Regelverken kring ordning och säkerhetsfrågor är inte ett klassiskt rättsområde, utan är en samling av lagar och regler i ett antal frågor som ofta kompletterar eller överlappar varandra. Ordning och säkerhet täcker in frågor för räddningstjänst, krisberedskap, ordning, civilt försvar, informations- och kommunikationssäkerhet.

Sortera på:

Relevans Datum
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.