Konkurrensrätten innebär att företag eller personer som bedriver en ekonomisk verksamhet inte får agera hur de vill, utan vissa beteenden som hämmar konkurrensen är otillåtna. Den svenska konkurrensrätten bygger på EU-rätten. Regelverket om offentlig upphandling styr processen när myndigheter och offentliga aktörer ska köpa in varor och tjänster. Även de här reglerna bygger på EU-rätt.

Sortera på:

Relevans Datum
Visa fler