Ersättningsrätt är ett samlingsnamn för regler om skadestånd (skadeståndsrätt) och försäkringar (försäkringsrätt). Skadeståndslagen, som är den centrala lagstiftningen inom skadeståndsrätten, innehåller regler kring under vilka förutsättningar en ekonomisk ersättning för en skada ska betalas ut, och hur stor denna ersättning ska vara. Om parterna inte har några avtalsförpliktelser gentemot varandra kallas skadan för utomobligatorisk. Uppstår en skada inom ramen för ett avtalsförhållande kallas skadan för inomobligatorisk – skadeståndet behandlas då som en del av avtalsrätten. Delen om försäkringsrätt inom ersättningsrätt omfattar frågor kring försäkringsavtals ingående och tolkning samt tvister gällande försäkringsvillkor och försäkringsavtal.

Sortera på:

Relevans Datum
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.