Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Offentlig förvaltning

Den offentliga förvaltningen är samhällets ryggrad. I vid mening innebär offentlig förvaltning all den organisation som bereder och verkställer regeringen och Riksdagens beslut. Den offentliga förvaltningen regleras av offentlig rätt där förvaltningsrätten är den centrala juridiken. Förvaltningsrätt innehåller bestämmelser om rättsförhållandet mellan det allmänna och det enskilda samt mellan olika offentliga organ. Kommunalrätten räknas hit samt speciell förvaltningsrätt som exempelvis rör frågor kring personuppgifter, vite, offentlighet och sekretess.

Viktiga lagar på området är våra grundlagar som regeringsformen (1974:152) och tryckfrihetsförordningen (1949:105). Även förvaltningslagen (1971:291), kommunallagen (1991:900), offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningsprocesslagen (1971:291) räknas till förvaltningsrättens hjärta.

I menyn hittar du alla bestämmelser som rör offentlig förvaltning.