Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in myndigheternas skötsel, förvaltning, befogenheter och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och gentemot enskilda medborgare. Förvaltningsrätten kan till viss del sägas utjämna maktbalansen mellan myndigheter och enskilda. Tvister inom förvaltningsrätten hanteras inte av de allmänna domstolarna utan av förvaltningsdomstolarna, vilka regleras i förvaltningsprocesslagen. Kommunalrätten är en del inom förvaltningsrätten och regleras till största del genom kommunallagen. Offentlighet och sekretess är andra delar inom förvaltningsrätt som handlar om offentlighetsprincipen och vilka handlingar som av skyddsvärda skäl inte kan lämnas ut till allmänheten.

Sortera på:

Relevans Datum
Du är här: Start / Förvaltningsrätt