Miljörätt är ett brett rättsområde som syftar till att uppnå en hållbar utveckling i samhället och att skydda människors hälsa och miljön. I praktiken sker det genom begränsningar av hur man får använda sig av mark, vatten, anläggningar och ämnen. En stor del av regelverket har sin grund i olika förordningar och direktiv från EU. EU-domstolens praxis har därför en stor påverkan på hur många regler ska tolkas och tillämpas. Några vanliga frågor inom miljörätt är skydd av områden och arter, avfallshantering, kemikalier samt utsläpp till luft, mark och vatten. 

Sortera på:

Relevans Datum
Du är här: Start / Miljörätt
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten