Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Vägar och trafik

Här har vi samlat alla regler som rör trafikrättens område. Det avser bestämmelser om rättsförhållandet mellan det allmänna och det enskilda. Det kan till exempel gälla saker som körkortsåterkallelse, rätt till färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller olika typer av trafikrelaterade brott. Hit hör även regler och föreskrifter om kollektivtrafik och vägtransporter. Viktiga lagar och regler på området är exempelvis trafikförordningen (1998:1276), lag (1997:736) om färdtjänst och lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Samtliga lagar, förordningar och bestämmelser inom trafikområdet hittar du i menyn.