist skall avg�r as av

.j

e a 1 om r �tt f�r partema att klandra skiljedomen

etvist, arrenden�mnden eller, vid hyres- eller bostadsr�tts

n�mnden utsetts till skiljen�mnd, skall n�mnden p�

(ycl4

Js en genom skiljedom, om ej hinder m�ter enligt 1 �

background image

lacm ( 1929: 145) om skiljem�n. Om s�dan ans�kan g�ller 8 S Har

SFS 197^-188

redan h�nskjntits til] n� mnd, kan skiljedom dock p�kallas munt-

jisen inf� r n�mnden.

"l �rend e som n�mnd har att avg�ra genom skiljedom g�ller lagen

om skiljem�n, i den m�n ej annat f�ljer av denna lag. Vardera parten

svarar f�r sin kostnad i t^dst som avses i 9 kap. 10 eller 14 � 10 kap

6 � e ller 12 kap. 49 eller 55 � jordabalken, 5 � lagen (1957: 390) om
fiskearrenden eller 7 � sista stycket bostadsr�ttslagen (1971: 479).

�rende ang�ende tv�n gsf�rvaltnmg

16 � Ans�kan i fr�ga som avses i 4 � f�rsta stycket 6 skall vara
skrifilig samt inneh�lla uppgift om den ber�rda fastigheten och dess
�gare samt s�kandens y rkande och grunderna f�r detta. Vad som f�re-

skrives i 8 � andrafemte styckena �ger motsvarande till�mpning.

F�rhandiing skall h�llas inf�r n�mnden, om det ej �r uppenbart att

f�rhandling ej beh�vs. Fastighetens �gare kan vid vite f�rel�ggas att

inst�lla sig till f� rhandling.

Besiktning m. nu

17 � Om anledning d�rtill f�rekommer, skall n�mnd eller den n�mn�

den f�ro rdnar besiktiga den fastighet som �rendet r�r. Partema skall

beredas tillf �lle att n�rvara vid s�dan besiktning. N�mnd f�r ocks� f �r�

anstalta om annan n�dv�ndig utredning.

I �r ende som avses i 9 kap. 18 eller 21 � jordabalken skall arrende�

n�mnden inh�mta yttrande fr�n den lantbmksn�rand inom vars omr�de

fastigheten �r bel�gen,

18 � L�mnar part ej frivilligt tillf�lle till besiktning eller till gransk-

tt'ng av kontrakt eller annan handling som r�r arrende-, hyres- eller bo-

stadsr�lisf�rh�llandet och �r av betydelse f�r �rendet, f�r n�mnden f��

rl�gga hono m vite. Vad som sagts nu g�ller ej, om n�mnden �r skilje�

n�mnd.

^9 � Den som efter f�rordnande av n�rand besiktigat fastighet eller

^srkst�llt annan utred ning tillerk�nnes av n�mnden sk�lig ers�ttning av

�llm�nna medel.

Har n�gon, .som n�mnd inkallat och som ej �r part, inst�llt sig f�r att

�ras i �rendet, har han ratt till ers�ttning av allm�nna medel enligt

"t�mmelser som Konungen meddelar.

Beslut ta. m.

'^^It^g�ngsbalkens regler om omr�stning i domstol med endast

^8 arna ledam�ter �ger motsvarande till�mpning p� avg�rande av

ttn . Ordf�randen skall dock s�ga sin mening f�rst.

2l R T ""

den s

beslut skall anges de sk�l p� vilka beslutet grundas, 1

Igj j'r

beh�vligt. I beslut om avskrivning enligt 9 � andra styc-

^ -�ll � ven anges de nya villkor p� vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a �

365

background image

SFS 1973:188

tredje stycket eller 12 kap. 58 a � tredje stycket jordabalken sk

f�rl�ngt.

'

Om part kan klandra beslutet eller besv�ra sig �ve r det

ans�kan om �terupptagande, anges i beslutet vad part en d�rvklt

iakttaga.

H�ller n�mnden f�rhandling i �rendet och kan p� gru nd av ""

beskaffenhet eller annan s�rskild omst�ndighet beslut ej m edder"'''''^

ma dag som f�rhandlingen avslutats, meddelas beslutet inom

d�refter, om ej synnerligt hinder m�ter. Underr�ttelse om t iden fgt'

slutets meddelande skall l�mnas vid f�rhandlingen.

Slutligt beslut tillst�lles par t genom n�mndens f�rsorg. Vad som�"

nu g�ller dock ej beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 �, om bedu?

meddelas vid f�rhandling i parte ns n�rvaro.

Har skiljaktig mening f�rekommit, skall denna meddelas

p� samma s�t t som beslutet.

parternj

22 � Beslut av n�mnd �ger, sedan tid f�r klander eller b esv�r ulrid
n�r talan f�r f�ras mot beslutet, r�ttskraft, s�vitt d�rigenom avgorti
fr�ga som avse s i 1 � f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2, 3 el er 6,
Vad som sagts nu g�ller dock ej beslut, varigenom a ns�kan om lil stkii

enligt 12 kap. 34^36 eller 40 � jordabalken eller 30 � an dra stycht
bostadsr�ttslagen (1971: 479) eller ans�kan om uppskov en ligt 12 bp.

59 � jordabalken l�mnats utan bifall.

366

Besv�r

23 � Om r�tt f�r part att klandra beslut av n�mnd i arrende-, hues-
eller bostadsr�ttstv ist och om fullf�ljd av talan mot hyresn�mnds beslut

i fr�ga om godk�nnande av beslut p� f�reningsst�mma eller i � rende
ang�ende tv�ngsf�rvaltning finns best�mmelser i 8 kap. 31 � och 12 bp-

70 � jordabalken, 1 6 � lagen (1957: 390) om fiskearrenden, 76 � lo-
stadsr�ttslagen (1971:479) samt 17 � lagen (1970: 246) om tv�ngsfor-

valtning av bostadsfastighet.

Mot beslut av n�mnd f�r talan f�ras hos fastighetsdomstolen

besv�r, n�r n�mnden

1. avvisat ans�kan som avses i 8, 11 eller 1416 �,

2. avskrivit �rende enligt 810 eller 16 �, dock ej n�r � rendet

�terupptagas,

3. f�rordnat ang�ende ers�ttning f�r n�gons me dverkan i � rendet-
4. utd�mt vite eller annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att iakttaga o f

l�ggande eller �d�mt straff f�r f�rseelse i f�rfarandet.

j

Besvarshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol

8 kap. 32 � och 12 kap. 71 � jordabalken, 17 � lagen

fiskearrenden, 77 � bostadsrHttclnaon nQ7l-�7Q) samt 11 �

77 � bostadsr�ttslagen (1971: 479) samt

246) om tv�ngsf�rvaltning av bostadsfastighet inom tre

ag eslutet meddelades. F innes besv�rstalan ej vara fullf �j

s -nvet s�tt eller inom r�tt tid, skall den avvisas av f astighets �

j, .

�vrigt ager 52 kap. 3 och 512 �� r�tteg�ngsbalken

, pjsi e-

Best�mmelse som avser hovr�tt g�ller d� rvid i

Tio. j

"^^iiiiimeise som avser hovratt gaiier aai�'" ,

pnr

Mot fastighetsdomstolens beslut med anledning

g andra stycket 1-3 f�r talan ej f�ras.

background image

Mot annat beslut av n�mnd �n som avses i f� rsta och andra styckena

SFS 1973:188

/�r talan f�ras endast i samband med s�dan talan som avses i f�rsta

stycket.

'undanr�jes n�mnds beslut om avskrivning eller awistiing, �terupp-

tjges �rendet av n�mnden.

Vite ni. m,

2i � Vite enlig t denna lag f�r ej best�mmas till h�g re belopp �n fem�
tusen kronor. Har vite utd�mts och f�rel�gger n�mnd nytt vite, f�r

vitet be st�mmas till h�gst tiotusen kronor.

Har �ndam�let med vite f�rfallit, f�r vitet ej utd�mas.

25 � N�mnd skall sj�lvmant upptaga fr�ga om utd�mande av vite

som f�relagts med .st� d av denna lag och om ansvar f�r vittne som ute�

blivit.

�uiga best�mmelser

2^ � N�mnd skall handl�g ga �rende skyttdsamt.

27 � Best�mmelserna i 5 kap. r�tteg�ngsbalken om offentlighet och
ordning vid domstol �ger motsvarande till�mpning vid n�mnd.

28 � Best�mmelserna i 4 kap. r�tteg�ngsbalken om j�v mot domare
�ger motsvarande till�mpning p� ledamot i n�mnd.

29 � Vid n�mnds sammantr�de och vid besiktning fores protokoll.

30 � Skall inlaga, kallelse, f�rel�ggande eller annan handling enligt

best�mmelse i d enna lag eller eljest tillst�llas part, sker det genom del�

givning, om ej annat f�ljer av andra stycket.

Beslut som skall tillst�llas part s�ndes till parten i vanligt brev u nder

bans f�r n�mnden k�nda adress. Om beslutet meddelats i samband med

f�rhandling, skall det sandas inom sju dagar d�refter och i annat fall
samma dag som beslutet meddel as.

� N�mnd har r�tt att f�r sina sammantr�den f�rfoga �ver beh�v-

bga lok aler i domstolsbyggnad eller annan allm�n byggnad som ej �r

f�r tillf�llet upptagen f�r sitt huvudsakliga �ndam�l eller utg�res av

S^idstj�nstlokai. Uppkommer s�rskilda kostnader, skall de ers�ttas.

� F�res ej talan mot arrenden�mnds beslut om ers�ttning enligt

kap. 14 g jordabalken, f�r beslutet verkst�llas s�som lagakraft�gande

dom.

Denna lag tr �der i kr aft den 1 jimi 1973, d� lagen (1970: 998) om

^T^enden�mnder och hyresn�mnder skall upph�ra att g�lla,
�id

kieslut om avskrivning meddelats f�re ikrafttr�dandet, �ger

biest�mmelser om ans�kan ora �terupptagande av �rende fort-

" I �rende som har anh�ngiggjorts f�re ikrafttr�dandet g�ller icke

nya lagen.

367

background image

SFS 1973:188

4. Har vite f�relagts n�gon genom beslut som har medddat,

ikrafttr�dandet, �ger �ldre best�mmelser om utd�mande av vite?'

farande Ull�mpning.

5. Har beslut meddelats f�re ikrafttr�dandet, �ger �ldre best�mma

om det s�tt p� villcet part skall tillhandah�llas beslut och

�ver beslut fortfarande till�mpning.

6. Utan hinder av 5 � andra stycket nya lagen f�r den s om dtn

januari 1972 var utsedd till ledamot i hyresn�mnd eller em �t are r

s�dan ledamot �ven efter fyllda sjuttio �r fuUg�ra uppdraget
g�ngen av den tid hans f�rordnande avser.

7. Vad som enligt nya lagen g�ller om arrenden�mnds pr�vning a,

fr�ga om godk�nnande av f�rbeh�ll �ger till�mpning �v en b etr�f amj.

�rende som avses i 41 � lagen (1970: 995) om inf�rande av nya jorda"
balken. N�mndens beslut i s�dant �rende f�r ej klandras.

8. I tvist om f�rstag�ngshyra enligt 12 kap. 55 � jordabalken i des

lydelse intill utg�ngen av maj 1973 eller motsvarande �ldre best�moiel-
ser �ger best�mmelserna i denna lag om tvist som av ses i 4 � fei

stycket 2 motsvarande till�mpning.

9. Best�mmelserna i 22 � nya lagen g�ller ej i fr�ga o m beslut i �ren�

de som anh�ngiggjorts f�re ikrafttr�dandet.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till yt er�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed V�rt

kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 27 april 1973.

Under Hans Majtts

Min allern�digste Konungs och Herres fr�nvaro:

CARL GUSTAF

(L.S.)

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.