Transporträtt är regler som rör transporter av passagerare och gods oberoende av transportslag samt spedition. Transporträtten är unik på så sätt att den inte alltid följer vad som normalt gäller enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Området bygger nämligen ofta på ett flerpartsförhållande, där det förutom en säljare och en köpare även finns en utomstående transportör. En central frågeställning inom transporträtten är vilket ansvar transportören har vid transport av passagerare och gods. Området är dels reglerat i lagen om inrikes vägtransport, men till stora delar baserat på internationella konventioner. Frågor som bland annat trafiksäkerhet, körkort, parkering och kollektivtrafik omfattas alla av trafikrätt.

Sortera på:

Relevans Datum
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.