Förmögenhetsrätt är ett rättsområde inom civilrätten som reglerar vad som gäller för egendom som har ett förmögenhetsvärde i form av fastigheter, lös egendom och värdepapper. Förmögenhetsrätten kan delas in i en allmän del och en speciell del. Den allmänna förmögenhetsrätten innefattar egendom som rör fastigheter, panträtter, nyttjanderätter, lösöre, aktier, skulder, fordringar, aktier och upphovsrätter. Till den speciella delen hör regler som endast äger giltighet inom ett avgränsat område såsom regler om överlåtelser, nyttjanderätter, pant, borgen, materiella uppdrag, immateriella uppdrag med mera. Förmögenhetsrätt är ett vidsträckt område och berör flera olika lagar såsom exempelvis avtalslagen och köplagen.

Sortera på:

Relevans Datum
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.