SFS 2022:1791 Lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2022:156) om alkoholskatt / SFS 2022:1791 Lag om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt
SFS2022-1791.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt

Utfärdad den 15 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2�6 §§ lagen (2022:156) om
alkoholskatt ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
Skatt på öl tas ut per liter med 2,12 kronor för varje volymprocent
alkohol.

För öl med en alkoholhalt på högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

Med öl avses varor som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten

överstiger 0,5 volymprocent samt varor som innehåller en blandning av öl
och icke-alkoholhaltig dryck som hänförs till KN-nr 2206 om alkoholhalten
i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

3 § Skatt på vin tas ut per liter för

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volym-

procent med 9,65 kronor,

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent

med 14,26 kronor,

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent

med 19,62 kronor,

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volym-

procent med 27,49 kronor, och

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte 18 volym-

procent med 57,53 kronor.

För vin med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med

0 kronor.

Med vin avses varor som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkohol-

halten uppkommit enbart genom jäsning och

1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men inte 15 volymprocent,

eller

2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men inte 18 volymprocent

och vinet producerats utan tillsatser.

4 § Skatt på andra jästa drycker tas ut per liter för

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 4,5 volym-

procent med 9,65 kronor,

1 Prop. 2021/22:245, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.

SFS

2022:1791

Publicerad
den

17 december 2022

background image

SFS

2022:1791

2

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 4,5 men inte 7 volymprocent

med 14,26 kronor,

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 7 men inte 8,5 volymprocent

med 19,62 kronor, och

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 8,5 men inte 15 volym-

procent med 27,49 kronor.

För andra jästa drycker med en alkoholhalt på högst 2,25 volymprocent

tas skatt ut med 0 kronor.

Med andra jästa drycker avses varor som hänförs till KN-nr 2206 men

som inte omfattas av skatteplikt enligt 2 § och drycker som hänförs till KN-
nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om

1. alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent, eller
2. alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent och alkohol-

halten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

5 § Skatt på mellanklassprodukter tas ut per liter för

� drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent med

34,64 kronor, och

� drycker med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent med

57,53 kronor.

Med mellanklassprodukter avses varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205

och 2206 men som inte beskattas enligt 2�4 §§ och vars alkoholhalt
överstiger 1,2 men inte 22 volymprocent.

6 § Skatt på etylalkohol tas ut med 521,76 kronor per liter ren alkohol.

Med etylalkohol avses
1. varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 om alkoholhalten överstiger

1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat
KN-kapitel, och

2. varor som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten

överstiger 22 volymprocent.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.