SFS 2012:852 Lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013?2018

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018 / SFS 2012:852 Lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013?2018
120852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren
2013�2018;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid allmän fastig-

hetstaxering år 2013 och särskild fastighetstaxering åren 2014�2018 endast
omfatta värdet av elproduktionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:11, bet. 2012/13:SkU12, rskr. 2012/13:73.

SFS 2012:852

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.