SFS 2010:923 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar / SFS 2010:923 Lag om ändring i miljöbalken
100923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:742px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i milj�balken;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om milj�balken2</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 20 kap., 21 kap. 6 �, 22 kap. 13 och 18 �� samt 23 kap. 1, 2, 4 och</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">8 �� ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 9 kap. 8 �, 11 kap. 9 b, 17, 20 och 22 ��, 17 kap. 3 �, 19 kap. 3 �,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">21 kap. 47 ��, 22 kap. 23, 68, 1017, 2125 och 2628 ��, 23 kap. 3 och<br/>5 ��, 24 kap. 3, 4, 7 och 13 ��, 25 kap. 3, 6, 8 och 11 ��, 26 kap. 17 ��,<br/>28 kap. 25, 10 och 11 ��, 30 kap. 7 �, 31 kap. 10, 1315, 22, 27, 29 och<br/>33 �� samt rubriken till 21 och 22 kap. ordet milj�domstol i olika b�j-<br/>ningsformer ska bytas ut mot mark- och milj�domstol i motsvarande<br/>form,</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 22 kap. 28 �, 23 kap. 5, 6 och 9 �� samt rubriken till 23 kap. och</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">rubriken n�rmast f�re 23 kap. 1 � ordet Milj��verdomstolen ska bytas ut<br/>mot Mark- och milj��verdomstolen,</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att nuvarande 21 kap. 1 � ska betecknas 21 kap. 1 a �,<br/><i>dels</i> att 16 kap. 1 och 2 ��, 19 kap. 1 och 5 ��, 21 kap. 2 och 3 ��, 22 kap.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">5 �, 23 kap. 7 och 9 ��, 24 kap. 1 � samt 25 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i balken ska inf�ras en ny paragraf, 21 kap. 1 �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Senaste lydelse av<br/>11 kap. 9 b � 2005:571</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">22 kap. 3 � 2002:175</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">17 kap. 3 � 2001:437</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">22 kap. 6 � 2008:1406</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">19 kap. 3 � 2005:571</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">22 kap. 10 � 2002:175</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">20 kap. 2 � 2008:531</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">22 kap. 25 � 2007:660</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">20 kap. 3 � 2002:175</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">23 kap. 1 � 2005:687</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">20 kap. 3 a � 2002:175</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">23 kap. 2 � 2005:687</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">20 kap. 5 � 2002:175</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">24 kap. 3 � 2005:571</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">20 kap. 8 � 2009:120</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">24 kap. 7 � 2005:371</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">20 kap. 8 a � 2002:175</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">28 kap. 5 � 2007:660</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">20 kap. 9 � 2002:175</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">28 kap. 10 � 2005:939</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">21 kap. 7 � 2001:437</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">28 kap. 11 � 2005:939</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">22 kap. 2 a � 2002:175</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:398px;white-space:nowrap" class="ft16">30 kap. 7 � 2009:1322.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:923</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:923</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen, l�nsstyrelserna och andra f�rvaltningsmyndigheter, kom-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">munerna, mark- och milj�domstolarna, Mark- och milj��verdomstolen och<br/>H�gsta domstolen pr�var m�l och �renden enligt denna balk eller enligt<br/>f�reskrifter meddelade med st�d av balken. I fr�ga om pr�vningen av m�l<br/>om straff eller f�rverkande enligt 29 kap. g�ller dock vad som �r f�reskrivet<br/>om brottm�l i allm�nhet.</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">N�rmare best�mmelser om vilka m�l och �renden som pr�vas av respek-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tive pr�vningsmyndighet finns i 17 kap. 14 ��, 18 kap. 12 ��, 19 kap. 1<br/>2 ��, 21 kap. 1 � och i lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut eller dom om �terkallelse av tillst�nd, dispens, godk�nnande och</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rbud mot fortsatt verksamhet samt ompr�vning av tillst�nd eller villkor<br/>meddelas av tillst�ndsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd, godk�nnande eller dispens enligt balken eller enligt f�re-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">skrifter meddelade med st�d av balken, f�r l�mnas f�r begr�nsad tid. Reger-<br/>ingen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om s�dan tidsbegr�nsning. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillst�nd, godk�nnande eller dispens enligt balken eller enligt f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelade med st�d av balken, f�r f�renas med villkor. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid �ndring av en milj�farlig verksamhet f�r tillst�ndet begr�nsas till att</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enbart avse �ndringen (�ndringstillst�nd). </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r verksamhet som omfattas av tillst�ndsplikt enligt lagen (2004:1199) om</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">handel med utsl�ppsr�tter f�r dock inte beslutas villkor om begr�nsning av<br/>koldioxidutsl�pp eller villkor som genom att reglera anv�nd m�ngd fossilt<br/>br�nsle syftar till en begr�nsning av koldioxidutsl�pp.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om vilka m�l som �r ans�kningsm�l finns i 21 kap. 1 a �</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">och best�mmelser om vad en ans�kan i ett ans�kningsm�l ska inneh�lla<br/>finns i 22 kap. 1 �. Regeringen f�r meddela f�reskrifter om vad en ans�kan i<br/>ett �rende ska inneh�lla.</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>19 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rvaltningsmyndigheterna och kommunerna pr�var �renden enligt</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">vad som �r f�reskrivet i balken eller enligt f�reskrifter som har meddelats<br/>med st�d av balken. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommuners beslut i fr�gor som r�r bildande, �ndring eller upph�vande av</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsomr�den, djur- och<br/>v�xtskyddsomr�den, strandskyddsomr�den eller vattenskyddsomr�den, utom<br/>fr�gor om ers�ttning, f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen om inte annat �r s�r-<br/>skilt f�reskrivet. Kommunala n�mnders beslut i s�rskilda fall f�r �verklagas<br/>hos l�nsstyrelsen, om inte annat �r s�rskilt f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut i s�rskilda fall f�r</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">�verklagas hos mark- och milj�domstol enligt 21 kap. 1 � andra stycket.<br/>Detsamma g�ller beslut av en annan myndighet �n regeringen om att bilda,<br/>�ndra eller upph�va ett biotopskyddsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2005:571.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:1322.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:923</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">I �renden som pr�vas av l�nsstyrelser eller kommunala n�mnder ska</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpas best�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. i 22 kap. 1 � f�rsta stycket om ans�kans form och inneh�ll, <br/>2. i 22 kap. 2 � om en ans�kans ingivande och brister i den, <br/>2 a. i 22 kap. 2 a � om pr�vningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 ��, <br/>3. i 22 kap. 3 � om kung�relses inneh�ll, <br/>4. i 22 kap. 6 � om taler�tt, <br/>5. i 22 kap. 9 � om r�tt att f�retr�da fastighet, <br/>6. i 22 kap. 12 � om sakkunniga,<br/>7. i 3 kap. 4 � lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar om under-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kning p� platsen,</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">8. i 22 kap. 25 � f�rsta stycket 13 och 511 samt andra stycket sista men-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ingen och tredje stycket om tillst�ndsdoms inneh�ll, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">9. i 22 kap. 26 � om s�rskild dom, <br/>10. i 22 kap. 27 � f�rsta stycket, andra stycket andra meningen samt tredje</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket f�rsta meningen om uppskjutna fr�gor och provisoriska f�reskrifter, </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">11. i 22 kap. 28 � f�rsta stycket f�rsta meningen om verkst�llighetsf�r-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ordnande, och </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">12. i 23 kap. 3 � n�r det g�ller s�rskild �verklagan i fr�gor om sakkunniga</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som avses i 22 kap. 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">I �renden som r�r deponering eller f�rbr�nning av avfall ska ocks� de be-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">st�mmelser som anges i 22 kap. 25 a respektive 25 b � om en tillst�ndsdoms<br/>inneh�ll till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>21 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Mark- och milj�domstol pr�var som f�rsta instans m�l om</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. milj�farlig verksamhet som �r ans�kningsm�l enligt 21 kap. 1 a � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket, </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. vattenverksamhet och vattenanl�ggningar enligt 11 kap. samt lagen</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">(1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet, utom verk-<br/>samheter som avser markavvattning vilka ska pr�vas av l�nsstyrelsen, </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. markavvattningar som enligt lagen med s�rskilda best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">vattenverksamhet har �verl�mnats fr�n l�nsstyrelsen eller anm�lts av en<br/>lantm�terimyndighet, </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">4. ers�ttning f�r skada och intr�ng enligt 28 kap. 25 ��, <br/>5. ers�ttning och inl�sen vid ingripande av det allm�nna enligt denna balk</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">och vid vattenverksamhet, om inte annat har s�rskilt f�reskrivits,</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. ers�ttning f�r milj�skador och inl�sen enligt 32 kap., talan om f�rbud</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">eller f�rsiktighetsm�tt enligt 32 kap. 12 � samt grupptalan enligt 32 kap.<br/>13 �, </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. f�rdelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 ��</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">p� talan av n�gon av de solidariskt ansvariga,</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">8. utd�mande av vite som har f�relagts med st�d av balken efter s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ans�kan av den myndighet som har f�relagt vitet eller, om vitet har f�relagts</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2003:518.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse av tidigare 20 kap. 2 � 2008:531.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:923</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">i f�rfarandet, med till�mpning av 6 � andra stycket lagen (1985:206) om<br/>viten, och </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">9. f�rdelning av kostnader f�r gemensamt utnyttjande av information en-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">ligt vad som f�ljer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och<br/>r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registre-<br/>ring, utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), in-<br/>r�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG<br/>och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens<br/>f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommis-<br/>sionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:686px;white-space:nowrap" class="ft42">7. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Mark- och milj�domstol pr�var, om inte annat �r f�reskrivet, efter �ver-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">klagande enligt 19 kap. 1 � tredje stycket, l�nsstyrelsens och andra statliga<br/>myndigheters beslut enligt denna balk eller f�reskrifter som har meddelats<br/>med st�d av balken samt enligt lagen med s�rskilda best�mmelser om<br/>vattenverksamhet. Att mark- och milj�domstol efter �verklagande pr�var<br/>Kronofogdemyndighetens beslut om handr�ckning framg�r av 26 kap. 17 �<br/>andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft42">8</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40">Talan i m�l som inte enligt 1 a � �r ans�kningsm�l v�cks genom an-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">s�kan om st�mning, om inte annat �r s�rskilt f�reskrivet. Betr�ffande vissa<br/>st�mningsm�l finns f�reskrifter i 7 kap. lagen (1998:812) med s�rskilda be-<br/>st�mmelser om vattenverksamhet. M�l som har �verklagats till en mark- och<br/>milj�domstol handl�ggs enligt best�mmelserna i 5 kap. lagen (2010:921) om<br/>mark- och milj�domstolar.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft42">9</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40">�ven i annat fall �n som avses i 14 kap. 17 �� r�tteg�ngsbalken f�r</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">m�l eller �rende enligt denna balk handl�ggas i en och samma r�tteg�ng, om<br/>de har samma s�kande och avser samma verksamhet eller verksamheter som<br/>har samband med varandra. Om en mark- och milj�domstol pr�var ett s�-<br/>dant m�l eller �rende, f�r en ans�kan i ett annat s�dant �rende g�ras hos<br/>domstolen, �ven om �rendet annars skulle ha pr�vats av en f�rvaltnings-<br/>myndighet eller kommun. Om ett �rende som pr�vats av en f�rvaltnings-<br/>myndighet eller kommun handl�ggs gemensamt med ans�kningsm�l, g�ller<br/>inte vad som s�gs i 5 kap. 14 �� lagen (2010:921) om mark- och milj�-<br/>domstolar.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">En mark- och milj�domstol f�r vid handl�ggningen av ett m�l eller �rende</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">som s�gs i f�rsta stycket f�rbeh�lla sig pr�vningen av ett annat s�dant �ren-<br/>de som handl�ggs vid en f�rvaltningsmyndighet eller en kommun.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Vad som s�gs i f�rsta och andra styckena om �renden g�ller enbart s�dana</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">�renden d�r myndighetens avg�rande inte slutligen kan �verklagas till reger-<br/>ingen.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">7 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2002:175.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">9 Senaste lydelse 2002:175.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:923</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">Kung�relsen ska delges </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. styrelsen eller n�gon annan som f�rvaltar en av ans�kan ber�rd kanal-</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">eller slussanl�ggning eller annan allm�n farled eller en hamn eller flottled<br/>som �r allm�n, </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. styrelsen f�r ett av ans�kan ber�rt vattenf�rbund samt styrelsen eller</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">n�gon annan som f�rvaltar en ber�rd samf�llighet enligt denna lag eller<br/>motsvarande �ldre best�mmelser, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">3. �garen av en anl�ggning f�r tillgodog�rande av vattenkraft, om med an-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">s�kan avses ianspr�ktagande av den tillgodogjorda kraften, </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">4. �garen av den str�mfallsfastighet fr�n vilken andelskraft tillhandah�lls,</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">n�r det �r fr�ga om en ans�kan enligt 7 kap. 1 � andra stycket 3 lagen<br/>(1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">5. innehavaren av det tillst�nd som avses med en ans�kan enligt 21 kap.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">1 a � f�rsta stycket 6 eller 7 milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om r�tteg�ngen i Mark- och milj��verdomstolen g�ller i ans�k-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">ningsm�l i �vrigt lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar, 21 kap.<br/>7 �, 22 kap. 12, 21, 2328 �� denna balk samt 7 kap. 5 och 7 �� lagen<br/>(1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet. Mark- och<br/>milj��verdomstolen f�r f�rordna att tillst�ndet till en verksamhet som med-<br/>delats av mark- och milj�domstolen f�r tas i anspr�k trots att domen inte<br/>vunnit laga kraft. F�r s�dant f�rordnande g�ller 22 kap. 28 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om r�tteg�ngen i H�gsta domstolen g�ller best�mmelserna om</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">r�tteg�ngen i Mark- och milj��verdomstolen i 5 och 6 �� och 7 � f�rsta me-<br/>ningen.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>24 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:741px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ans�kningsm�l</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">enligt 21 kap. 1 a � f�rsta stycket denna balk eller 7 kap. 1 � lagen<br/>(1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet avser tillst�nd<br/>till en verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har vunnit laga<br/>kraft, g�ller tillst�ndet mot alla, s�vitt avser fr�gor som har pr�vats i domen<br/>eller beslutet. Detsamma g�ller beslut om tillst�nd till milj�farlig verk-<br/>samhet som har meddelats av en l�nsstyrelse eller kommun med st�d av<br/>9 kap. 8 � samt beslut om tillst�nd till markavvattning som har meddelats av<br/>l�nsstyrelse enligt 11 kap. Avser tillst�ndet utf�randet av en vattenanl�gg-<br/>ning, innefattar det r�tt att bibeh�lla anl�ggningen. Till f�ljd av detta kapitel,<br/>7 kap. 20 och 22 ��, 9 kap. 5 �, 10 kap. 17 � denna balk eller 2 kap. 10 �<br/>samt 7 kap. 1317 �� lagen med s�rskilda best�mmelser om vattenverksam-<br/>het, kan dock ett tillst�nd begr�nsas eller f�renas med �ndrade eller nya<br/>villkor, eller �terkallas och fortsatt verksamhet f�rbjudas. Ett s�dant ingri-</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">10 Senaste lydelse 2007:660.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2010:923</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft62">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">pande kan ocks� ske genom f�rel�gganden eller f�rbud enligt 10 kap. 14 �<br/>eller 26 kap. 9 � fj�rde stycket.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Med tillst�nd avses i detta kapitel �ven godk�nnande av arbeten eller</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">�tg�rder enligt 11 kap. 16 �. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">En ompr�vningsdom eller ett ompr�vningsbeslut har samma verkan</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">som en tillst�ndsdom eller ett tillst�ndsbeslut. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">I ans�kningsm�l om vattenverksamhet, utom s�dana som anges i andra</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">stycket, och i m�l som avses i 21 kap. 1 a � andra stycket, ska s�kanden<br/>svara f�r sina egna och motparternas kostnader vid mark- och milj�dom-<br/>stolen. I m�l som innefattar bildande av samf�llighet f�r markavvattning,<br/>bevattning eller vattenreglering svarar s�kanden inte f�r kostnader i l�ns-<br/>styrelsen eller mark- och milj�domstolen som uppkommit f�r deltagare i<br/>samf�lligheten. En organisation som avses i 16 kap. 13 � har inte r�tt att f�<br/>ers�ttning f�r eller skyldighet att betala r�tteg�ngskostnader.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">I s�dana �verklagade m�l som avses i f�rsta stycket f�rsta meningen ska</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">s�kanden svara f�r sina egna kostnader i h�gre r�tt och f�r de kostnader som<br/>d�r har uppkommit f�r motparterna genom att s�kanden har klagat.</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft64">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i milj�balken;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om milj�balken2

dels att 20 kap., 21 kap. 6 �, 22 kap. 13 och 18 �� samt 23 kap. 1, 2, 4 och

8 �� ska upph�ra att g�lla,

dels att i 9 kap. 8 �, 11 kap. 9 b, 17, 20 och 22 ��, 17 kap. 3 �, 19 kap. 3 �,

21 kap. 47 ��, 22 kap. 23, 68, 1017, 2125 och 2628 ��, 23 kap. 3 och
5 ��, 24 kap. 3, 4, 7 och 13 ��, 25 kap. 3, 6, 8 och 11 ��, 26 kap. 17 ��,
28 kap. 25, 10 och 11 ��, 30 kap. 7 �, 31 kap. 10, 1315, 22, 27, 29 och
33 �� samt rubriken till 21 och 22 kap. ordet milj�domstol i olika b�j-
ningsformer ska bytas ut mot mark- och milj�domstol i motsvarande
form,

dels att i 22 kap. 28 �, 23 kap. 5, 6 och 9 �� samt rubriken till 23 kap. och

rubriken n�rmast f�re 23 kap. 1 � ordet Milj��verdomstolen ska bytas ut
mot Mark- och milj��verdomstolen,

dels att nuvarande 21 kap. 1 � ska betecknas 21 kap. 1 a �,
dels att 16 kap. 1 och 2 ��, 19 kap. 1 och 5 ��, 21 kap. 2 och 3 ��, 22 kap.

5 �, 23 kap. 7 och 9 ��, 24 kap. 1 � samt 25 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i balken ska inf�ras en ny paragraf, 21 kap. 1 �, av f�ljande ly-

delse.

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
11 kap. 9 b � 2005:571

22 kap. 3 � 2002:175

17 kap. 3 � 2001:437

22 kap. 6 � 2008:1406

19 kap. 3 � 2005:571

22 kap. 10 � 2002:175

20 kap. 2 � 2008:531

22 kap. 25 � 2007:660

20 kap. 3 � 2002:175

23 kap. 1 � 2005:687

20 kap. 3 a � 2002:175

23 kap. 2 � 2005:687

20 kap. 5 � 2002:175

24 kap. 3 � 2005:571

20 kap. 8 � 2009:120

24 kap. 7 � 2005:371

20 kap. 8 a � 2002:175

28 kap. 5 � 2007:660

20 kap. 9 � 2002:175

28 kap. 10 � 2005:939

21 kap. 7 � 2001:437

28 kap. 11 � 2005:939

22 kap. 2 a � 2002:175

30 kap. 7 � 2009:1322.

SFS 2010:923

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:923

16 kap.

1 �

Regeringen, l�nsstyrelserna och andra f�rvaltningsmyndigheter, kom-

munerna, mark- och milj�domstolarna, Mark- och milj��verdomstolen och
H�gsta domstolen pr�var m�l och �renden enligt denna balk eller enligt
f�reskrifter meddelade med st�d av balken. I fr�ga om pr�vningen av m�l
om straff eller f�rverkande enligt 29 kap. g�ller dock vad som �r f�reskrivet
om brottm�l i allm�nhet.

N�rmare best�mmelser om vilka m�l och �renden som pr�vas av respek-

tive pr�vningsmyndighet finns i 17 kap. 14 ��, 18 kap. 12 ��, 19 kap. 1
2 ��, 21 kap. 1 � och i lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar.

Beslut eller dom om �terkallelse av tillst�nd, dispens, godk�nnande och

f�rbud mot fortsatt verksamhet samt ompr�vning av tillst�nd eller villkor
meddelas av tillst�ndsmyndigheten.

2 �

3

Tillst�nd, godk�nnande eller dispens enligt balken eller enligt f�re-

skrifter meddelade med st�d av balken, f�r l�mnas f�r begr�nsad tid. Reger-
ingen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om s�dan tidsbegr�nsning.

Tillst�nd, godk�nnande eller dispens enligt balken eller enligt f�reskrifter

meddelade med st�d av balken, f�r f�renas med villkor.

Vid �ndring av en milj�farlig verksamhet f�r tillst�ndet begr�nsas till att

enbart avse �ndringen (�ndringstillst�nd).

F�r verksamhet som omfattas av tillst�ndsplikt enligt lagen (2004:1199) om

handel med utsl�ppsr�tter f�r dock inte beslutas villkor om begr�nsning av
koldioxidutsl�pp eller villkor som genom att reglera anv�nd m�ngd fossilt
br�nsle syftar till en begr�nsning av koldioxidutsl�pp.

Best�mmelser om vilka m�l som �r ans�kningsm�l finns i 21 kap. 1 a �

och best�mmelser om vad en ans�kan i ett ans�kningsm�l ska inneh�lla
finns i 22 kap. 1 �. Regeringen f�r meddela f�reskrifter om vad en ans�kan i
ett �rende ska inneh�lla.

19 kap.

1 �

4

F�rvaltningsmyndigheterna och kommunerna pr�var �renden enligt

vad som �r f�reskrivet i balken eller enligt f�reskrifter som har meddelats
med st�d av balken.

Kommuners beslut i fr�gor som r�r bildande, �ndring eller upph�vande av

naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsomr�den, djur- och
v�xtskyddsomr�den, strandskyddsomr�den eller vattenskyddsomr�den, utom
fr�gor om ers�ttning, f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen om inte annat �r s�r-
skilt f�reskrivet. Kommunala n�mnders beslut i s�rskilda fall f�r �verklagas
hos l�nsstyrelsen, om inte annat �r s�rskilt f�reskrivet.

L�nsstyrelsens och andra statliga myndigheters beslut i s�rskilda fall f�r

�verklagas hos mark- och milj�domstol enligt 21 kap. 1 � andra stycket.
Detsamma g�ller beslut av en annan myndighet �n regeringen om att bilda,
�ndra eller upph�va ett biotopskyddsomr�de.

3 Senaste lydelse 2005:571.

4 Senaste lydelse 2009:1322.

background image

3

SFS 2010:923

5 �

5

I �renden som pr�vas av l�nsstyrelser eller kommunala n�mnder ska

till�mpas best�mmelserna

1. i 22 kap. 1 � f�rsta stycket om ans�kans form och inneh�ll,
2. i 22 kap. 2 � om en ans�kans ingivande och brister i den,
2 a. i 22 kap. 2 a � om pr�vningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 ��,
3. i 22 kap. 3 � om kung�relses inneh�ll,
4. i 22 kap. 6 � om taler�tt,
5. i 22 kap. 9 � om r�tt att f�retr�da fastighet,
6. i 22 kap. 12 � om sakkunniga,
7. i 3 kap. 4 � lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar om under-

s�kning p� platsen,

8. i 22 kap. 25 � f�rsta stycket 13 och 511 samt andra stycket sista men-

ingen och tredje stycket om tillst�ndsdoms inneh�ll,

9. i 22 kap. 26 � om s�rskild dom,
10. i 22 kap. 27 � f�rsta stycket, andra stycket andra meningen samt tredje

stycket f�rsta meningen om uppskjutna fr�gor och provisoriska f�reskrifter,

11. i 22 kap. 28 � f�rsta stycket f�rsta meningen om verkst�llighetsf�r-

ordnande, och

12. i 23 kap. 3 � n�r det g�ller s�rskild �verklagan i fr�gor om sakkunniga

som avses i 22 kap. 12 �.

I �renden som r�r deponering eller f�rbr�nning av avfall ska ocks� de be-

st�mmelser som anges i 22 kap. 25 a respektive 25 b � om en tillst�ndsdoms
inneh�ll till�mpas.

21 kap.

1 �

6

Mark- och milj�domstol pr�var som f�rsta instans m�l om

1. milj�farlig verksamhet som �r ans�kningsm�l enligt 21 kap. 1 a � f�rsta

stycket,

2. vattenverksamhet och vattenanl�ggningar enligt 11 kap. samt lagen

(1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet, utom verk-
samheter som avser markavvattning vilka ska pr�vas av l�nsstyrelsen,

3. markavvattningar som enligt lagen med s�rskilda best�mmelser om

vattenverksamhet har �verl�mnats fr�n l�nsstyrelsen eller anm�lts av en
lantm�terimyndighet,

4. ers�ttning f�r skada och intr�ng enligt 28 kap. 25 ��,
5. ers�ttning och inl�sen vid ingripande av det allm�nna enligt denna balk

och vid vattenverksamhet, om inte annat har s�rskilt f�reskrivits,

6. ers�ttning f�r milj�skador och inl�sen enligt 32 kap., talan om f�rbud

eller f�rsiktighetsm�tt enligt 32 kap. 12 � samt grupptalan enligt 32 kap.
13 �,

7. f�rdelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 ��

p� talan av n�gon av de solidariskt ansvariga,

8. utd�mande av vite som har f�relagts med st�d av balken efter s�rskild

ans�kan av den myndighet som har f�relagt vitet eller, om vitet har f�relagts

5 Senaste lydelse 2003:518.

6 Senaste lydelse av tidigare 20 kap. 2 � 2008:531.

background image

4

SFS 2010:923

i f�rfarandet, med till�mpning av 6 � andra stycket lagen (1985:206) om
viten, och

9. f�rdelning av kostnader f�r gemensamt utnyttjande av information en-

ligt vad som f�ljer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registre-
ring, utv�rdering, godk�nnande och begr�nsning av kemikalier (Reach), in-
r�ttande av en europeisk kemikaliemyndighet, �ndring av direktiv 1999/45/EG
och upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
f�rordning (EG) nr 1488/94 samt r�dets direktiv 76/769/EEG och kommis-
sionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

7.

Mark- och milj�domstol pr�var, om inte annat �r f�reskrivet, efter �ver-

klagande enligt 19 kap. 1 � tredje stycket, l�nsstyrelsens och andra statliga
myndigheters beslut enligt denna balk eller f�reskrifter som har meddelats
med st�d av balken samt enligt lagen med s�rskilda best�mmelser om
vattenverksamhet. Att mark- och milj�domstol efter �verklagande pr�var
Kronofogdemyndighetens beslut om handr�ckning framg�r av 26 kap. 17 �
andra stycket.

2 �

8

Talan i m�l som inte enligt 1 a � �r ans�kningsm�l v�cks genom an-

s�kan om st�mning, om inte annat �r s�rskilt f�reskrivet. Betr�ffande vissa
st�mningsm�l finns f�reskrifter i 7 kap. lagen (1998:812) med s�rskilda be-
st�mmelser om vattenverksamhet. M�l som har �verklagats till en mark- och
milj�domstol handl�ggs enligt best�mmelserna i 5 kap. lagen (2010:921) om
mark- och milj�domstolar.

3 �

9

�ven i annat fall �n som avses i 14 kap. 17 �� r�tteg�ngsbalken f�r

m�l eller �rende enligt denna balk handl�ggas i en och samma r�tteg�ng, om
de har samma s�kande och avser samma verksamhet eller verksamheter som
har samband med varandra. Om en mark- och milj�domstol pr�var ett s�-
dant m�l eller �rende, f�r en ans�kan i ett annat s�dant �rende g�ras hos
domstolen, �ven om �rendet annars skulle ha pr�vats av en f�rvaltnings-
myndighet eller kommun. Om ett �rende som pr�vats av en f�rvaltnings-
myndighet eller kommun handl�ggs gemensamt med ans�kningsm�l, g�ller
inte vad som s�gs i 5 kap. 14 �� lagen (2010:921) om mark- och milj�-
domstolar.

En mark- och milj�domstol f�r vid handl�ggningen av ett m�l eller �rende

som s�gs i f�rsta stycket f�rbeh�lla sig pr�vningen av ett annat s�dant �ren-
de som handl�ggs vid en f�rvaltningsmyndighet eller en kommun.

Vad som s�gs i f�rsta och andra styckena om �renden g�ller enbart s�dana

�renden d�r myndighetens avg�rande inte slutligen kan �verklagas till reger-
ingen.

7 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

8 Senaste lydelse 2002:175.

9 Senaste lydelse 2002:175.

background image

5

SFS 2010:923

22 kap.

5 �

Kung�relsen ska delges

1. styrelsen eller n�gon annan som f�rvaltar en av ans�kan ber�rd kanal-

eller slussanl�ggning eller annan allm�n farled eller en hamn eller flottled
som �r allm�n,

2. styrelsen f�r ett av ans�kan ber�rt vattenf�rbund samt styrelsen eller

n�gon annan som f�rvaltar en ber�rd samf�llighet enligt denna lag eller
motsvarande �ldre best�mmelser,

3. �garen av en anl�ggning f�r tillgodog�rande av vattenkraft, om med an-

s�kan avses ianspr�ktagande av den tillgodogjorda kraften,

4. �garen av den str�mfallsfastighet fr�n vilken andelskraft tillhandah�lls,

n�r det �r fr�ga om en ans�kan enligt 7 kap. 1 � andra stycket 3 lagen
(1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet, och

5. innehavaren av det tillst�nd som avses med en ans�kan enligt 21 kap.

1 a � f�rsta stycket 6 eller 7 milj�balken.

23 kap.

7 �

I fr�ga om r�tteg�ngen i Mark- och milj��verdomstolen g�ller i ans�k-

ningsm�l i �vrigt lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar, 21 kap.
7 �, 22 kap. 12, 21, 2328 �� denna balk samt 7 kap. 5 och 7 �� lagen
(1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet. Mark- och
milj��verdomstolen f�r f�rordna att tillst�ndet till en verksamhet som med-
delats av mark- och milj�domstolen f�r tas i anspr�k trots att domen inte
vunnit laga kraft. F�r s�dant f�rordnande g�ller 22 kap. 28 � f�rsta stycket.

9 �

I fr�ga om r�tteg�ngen i H�gsta domstolen g�ller best�mmelserna om

r�tteg�ngen i Mark- och milj��verdomstolen i 5 och 6 �� och 7 � f�rsta me-
ningen.

24 kap.

1 �

10

Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ans�kningsm�l

enligt 21 kap. 1 a � f�rsta stycket denna balk eller 7 kap. 1 � lagen
(1998:812) med s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet avser tillst�nd
till en verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har vunnit laga
kraft, g�ller tillst�ndet mot alla, s�vitt avser fr�gor som har pr�vats i domen
eller beslutet. Detsamma g�ller beslut om tillst�nd till milj�farlig verk-
samhet som har meddelats av en l�nsstyrelse eller kommun med st�d av
9 kap. 8 � samt beslut om tillst�nd till markavvattning som har meddelats av
l�nsstyrelse enligt 11 kap. Avser tillst�ndet utf�randet av en vattenanl�gg-
ning, innefattar det r�tt att bibeh�lla anl�ggningen. Till f�ljd av detta kapitel,
7 kap. 20 och 22 ��, 9 kap. 5 �, 10 kap. 17 � denna balk eller 2 kap. 10 �
samt 7 kap. 1317 �� lagen med s�rskilda best�mmelser om vattenverksam-
het, kan dock ett tillst�nd begr�nsas eller f�renas med �ndrade eller nya
villkor, eller �terkallas och fortsatt verksamhet f�rbjudas. Ett s�dant ingri-

10 Senaste lydelse 2007:660.

background image

6

SFS 2010:923

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

pande kan ocks� ske genom f�rel�gganden eller f�rbud enligt 10 kap. 14 �
eller 26 kap. 9 � fj�rde stycket.

Med tillst�nd avses i detta kapitel �ven godk�nnande av arbeten eller

�tg�rder enligt 11 kap. 16 �.

En ompr�vningsdom eller ett ompr�vningsbeslut har samma verkan

som en tillst�ndsdom eller ett tillst�ndsbeslut.

25 kap.

2 �

I ans�kningsm�l om vattenverksamhet, utom s�dana som anges i andra

stycket, och i m�l som avses i 21 kap. 1 a � andra stycket, ska s�kanden
svara f�r sina egna och motparternas kostnader vid mark- och milj�dom-
stolen. I m�l som innefattar bildande av samf�llighet f�r markavvattning,
bevattning eller vattenreglering svarar s�kanden inte f�r kostnader i l�ns-
styrelsen eller mark- och milj�domstolen som uppkommit f�r deltagare i
samf�lligheten. En organisation som avses i 16 kap. 13 � har inte r�tt att f�
ers�ttning f�r eller skyldighet att betala r�tteg�ngskostnader.

I s�dana �verklagade m�l som avses i f�rsta stycket f�rsta meningen ska

s�kanden svara f�r sina egna kostnader i h�gre r�tt och f�r de kostnader som
d�r har uppkommit f�r motparterna genom att s�kanden har klagat.

Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.