Rättskällor

Välj ämne i menyn under Rättskällor.

Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden. Klicka på önskat underområde. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. 

Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. 

Skola och högskola

Det svenska utbildningssystemet börjar med förskolan och slutar med universitet och högskola. Som huvudregel har alla barn bosatta i Sverige skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. En av utbildningens grundstenar är att utbildningen ska vara kostnadsfri så att skolpliktiga elever får utbildning, oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar.

Kommunen är skyldig att erbjuda förskola, förskoleklass, anordna utbildning i grundskolenivå, gymnasienivå, vuxenutbildning och fritidshemsverksamhet. Utbildning kan även ges av fristående skolor som får ett bidrag från kommunen för att eleverna ges utbildning där. Slutligen finns andra utbildningsinstitutioner, som yrkeshögskola, universitet och högskolor 

Centrala skolrelaterade lagar inom ämnet är skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185), gymnasieförordningen (2010:2039), högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100).

I menyn hittar du alla bestämmelser som rör skola och högskola.