Miljörätt är ett brett rättsområde som syftar till att uppnå en hållbar utveckling i samhället och att skydda människors hälsa och miljön. I praktiken sker det genom begränsningar av hur man får använda sig av mark, vatten, anläggningar och ämnen. En stor del av regelverket har sin grund i olika förordningar och direktiv från EU. EU-domstolens praxis har därför en stor påverkan på hur många regler ska tolkas och tillämpas. Några vanliga frågor inom miljörätt är skydd av områden och arter, avfallshantering, kemikalier samt utsläpp till luft, mark och vatten. 

Sortera på:

Relevans Datum

Sökningen gav tyvärr inga träffar inom valt rättsområde. Prova nytt sökord eller sök i hela lagboken

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.