Associationsrätt delas in i bolagsrätt och föreningsrätt. Bolagsrätten innehåller bland annat relegeringar av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. I föreningsrätten återfinns bland annat de regler som styr ekonomiska och ideella föreningar. Associationer är sammanslutningar av juridiska och/eller fysiska personer. Associationsrätt omfattar bildandet av associationer, ansvars- och organisationsfrågor samt rättssubjektens rättigheter och skyldigheter.

Sortera på:

Relevans Datum

Sökningen gav tyvärr inga träffar inom valt rättsområde. Prova nytt sökord eller sök i hela lagboken

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.