SFS 2001:401 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer / SFS 2001:401 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
010401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:HNKPDO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:HNKPDO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:HNKPDO+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:HNKPDO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:HNKPDO+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:10px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:HNKPOH+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HNKPDO+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:HNKNNO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:1175) om taler�tt f�r vissa <br/>utl�ndska konsumentmyndigheter och <br/>konsumentorganisationer;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 2001.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 3 och 5 �� lagen (2000:1175) om</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">taler�tt f�r vissa utl�ndska konsumentmyndigheter och konsumentorganisa-<br/>tioner skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Talan f�r avse att �tg�rder skall vidtas mot n�gon f�r att denne �sido-</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">s�tter en best�mmelse som avses i 1 �. �tg�rderna f�r g�lla</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. f�rbud eller �l�gganden med st�d av 1416 ��, 17 � f�rsta stycket, 18</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">20 �� marknadsf�ringslagen (1995:450) eller f�rbud enligt 3 och 6 �� lagen<br/>(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentf�rh�llanden,</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. �l�ggande att till svenska staten betala en s�dan s�rskild avgift som av-</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ses i 10 kap. 5 och 6 �� radio- och TV-lagen (1996:844), eller</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. utd�mande av vite som f�relagts i de fall som avses i 1.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Talan skall v�ckas vid</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. Marknadsdomstolen i fr�ga om f�rbud och �l�gganden som avses i</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">marknadsf�ringslagen (1995:450) och i fr�ga om f�rbud enligt lagen<br/>(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentf�rh�llanden,</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. L�nsr�tten i Stockholms l�n i fr�ga om s�dan s�rskild avgift som avses</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">i radio- och TV-lagen (1996:844),</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. tingsr�tt som �r beh�rig enligt 10 kap. r�tteg�ngsbalken eller Stock-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">holms tingsr�tt i fr�ga om utd�mande av vite.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BRITTA LEJON</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft115">Britta Ahnm� K�german<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2001:401</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 juni 2001</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">2</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft113"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>SFS 2001:388436</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:1175) om taler�tt f�r vissa
utl�ndska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utf�rdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 3 och 5 �� lagen (2000:1175) om

taler�tt f�r vissa utl�ndska konsumentmyndigheter och konsumentorganisa-
tioner skall ha f�ljande lydelse.

3 �

Talan f�r avse att �tg�rder skall vidtas mot n�gon f�r att denne �sido-

s�tter en best�mmelse som avses i 1 �. �tg�rderna f�r g�lla

1. f�rbud eller �l�gganden med st�d av 1416 ��, 17 � f�rsta stycket, 18

20 �� marknadsf�ringslagen (1995:450) eller f�rbud enligt 3 och 6 �� lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentf�rh�llanden,

2. �l�ggande att till svenska staten betala en s�dan s�rskild avgift som av-

ses i 10 kap. 5 och 6 �� radio- och TV-lagen (1996:844), eller

3. utd�mande av vite som f�relagts i de fall som avses i 1.

5 �

Talan skall v�ckas vid

1. Marknadsdomstolen i fr�ga om f�rbud och �l�gganden som avses i

marknadsf�ringslagen (1995:450) och i fr�ga om f�rbud enligt lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentf�rh�llanden,

2. L�nsr�tten i Stockholms l�n i fr�ga om s�dan s�rskild avgift som avses

i radio- och TV-lagen (1996:844),

3. tingsr�tt som �r beh�rig enligt 10 kap. r�tteg�ngsbalken eller Stock-

holms tingsr�tt i fr�ga om utd�mande av vite.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.

P� regeringens v�gnar

BRITTA LEJON

Britta Ahnm� K�german
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.

SFS 2001:401

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 2001

2

SFS 2001:388436

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.