SFS 2022:1791 Lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:156) om alkoholskatt / SFS 2022:1791 Lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt
SFS2022-1791.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:VVKGGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:15px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:IRYGGD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:15px;line-height:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JRJXFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:FAAABC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:FAAAAI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:893px;height:1262px;"> <img width="893" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 </b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2022:156) om alkoholskatt </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 15 december 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 26 �� lagen (2022:156) om <br/>alkoholskatt ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>2 �</b> Skatt p� �l tas ut per liter med 2,12 kronor f�r varje volymprocent <br/>alkohol. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r �l med en alkoholhalt p� h�gst 2,8 volymprocent tas skatt ut med </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">0 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med �l avses varor som h�nf�rs till KN-nr 2203 om alkoholhalten </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">�verstiger 0,5 volymprocent samt varor som inneh�ller en blandning av �l <br/>och icke-alkoholhaltig dryck som h�nf�rs till KN-nr 2206 om alkoholhalten <br/>i blandningen �verstiger 0,5 volymprocent. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b> Skatt p� vin tas ut per liter f�r </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 2,25 men inte 4,5 volym-</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">procent med 9,65 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 4,5 men inte 7 volymprocent</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med 14,26 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 7 men inte 8,5 volymprocent</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med 19,62 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 8,5 men inte 15 volym-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">procent med 27,49 kronor, och </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 15 men inte 18 volym-</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">procent med 57,53 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r vin med en alkoholhalt p� h�gst 2,25 volymprocent tas skatt ut med </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">0 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med vin avses varor som h�nf�rs till KN-nr 2204 och 2205 om alkohol-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">halten uppkommit enbart genom j�sning och </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. alkoholhalten �verstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent,</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. alkoholhalten �verstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och vinet producerats utan tillsatser. </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b> Skatt p� andra j�sta drycker tas ut per liter f�r </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 2,25 men inte 4,5 volym-</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">procent med 9,65 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2022:1791</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 17 december 2022</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:893px;height:1262px;"> <img width="893" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:704px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2022:1791</b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2</p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 4,5 men inte 7 volymprocent</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">med 14,26 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 7 men inte 8,5 volymprocent</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">med 19,62 kronor, och </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 8,5 men inte 15 volym-</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">procent med 27,49 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">F�r andra j�sta drycker med en alkoholhalt p� h�gst 2,25 volymprocent </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">tas skatt ut med 0 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Med andra j�sta drycker avses varor som h�nf�rs till KN-nr 2206 men </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 � och drycker som h�nf�rs till KN-<br/>nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 �, om </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">1. alkoholhalten �verstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller<br/>2. alkoholhalten �verstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkohol-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">halten uteslutande har uppkommit genom j�sning. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> Skatt p� mellanklassprodukter tas ut per liter f�r </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> drycker med en alkoholhalt som inte �verstiger 15 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">34,64 kronor, och </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22"> drycker med en alkoholhalt som �verstiger 15 volymprocent med</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">57,53 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Med mellanklassprodukter avses varor som h�nf�rs till KN-nr 2204, 2205 </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">och 2206 men som inte beskattas enligt 24 �� och vars alkoholhalt <br/>�verstiger 1,2 men inte 22 volymprocent. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Skatt p� etylalkohol tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24">Med etylalkohol avses <br/>1. varor h�nf�rliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten �verstiger</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">1,2 volymprocent �ven om dessa ing�r i en vara som h�nf�rs till ett annat <br/>KN-kapitel, och </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. varor som h�nf�rs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">�verstiger 22 volymprocent. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ELISABETH SVANTESSON </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Linnea Westman <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

Utf�rdad den 15 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 26 �� lagen (2022:156) om
alkoholskatt ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
2 �
Skatt p� �l tas ut per liter med 2,12 kronor f�r varje volymprocent
alkohol.

F�r �l med en alkoholhalt p� h�gst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

Med �l avses varor som h�nf�rs till KN-nr 2203 om alkoholhalten

�verstiger 0,5 volymprocent samt varor som inneh�ller en blandning av �l
och icke-alkoholhaltig dryck som h�nf�rs till KN-nr 2206 om alkoholhalten
i blandningen �verstiger 0,5 volymprocent.

3 � Skatt p� vin tas ut per liter f�r

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 2,25 men inte 4,5 volym-

procent med 9,65 kronor,

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 4,5 men inte 7 volymprocent

med 14,26 kronor,

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 7 men inte 8,5 volymprocent

med 19,62 kronor,

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 8,5 men inte 15 volym-

procent med 27,49 kronor, och

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 15 men inte 18 volym-

procent med 57,53 kronor.

F�r vin med en alkoholhalt p� h�gst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

Med vin avses varor som h�nf�rs till KN-nr 2204 och 2205 om alkohol-

halten uppkommit enbart genom j�sning och

1. alkoholhalten �verstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent,

eller

2. alkoholhalten �verstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent

och vinet producerats utan tillsatser.

4 � Skatt p� andra j�sta drycker tas ut per liter f�r

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 2,25 men inte 4,5 volym-

procent med 9,65 kronor,

1 Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.

SFS

2022:1791

Publicerad
den

17 december 2022

background image

SFS

2022:1791

2

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 4,5 men inte 7 volymprocent

med 14,26 kronor,

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 7 men inte 8,5 volymprocent

med 19,62 kronor, och

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 8,5 men inte 15 volym-

procent med 27,49 kronor.

F�r andra j�sta drycker med en alkoholhalt p� h�gst 2,25 volymprocent

tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra j�sta drycker avses varor som h�nf�rs till KN-nr 2206 men

som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 � och drycker som h�nf�rs till KN-
nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 �, om

1. alkoholhalten �verstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller
2. alkoholhalten �verstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkohol-

halten uteslutande har uppkommit genom j�sning.

5 � Skatt p� mellanklassprodukter tas ut per liter f�r

 drycker med en alkoholhalt som inte �verstiger 15 volymprocent med

34,64 kronor, och

 drycker med en alkoholhalt som �verstiger 15 volymprocent med

57,53 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som h�nf�rs till KN-nr 2204, 2205

och 2206 men som inte beskattas enligt 24 �� och vars alkoholhalt
�verstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

6 � Skatt p� etylalkohol tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

Med etylalkohol avses
1. varor h�nf�rliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten �verstiger

1,2 volymprocent �ven om dessa ing�r i en vara som h�nf�rs till ett annat
KN-kapitel, och

2. varor som h�nf�rs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten

�verstiger 22 volymprocent.

P� regeringens v�gnar

ELISABETH SVANTESSON

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.